English
A A A A A

Izlaska 23:1-33
1. Ne svjedoči krivo, ne pružaj svoje ruke onomu koji je u nepravdi, da krivo svjedočiš!
2. Ne idi s velikom većinom činiti zlo, i u parnici ne čini tako da s velikom većinom izvrčeš pravo!
3. Siromaha ne podupiri u njegovoj parnici!
4. Ako naiđeš na vola svog neprijatelja ili na njegova magarca, kako su zalutali, odvedi ih natrag k njemu!
5. Vidiš li gdje je tvom protivniku pao magarac pod teretom, ne propusti pomoći mu, da se digne, s njim zajedno pruži mu pomoć!
6. Nemoj izvrnuti pravo svom siromahu u njegovoj parnici!
7. Kloni se lažne tužbe i ne skrivi smrt nedužnome i onome koji je u pravu! Jer krivcu ne dajem pravo.
8. Ne uzimaj mita! Jer mito zasljepljuje one koji vide, i izvrće pravednu stvar.
9. Ne smiješ zlostavljati stranca. Znate kako je strancu pri srcu, jer ste sami bili stranci u egipatskoj zemlji.
10. Šest ćeš godina sijati svoju zemlju i sabirati njezin rod.
11. Sedme je godine pusti da počine, da se hrane od nje siromasi tvojega naroda, i da mogu jesti poljske zvijeri što iza njih preostane. Tako radi i sa svojim vinogradima i maslinicima.
12. Šest dana radi svoje poslove, ali sedmi dan svetkuj, da se odmore tvoj vol i tvoj magarac, i da mognu odahnuti sin tvoje ropkinje i stranac!
13. Držite se svega što sam vam zapovjedio! Ne zazivaj imena drugih bogova! Neka se ono ne čuje iz tvojih usta!
14. Triput u godini svetkuj mi blagdan!
15. Obdržavaj blagdan beskvasnih kruhova! Sedam dana jedi beskvasni kruh, kao što sam ti zapovjedio, u određeno vrijeme, u mjesecu abibu! Tada si izašao iz Egipta. Ali ne smije se izaći pred moje lice praznih ruku.
16. Onda blagdan žetve prvinâ koje dolaze od ljetine onoga što si posijao u polju. Na svršetku godine blagdan berbe, kad sabireš svoju ljetinu s polja.
17. Triput u godini moraju se sve tvoje muške osobe pokazati pred Svemogućim Gospodinom.
18. Ne žrtvuj krvi mojih žrtvenih životinja zajedno s kvasnim kruhom, i salo mojih svečanih žrtava neka ne ostane do jutra!
19. Najbolje od prvina svog polja donesi u kuću Gospodina, Boga svojega. Ne kuhaj jareta u mlijeku njegove matere!
20. Evo, ja šaljem svog anđela pred tobom, da te čuva na putu i da te odvede na mjesto što sam ga odredio za te.
21. Pazi na njega i slušaj njegove naredbe, i ne opiri mu se! Jer on ne bi oprostio vaše krivnje, jer je moje ime u njemu.
22. Ali ako rado budeš slijedio njegove naredbe i činio sve što kažem, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i pritisnut ću tvoje tlačitelje.
23. Tada će moj anđeo ići pred tobom i vodit će te k Amorejcima, Hetitima, Perižanima, Kanaancima, Hivijcima i Jebusejcima, koje ću istrijebiti.
24. Ne klanjaj se njihovim bogovima, ne služi im i ne radi po njihovim djelima, nego ih uništi i razori njihove kamene spomenike!
25. A služite Gospodinu, Bogu svojemu! I on će blagosloviti tvoj kruh i tvoju vodu i udaljit će bolesti od tebe.
26. Ne će biti u tvojoj zemlji žene pobacivače ni nerotkinje, i dane ću tvojega života dići do njihova potpunog broja.
27. Strah ću pustiti pred tobom i sve ću narode, kojima dođeš, pomesti i učinit ću da svi tvoji neprijatelji pred tobom nagnu bježati.
28. I stršljene ću poslati pred tobom, da tjeraju ispred tebe Hivijce, Kanaance i Hetite.
29. Ali ih ne ću otjerati ispred tebe u jednoj godini, da ne postane zemlja pustinja i da se ne namnože divlje životinje na tvoju štetu.
30. Sve ću ih pomalo potiskivati ispred tebe, dok ne postaneš mnogobrojan i ne mogneš zauzeti zemlju.
31. Tada ću protegnuti tvoje područje od Crvenoga mora sve do mora Filistejaca i od pustinje sve do rijeke. Jer ću ti u ruke dati stanovnike zemlje, tako da ih mogneš otjerati ispred sebe.
32. Ne smiješ sklapati savez s njima i s njihovim bogovima.
33. Oni ne smiju u tvojoj zemlji ostati i prebivati, da te ne zavedu na grijeh protiv mene. Jer ako bi služio njihovim bogovima, to bi tebi postalo zamkom.”

