English
A A A A A

Levitski 26:1-46
1. Ne smijete u svojoj zemlji sebi praviti idole i postavljati kamene likove i spomenike, niti podizati kamenje sa slikarijama, da im se klanjate.
2. Jer ja, Gospodin, jesam Bog vaš. Držite moje subote i poštujte moje svetište! Ja sam Gospodin.
3. Ako budete živjeli po mojim uredbama i držali savjesno moje zapovijedi,
4. davat ću vam dažd u pravo vrijeme. Zemlja će rađati svoj rod, i drveće u polju davat će svoje plodove.
5. Vršidba će se kod vas produžiti do berbe, a berba do sjetve. I kruh ćete jesti do sitosti i prebivat ćete bez straha u svojoj zemlji.
6. Učinit ću da vlada mir u zemlji, tako da mognete leći, a da vas nitko ne uplaši. Učinit ću da i divlje zvijeri nestanu iz zemlje, i neće mač provaliti u vašu zemlju.
7. Neprijatelje svoje tjerat ćete u bijeg, i oni će pred vama padati od mača.
8. Petorica će od vas natjerati u bijeg stotinu i stotina od vas deset tisuća. Neprijatelji vaši padat će pred vama od mača.
9. Obratit ću se vama, učinit ću vas mnogobrojnima, umnožit ću vas i održati svoj ću zavjet s vama.
10. Jest ćete staro, odležano žito i čak ćete morati bacati staro da biste napravili mjesto novome.
11. Postavit ću svoje prebivalište među vama i ne ću vas gledati poprijeko,
12. nego ću hoditi među vama i biti Bog vaš, a vi ćete biti moj narod.
13. Ja sam Gospodin, Bog vaš, koji vas izvedoh iz egipatske zemlje, da im dalje ne služite kao robovi. Ja slomih palice vašega jarma i dadoh vam da hodite upravo ovamo.
14. Ako li me ne budete slušali i sve zapovijedi ne budete ispunjavali,
15. nego prezrete moje uredbe i opovrgnete moje naredbe, tako da ne ispunjavate sve moje zapovijedi i kršite moj zavjet,
16. onda ću i ja prema tome postupati s vama i oborit ću na vas strahovite kušnje: sušicu i vrućicu, koje će vam očni vid oduzeti i život vam oteti. Uzalud ćete onda sijati svoje sjeme. Jer će ga pojesti vaši neprijatelji.
17. Okrenut ću svoje lice proti vas, tako da vas potuku vaši neprijatelji. Vaši protivnici gospodarit će nad vama, i bježat ćete i kad vas nitko ne bude progonio.
18. Ako me ni tada još ne budete slušali, kaznit ću vas još sedam puta žešće za vaše grijehe.
19. Slomit ću vašu drsku oholost i nebo nad vama učiniti kao željezo i vašu zemlju kao mjed.
20. Tada ćete se mučiti uzalud. Zemlja vam ne će rađati roda i drveće na polju ne će vam davati plodova.
21. Ako mi se i tada još budete protivili i ne budete me htjeli slušati, kaznit ću vas još sedam puta žešće za vaše grijehe.
22. Divlju zvjerad poslat ću protiv vas, da vam ugrabi vašu djecu i podavi vašu stoku i umanji vaš broj, tako da opuste vaše ceste.
23. Ako li vas još ni time ne opametim, nego mi se još jednako budete protivili,
24. i ja ću se onda usprotiviti vama i kazniti vas sedam puta za vaše grijehe,
25. pustit ću na vas mač koji će osvetiti kršenje zavjeta. Ako se tada povučete u svoje gradove, poslat ću među vas kugu, i bit ćete predani u šake svojih neprijatelja.
26. Kad vam onda još prelomim potporu u kruhu, tada će vam deset žena peći kruh u jednoj jedinoj peći, i davat će vam se kruh na mjeru. Vi ćete ga jesti, ali se ne ćete nasititi.
27. Ako me usprkos tomu ne poslušate i jednako mi se još budete protivili,
28. i ja ću se vama, pun gnjeva, oduprijeti i sedam vas puta kazniti za vaše grijehe.
29. Tada ćete morati jesti mesa svojih sinova i svojih kćeri.
30. Razorit ću vaše visoke hramove i uništiti vaše sunčane stupove. Mrtva vaša tijela pobacat ću na trupove vaših idola, i zgadit će mi se pred vama.
31. Gradove vaše obratit ću u ruševine i svetišta ću vaša opustošiti. Miris vaših žrtava ne ću više mirisati.
32. Jest, ja sâm poharat ću vašu zemlju, tako da će se vaši neprijatelji, koji se nastane u njoj, nad tim preneraziti.
33. A vas ću raspršiti među narode i za vama trgnuti mač, i zemlja će vaša postati pustinja i vaši gradovi ruševine.
34. Tada će zemlja umjesto porušenih svojih subota dobiti čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, a vi budete živjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja će počivati i subote svoje nadoknaditi.
35. čitavo vrijeme, dok bude ležala opustošena, imat će odmor što ga nije imala dok ste prebivali u njoj.
36. A onima između vas koji još preostanu, stavit ću strah u srca u zemljama njihovih neprijatelja, tako da će ih tjerati u bijeg šuštanje lista kad se zaljulja. I bježat će kako se bježi ispred mača, i hrlit će makar ih nitko ne progoni.
37. Padat će jedan preko drugoga kao da bježe ispred mača, makar ih nitko ne progoni. Ne ćete se moći držati na nogama pred svojim neprijateljima.
38. Izginut ćete među poganskim narodima i zemlja vaših neprijatelja proždrijet će vas.
39. A oni između vas koji još preostanu, izginut će u zemljama svojih neprijatelja zbog grješnih čina. I zbog grijeha njihovih otaca nestat će ih kao njih.
40. Ako oni tada priznaju svoje grješne čine i krivnju svojih otaca, vjerolomstvo što su ga počinili protiv mene, i kako su mi se protivili,
41. i kako sam se ja protivio njima i doveo ih u zemlju njihovih neprijatelja. Jest, ako se tada prigne njihovo tvrdo srce, i oni se pokaju za svoje grješne čine,
42. tada ću se ja spomenuti svog zavjeta s Jakovom i s Izakom i s Abrahamom, i smilovat ću se zemlji.
43. Ali prije mora biti zemlja od njih ostavljena i njezine subote tim nadomještene, da leži opustošena kad oni odu. Oni se sami moraju pokajati za svoje grješne čine, jer su zbacili moje zapovijedi i prezreli moje naredbe.
44. Usprkos tomu ne ću ih zbaciti, kad budu u zemlji svojih neprijatelja, i ne ću ih prezreti tako da ih posve uništim i svoj zavjet s njima raskinem. Jer ja sam Gospodin, Bog njihov.
45. Za njihovo spasenje spomenut ću se svojega zavjeta s njihovim praocima, koje izvedoh iz egipatske zemlje pred očima poganskih naroda, da budem Bog njihov, ja, Gospodin.”
46. To su zapovijedi, naredbe i nauci što ih preko Mojsija dade Gospodin na gori Sinajskoj, da uredi odnos između sebe i sinova Izrćlovih.

