A A A A A

Levitski 14:1-57
1. Nadalje dade Gospodin Mojsiju ovaj naputak:
2. ”Za gubavca, onoga dana kad ga se proglašava čistim, vrijede ovi propisi: Mora biti doveden pred svećenika,
3. i to mora svećenik izaći van pred tabor. Nađe li tad svećenik kod pregleda da je gubom udareno mjesto iscijeljeno,
4. onda neka svećenik zapovjedi da se za onoga kojega će se proglasiti čistim, donesu dvije žive čiste ptice, nešto cedrovine, grimiznih konaca i izopa!
5. Onda neka svećenik odredi da se jedna ptica zakolje nad zemljanom posudom sa svježom vodom!
6. Neka tad uzme drugu živu pticu i cedrovinu, grimizne konce i izop i sve to neka umoči, i živu pticu u krvi ptice, što je bila zaklana nad svježom vodom!
7. Onda neka poškropi onoga kojega treba proglasiti čistim, sedam puta, i tako neka ga očisti! Živu pticu neka pusti da poleti u slobodno polje!
8. Nato onaj koji se daje čistiti mora oprati svoje haljine, ostrići svu svoju kosu i okupati se; tako postane čist. Tada smije ići u tabor, ali mora još sedam dana ostati izvan svojega šatora.\
9. Sedmoga dana mora još jednom ostrići svu svoju kosu, glavu, bradu i obrve; svu svoju kosu mora ostrići, svoje haljine oprati i okupati se; tako postaje čist. \
10. Onda osmog dana neka uzme dva muška janjeta bez pogrješke i jednogodišnje žensko janje bez pogrješke i kao prinos tri desetine efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, i jedan log ulja!
11. A svećenik koji obavlja čišćenje neka onoga koji sa daje čistiti, i one darove, postavi pred Gospodina na ulaz u Šator svjedočanstva.
12. Tada neka svećenik uzme jedno janje, neka ga prinese kao žrtvu za prijestup s logom ulja, i neka to žrtvuje primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom!
13. Nato neka zakolje janje na mjestu gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica, na svetom mjestu! Jer kao žrtva za grijeh, tako i žrtva za prijestup treba pripasti svećeniku i žrtva za prijestup: ona je presveta.
14. I neka svećenik uzme nešto od krvi žrtve za prijestup! Nju neka svećenik namaže onome koji se daje čistiti na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke i na veliki palac desne noge!
15. Tada neka uzme svećenik nešto od loga ulja i neka nalije u desnu svoju ruku,
16. neka tad umoči svoj desni prst u ulje, što mu je u lijevoj ruci, i neka svojim prstom sedam puta poškropi nešto ulja pred Gospodinom!
17. A od ostalog ulja, što mu je u ruci, neka nešto namaže svećenik onome koji se daje čistiti na jagodicu desnoga uha, na palac njegove desne ruke i na veliki palac njegove desne noge, na mjestu što ga je pomazao krvlju žrtve za prijestup!
18. Što onda još preostane od ulja svećeniku u ruci, to neka izlije na glavu onome koji se daje čistiti, da mu tako svećenik pribavi pomirenje pred Gospodinom!
19. Nato neka svećenik priredi žrtvu za grijeh i time pribavi onome koji se daje čistiti pomirenje zbog njegove nečistoće! Zatim neka zakolje žrtvu paljenicu!
20. Onda neka prinese svećenik žrtvu paljenicu i prinos na žrtveniku! Kad mu je svećenik tako pribavio pomirenje, čist je.
21. Ali ako je siromašan i to ne može pribaviti, onda neka uzme jedno janje kao žrtvu za prijestup, da se žrtvuje primicanjem i odmicanjem, i njemu se pribavi pomirenje, i zatim jednu desetinu efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, za prinos, i log ulja,
22. onda dvije grlice ili dva golubića, što može priskrbiti, da bude jedno kao žrtva za grijeh, drugo kao žrtva paljenica.
23. To neka donese u osmi dan svojega čišćenja svećeniku na ulaz u Šator svjedočanstva pred Gospodina!
24. Svećenik neka tada uzme janje žrtve za prijestup i log ulja! Oboje neka žrtvuje primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom!
25. Nato neka se zakolje janje žrtve za prijestup, i svećenik neka uzme nešto od krvi žrtve za prijestup i namaže onome koji se daje čistiti na jagodicu desnoga uha, na palac njegove desne ruke i na veliki palac njegove desne noge!
26. I neka nalije svećenik nešto ulja u svoju lijevu ruku!
27. Svećenik neka nešto ulja, što mu je u lijevoj ruci, poškropi svojim desnim prstom sedam puta pred Gospodinom!
28. Onda neka svećenik nešto ulja iz svoje ruke namaže onome koji se daje čistiti na jagodicu desnoga uha, na palac njegove desne ruke i na veliki palac njegove desne noge na mjestu gdje je već krv žrtve za prijestup!
29. Što onda još preostane od ulja u ruci svećeniku, to neka izlije na glavu onome koji se daje čistiti, da mu tako pribavi pomirenje pred Gospodinom!
30. Onda neka priredi jednu grlicu ili jednoga golubića, što je mogao priskrbiti,
31. jedno kao žrtvu paljenicu, zajedno s prinosom! Tako će svećenik onome koji se daje čistiti pribaviti pomirenje pred Gospodinom!
32. To su propisi za onoga koji je zaražen gubom i kod svojega čišćenja ne može pribaviti što se traži.”
33. Nato je Gospodin govorio s Mojsijem i Aronom ovako:
34. ”Kad dođete u kanaansku zemlju, što ću vam je dati u posjed, i ja u zemlji što vam pripada pustim gubu na koju kuću,
35. onda će vlasnik kuće otići i javiti to svećeniku ovako: Pokazuje se nešto na mojoj kući što ima izgled gube.
36. Tada neka svećenik zapovjedi da se kuća isprazni, prije nego on stupi u nju, da razgleda oštećeno mjesto, da se ne mora sve što je u kući označiti kao nečisto. Onda će tek svećenik ući u kuću da je razgleda.
37. Opazi li tada, kod pregleda sumnjivih mjesta, da se guba pokazuje na zidovima kuće kao zelene ili crvenkaste rupice, što su naoko dublje od zida,
38. onda neka svećenik izađe iz kuće pred kućna vrata i zatvori kuću na sedam dana!
39. Kad onda svećenik sedmoga dana dođe natrag i opazi da su se raširila sumnjiva mjesta po zidovima kuće,
40. tada neka svećenik zapovjedi da se povadi kamenje na kojemu se pokazuju sumnjiva mjesta i da se pobaca van pred gradom, na koje nečisto mjesto!
41. Onda neka se kuća iznutra cijela ostruže i ostrugani prah neka se prospe van pred gradom, na koje nečisto mjesto!
42. Nato neka se uzme drugo kamenje i umetne na mjesto izvađenoga kamenja! Tada neka se uzme druga ilovača i njom oblijepi kuća!
43. Ako se onda opet pokažu na kući sumnjiva mjesta, nakon što se kamenje izvadilo i kuća se ostrugala i oblijepila,
44. onda neka opet dođe svećenik i pregleda je! Pronađe li se da su se sumnjiva mjesta raširila dalje, onda ima kuća hudu gubu; nečista je.\
45. Neka se stoga poruši kuća sa svojim kamenjem, gredama i sa svim lijepom kućnim, i neka se iznese izvan grada, na koje nečisto mjesto!
46. A tko uđe u kuću dok ja zatvorena, neka je nečist do večeri!
47. Tko spava u kući, mora oprati svoje haljine, i tko jede u kući, mora oprati svoje haljine.
48. Ako li svećenik uđe u kuću i opazi da se sumnjiva mjesta, nakon što se je oblijepila kuća, nisu dalje razišla, onda će svećenik proglasiti kuću čistom; jer se je izliječila bolest.\
49. Neka uzme, da se pribavi kući pomirenje, dvije ptice, cedrovinu, grimizne konce!
50. Tada neka zakolje jednu pticu nad zemljanom posudom sa svježom vodom!
51. Neka uzme cedrovinu, izop, grimizne konce i živu pticu i neka ih umoči u krv zaklane ptice i u svježu vodu i neka tim sedam puta poškropi kuću!
52. Tako neka pribavi kući pomirenje krvlju ptice i svježom vodom, živom pticom i cedrovinom, izopom i grimiznim koncima!
53. A živu pticu neka pred gradom pusti da poleti u slobodno polje, i tako neka pribavi kući pomirenje; tada je ona čista. \
54. To su propisi za razne vrste gube i kraste
55. te gube na haljinama i kućama,
56. otoke, osipe i svijetle pjege.
57. Oni moraju o tom poučiti, kad je što čisto ili nečisto. To su propisi o gubi.”

