English
A A A A A

Izlaska 29:1-46
1. Ovako ćeš postupati s njima, da mi ih posvetiš za službu svećeničku: Uzmi junca i dva ovna bez pogrješke,
2. beskvasan kruh i s uljem umiješane beskvasne kolače i uljem namazane beskvasne pogače, što ćeš ih prirediti od bijeloga pšeničnoga brašna.
3. Stavi ih u jednu košaricu i u košarici prinesi ih ovamo, uz to junca i oba ovna!
4. Neka onda Aron i njegovi sinovi dođu na ulaz u šator svjedočanstva i neka se očiste vodom!
5. Uzmi haljine i stavi na Arona košulju, plašt što pripada oplećku, i oplećak s naprsnikom! Opaši ga pojasom oplećka,
6. stavi mu kapu na glavu i na kapu pričvrsti svetu pločicu!
7. Uzmi onda ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu i pomaži ga!
8. Nato njegove sinove dovedi i obuci im košulje!
9. Opaši ih, Arona i njegove sinove, pojasom i stavi im visoke kape na glave! Tako će im pripasti svećeništvo po vječno valjanom redu. Postavi tako Arona i njegove sinove u njihovu službu!
10. Onda dovedi junca pred šator svjedočanstva! Aron i njegovi sinovi neka polože ruke juncu na glavu!
11. Nato zakolji junca pred Gospodinom, na ulazu u šator svjedočanstva,
12. uzmi nešto od krvi junčeve i pomaži prstom rogove žrtvenika! Svu ostalu krv izlij na podnožje žrtvenika!
13. Uzmi sve salo što pokriva drob, mrežicu na jetrima i oba bubrega sa salom na njima i zapali ih na žrtveniku!
14. Junčevo meso, njegovu kožu i balegu spali izvan tabora. To je žrtva za grijeh.
15. Nato uzmi jednoga ovna! Aron i sinovi njegovi neka polože ruke na glavu ovnu!
16. Zakolji ovna, uzmi njegove krvi i poškropi njom oko žrtvenika!
17. Ovna rasijeci na dijelove, operi mu drob i noge i stavi ih uz ostale dijelove i uz njegovu glavu!
18. Onda spali svega ovna na žrtveniku! To je žrtva paljenica Gospodinu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodinu.
19. Nato uzmi drugoga ovna! Aron i sinovi njegovi neka opet polože ruke na glavu ovnu!
20. Zakolji ovna, uzmi nešto od njegove krvi i pomaži njom resu desnoga uha Aronu i njegovim sinovima, isto tako palac desne njihove ruke i njihov nožni palac! Preostalom krvlju poškropi žrtvenik uokolo.
21. Onda uzmi nešto od krvi što je na žrtveniku, i od ulja za pomazanje i poškropi tim Arona i njegove haljine, isto tako njegove sinove i haljine njegovih sinova, da se posvete on i njegove haljine i isto tako njegovi sinovi i haljine njegovih sinova!
22. Uzmi salo od ovna, tusti rep i salo što pokriva drob, mrežicu na jetrima i oba bubrega sa salom na njima i desno stegno, jer je to ovan posvetni,
23. zatim jedan krušac, jedan kolač s uljem pečen i jednu pogaču iz košarice s beskvasnim kruhovima, što stoji pred Gospodinom!
24. To sve daj u ruke Aronu i njegovim sinovima, i žrtvuj to Gospodinu primicanjem i odmicanjem!
25. Uzmi im to opet iz ruku i zapali na žrtveniku za žrtvu paljenicu, da bude miris ugodan pred Gospodinom; to je žrtva ognjena Gospodinu.\
26. Onda uzmi grudi posvetnoga ovna, koji je za Arona, te ih žrtvuj to što se je primicalo i odmicalo, te podizalo od posvetnog ovna Gospodinu primicanjem i odmicanjem! I neka to bude tvoj dio!
27. Grudi što su se primicale i odmicale i stegno što se je podizalo za Arona i njegove sinove, proglasi posvećenim!
28. To neka od sinova Izrćlovih dobivaju Aron i njegovi sinovi kao vječnu pristojbu! Jer je to žrtva podizanja, i kao žrtvu podizanja neka sinovi Izrćlovi daju od svojih mirotvornih žrtava, kao svoju žrtvu podizanja Gospodinu!