Izlaska 24:1-18
1. Nato zapovjedi Bog Mojsiju: “Uziđi gore Gospodinu s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedam- deset izrćlskih starješina! Ali prinesite izdaleka svoj poklon!
2. Samo Mojsije neka pristupi Gospodinu! Oni ne smiju bliže pristupiti. A narod neka ne uzlazi s njim gore!”
3. Mojsije dođe i objavi narodu sve Gospodnje zapovijedi i sve zakone. Sav narod odgovori jednoglasno: “Sve zapovijedi, što ih dade Gospodin, držat ćemo!”
4. Mojsije napisa sve zapovijedi Gospodnje. Rano sutradan načini žrtvenik pod gorom i dvanćst kamenih spomenika za dvanćst izrćlskih plemena.
5. Naloži mladim ljudima izrćlskim da prinesu Gospodinu žrtvu paljenicu i da zakolju junce za mirotvornu žrtvu.
6. Mojsije uze polovinu krvi i uli je u žrtvene zdjele. Drugom polovinom krvi poškropi žrtvenik.
7. Tada uze knjigu zavjeta i pročita je glasno narodu. Oni se onda zakunu: “Sve što zapovjedi Gospodin rado ćemo činiti i ispunjavati!”
8. I Mojsije uze krv, poškropi njom narod i reče: “Ovo je krv saveza što ga Gospodin s vama sklopi na temelju svih ovih zapovijedi.”
9. Nato uziđoše na goru Mojsije, Aron, Nadab, Abihu i sedamdeset izrćlskih starješina.
10. Tamo ugledaše Boga Izrćlova i pod njegovim nogama priliku što je nalikovala na ploče od safira i razlijevala vedar sjaj kao nebo.
11. Ali on ne pruži svoju ruku prema izabranicima sinova Izrćlovih. Oni su, štoviše, smjeli Boga gledati. Nato su pribivali žrtvenoj gozbi i žrtvenom piću.
12. Tad zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uziđi k meni na goru i ostani tamo! Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima, što ih napisah, da se pouče u njima.”
13. Mojsije krenu sa svojim slugom Jošuom. Prije nego Mojsije uziđe na goru Božju,
14. zapovjedi starješinama: “čekajte nas ovdje, dok se ne vratimo k vama! Imate Arona i Hura uza se. Tko bude imao kakvu razmiricu, neka se obrati njima!”
15. Dok je Mojsije uzlazio na goru, pokri je oblak,
16. i slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj. Šest dana pokrivao ju je oblak. Sedmoga dana pozva on Mojsija iz oblaka.
17. Očima sinova Izrćlovih prikaza se slava Gospodnja kao oganj što sažiže, na vrhuncu gore.
18. Mojsije pođe unutra, usred oblaka, kad je bio posve uzišao na goru. četrdeset dana i četrdeset noći osta Mojsije na gori.

Psalmi 19:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Psalam. Davidov.
2. Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo njegovih ruku navješćuje nebeski svod.
3. Dan danu šapće tu vijest i noć noći kazuje taj glas.
4. To nije govor niti riječi, niti se njihov glas razabire.
5. Ipak njihov glas prodire po svoj zemlji, njihov povik do na kraj svijeta. Ondje je suncu razapeo šator na nebu,
6. koje izlazi kao zaručnik iz svoje ložnice, veseli se kao junak koji je prevalio put.

Izreka 6:30-31
30. Progleda li se kradljivcu, kad ukrade, samo da utaži požudnu glad?
31. Ne, nego kad ga uhvate, mora nadoknaditi sedmerostruko, makar morao dati sve imanje svoje kuće.

Mateju 23:23-39
23. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a zanemarujete najvažnije zahtjeve zakona: pravednost, milosrđe i vjernost. Ovo se mora vršiti, drugo ne propustiti.
24. Slijepi vođe! Cijedite komarca, a devu proždirete.
25. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeži i pohlepe.
26. Slijepi farizeju, očisti najprije nutrinu čaše i zdjele, onda će biti čista i vanjština.
27. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi ste kao okrečeni grobovi. Izvana izgledaju doduše lijepo, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakoga smrada.
28. Tako se i vi izvana pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i zloće.
29. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi gradite grobove prorocima i krasite spomenike pravednicima
30. i govorite: Da smo mi živjeli u dane svojih otaca, ne bismo se s njima ogriješili o krv proroka.
31. Time sami svjedočite da ste sinovi onih koji su pobili proroke.
32. Tako dopunjate mjeru svojih otaca.
33. Zmije i gujino leglo, kako ćete umaći paklenoj osudi?
34. Zato, evo, ja šaljem k vama proroke, mudrace i književnike. Jedne ćete pobiti i propeti, druge u svojim sinagogama bičevati i goniti od grada do grada.
35. Tako će doći na vas sva pravedna krv što je bila prolivena na zemlji, od krvi pravednoga Abela do krvi Zaharije, Barahijina sina, kojega ubiste među Hramom i žrtvenikom.
36. Zaista, kažem vam: Sve će ovo doći na ovaj rod.
37. Jeruzaleme, Jeruzaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste!
38. Eto, vaša će vam se kuća ostaviti pusta.
39. Jer vam kažem: Odsad me ne ćete više vidjeti dok ne uskliknete: Blagoslovljen koji dolazi u Gospodnje ime!”