Psalmi 26:1-5
1. Davidov. Sudi mi, Gospode, jer sam u nedužnosti hodio, uzdao sam se u Gospoda bez kolebanja.
2. Ispitaj me, Gospode, iskušaj me! Istraži mi bubrege i moje srce!
3. Jer mi je tvoja dobrota pred očima. Hodio sam u tvojoj istini.
4. Nisam sjedio s lažljivim ljudima niti se družim s dvoličnjacima.
5. Mrsko mi je sijelo opakih i ne sjedam u društvo zlikovaca.

Izreka 10:6-7
6. Na glavu pravednika prosipa se bogat blagoslov, a usta bezbožnika kriju bijedu.
7. Spomen pravednikov ostaje u blagoslovu, a ime se bezbožnika proklinje.

Marku 3:20-35
20. Tada ode kući. Opet se sabra mnoštvo, tako da nisu mogli ni blagovati.
21. Kad je to čula njegova svojta, podigoše se da ga odvedu silom. Jer se govorilo da je izvan sebe.
22. A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema rekoše: “On je opsjednut od Beelzebula. S pomoću đavolskoga poglavice izgoni đavle.”
23. Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako može sotona izgoniti sotonu?
24. Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda takvo kraljevstvo ne može opstati.
25. Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda se takva kuća ne može održati.
26. I ako sotona ustane protiv samoga sebe i nesložan je sa samim sobom, onda ne može opstati nego će propasti.
27. Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje, ako nije najprije svezao jakoga. Tek tada može oplijeniti njegovu kuću.
28. Zaista, kažem vam: Svi grijesi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će im se.
29. Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.”
30. Oni su naime tvrdili: “On ima u sebi nečistoga duha.”
31. Tada dođoše njegova majka i braća. Ostadoše stojeći vani i dadoše ga pozvati.
32. Mnoštvo je ljudi sjedilo oko njega. Tada mu javiše: “Tvoja majka i braća stoje vani i pitaju za te.”
33. On im odvrati: “Tko je moja mati, i tko su moja braća?”
34. Tada pogleda na one koji su sjedili oko njega i reče: “Evo moje majke i moje braće!
35. Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka.”