A A A A A

Levitski 19:1-37
1. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Kaži svoj izrćlskoj općini ove propise: Budite sveti, jer sam ja, Gospodin, Bog vaš, svet!
3. Svaki neka poštuje oca i majku, i neka drži moje subote. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
4. Ne obraćajte se ništavilima. Ne pravite sebi lijevanih kumira. Ja sam Gospodin, Bog vaš!
5. Kad prinosite Gospodinu žrtvu mirotvornu, onda je žrtvujte tako da se milostivo primi od vas!
6. U dan kad je žrtvujete, ili dan poslije, treba je pojesti. Što preostane do trećega dana, treba sažeći.
7. Ako bi se ipak treći dan što od toga jelo, to bi bilo meso pokvareno i ne bi se milostivo primilo.
8. Tko jede od toga, natovaruje krivnju na sebe. Jer je oskvrnuo što je Gospodinu sveto. Takav će se istrijebiti iz svojega naroda.
9. Kad spremate žetvu svoje zemlje, nemojte požeti polja sve do krajnjega ruba i ne skupljajte ostatke po žetvi!
10. I u vinogradu ne skupljajte ostatke i ne pobirite otpalih zrna u vinogradu! Ostavite ih siromahu i strancu. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
11. Ne kradite, ne lažite, ne varajte jedan drugoga!
12. Ne zaklinjite se krivo mojim imenom i ne okrvnjujte tako imena Božjega! Ja sam Gospodin.
13. Ne zakidaj i ne pljačkaj svojega bližnjega! Ne zadržavaj kod sebe do sutra radnikove plaće.
14. Nemoj psovati gluha i pred slijepca ne stavljaj na put ništa, nego se boj Boga svojega! Ja sam Gospodin.
15. Ne činite nepravde kod presude! Niti drži stranu siromahu, niti se obaziri na odličnika, nego po pravdi sudi svojemu bližnjemu!
16. Ne kleveći među svojim zemljacima i ne dovodi tako u opasnost život svoga bližnjega! Ja sam Gospodin.
17. Ne nosi u srcu mržnje protiv svojega brata! Otvoreno uputi svojega bližnjega da zbog njega ne naprtiš krivnju na sebe!
18. Ne budi osvetljiv prema svojim zemljacima i ne nosi ništa za njima, nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga! Ja sam Gospodin.
19. Držite moje zapovijedi: Svoje živinče ne puštaj na živinče druge vrste. Ne zasijavaj svog polja dvojakim sjemenom! Ne oblači na se haljine tkane od dvojake tvari.
20. Ako bi tko sagriješio sa ženom, koja kao ropkinja pripada drugome mužu, ali nije ni oslobođena ni otkupljena, treba ga kazniti, ali ne smrću, jer se ne radi o slobodnoj ženi.
21. Ali on neka za pokoru prinese, na ulazu u Šator svjedočanstva, Gospodinu ovna kao žrtvu za prijestup!
22. Svećenik će mu tada ovnujskom žrtvom za prijestup pribaviti pred Gospodinom pomirenje za počinjeni grijeh. Tako će mu biti oprošten grijeh u koji je pao.
23. Kad dođete u zemlju i zasadite svakojake voćke, smatrajte kao da su njihovi prvi plodovi neobrezani! Neka vam budu tri godine neobrezani! Oni neka se ne jedu!
24. U četvrtoj će godini svi njihovi plodovi biti posvećeni Gospodinu u znak zahvalnosti.
25. Istom u petoj godini smijete uživati njihove plodove. To obilniji bit će vam tada prihod. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
26. Ništa ne smijete jesti što je s krvlju. Ne smijete gatati ni čarati.
27. Ne šišajte svoje kose na glavi u krug! Ne brijte brade!
28. Zbog mrtvaca ne činite zareza na svojemu tijelu! Ne udarajte na se nikakvih biljega! Ja sam Gospodin.
29. Ne oskrvnjuj svoje kćeri puštajući je u nečistoću! Ne smije zemlja postati bludničko mjesto i pozornica nečistoće.
30. Držite moje subote! Poštujte moje svetište! Ja sam Gospodin.
31. Ne obraćajte se zaklinjačama mrtvaca i gatarama! Ne pitajte ih! Vi se oskvr- njujete po njima. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
32. Ustani pred sijedom glavom i poštuj starčevu osobu! Boj se Boga svojega! Ja sam Gospodin.
33. Ako stranac boravi u zemlji kod vas, ne smijete ga ugnjetavati.
34. Kao domaći iz vlastite sredine vaše neka vam bude stranac koji živi kod vas! Ljubite ga kao sebe same! Jer sami ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
35. Ne činite nepravde kod osude, kod mjere za dužinu, kod mjere za težinu, kod mjere za stvari što se sipaju!
36. Mjerila neka su vam prava, utezi pravi, efa prava i hin prav! Ja sam Gospodin, Bog vaš, koji sam vas izveo iz egipatske zemlje.
37. Tako dakle držite točno sve moje uredbe i zapovijedi! Ja sam Gospodin.”

