A A A A A

Levitski 17:1-16
1. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izrćlcima ovu odredbu: Ovo je što zapovijeda Gospodin:
3. Svaki Izrćlac koji zakolje vola, ovcu ili kozu u taboru ili izvan tabora,
4. a ne donese ih na ulaz u Šator svjedočanstva, da ih prinese Gospodinu kao prinos pred prebivalištem Gospodnjim, taj će biti kriv za krv. Mora se istrijebiti iz naroda svojega, jer je prolio krv.
5. Zato će sinovi Izrćlovi svoje životinje klanice, što su ih dosad klali na slobodnu polju, dovesti k svećeniku pred Gospodina na ulaz u Šator svjedočanstva i prinijeti ih kao mirotvorne žrtve Gospodinu.
6. Svećenik neka poškropi krvlju žrtvenik Gospodnji pred ulazom u Šator svjedočanstva i neka spali salo na ugodni miris Gospodinu!
7. Oni ne smiju više prinositi svojih žrtava klanica đavlima, s kojima su dosad činili preljub. Ovaj zakon ima za njih vječitu valjanost, od koljena do koljena.
8. Još im zapovjedi: Ako jedan Izrćlac ili stranac koji boravi kod njih prinese žrtvu paljenicu ili žrtvu klanicu,
9. a da je ne dovede na ulaz u Šator svjedočanstva, da je tamo žrtvuje Gospodinu, onda neka se taj istrijebi iz svojega naroda!
10. Jede li koji Izrćlac ili stranac, koji boravi kod njih, bilo čiju krv, to ću ja protiv takva čovjeka, koji jede krv, postupati i istrijebiti ga iz njegova naroda.
11. Jer je život tijela u krvi i samo vam je na žrtveniku dopuštam na pomirenje za duše vaše; krv naime pribavlja pomirenje, jer je u njoj život.\
12. Zato zapovijedam sinovima Izrćlovim: Nitko između vas ne smije jesti krvi. I stranac, koji boravi kod vas, ne smije okusiti krvi.
13. Svaki Izrćlac i svaki stranac, koji boravi kod njih, ako ulovi divljač ili pticu što se jedu, neka iscijedi krv i zaspe je zemljom!
14. Jer život svakoga živog bića u njegovoj je krvi. Zato zapovijedam sinovima Izrćlovim: Ne smijete jesti krvi nijednog živoga bića. Jer je život svakoga živog bića u njegovoj krvi. Svaki koji je jede, ima se usmrtiti.
15. Tko jede meso životinje što je crkla, ili ju je zvjerka rastrgala, bio domaći ili stranac, mora oprati svoje haljine i okupati se, i nečist je do večeri. Onda je opet čist.
16. A ne opere li svojih haljina i ne okupa li se, onda se ogriješio.”

Levitski 18:1-30
1. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ovu odredbu: Ja sam Gospodin, Bog vaš.
3. Ne smijete činiti što se čini u egipatskoj zemlji, gdje ste prebivali, niti što se čini u kanaanskoj zemlji, kamo ću vas voditi. Po njihovim uredbama ne smijete živjeti.
4. Nego vršite moje zapovijedi i živite savjesno, po mojim propisima! Ja sam Gospodin, Bog vaš.
5. Zato držite moje uredbe i zapovijedi! Tko ih vrši, imat će po njima život. Ja sam Gospodin.
6. Nitko ne smije grešno općiti sa svojim rođacima po krvi. Ja sam Gospodin.
7. Sa svojim ocem i s majkom ne smiješ grešno općiti. Ona je mati tvoja. Ne smiješ je obeščastiti.
8. Sa ženom svojega oca ne smiješ grešno općiti. Obeščastio bi svojega oca.
9. Sa svojom sestrom, kćeri svojega oca ili kćeri svoje majke, bila rođena u kući ili izvan kuće, ne smiješ grešno općiti.
10. Sa kćeri svojega sina ili sa kćeri svoje kćeri ne smiješ grešno općiti; jer one su tvoje vlastito meso. \
11. Sa kćeri žene svojega oca, koju nije rodio tvoj otac, ne smiješ grešno općiti; ona ti je sestra. \
12. Sa sestrom svojega oca ne smiješ grešno općiti; ona ima istu krv kao tvoj otac. \
13. Sa sestrom svoje majke ne smiješ grešno općiti; jer ona ima istu krv kao tvoja mati. \
14. Sa ženom brata svojega oca ne smiješ grešno općiti. K njegovoj ženi ne smiješ se približiti. Ona ti je strina.
15. Sa svojom snahom ne smiješ grešno općiti. Ona je žena sina tvojega, ne smiješ s njom općiti.
16. Sa ženom svojega brata ne smiješ grešno općiti. Inače obeščašćuješ svojega brata.
17. Sa ženom i ujedno s njezinom kćeri ne smiješ grešno općiti. Kćer njezina sina ili kćer kćeri njezine ne smiješ uzeti, da općiš s njima. One su iste krvi. Bilo bi to rodoskvrnuće.
18. Također ne smiješ uzeti žene k njezinoj sestri i time svađu izazivati, kad bi s njom, uz nju, općio za njezina života.
19. Ne smiješ se približiti ženi u vrijeme njezine nečistoće, da općiš s njom.
20. Sa ženom svojega bližnjega ne smiješ grešno općiti. Ti bi se time onečistio.
21. Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime svojega Boga. Ja sam Gospodin.
22. Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom. Bio bi to čin gadan.
23. I sa životinjom ne smiješ općiti i sebe onečistiti. Žena se ne smije podati životinji za općenje. Bila bi to velika sramota.
24. Nemojte se onečistiti nigdje ničim takvim! Jer svime su se tim oskvrnuli narodi što ću ih protjerati kad vi dođete.
25. Jer je zemlja postala nečista, pohodit ću je zbog njezinih opačina, tako da će zemlja izbljuvati svoje stanovnike.
26. Tako eto držite uredbe i zapovijedi moje! Neka ne čine ni jedne od tih opačina, ni domaći ni stranac koji živi kod vas!
27. Jer sve te opačine činili su ljudi što su prije vas stanovali u zemlji, i time je nečista postala zemlja.
28. Onda vas zemlja ne će izbljuvati, jer ste je onečistili, kao što je izbljuvala narod što je bio prije vas.
29. Tko čini takvu opačinu, ljudi koji takvo što čine, neka se istrijebe iz sredine svog naroda!
30. Tako, eto, držite moje odredbe: Ne ravnajte se po gadnim običajima što su se držali prije vas! Ne oskvrnite se time. Ja sam Gospodin, Bog vaš.”

