A A A A A

Izlaska 21:1-36
1. Ovo su pravne odredbe što ćeš im ih predložiti:
2. Ako kupiš hebrejskoga roba, neka te služi šest godina! U sedmoj godini mora se pustiti na slobodu bez otkupa.
3. Ako je došao neoženjen, neka opet ode neoženjen. Ako je bio oženjen, neka i njegova žena ide s njim!
4. Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena sa svojom djecom mora ostati svojemu gospodaru, a on neka se pusti sam na slobodu!
5. Ako li rob izjavi: Volim svog gospodara, svoju ženu i djecu, ne ću otići na slobodu,
6. onda neka ga njegov gospodar dovede pred sud i neka ga postavi pred vrata ili pred dovratke! Ondje neka mu njegov gospodar probuši uho šilom, pa neka mu bude zauvijek rob!
7. Ako netko proda svoju kćer, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao robovi muškarci!
8. Ne bude li po volji svom gospodinu, kojemu je predana, neka pusti da je se otkupi! A nema vlasti prodati je u tuđi narod, ako je odbaci.
9. A ako je dade svojemu sinu, neka postupa s njom po pravu kćeri!
10. Ako uzme sebi još drugu, ne smije joj prikratiti mesnu hranu, odjeću i ženidbeni život.
11. Ali ako joj to troje ne ispuni, onda ona smije slobodno otići bez odštete, bez otkupa.
12. Tko drugoga udari tako da umre, mora se kazniti smrću.
13. Ako to nije učinio namjerno, nego mu ga je Bog stavio pod ruku, odredit ću ti mjesto kamo može uteći.
14. Ali ako netko usmrti drugoga s predumišljajem i iz prijevare, odvuci ga od mojega žrtvenika, da umre!
15. Tko udari svojega oca ili svoju majku, mora se kazniti smrću.
16. Tko ugrabi čovjeka, pa ga je već prodao, ili je još u njegovoj ruci, mora se kazniti smrću.
17. Tko proklinje svojega oca ili svoju majku, mora se kazniti smrću.
18. Ako se ljudi posvađaju, pa jedan udari drugoga kamenom ili zemljanom grudom, tako da ovaj doduše ne umre, ali padne u postelju,
19. ako se pridigne i može van uz pomoć štapa, onda neka se onaj drugi, koji ga je udario, ne kazni! Samo mu mora nadoknaditi štetu i platiti troškove liječenja.
20. Udari li netko svojega roba ili svoju ropkinju štapom, tako da mu pod rukom umru, mora se to kazniti.
21. Ako li dotični još jedan ili dva dana ostane na životu, neka se ne kazni, jer se radi o njegovu vlastitu novcu.
22. Ako se posvađaju ljudi i pritom trudnu ženu tako udare da pobaci, ali nikakve daljnje štete ne bude, onda će krivac platiti novčanu globu koju mu naloži ženin muž i presude odabrani suci.
23. Ako li nastane daljnja šteta, onda moraš dati život za život,
24. oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
25. opeklinu za opeklinu, ranu za ranu, masnicu za masnicu.
26. Udari li netko svojega roba ili svoju ropkinju u oko te ga iskopa, mora ih pustiti na slobodu za njihovo oko.
27. Ako izbije zub svojemu robu ili svojoj ropkinji, mora ih pustiti na slobodu za njihov zub.
28. Ako vol ubode muža ili ženu tako da nastupi smrt, mora se kamenovati vol, ali meso njegovo neka se ne jede! Gospodar vola neka se ipak ne kazni.
29. A ako je vol već otprije bio bodač i njegov gospodar bio opomenut, a on ga ipak nije čuvao, onda se vol mora kamenovati, ako je usmrtio muža ili ženu.
30. I njegov gospodar mora se kazniti smrću. Ali ako mu se naloži novčana globa, onda mora za svoj život platiti otkup, koliko se od njega zatraži.
31. Ako ubode dječaka ili djevojku, mora se postupati s njim po istom pravu.
32. Ako vol ubode roba ili ropkinju, mora platiti njihovu gospodaru trideset srebrnjaka, a vol se mora kamenovati.
33. Ako netko ostavi otkrivenu cisternu ili ako netko iskopa cisternu pa je ne pokrije, i onda upadne u nju vol ili magarac,
34. tad vlasnik cisterne mora dati odštetu. Mora gospodara novcem namiriti. Ipak, uginula životinja ostaje njemu.
35. Ako čiji vol ubode vola komu drugomu, tako da ugine, onda oni trebaju prodati živoga vola i njegovu cijenu podijeliti. I uginulu životinju neka među sobom podijele.
36. Ali ako se znalo da je vol već otprije bio bodač, a njegov vlasnik nije ga čuvao, onda on mora kao punu odštetu dati vola za vola. Uginula će životinja njemu pripasti.