Levitski 20:1-27
1. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ovu uputu: Ako Izrćlac ili stranac koji živi u Izrćlu da koje svoje dijete Moleku, taj se mora smrću kazniti. Narod ga treba kamenovati.
3. Ja ću sam postupati protiv njega i istrijebit ću ga iz njegova naroda, jer je dao svoje dijete Moleku i tako onečistio moje svetište i oskvrnuo moje sveto ime.
4. Ako li narod zatvori svoje oči pred čovjekom koji dade svoje dijete Moleku, i ne ubije ga,
5. onda ću ja sam postupati protiv takva čovjeka i cijeloga njegova roda i istrijebit ću njega i sve koji se s njim predadoše Molekovoj službi, iz njihova naroda.
6. Ako se netko obraća zaklinjačama mrtvaca i gatarama i s njima služi krivoboštvu, onda ću ja postupati protiv takva čovjeka i istrijebiti ga iz njegova naroda.
7. Zato se posvetite i budite sveti! Jer ja sam Gospodin, Bog vaš.
8. Držite točno moje zapovijedi! Ja, Gospodin, jesam, koji vas posvećujem.
9. Svaki koji proklinje oca ili majku, mora se kazniti smrću. Jer je oca i majku proklinjao, kriv je smrti.
10. Ako netko sagriješi s udatom ženom, sa ženom svoga bližnjega, moraju se smrću kazniti preljubnik i preljubnica.
11. Ako netko sagriješi sa ženom svojega oca, osramotio je oca. Oboje će se smrću kazniti. Krivi su smrti.
12. Sagriješi li netko sa svojom snahom, oboje će se smrću kazniti. Učiniše veliku sramotu i krivi su smrti.
13. Ako muškarac sagriješi s drugim muškarcem kao sa ženom, počiniše obojica sramotu. Moraju se kazniti smrću. Krivi su smrti.
14. Uzme li netko sebi ženu i uz to još njezinu majku, to je sramota. Ima se njega i njih obje spaliti, da se učini kraj takvoj nečistoći među vama.
15. Ako netko sagriješi sa živinčetom, smrću će se kazniti. I živinče trebate ubiti.
16. Ako se žena približi živinčetu, da sagriješi s njim, ubij ženu i živinče! Trebaju poginuti. Zaslužili su smrt.
17. Ako netko uzme za ženu svoju sestru od očeve ili majčine strane i ako su oboje općili među sobom, to je sramota. Treba ih usmrtiti pred očima njihovih zemljaka. On je oskvrnuo svoju sestru pa mora svoju krivnju ispaštati.
18. Ako netko opći sa ženskom osobom u vrijeme njezine nemoći, ako dakle on i ona otkriju žensko mjesečno istjecanje, moraju se oboje istrijebiti iz svojega naroda.
19. Sa sestrom svojega oca ili svoje majke ne smiješ općiti. Jer takav oskvrnjuje svoje vlastito meso. Oni će ispaštati svoju krivnju.
20. Tko sagriješi sa ženom svog strica, osramotio je strica. Oni trebaju svoju krivnju ispaštati. Umrijet će bez djece.
21. Ako netko uzme k sebi ženu svojega brata, to je rodoskvrnuće. Brata je svojega obeščastio. Oni će ostati bez djece.
22. Držite dakle brižno sve moje uredbe i zapovijedi, da vas ne izbljuje zemlja, u koju vas hoću dovesti, da se u njoj nastanite!
23. Ne idite za uredbama naroda koje ću protjerati za vašeg dolaska! Jer su činili sve to, zato mi omrznuše.
24. Zato sam vam rekao: Prisvojite k sebi njihovu zemlju! Vama ću je dati u posjed, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospodin, Bog vaš, koji sam vas odvojio od ostalih naroda.
25. Zato razlikujte čiste četveronožne životinje od nečistih, ptice čiste od nečistih! Nemojte se onečistiti četveronožnim životinjama ili pticama ili čime god što puže po zemlji, a što sam vam označio kao nečisto!
26. Budite mi sveti! Jer sam svet ja, Gospodin, i odabrah vas ispred drugih naroda, da budete moji.
27. Ako ima muž ili žena u kojima je duh mrtvaca ili gatarski duh, moraju se smrću kazniti. Neka se kamenuju! Krivi su smrti.”