Psalmi 27:1-3
1. Davidov. Gospod je moja svjetlost i moje spasenje. Koga da se bojim? Gospod je zaštitnik moga života. Od koga da strepim?
2. Kad me opkole zlikovci da me unište, moji tlačitelji i neprijatelji, oni će posrnuti i pasti.
3. Makar se protiv mene utaborila cijela vojska, ne će uzdrhtati moje srce. Makar protiv mene planuo i rat, i tada ću se uzdati.

Izreka 10:9-9
9. Tko ide svojim putem u nedužnosti, ide sigurno; tko ide krivim stazama, prepoznat će se. \

Marku 4:21-41
21. Dalje im je govorio: “Uzima li se svjetiljka da se stavi pod posudu ili pod postelju, ili se stavlja na svijećnjak?
22. Jer nije ništa sakriveno što se ne će otkriti, nije ništa tajno što ne će doći na svjetlo.
23. Tko ima uši, neka čuje!”
24. Tada nastavi: “Pazite na to što čujete! Mjerom kojom mjerite vama će se mjeriti, i još će vam se dometnuti.
25. Jer tko ima, dat će mu se. A tko nema, uzet će mu se i ono što ima.”
26. Dalje je govorio: “Kraljevstvo je Božje kao čovjek koji baci sjeme u zemlju.
27. Spavao on ili bdio, danju ili noću, sjeme niče i raste, a da on i ne zna kako.
28. Sama od sebe donosi zemlja rod: najprije biljku, onda klas, napokon puno zrno u klasu.
29. Kad se tada pokaže rod, odmah spremi srp, jer je tu žetva.”
30. Dalje je govorio: “S čime da usporedimo Božje kraljevstvo? Kojom da ga prispodobom prikažemo?
31. Ono je kao gorušično zrno. Kad se sije u zemlju, manje je od sveg drugog sjemena na zemlji.
32. A je li posijano, uzraste i bude veće od svega povrća. Potjera tako velike grane da mogu nebeske ptice boraviti u njegovoj sjeni.”
33. U mnogim takvim prispodobama navješćivao im je riječ kako bi je mogli shvatiti.
34. Bez prispodoba im nije govorio. Nasamo je svojim učenicima sve tumačio.
35. Podvečer onoga dana reče im: “Prijeđimo na drugu obalu.”
36. Otpustiše narod i uzeše njega sa sobom, onako kako je bio u lađici. I druge su lađice išle s njim.
37. Tada se podiže silna bura. Valovi su udarali u lađicu, i ona se je već počela puniti vodom.
38. A on je spavao otraga u lađici na jastuku. Tada ga probudiše i povikaše: “Učitelju, zar ti ne mariš što ginemo?”
39. On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: “Umukni! Budi mirno!” Utihnu vjetar, i nastade velika tišina.
40. Tada im reče: “Što ste tako plašljivi? Zar još uvijek nemate vjere?”
41. Oni se vrlo uplašiše i rekoše jedan drugome: “Tko je ovaj da ga slušaju i vjetar i more!”