English
A A A A A

Levitski 11:1-47
1. Potom dade Gospodin Mojsiju i Aronu ovu naredbu:
2. ”Kažite sinovima Izrćlovim: Od svih četveronožaca na zemlji smijete jesti sve životinje:
3. Sve što ima papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, i što ujedno preživa među četveronošcima, to smijete jesti.
4. Ali ne smijete jesti od preživača i od onih što imaju papke razdvojene: devu, jer ona doduše preživa, ali nema papaka posve razdvojenih. Ona vam mora biti nečista.
5. Nadalje kunića. Jer on je doduše preživač, ali nema papaka posve razdvojenih. On vam mora biti nečist.
6. Onda zeca. Jer on je doduše preživač, ali nema papaka razdvojenih. On vam mora biti nečist.
7. Isto tako svinju. Ona ima doduše papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, ali ne preživa. Ona vam mora biti nečista.
8. Njihova mesa ne smijete jesti i njihove strvine ne smijete se dodirivati. To vam mora biti nečisto.
9. Od svih životinja u vodi smijete jesti ove: sve životinje u vodi, u morima i rijekama što imaju pera i ljuske: njih smijete jesti.
10. A sve životinje u morima i rijekama što nemaju pera i ljusaka među svim što se giba u vodi, među svim živim bićima što su u vodi: one neka su vam gnusoba!
11. One vam moraju biti gnusoba. Od njihova mesa ne smijete ništa jesti; njihova strvina neka vam se gadi!\
12. Sve životinje u vodi što nemaju pera i ljusaka neka su vam gnusoba!
13. Između ptica neka vam se gade ove? ne smiju se jesti nego su gnusoba: orao, brkati zer, jastreb,
14. piljug, sve vrste sokola,
15. sve vrste gavrana,
16. noj, lastavica, galeb, sve vrste kobaca,
17. lovni ćuk, gnjurac, ušara,
18. labud, pelikan, plamenac,
19. roda, sve vrste čaplji, pupavac i šišmiš.
20. Sve male krilate životinje, što idu na četiri noge, neka su vam gnusoba!
21. Između svih malih krilatih životinja, što idu na četiri, smijete jesti samo one što imaju nad svojim nogama dva stegna, da mogu njima skakati po zemlji.
22. Od ovih smijete jesti ove: sve vrste skakavaca selaca, sve vrste proždrljivih skakavaca, sve vrste brzonogih skakavaca i sve vrste skočaca skakavaca.
23. A sve druge male krilate životinje, što imaju četiri noge, neka su vam gnusoba!
24. Po sljedećim ćete se životinjama onečistiti? tko se dotakne njihove strvine, nečist je do večeri,
25. a svaki koji ponese komad strvine, mora oprati svoje haljine i nečist je do večeri,
26. po svim životinjama što imaju papke razdvojene, ali ne posve razdvojene i ne preživaju. One neka su vam nečiste! Tko ih se dotakne, nečist je.
27. I sve četveronožne životinje, što idu na šapama, neka su vam nečiste! Tko se dotakne njihove strvine, nečist je do večeri.
28. Tko ponese njihovu strvinu, mora oprati svoje haljine i nečist je do večeri. Neka su vam one nečiste!
29. Nadalje, između malih životinja što pužu po zemlji neka su vam nečiste ove: lasica, miš, sve vrste gušterica,
30. rovka, kameleon, geko, zelembać i daždevnjak!
31. One neka su vam nečiste između svih malih životinja! Svaki koji ih dotakne kad su mrtve, ostaje nečist do večeri.
32. Svaki predmet na koji padne koja od njih mrtva nečist je. Svaka drvena posuda, haljina, koža ili vreća, svaka naprava koja se upotrebljava, mora se umočiti u vodu i ostaje nečista do večeri; onda je opet čista.\
33. Ako li jedna od njih padne u koju zemljanu posudu, onda je sve što je u njoj nečisto, i morate je razbiti.
34. Svako jelo što se jede i na koje dođe takva voda nečisto je. Isto tako svako piće što se obično pije u svakoj je takvoj posudi nečisto.
35. I sve na što padne takva strvina nečisto je. Peć ili ognjište mora se razvaliti; oni su nečisti i moraju vam biti nečisti.\
36. Samo izvori, studenci i nakapnice ostaju čisti. A tko se dotakne strvine takve životinje, nečist je.
37. Ako li strvina padne na sjemenje koje treba posijati, ono ostaje čisto.
38. Ako li dođe voda na sjemenje, i onda padne strvina na nj, nečisto vam je.
39. Ako ugine koja životinja od onih što vam služe za jelo, onda je onaj koji se dotakne strvine nečist do večeri.
40. A tko pojede nešto od njezine strvine, mora oprati svoje haljine i ostaje nečist do večeri, i tko prihvati takvu strvinu, mora oprati svoje haljine i ostaje nečist do večeri.
41. Svi mali gmizavci, što pužu po zemlji, gadni su; ne smiju se jesti.\
42. Sve što gmiže na trbuhu i sve što se miče na četiri, i sve četveronošce od svih malih životinja što pužu po zemlji ne smijete jesti; jer su gadni.\
43. Nemojte se sami opoganiti bilo kojim puzavcem i nemojte se onečistiti po njima, da ne budete po njima nečisti!
44. Jer ja sam Gospodin, Bog vaš. Zato se iskažite kao sveti i budite sveti, jer sam ja svet! Nemojte se onečistiti bilo kojim puzavcem što puže po zemlji!
45. Jer ja sam Gospodin, koji sam vas izveo iz egipatske zemlje da budem Bog vaš. Budite dakle sveti jer sam ja svet!”
46. To su propisi o četveronošcima i pticama i svim živim bićima što se miču u vodi, i o svim bićima što pužu po zemlji,
47. da se razlikuje između nečistoga i čistoga i između životinja koje se smiju jesti i onih koje se ne smiju jesti.