Levitski 27:1-34
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ove odredbe: Ako netko zavjetuje Gospodinu čovjeka po procjeni,
3. onda će se muška osoba u dobi od dvadeset do šezdeset godina procijeniti s pedeset srebrnih šekela po težini svetišta.
4. Za žensku osobu iznosi procjena trideset šekela.
5. Za osobu u dobi od pet do dvadeset godina iznosi procjena muške osobe dvadeset šekela i ženske osobe deset šekela.
6. Kod djece u dobi od jednoga mjeseca do pet godina iznosi procjena za dječaka pet srebrnih šekela i za djevojčicu tri srebrna šekela.
7. Ako je nekomu šezdeset godina i više, onda će iznositi procjena za muža petnćst šekela, a za ženu deset šekela.
8. Tko je previše siromašan, pa ne može platiti procjenu, taj neka se dovede pred svećenika, da ga procijeni! Svećenik će ga procijeniti po onom što zavjetnik može dati.
9. Ako je živinče, što se može žrtvovati Gospodinu onda sve što netko daje Gospodinu neka vrijedi kao posvećeno.
10. On to ne smije promijeniti ili zamijeniti dobar komad za loš ili loš za dobar. Ako ipak živinče zamijeni drugim, onda neka i jedno i drugo pripadne svetištu.
11. Ako li je živinče nečisto, pa se ne može žrtvovati Gospodinu, neka se to živinče donese pred svećenika!
12. Svećenik će onda ocijeniti je li dobro ili loše. Kako ga svećenik ocijeni, tako neka ostane!
13. Ako ga hoće otkupiti, onda neka još doda peti dio od procjene!
14. Ako netko svoju kuću posveti Gospodinu kao sveti dar, neka svećenik ocijeni je li dobra ili loša! Kako je svećenik ocijeni, tako neka ostane!
15. Ako onaj koji je posvetio svoju kuću hoće kuću opet otkupiti, neka još doda peti dio od procjene! Tada je njegova.
16. Ako netko komad svoga baštinjenoga posjeda posveti Gospodinu, računa se procjena po mjeri usjeva. Jedan homer ječmena usjeva cijeni se pedeset srebrnih šekela.
17. Ako posveti svoje polje od jubilarne godine dalje, neka vrijedi po punoj procjeni!
18. Ako li svoje zemljište posveti istom poslije jubilarne godine, onda neka svećenik proračuna novce prema broju godina što još ostaju do jubilarne godine! Neka se onda razmjerno odbije od pune procjene!
19. Ako li ga onaj koji je posvetio zemljište hoće opet otkupiti, neka još doda peti dio od procjene! Tada je njegovo.
20. Ali ako ne otkupi zemljišta, a proda ga ipak drugome, ne može se više otkupiti,
21. nego će zemljište, kad u jubilarnoj godini postane slobodno, vrijediti kao posvećeno Gospodinu, kao komad zemlje što je pao pod zakletvu. Pripada svećeniku kao vlasništvo.
22. Ako netko posveti Gospodinu zemljište, što ga je kupio, a ne pripada njegovu nasljednom posjedu,
23. onda će svećenik proračunati cijenu do jubilarne godine, i dotični će tu cijenu isplatiti istoga dana kao dar posvećen Gospodinu.
24. U jubilarnoj će se godini komad zemlje vratiti onome od koga je kupljen i komu pripada kao nasljedni posjed.
25. Svaka procjena neka bude po šekelu svetišta: jedan šekel ima dvadeset gera.
26. Ali prvijence od stoke, što već kao prvijenci pripadaju Gospodinu, ne smije nitko posvetiti. Bilo govedo bilo ovca: pripada Gospodinu.
27. Ali ako su od nečiste životinje, onda ih mora dotični otkupiti po procjeni i dodati peti dio procjene. Ako li se ne otkupi, onda će se prodati po procjeni.
28. Ništa od zakletoga, što netko pod zakletvom posveti Gospodinu od svega svojega posjeda: bio čovjek, živinče ili nasljedni posjed, ne smije se niti prodati niti otkupiti.
29. Što je god pod zakletvom posvećeno, Gospodinu je presveto. Ljudi nad kojima je izrečena zakletva ne smiju se otkupiti, nego se moraju pogubiti.
30. Sve desetine od zemlje, od poljskoga usjeva i od plodova drveća vlasništvo su Gospodnje. Posvećene su Gospodinu.
31. Ako netko hoće otkupiti jedan dio svoje desetine, mora još dodati peti dio iznosa.
32. Što se tiče desetine od goveda i ovaca mora se od svega što prolazi ispod pastirskog štapa uvijek deseti komad posvetiti Gospodinu.
33. Pritom neka se ne istražuje je li dobro ili loše, i ne smije se zamijeniti. Ali ako netko ipak zamijeni, onda neka jedno i drugo pripadne svetištu, i ne smije se otkupiti.”
34. To su zapovijedi što ih dade Gospodin na gori Sinajskoj Mojsiju za sinove Izrćlove.