29. Svete Aronove haljine neka prijeđu na njegove sinove nakon njega, da se u njima pomazuju i u službu namještaju.
30. Sedam dana neka ih nosi između njegovih sinova onaj koji umjesto njega bude svećenik, kad ulazi u šator svjedočanstva da služi u svetinji.
31. Uzmi ovna posvetnoga i skuhaj njegovo meso na svetom mjestu!
32. Meso ovna i kruh što je u košarici neka jedu Aron i njegovi sinovi na ulazu u šator svjedočanstva.
33. To smiju jesti samo oni za koje se izvršila žrtva pomirenja, da bi se u svoju službu namještali i posvećivali. Ali stranac ne smije od toga jesti jer je sveto.
34. Ali ako nešto preostane do jutra od mesa posvetne žrtve i od kruha, onda spali što je preostalo! Ne smije se ništa više od toga jesti jer je sveto.
35. Postupaj s Aronom i njegovim sinovima točno onako kako sam ti zapovjedio! Posveta neka traje sedam dana.
36. Žrtvuj svaki dan junca kao žrtvu pomirenja za grijeh! Očisti žrtvenik od grijeha čineći na njemu obrede očišćenja, i pomaži ga, da ga posvetiš!
37. Sedam dana čini službu pomirenja na žrtveniku i posvećuj ga! Tako će žrtvenik postati presvet. Svatko tko se dotakne žrtvenika, postat će svet.
38. Ovo prinosi na žrtveniku: dva janjeta od godine, dan za danom bez prekida!
39. Jedno janje žrtvuj ujutro, drugo podvečer,
40. uz to desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješano s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina! Kao naljev ima dopasti četvrt hina vina za prvo janje.
41. Drugo janje ćeš žrtvovati podvečer. Postupaj pritom kao ujutro s prinosom i naljevom! Neka bude za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodinu!
42. To će se kod vas prinositi kao redovita žrtva paljenica od koljena do koljena pred Gospodinom na ulazu u šator svjedočanstva, gdje vam se objavljujem, kako bih tamo govorio s tobom.
43. Tamo ću se objavljivati sinovima Izrćlovim, i svojom će se slavom posvetiti.
44. Posvetit ću šator svjedočanstva i žrtvenik. I Arona i njegove sinove posvetit ću, da mi služe kao svećenici.
45. Prebivat ću među sinovima Izrćlovim i bit ću njihov Bog.
46. Oni će spoznati da sam ja, Gospodin, Bog njihov, koji ih je izveo iz egipatske zemlje, da prebivam među njima; ja, Gospodin, Bog njihov. \

Izlaska 30:1-38
1. Napravi i žrtvenik koji će služiti za paljenje kada! Napravi ga od drveta bagrema!
2. Neka bude jedan lakat dug i jedan lakat širok, četvrtast i dva lakta visok! Njegovi rogovi neka čine jedan komad s njim!
3. Pozlati ga čistim zlatom i njegovu ploču i njegove stijene uokolo i njegove rogove! Napravi mu zlatan vijenac uokolo!
4. I napravi mu dva zlatna koluta ispod vijenca s obje strane i pričvrsti ih na obje njegove strane! Kroz njih neka se provuku poluge, da se može na njima nositi!
5. Poluge načini od drveta bagrema i pozlati ih.
6. Postavi ga pred zavjesu, što visi pred kovčegom zakona, pred pomirilištem što je nad kovčegom zakona, gdje ću se objavljivati tebi!
7. Aron neka tad na njemu pali miomirisni kad! Svako jutro, kad sprema svetiljke, neka ga pali!
8. I kad Aron podvečer postavlja svjetiljke, neka ga pali! Neka to bude vaš redoviti kad pred Gospodinom od koljena do koljena!
9. Ne smijete na njemu prinositi niti nezakonitoga kada, niti žrtve paljenice i prinose! Ne smijete ni naljev na njemu lijevati!