Izlaska 22:1-29
1. Ako se lupež uhvati kod provale i bude ubijen, tu nema krivnje za prolivenu krv.
2. Ali ako je sunce već izašlo nad njim, onda je tu krivnja za prolivenu krv. On mora dati odštetu. Ako nema ništa, mora se on prodati za ono što je pokrao.
3. Ako se nađe što je pokrao još živo u njegovu posjedu, bio vol ili magarac ili ovca, mora vratiti dvostruko.
4. Tko u svojemu polju ili u svojemu vrtu naloži vatru i pusti da se požar razbukta, tako da se zapali polje drugomu, onda on mora kao odštetu dati najbolje iz svog polja i vrta.
5. Ali ako se vatra razbukta sama, zahvati trnje, spali stog žita ili žito što još stoji, ili polje, onda mora dati odštetu onaj koji je prouzročio požar.
6. Ako netko preda prijatelju novac ili što drugo na čuvanje, i to bude iz kuće dotičnoga ukradeno, onda mora lupež, ako se pronađe, dati dvostruku odštetu.
7. Ako li se ne pronađe lupež, onda mora vlasnik kuće doći pred sud, da (posvjedoči da) doista nije posegao svojom rukom na vlasništvo drugoga.
8. Kod svakog slučaja pronevjere, pa radilo se o volu, magarcu, ovci, haljini ili čemu god drugom što je nestalo i što sad netko traži kao svoje vlasništvo, taj slučaj obojice doći će pred sud. Koga osudi sud, taj će dati drugome dvostruku odštetu.
9. Ako netko da drugomu na čuvanje magarca, vola, ovcu ili kakvo god živinče, pa ono ugine ili ohromi ili ga tko ugrabi, a da to nitko ne vidi,
10. onda će odlučiti među obojicom prisega kod Gospodina, da nije jedan posegnuo svojom rukom na vlasništvo drugoga. Vlasnik se mora time zadovoljiti, a onaj ne treba dati odštetu.
11. Ako mu je ipak bilo ukradeno, onda mora vlasniku dati odštetu.
12. Ako li je bilo od zvijeri rastrgano, onda to treba donijeti za dokaz. Za rastrgano ne treba dati odštetu.
13. Ako tko uzme od drugoga živinče za rad, pa ono ohromi ili ugine, onda mora, ako gospodar nije bio nazočan, dati odštetu.
14. Ako je gospodar bio nazočan, ne treba dati odštetu. Ako je bilo najmljeno, onda on dobije najam.
15. Ako netko zavede djevojku koja nije zaručena, te opći s njom, onda joj mora dati miraz i uzeti je za ženu.
16. Ali ako mu je otac njezin ne htjede dati, onda će platiti toliko koliko ide za miraz djevojkama.
17. Vračarici ne daj da živi!
18. Tko god opći sa živinčetom, kaznit će se smrću.
19. Tko žrtvuje bogovima, osim jedino Gospodinu, bit će izopćen.
20. Stranca (useljenika) ne smiješ zakidati i ugnjetavati. Jer ste vi sami bili stranci u Egiptu.
21. Udovicu i sirotu ne mučite!
22. Ako ih budeš progonio, i oni zavape k meni za pomoć, uslišat ću njihov vapaj.
23. Raspalit će se moj gnjev, i dat ću vas pobiti mačem, tako da vaše žene postanu udovice, a vaša djeca sirota.
24. Ako pozajmiš novca kojemu siromahu iz mojega naroda koji stanuje kod tebe, nemoj mu biti kao kakav lihvar! Ne udarajte na njega kamatu!
25. Ako uzmeš od drugoga plašt u zalog, vrati mu ga opet do zalaska sunca!
26. Jer to je jedini njegov pokrivač, kojim pokriva svoje tijelo. U čemu će spavati? Ako zavapi k meni, uslišat ću ga, jer sam milosrdan.
27. Ne smiješ psovati Boga i proklinjati poglavare svog naroda.
28. Ne zateži davanjem od izobilja svojega gumna i davanjem iz svojega tijeska! Darovat ćeš mi prvorođenca između svojih sinova.
29. Tako čini i sa svojim volom i sa svojom ovcom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, osmi ga dan prinesi meni!