Psalmi 27:4-10
4. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da stanujem u kući Gospodnjoj sve dane svoga života, da iskusim Gospodnju dobrotu i gledam njegov Hram.
5. U dan nevolje sakrit će me Bog u svojoj kolibi, zaklonit me u skrovištu svoga šatora, uzdići me visoko na stijenu.
6. I tada će uzdići svoju glavu iznad neprijatelja koji me opkoljuju. A ja ću prinijeti u njegovu šatoru žrtve pune radosti, pjevat ću i veličati Gospoda.
7. Gospode, čuj moj glas dok te zazivam: Smiluj mi se! Usliši me!
8. Moje mi srce govori o tebi: traži njegovo lice!? Gospode, tražim tvoje lice.
9. Ne sakrivaj svoje lice od mene, ne odbacuj u gnjevu svog slugu, jer ti si moja pomoć! Ne odbijaj me, ne ostavljaj me. Bože, spasenje moje!
10. Kad bi me odbacili otac i majka, Gospod bi me primio.

Izreka 10:10-12
10. Tko namiguje očima, zadaje muku; lud brbljavac propadne. \
11. Usta su pravednikova izvor života, a usta bezbožnika kriju bijedu.
12. Mržnja izaziva samo svađu, a ljubav prikriva sve prijestupe.

Marku 5:1-20
1. Dođoše na drugu obalu mora u zemlju Gerazena.
2. Kad Isus izađe iz lađice, poteče mu iz kamenih grobova odmah ususret čovjek s nečistim duhom.
3. On je stanovao u grobnim spiljama, i nitko ga više nije mogao svezati ni lancima.
4. Bili su ga već često vezali u okove i lance, ali je svaki put raskinuo lance i izlomio okove. Nitko ga nije mogao ukrotiti.
5. Neprestano, danju i noću, zadržavao se u kamenim grobovima i u gorama, vikao i udarao se kamenjem.
6. Kad vidje Isusa izdaleka, potrči, baci se pred njega ničice
7. i povika iza glasa: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”
8. Jer mu je govorio: “Duše nečisti, izađi iz čovjeka!”
9. Upita ga: “Kako se zoveš?” “Legija mi je ime”, odvrati mu, “jer nas je mnogo.”
10. Usrdno ga je molio da ih ipak ne protjera iz onog kraja.
11. Na brijegu je ondje paslo veliko krdo svinja.
12. Tada ga zamoliše: “Daj da uđemo u svinje!”
13. On im dopusti. Izađoše nečisti dusi i uđoše u svinje. I krdo, oko dvije tisuće, navali s brijega u more i potopi se u moru.
14. Pastiri pobjegoše odatle i javiše u gradu i po selima. Tada dođoše ljudi da vide što se je bilo dogodilo.
15. Kad dođoše k Isusu i vidješe kako čovjek koji je upravo bio opsjednut od legije (nečistih duhova) sjedi odjeven i zdrave pameti, uplašiše se.
16. Očevici im pripovjediše kako se je bilo dogodilo s opsjednutim i sa svinjama.
17. Tada ga zamoliše da se udalji iz njihova kraja.
18. Kad onda htjede ući u lađicu, zamoli ga onaj koji je bio prije opsjednut da smije ići s njim.
19. Ali mu ne dopusti, nego mu reče: “Idi kući k svojima i pripovijedaj im kako je veliku stvar na tebi učinio Gospodin i kako ti se smilovao.”
20. On ode i stane navješćivati u Dekapolisu kako je veliku stvar Isus učinio na njemu. I svi su se divili.