Psalmi 29:1-6
1. Psalam. Davidov. Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu čast i moć!
2. Dajte Gospodu slavu njegova imena! Poklonite se Gospodu u krasoti svetosti!
3. Gospodnji glas nad valovima! Bog veličanstveni grmi. Nad širokim morem je Gospod!
4. Gospodnji glas u snazi? Gospodnji glas u krasoti!
5. čuj! Gospod lomi cedrove! Libanonske cedrove lomi Gospod.
6. On čini da skakuće Libanon kao tele, Sirion kao mladi bivol.

Izreka 10:22-25
22. Božji blagoslov obogaćuje, vlastita muka tu ništa ne pomaže.
23. Luđaku je veselje počiniti sramotu, a čovjek razuman drži se mudrosti.
24. čega se bezbožnik plaši, to ga snađe; što pravednici žele, to dobiju. \
25. Kad nastane oluja, bezbožnika nestane, a pravednik stoji tvrdo na vječnom temelju.

Marku 7:1-13
1. Potom se skupiše kod Isusa farizeji i neki pismoznanci koji su bili došli iz Jeruzalema.
2. Oni opaziše kako neki od njegovih učenika objeduju nečistim, odnosno neopranim rukama.
3. Farizeji i uopće Židovi ne jedu a da se prije ne operu, vršeći tako predaju starih.
4. Isto tako kad se vrate s trga, ako se ne operu, ne jedu. A ima još mnogo drugih običaja što su primili te drže: peru čaše, vrčeve, kotlove.?
5. Tada ga upitaše farizeji i pismoznanci: “Zašto se tvoji učenici ne drže predaje starih, nego jedu nečistim rukama?”
6. On im odgovori: “Zgodno je Izaija rekao o vama licemjerima u Pismu: Ovaj me narod štuje samo usnama, a njegovo srce je daleko od mene.
7. Zaludu obavlja bogoštovlje, njegov je nauk samo čovječja ustanova.
8. Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.”
9. Tada nastavi: “Uistinu poništavate Božji zakon da očuvate svoju predaju.
10. Tako Mojsije reče: Poštuj svoga oca i svoju majku, i: Tko uvrijedi oca ili majku, neka bude pogubljen!
11. A vi kažete: Ako jedan rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti ja mogao pomoći jest korban, to znači: posvetni dar,
12. onda mu više ne date ništa činiti za ocu i majku.
13. Tako ukidate Božju zapovijed svojom predajom koju vi postaviste. I tako još mnogo što činite.”