Psalmi 18:45-50
45. postade mi poslušan na samu jednu riječ i stranci mi se udvarahu,
46. problijedješe od straha sinovi tuđinski, dršćući iziđoše iz svojih utvrda.
47. Živ bio Gospod! Neka je slavljena moja stijena! Neka je uzvišen moj Bog koji mi pomaže!
48. Bog koji mi dade osvetu i podvrže mi narode,
49. koji me izbavio od mojih ljutih neprijatelja, koji me podigao nad protivnicima i oslobodio me od naprasita čovjeka.
50. Zato ću te, Gospode, slaviti pred svim narodima i pjevat ću pohvalu tvome imenu.

Izreka 6:26-29
26. Jer s bludnice spadne čovjek na komad kruha. A udana žena ide u potjeru za dragocjenim životom.
27. Može li se oganj sakriti u njedrima a da se odjeća ne upali?
28. Može li tko hoditi po živom ugljenu, a da ne opeče svoje noge?
29. Tako biva onome koji ide k ženi drugoga. Tko je se dotakne, ne ostaje bez kazne.

Mateju 23:1-22
1. Tada upravi Isus narodu i učenicima ovaj govor:
2. ”Književnici i farizeji sjede na Mojsijevoj učiteljskoj stolici.
3. činite i držite sve što vam kažu, ali se ne ravnajte po njihovim djelima! Jer oni govore, a ne čine.
4. Vežu teška i nesnosna bremena i stavljaju ih ljudima na pleća, a sami ih ne će ni prstom maknuti.
5. Sva svoja djela čine da ih ljudi vide. Tako proširuju svoje zapise i produljuju rese na svojim haljinama.
6. Vole počasna mjesta na gozbama i prve stolice u sinagogama,
7. hoće da budu pozdravljani na javnim trgovima, i da ih ljudi zovu učiteljima.
8. Ali vi se ne zovite učiteljima, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća!
9. I svojim ocem ne zovite nikoga na zemlji jer je jedan vaš Otac koji je na nebesima!
10. I ne dajte da vas zovu vođama jer je jedan vaš vođa? Krist.
11. Tko je najveći među vama, neka bude vaš sluga!
12. Jer tko se uzvisuje, ponizit će se, a tko se ponizuje, uzvisit će se.
13. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate od ljudi nebesko kraljevstvo. Vi sami ne ulazite, niti dopuštate ulaz onima koji bi htjeli ući.
14. ***
15. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi prolazite kopnom i morem da pridobijete jednoga jedinog obraćenika; i jeste li nekoga pridobili, učinite ga paklenim sinom, dvaput gorim od sebe. \
16. Teško vama, slijepi vođe! Vi kažete: Ako se tko kune Hramom, onda to ne vrijedi; ako li se kune hramskim zlatom, onda je vezan.\
17. Luđaci i slijepci, što je više: zlato ili Hram koji zlato posvećuje?
18. Nadalje govorite: Ako se tko kune žrtvenikom, onda to ne vrijedi; kune li se žrtvenim darom koji je na njemu, onda je vezan.\
19. Slijepci, što je više: žrtveni dar ili žrtvenik koji žrtveni dar posvećuje?
20. Tko se dakle kune žrtvenikom, kune se njim i svim što je na njemu.
21. Tko se kune Hramom, kune se njim i onim koji stanuje u njemu.
22. Tko se kune nebom, kune se Božjim prijestoljem i onim koji sjedi na prijestolju.