Levitski 12:1-8
1. Nato Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ove odredbe: Kad žena zatrudni i porodi dječaka, tad je ona sedam dana nečista; tako je dugo nečista kao u dane svoje nečistoće zbog svojega mjesečnog pravila.\
3. U osmi dan mora se obrezati njegova prednja kožica.
4. Onda neka ostane kod kuće još trideset i tri dana duže od vremena čišćenja svoje krvi! Ne smije ništa sveto dotaknuti niti u svetište stupiti, dok ne prođu dani čišćenja.
5. Ako li porodi djevojčicu, onda je nečista dva tjedna, kao kod mjesečne nečistoće i neka ostane kod kuće šezdeset i šest dana duže od vremena čišćenja krvi!
6. Kad onda prođu dani njezina čišćenja, neka donese svećeniku, bilo za sina bilo za kćer, na ulaz u Šator svjedočanstva, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i golubića ili grlicu za žrtvu zbog grijeha!
7. On treba životinje prinijeti pred Gospodinom i njoj pribaviti pomirenje; tako će ona biti čista od istjecanja svoje krvi. Taj propis vrijedi za porodilju, rodi li se dječak ili djevojčica.\
8. Ako li ne može dati janje, onda neka uzme dvije grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu, drugo za žrtvu zbog grijeha! Tako neka joj svećenik pribavi pomirenje, da bude čista.”

Psalmi 25:8-15
8. Gospod je dobrostiv i pravedan. Zato pokazuje put grješnicima.
9. Ponizne vodi u pravdi, skromne uči svojim putovima.
10. Sve su Gospodnje staze samo dobrota i vjernost za onoga koji obdržava njegov savez i njegove zapovijedi.
11. Zbog svojega imena, Gospode, oprosti moju krivnju makar bila velika!
12. Tko je taj čovjek koji se boji Gospoda? Pokazat ćeš mu svoj put koji treba izabrati.
13. Njegova duša prebivat će u blagostanju i njegovo će potomstvo baštiniti zemlju.
14. Prisnost Gospodnja je s onima koji ga se boje. Savez svoj njima objavljuje.
15. Moje su oči uvijek upravljene Gospodu jer on izbavlja moje noge iz zamke.

