A A A A A

Izlaska 25:1-40
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Zapovjedi sinovima Izrćlovim neka skupljaju za me prilog! Od svakoga koji hoće da drage volje da, uzmite za me prinos!
3. A ovo je prilog što ćete ga skupljati od njih: zlato, srebro i mjed,
4. ljubičasti i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan (fino platno), kostrijet,
5. ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema,
6. ulje za svijećnjak, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,
7. oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.
8. Podignite mi svetište, da mogu prebivati u njihovoj sredini!
9. Sagradite mi ga posve po uzorku što ću ti ga pokazati: od svetog šatora i od sve njegove opreme!
10. Načinite kovčeg od drveta bagrema, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok!
11. Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i odozgo mu načini zlatan vijenac uokolo!
12. Salij mu uz to četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugoj strani!
13. Načini poluge od drveta bagrema i pozlati ih!
14. Utakni poluge u kolutove na stranama kovčega, da se o njima može nositi kovčeg!
15. Poluge neka ostanu u kolutovima kovčega i neka se nikada ne izvlače!
16. U kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati!
17. Načini onda pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo i lakat i pol široko!
18. Načini uz to dva zlatna kerubina! Izradi ih kovanim radom tako da čine jedan komad s oba kraja pomirilišta!
19. Jednoga kerubina načini tako da čini jedan komad s jednim krajem, a drugoga kerubina tako da čini jedan komad s drugim krajem. Postavi dakle oba kerubina na oba kraja tako da čine jedan komad s pomirilištem!
20. Kerubini neka imaju raširena krila prema gore i tako ujedno svojim krilima neka pokrivaju pomirilište! Njihova lica neka su okrenuta jedno prema drugome! Neka su ujedno lica kerubina upravljena prema pomirilištu!
21. Stavi pomirilište na kovčeg, a u kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati!
22. Tamo ću se ja s tobom sastajati, i od pomirilišta između oba kerubina što su na kovčegu saveza, sve ću ti priopćavati što ću ti nalagati za sinove Izrćlove.
23. Načini i stol od drveta bagrema, dva lakta dug, jedan lakat širok i jedan i pol lakat visok!
24. Pozlati ga čistim zlatom i načini na njemu zlatan vijenac uokolo!
25. I načini mu uokolo za dlan širok okvir i na tom okviru napravi uokolo zlatan vijenac!
26. Salij za to četiri zlatna koluta i pričvrsti kolutove na četiri strane, i to na četiri njegove noge.
27. Tik uz okvir neka budu kolutovi, da se u njih utaknu poluge, da se tako može nositi stol.
28. Poluge načini od drveta bagrema i pozlati ih! O njima će se nositi stol.
29. Stavi mu onda njegove zdjele, čaše, posude i vrčeve, kojima će se prinositi tekuće žrtve! Načini ih od čistoga zlata!
30. Na stol neprestano postavljaj preda me kruhove obličja!
31. Načini i svijećnjak od čistoga zlata! Svijećnjak, njegova noga i njegovo stablo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi trebaju biti iz jednoga komada s njim.
32. Šest grana treba izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj.
33. Na svakoj grani trebaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako će biti na svih šest grana što izlaze iz svijećnjaka.
34. Na samom stablu od svijećnjaka neka budu četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom.
35. I to će biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana što iz njega izlaze.
36. Jabuke i njihove grane moraju biti s njim iz jednoga komada. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata!
37. Načini uz to sedam svjetiljki! Neka se postave na nj te svjetiljke tako da bacaju svoje svjetlo na prostor oko svijećnjaka!
38. I njegovi usekači i tavica moraju biti od čistoga zlata.
39. Za sve te sprave mora se potrošiti jedan talenat čistoga zlata.
40. Pripazi da to izvedeš točno po uzorku što ti je bio pokazan na gori!