10. Aron neka jedanput u godini na njegovim rogovima izvrši očišćenje! Krvlju žrtve za grijeh, što se prinosi za očišćenje, neka na njemu izvrši očišćenje jedanput u godini od koljena do koljena: presvet je on Gospodinu!”
11. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
12. ”Kada pri brojenju odrediš broj sinova Izrćlovih, neka svatko da Gospodinu otkup za svoj život, kad ih se broji, da kod njihova brojenja ne dođe na njih kakva kazna!
13. Neka da svaki koji se mora podvrći brojenju ovo: pola šekela po šekelu svetišta, dvadeset gera ima šekel, pola šekela kao prilog Gospodinu!
14. Svaki koji se mora podvrći brojenju, od dvadeset godina i više, dat će prilog Gospodinu.
15. Bogataš neka ne daje više, a siromah ne manje od pola šekela, kad dajete prilog Gospodinu kao otkup za svoj život!
16. Upotrijebi otkupne novce što ih primaš od sinova Izrćlovih za službu u šatoru svjedočanstva da bude za sinove Izrćlove na spomen milostiv pred Gospodinom i za otkup vašega života!”
17. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
18. ”Napravi i umivaonicu od mjedi i mjedeno njezino podnožje za umivanje, postavi je između šatora svjedočanstva i žrtvenika i nalij u nju vode,
19. da Aron i sinovi njegovi iz nje peru svoje ruke i noge!
20. Neka se peru vodom, da ne umru kad ulaze u šator svjedočanstva, ili kad pristupaju k žrtveniku, da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodinu.
21. Tada neka tamo peru svoje ruke i noge, da ne umru! Taj propis ima vječnu valjanost za njih, za njega i njegove potomke od koljena do koljena.”
22. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
23. ”Uzmi sebi najboljih mirisa, naime najčistije smirne pet stotina šekela i pola toliko, dvjesta pedeset šekela mirisavoga cimeta, dvjesta pedeset šekela mirisavog iđirota
24. i pet stotina šekela (lovorike) kasije po šekelu svetišta, uz to jedan hin maslinova ulja!
25. Od toga napravi sveto ulje za pomazanje, mirisnu pomast, kakvu pravi pomastar! To neka bude sveto ulje za pomazanje!
26. Pomaži njim šator svjedočanstva i kovčeg zakona,
27. stol i sve njegove sprave, svijećnjak i njegove sprave i žrtvenik kadioni,
28. zatim žrtvenik za žrtve paljenice i sve njegove sprave i umivaonicu i njezino podnožje!
29. Tako ih imaš posvetiti, da budu presveti. Svatko tko ih dotakne, postat će svet.
30. Pomaži njim i Arona i njegove sinove i posveti mi ih tako za svećeničku službu!
31. A sinovima Izrćlovim zapovjedi ovo: Kao sveto ulje za pomazanje neka to kod vas vrijedi od koljena do koljena.
32. Ni na jedno čovječje tijelo ne smije se ono izliti! Ne smijete tako miješati nijedno drugo ulje. Jer to je sveto i mora vam vrijediti kao sveto.
33. Tko takvo ulje namiješa ili nešto od toga dade nepovlaštenom, mora se istrijebiti iz svog naroda.”
34. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uzmi sebi mirisâ, naime stakte, kadionih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim dijelovima,
35. i od toga načini kad, miris, kao pravi pomastar, posoljen, čist, za svetu uporabu!
36. Jedan dio od toga istucaj posve sitno i stavi nešto od toga pred kovčeg zakona u šatoru svjedočanstva, gdje ću ti se objavljivati. To vam ima vrijediti kao presveto.
37. Sličan kad onome koji ćeš napraviti, ne smijete sebi praviti. Taj vam mora biti kao posvećen Gospodinu.
38. Ako bi tko sebi načinio sličan kâd, da se naslađuje njegovim mirisom, neka se istrijebi iz svoga naroda!”

Psalmi 20:6-9
6. Tada ćemo klicati od radosti zbog tvoje pobjede i u ime Boga našega razvit ćemo zastave. Nek ti Gospod ispuni sve tvoje molbe.
7. Sada znam da Gospod daje pobjedu svom pomazaniku! Uslišava ga sa svoga svetoga neba obilnom snagom svoje desnice!
8. Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje, a mi se utječemo imenu Gospoda Boga našega.
9. Oni posrću i padaju, a mi stojimo i držimo se uspravno.

Izreka 6:6-23
6. Idi k mravu, lijenčino, promatraj što on čini, i postani mudar!
7. Ako i nema vođe ni upravitelja, ni gospodara,
8. ipak se brine ljeti za svoju hranu, skuplja sebi jelo u vrijeme žetve.
9. Dokle ćeš još, lijenčino, ležati? Kad ćeš se dići oda sna?
10. ”Još malo spavati, još malo drijemati, još malo sklopiti ruke i počivati!”
11. Već dolazi na te kao glasnik siromaštvo i kao ratnik nestašica.
12. Lopov je i bezbožnik, tko naokolo ide s lažnim govorom,
13. tko namiguje očima, tumači nogama, znakove daje prstima,
14. tko plete spletke u srcu i vazda kuje zlo.
15. Zato će ga iznenada stići pogibija. Jadno će se bez pomoći rasprsnuti.
16. Šest je stvari koje su mrske Gospodinu, i sedam ih je koje se gade njegovu srcu:
17. ohole oči, lažan jezik i ruke koje prolijevaju nedužnu krv,
18. srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče prema zlu,
19. onaj koji govori kao lažni svjedok i sije neslogu među braćom.
20. Cijeni, sine moj, opomene svojega oca i ne zapostavljaj pouka svoje majke!
21. Uvijek ih veži sebi na srce, privijaj ih oko vrata!
22. Kada ideš, pratit će te. Kada počivaš, nad tobom će bdjeti. Kada se probudiš, ići će s tobom na rad.
23. Jer opomene su svjetiljke, a pouke svjetlost; put prema životu su opominjanja na stegu. \

Mateju 25:1-30
1. Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke i izađoše u susret zaručniku.
2. Pet su bile lude, a pet mudre.
3. Lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
4. A mudre sa svjetiljkama uzeše i ulje u svojim posudama.
5. Kako se zaručnikov dolazak otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše.
6. U ponoć odjeknu poziv: Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret!
7. Tada se digoše sve one djevice i prirediše svoje svjetiljke.
8. A lude rekoše mudrima: Dajte nam od svojega ulja! Naše svjetiljke će se ugasiti!
9. Mudre odvratiše: Da ne bi možda ponestalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi!
10. Dok su one bile u kupovini, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
11. Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: Gospodaru, gospodaru, otvori nam!
12. A on odvrati: Zaista kažem vam, ne poznajem vas.
13. Budite dakle budni, jer ne znate ni dana ni časa!
14. Dogodit će se kao čovjeku koji odluči otputovati u tuđinu. On dozva k sebi svoje sluge i predade im svoju imovinu.
15. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj sposobnosti. Tada otputova.
16. Onaj koji je bio primio pet talenata, odmah je otišao, radio je s njima i stekao još drugih pet.
17. Isto je tako stekao i onaj s dva talenta još druga dva.
18. Koji je bio primio jedan, otiđe, iskopa zemlju i sakri u nju novac svojega gospodara.
19. Poslije dugog vremena dođe natrag gospodar onih slugu i stade s njima uređivati račune.
20. Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sa sobom još daljnjih pet talenata i reče: Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, stekao sam još daljnjih pet talenata.
21. Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!
22. Tada pristupi onaj s dva talenta i reče: Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, stekao sam još daljnja dva talenta.
23. Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara!
24. Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd. Žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
25. Zato se pobojah, otiđoh i zakopah tvoj talent u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje.
26. Tada mu odvrati gospodar: Zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao.
27. Zato si trebao moj novac uložiti kod mjenjača, i ja bih mogao pri povratku podignuti svoje s kamatama.
28. Uzmite mu zato talent i podajte ga onome koji ima deset talenata!
29. Jer tko ima njemu će se dati i obilovat će; a tko nema njemu će se još uzeti ono što ima.\
30. A nekorisnoga slugu bacite napolje u tamu! Ondje će biti jauk i škrgut zuba.