Izreka 10:1-3
1. Mudar je sin radost svojemu ocu, a lud je sin žalost svojoj majci.
2. Nepravedno stečeno blago ne donosi koristi, a pravednost izbavlja od smrti.
3. Ne da Gospodin da trpe glad pravednici, a pohlepu bezbožnika odbija.

Marku 2:1-28
1. Poslije nekoliko dana dođe opet u Kafarnaum.
2. Na vijest da je kod kuće, skupiše se mnogi, tako da nisu imali mjesta ni pred vratima. Dok im je govorio,
3. donesoše mu uzetoga, kojega su nosila četvorica.
4. Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli donijeti k njemu. Zato otkriše krov nad mjestom gdje je bio Isus, načiniše otvor i spustiše postelju s uzetim.
5. Kad vidje Isus njihovu vjeru, reče uzetomu: “Sinko, oprošteni su ti tvoji grijesi.”
6. A ondje su sjedili neki pismoznanci. Oni u sebi pomisliše:
7. ”Kako može ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”
8. Isus prozre odmah u svom duhu njihove misli i reče im: “Zašto mislite to u svojim srcima?
9. Što je lakše, reći uzetomu: Oprošteni su ti tvoji grijesi ili reći: Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj?
10. Ali znajte da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!”
11. I tada reče uzetomu: “Zapovijedam ti: ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”
12. On odmah ustade, uze svoju postelju i izađe van pred očima sviju. Svi su bili izvan sebe od čuđenja, slavili su Boga i govorili: “Takvo što ne vidjesmo još nikada.”
13. Izađe opet k moru. Sav je narod dolazio k njemu, a on ih je učio.
14. Prolazeći, vidje Levija, Alfejeva sina, gdje sjedi na carini. Reče mu: “Pođi za mnom!” On ustade i ode za njim.
15. Kad je onda u njegovoj kući sjedio za stolom, bili su mnogi carinici i grješnici s Isusom i njegovim učenicima za stolom, jer ih je bilo mnogo koji su pristajali uz njega.
16. I kad su pismoznanci i farizeji vidjeli gdje jede s grješnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: “Zašto jede i pije s carinicima i grješnicima?”
17. Isus je to čuo i odvratio im: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nisam došao zvati pravednike, nego grješnike.”
18. Ivanovi učenici i farizeji imali su posni dan. Tada dođoše i upitaše ga: “Zašto poste Ivanovi učenici i učenici farizeja, a tvoji učenici ne poste?”
19. Isus im odvrati: “Mogu li svatovi postiti dok kod njih boravi zaručnik? Dok imaju kod sebe zaručnika, ne mogu postiti.
20. Ali doći će dani kad će im se oteti zaručnik. Tada će, u onaj dan postiti.
21. Nitko ne stavlja zakrpu od novoga sukna na staru haljinu; inače se nova zakrpa opet odere od stare haljine i rupa bude samo još veća.\
22. Nitko ne lijeva novo vino u stare mjehove; inače prodre vino mjehove, i vino i mjehovi propadnu. Novo vino puni se u nove mjehove.”\
23. Jedne subote išao je kroz usjeve. Njegovi su učenici trgali putem klasje.
24. Tada ga farizeji upitaše: “Zašto čine u subotu ono što je zabranjeno?”
25. On im odvrati: “Niste li nikad čitali što učini David kad je bio u nevolji, on i njegovi ogladnjeli drugovi?
26. Kako je u vrijeme velikog svećenika Ebjatara ušao u Božju kuću i jeo postavljene kruhove koje smiju jesti samo svećenici i kako ih je dao i svojim pratiocima?”
27. Tada nastavi: “Subota je tu zbog čovjeka, a nije čovjek zbog subote.
28. A Sin je čovječji gospodar i nad subotom.”