Izlaska 26:1-37
1. Načini sveti šator od deset zavjesa! Neka one budu izrađene od uzvedenoga lana, od modrog i crvenog skrleta i od tamnocrvenog prediva s likovima kerubina, kako ih načini umjetnik.
2. Svaka zavjesa neka bude dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za sve zavjese.
3. Po pet zavjesa treba sastavljati zajedno.
4. Uz to načini petlje od modroga skrleta na rubu krajnje zavjese jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnje zavjese drugog sastavljenog komada!
5. Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj!
6. Uz to načini pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jednu s drugom, tako da šator bude jedna cjelina!
7. Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom! Upotrijebi za to jedanćst zavjesa!
8. Svaka zavjesa neka je trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za jedanćst zavjesa.
9. Sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe! Šestu zavjesu podvostruči na prednjoj strani šatora.
10. Načini pedeset petlji na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnje zavjese drugog sastavljenog komada!
11. Načini onda pedeset mjedenih kuka, utakni te kuke u petlje i sastavi tako šatorski pokrov u jednu cjelinu!
12. A što je više kod šatorskih zavjesa, polovina zavjesa što preteče, neka visi na zadnjoj strani svetoga tabora,
13. i od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga šatora, da ga zaklanja!
14. Uz to načini pokrov šatoru od ovnujskih koža obojenih crveno i iznad njega pokrov od koža morske krave!
15. Načini za sveti šator daske od drveta bagrema, što će stajati uspravno!
16. Svaka daska treba biti deset lakata duga, a lakat i pol široka.
17. Svaka daska mora imati po dva čepa što su među sobom svezana. Tako ćeš načiniti sve daske za šator.
18. Na daskama za sveti šator načini: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu!
19. Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva njezina čepa.
20. Isto tako za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
21. i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku!
22. Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka!
23. Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani!
24. Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta! Tako imaju biti načinjene obje. One će tvoriti oba ugla.
25. Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnćst stopica, po dvije stopice ispod svake daske!
26. Dalje trebaš načiniti prijevornice od drveta bagrema, pet za daske na jednoj strani šatora,
27. a pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu.
28. Srednja prijevornica treba ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
29. Daske okuj zlatom! Kolutove kroz koje se utaknu prijevornice načini od zlata! I prijevornice okuj zlatom!
30. Onda uredi sveti šator onako kako ti je bilo pokazano na gori!
31. Dalje, napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i izvezenoga lana! Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima.
32. Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta bagrema, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice!
33. Objesi zavjesu o kuke i unesi iza te zavjese kovčeg zavjeta! Zavjesa neka vam služi kao pregrada između svetinje i svetinje nad svetinjama!
34. Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u svetinji nad svetinjama!
35. Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak prema stolu na južnoj strani šatora. Stol naime postavi na sjevernu stranu!
36. Načini i za ulaz u šator zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana u šarolikom radu!
37. Za tu zavjesu podigni pet stupova od drveta bagrema i okuj ih zlatom! Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi!

Psalmi 19:7-14
7. Izlazi na rubu neba i kreće u svom luku drugom kraju. Ništa se ne skriva njegovu žaru.
8. Gospodnji je Zakon savršen, on obnavlja dušu. Gospodnje je svjedočanstvo pouzdano, bezazlene čini mudracima.
9. Gospodnje su zapovijedi prave, vesele srce. Gospodnje su naredbe čiste, prosvjetljuju oči.
10. Strah Gospodnji je svet, ostaje zauvijek. Gospodnje su odluke istinite, sve su pravedne,
11. dragocjenije su od zlata, od mnogoga čistog zlata; slađe su od meda koji teče iz saća. \
12. One također prosvjetljuju tvoga slugu. Tko ih obdržava, dobit će veliku plaću.
13. Ali tko je kadar spoznati svoje pogreške? Očisti me od onih sakrivenih!
14. I od oholosti sačuvaj svoga slugu i ne daj da ona nadvlada nada mnom. Tada ću biti čist i slobodan od teške krivnje.

Izreka 6:32-35
32. Ali tko učini preljub sa ženom, izgubio je razum. Samo onaj koji hoće sam sebe strovaliti u propast, čini nešto tako.
33. Samo udarce i porugu nosi odatle, i sramota se njegova ne može izbrisati.
34. Jer je ljubomora žestoka u muža. On ne štedi na dan osvete.
35. Nikakav otkup ne može ga umiriti. Ne zadovoljava se, makar mu još ne znam koliko dao.

Mateju 24:1-28
1. Isus izađe iz Hrama i pođe dalje. Tada mu pristupiše učenici i upozoriše ga na hramske građevine.
2. On im reče: “Vidite li sve to? Zaista, kažem vam: Ovdje ne će ostati kamen na kamenu koji ne će razvaliti.”
3. Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici i rekoše: “Kaži nam kad će se to dogoditi i koji je znak tvojega dolaska i svršetka svijeta?”
4. Isus im reče: “Gledajte da vas tko ne zavede!
5. Jer će mnogi doći u moje ime i reći: Ja sam Mesija. I mnoge će zavesti.
6. čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite! To mora doći, ali tada još nije svršetak.
7. Jer će se dignuti narod protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Posvuda će biti glad, kuga i potres.
8. Ali to je sve istom početak porođajnih boli.
9. Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog moga imena svi će vas narodi zamrziti.\
10. Tada će se mnogi obeshrabriti, jedan će drugoga izdavati i jedan će drugoga zamrziti.
11. Lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti.
12. Jer će bezbožnost uzeti mah, ljubav će ohladnjeti kod mnogih.
13. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
14. Ovo Evanđelje o kraljevstvu navješćivat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada istom dolazi svršetak.
15. Kad dakle vidite na svetome mjestu strahotu pustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel? tko čita, neka razumije?,
16. tada neka ljudi u Judeji bježe u gore!
17. Tko bude na krovu, neka ne silazi da uzme sa sobom još nešto iz kuće!
18. Tko bude u polju, neka se ne vraća kući da uzme svoju haljinu!
19. Teško trudnicama i dojiljama u one dane!
20. Molite se da ne padne bijeg vaš u zimu ili u subotu!
21. Tada će biti velika nevolja kakva nije bila od postanka svijeta do sada niti će biti.
22. I kad se ne bi skratili oni dani, nijedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se oni dani.
23. Ako vam tada tko rekne: Ovdje je Mesija ili ondje, ne vjerujte!
24. Jer će ustati lažni Mesije i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa da zavedu, ako je moguće, i izabranike.
25. Eto, kažem vam unaprijed.
26. Ako vam tada reknu: On je u pustinji, ne izlazite; on je u sobama, ne vjerujte!\
27. Jer kao što se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega.
28. Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi.