A A A A A

Izlaska 39:1-43
1. Od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva načiniše sjajne haljine za službu u svetištu. Isto tako načiniše sveto ruho Aronu, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
2. Oplećak načini od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
3. Zlato skovaše u tanke pločice i razrezaše ih u niti, da ih umjetnim vezivom uvezu u modri i crveni skrlet, u tamnocrveno predivo i u lan.
4. Načiniše dva plećna komada, što su se sklapala. Na oba kraja bio je zajedno privezan.
5. Tkanica, što je bila na njemu da se njom priveže, bila je izrađena od jednoga komada s njim i jednakim radom: od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
6. Urediše dva kamena oniksa, tako da su bila ukovana u zlato, a urezaše u njih imena sinova Izrćlovih, kako ih umije urezati pečatna umjetnost.
7. I stavi ih on na plećne komade oplećka, kao kamene spomene na sinove Izrćlove, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
8. Naprsnik načini kao oplećak umjetničkim tkalačkim radom od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
9. Načiniše naprsnik četvrtast, podvostručen, pedalj dug, pedalj širok, podvostručen.
10. Onda udariše po njemu četiri reda dragoga kamenja: u prvom redu karneol, topaz i smaragd,
11. u drugom redu rubin, safir i dijamant,
12. u trećem redu hijacint, ahat i ametist,
13. u četvrtom redu krizolit, oniks i jaspis. Pri njihovu ukivanju svi su bili ukovani u zlato.
14. Tih kamenova bilo je dvanćst, koliko je bilo imena sinova Izrćlovih. Bili su urezani kao pečat, svaki s imenom jednoga od dvanćst plemena.
15. Pričvrstiše onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čistoga zlata.
16. Načiniše potom dvije zlatne kopče i dvije zlatne karike na oba kraja na naprsniku.
17. Oba zlatna lančića pričvrstiše na dvije karike na krajevima naprsnika.
18. Druga oba kraja od oba lančića pričvrstiše na dvije kopče, a nju sprijeda na oba leđna komada oplećka.
19. I načiniše dvije druge zlatne karike i pričvrstiše ih na oba kraja naprsnika, na unutrašnji njegov rub, što je okrenut prema oplećku.
20. Nato načiniše još dvije zlatne karike i pričvrstiše ih na oba leđna komada oplećka, odozdo na njegovoj prednjoj strani, tamo gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
21. Vrpcom od modroga skrleta privezaše naprsnik njegovim karikama za karike oplećka, tako da je stajao naprsnik nad tkanicom oplećka i nije se mogao pomicati od oplećka, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
22. Načiniše plašt za oplećak, tkan sav od modroga skrleta.
23. Prorez za vrat na plaštu bio je u sredini i bio je sličan prorezu na oklopu. Oko proreza za vrat bio je rub, da se ne razdre.
24. Odozdo na rubu plašta staviše šipke od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
25. Od čistoga zlata načiniše zvončiće i staviše zvončiće među šipke uokolo na rub plašta,
26. tako da je oko ruba plašta sve jedan zvončić dolazio za jednom šipkom, za vršenje svete službe, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
27. Košulje Aronu i njegovim sinovima načiniše od lana tkalačkim radom,
28. kapu od lana, visoke kape od lana i oko boka platnene haljine od lana,
29. i pojas od lana, modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva, umjetnički vezen, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
30. Načiniše čeonu pločicu, svetu krunu, od čistoga zlata, i napisaše na njoj, kako se urezuje pismo u pečat: “Gospodinu posvećeno”.
31. Pričvrstiše na nju vrpcu od modroga skrleta, da se veže gore za kapu, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
32. Tako završi sav rad za prebivalište Šatora svjedočanstva. Sinovi Izrćlovi izvedoše to posve onako kako je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
33. I donesoše Mojsiju prebivalište, šator i sve njegovo posuđe, kuke, daske, prijevornice, stupove i njegove stopice
34. i pokrov od ovnujskih koža crveno obojenih, gornji pokrov od kože morske krave i unutrašnju zavjesu,
35. kovčeg zakona i njegove poluge i pomirilište,
36. stol sa svim posuđem i kruhove obličja,
37. svijećnjak od čistoga zlata i njegove svjetiljke, što su bile u jedan red poredane, i sve njegovo posuđe i ulje za rasvjetu,
38. i zlatni žrtvenik i ulje pomazanja, miomirisni kâd i zavjesu za ulaz u Šator,
39. mjedeni žrtvenik s mjedenom rešetkom, poluge i sve njegovo posuđe, umivaonicu i njezino podnožje,
40. zavjese dvorišta sa stupovima i njihovim stopicama, zavjesu za ulaz u dvorište s užetima i koljem i sve posuđe za službu u prebivalištu Šatora svjedočanstva,
41. i sjajne haljine za službu u svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovih sinova za svećeničku službu.
42. Posve onako kako je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju, izvedoše sav rad sinovi Izrćlovi.
43. Kad Mojsije razgleda čitavo djelo, vidje da ga izvedoše posve onako kao što je bio zapovjedio Gospodin. I Mojsije im dade blagoslov.

Izlaska 40:1-38
1. Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Prvoga dana prvoga mjeseca postavi prebivalište Šatora svjedočanstva,
3. stavi unutra kovčeg zakona i objesi zavjesu pred kovčeg!
4. Unesi unutra i stol i položi na nj kruhove obličja! I svijećnjak stavi unutra i postavi njegove svjetiljke!
5. Zlatni žrtvenik kadioni namjesti pred kovčeg zakona i objesi zavjesu na ulazu u prebivalište!
6. Podigni žrtvenik za žrtve paljenice pred ulazom u prebivalište Šatora svjedočanstva,
7. i stavi umivaonicu između Šatora svjedočanstva i žrtvenika i nalij u nju vode!
8. Napravi onda dvorište uokolo i stavi zavjesu na ulazu u dvorište!
9. Uzmi tad ulje pomazanja, pomaži prebivalište i sve što se nalazi u njemu, i posveti njega i sve njegovo posuđe, da bude sveto!
10. Pomaži žrtvenik za žrtve paljenice i sve njegovo posuđe i posveti tako žrtvenik, da žrtvenik bude presvet!
11. I umivaonicu i njezino podnožje pomaži i posveti!
12. Onda privedi Arona i njegove sinove k ulazu u Šator svjedočanstva i operi ih vodom!
13. Obuci Arona u svete haljine, pomaži ga i posveti ga, da mi služi kao svećenik!
14. Sinove mu onda privedi i obuci im košulje
15. i pomaži ih, kao što si im pomazao oca, da mi služe kao svećenici! To pomazanje neka im udijeli svećeničku čast za sva vremena od koljena do koljena.”
16. Mojsije učini točno tako kako mu je bio zapovjedio Gospodin.
17. U prvom mjesecu druge godine, na prvi dan mjeseca, bilo je prebivalište postavljeno.
18. Mojsije postavi prebivalište ovako: namjesti mu stopice i postavi na njih njihove daske, utakne prijevornice i uzdigne njihove stupove.
19. Onda razape šatorski pokrov nad prebivalište i stavi povrh njega gornji pokrov Šatora, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
20. Nato uze zakon i stavi ga u kovčeg, utakne poluge na kovčeg i stavi pomirilište gore na kovčeg.
21. Unese kovčeg u prebivalište, objesi unutrašnju zavjesu i zakloni tako kovčeg zakona, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
22. Tada postavi stol u Šator svjedočanstva na sjevernu stranu prebivališta izvan zavjesa.
23. Na nj poreda kruhove obličja pred Gospodinom, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
24. Stavi svijećnjak u Šator svjedočanstva naprema stolu na južnu stranu prebivališta
25. i postavi svjetiljke pred Gospodinom, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
26. Nato postavi zlatni žrtvenik u Šator svjedočanstva pred zavjesu
27. i na njemu spali kâd miomirisni, kao što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.
28. Onda objesi zavjesu za vrata prebivališta.
29. Žrtvenik za žrtve paljenice postavi pred ulaz u prebivalište Šatora svjedočanstva i prinese na njemu žrtvu paljenicu i prinos, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
30. Umivaonicu postavi između Šatora svjedočanstva i žrtvenika i nali u nju vode za pranje.
31. Prali su iz nje sebi ruke i noge Mojsije i Aron i njegovi sinovi.
32. Kada bi god ulazili u Šator svjedočanstva ili pristupali k žrtveniku, prali bi se, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
33. I napravi dvorište oko prebivališta i oko žrtvenika i objesi zavjesu na ulazu u dvorište. Tako dovrši Mojsije djelo.
34. Tada oblak pokri Šator svjedočanstva, i slava Gospodnja napuni prebivalište.
35. Mojsije nije mogao ući u Šator svjedočanstva; jer se bio na nj spustio oblak, i slava je Gospodnja ispunjavala prebivalište. \
36. Kad god se je za cijeloga njihova putovanja oblak podigao od prebivališta, zaputili bi se sinovi Izrćlovi.
37. A kad se oblak ne bi podigao, oni se ne bi zaputili sve do dana kad bi se opet podigao.
38. Oblak je, naime, danju bio na prebivalištu, ali noću je bio ispunjen ognjenom svjetlošću pred očima svega Izrćla na cijelom njegovu putovanju.

Psalmi 22:16-21
16. Moja se snaga sasušila kao crijep, moj se jezik slijepio uz nepce. Uronio si me u prah smrti.
17. Opkoljuje me hajka pasa, okružuje me rulja zlikovaca. Probodoše mi ruke i noge,
18. mogu izbrojiti sve svoje kosti. Naslađuju se gledajući me.
19. Među sobom dijele moje haljine i za moju odjeću bacaju ždrijeb.
20. A ti, Gospode, nemoj se udaljiti od mene! Požuri mi u pomoć, jakosti moja.
21. Izbavi moju dušu od mača i od pasje sile život moj.

Izreka 8:22-31
22. Gospodin me stvori u početku svojega upravljanja, kao prvo od svojih djela, u pradoba.
23. Bila sam postavljena prije vjekova, prije početka, prije postanka svijeta.
24. Nije još bilo dubina voda kada sam se rodila. Nije još bilo izvora s obilatom vodom.
25. Nisu još bile stvorene gore, prije humova ja sam se rodila,
26. prije nego je stvorio zemlju i polja, i prve početke svijeta.
27. Kad je gradio nebo, ja sam bila tamo, i kad je premjeravao svod nad morskim vodama.
28. Kad je u visini motao oblake, kad je pustio da nabujaju izvori bezdana,
29. kad je postavljao granice moru, da nikada ne prijeđe voda svoju obalu, kad je utvrđivao stupove zemlji,
30. tada sam stajala, ja, njegova miljenica, na njegovoj strani; bila sam iz dana u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda, \
31. puna radosti na širokoj zemlji, puna zanosa nad djecom čovječjom.

Mateju 27:1-26
1. Kad je osvanuo dan, održaše svi svećenički glavari i narodne starješine vijećanje protiv Isusa, kako bi ga osudili na smrt.
2. Zatim ga odvedoše svezana i predadoše ga upravitelju Pilatu.
3. Kad vidje njegov izdajnik Juda da Isusa osudiše, predomisli se. Donese natrag trideset srebrenjaka svećeničkim poglavarima i starješinama
4. i reče: “Sagriješio sam. Izdao sam nedužnu krv!” Oni odvratiše: “Što nas je briga za to? To je tvoja stvar!”
5. Tada Juda baci srebrenjake u Hram, otiđe i objesi se.
6. Svećenički poglavari uzeše srebrnjake i rekoše: “Ne smijemo ih staviti u hramsko blago, jer su krvarina.”
7. Zaključiše da za njih kupe lončarevu njivu za groblje strancima.
8. Zato se zove ona njiva do dana današnjega krvna njiva.
9. Tako se ispuni riječ proroka Jeremije: “Uzeše trideset srebrenjaka, cijenu neprocjenjivoga, koga procijeniše Izrćlovi sinovi,
10. i dadoše ih za lončarevu njivu. Tako mi naloži Gospodin.”
11. Isus bi predveden upravitelju. Upravitelj ga zapita: “Jesi li ti kralj židovski?” Isus odgovori: “Ti kažeš.”
12. Ali na tužbe svećeničkih poglavara i starješina ne odvrati ništa.
13. Tada mu Pilat reče: “Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?”
14. Ali mu on ne odgovori ni na jedno pitanje, tako da se upravitelj vrlo čudio.
15. O Blagdanu običavao je upravitelj pustiti narodu jednoga sužnja, koga bi oni htjeli.
16. Tada su imali zloglasnoga sužnja po imenu Baraba.
17. Pilat upita sabrano mnoštvo: “Koga da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Mesija?”
18. Znao je, naime, da su ga bili predali samo zbog zavisti.
19. Dok je on sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo zbog njega pretrpjela.”
20. Ali svećenički glavari i starješine nagovoriše narod da traže Barabu, a Isusa da dade pogubiti.
21. Upravitelj ih dakle upita: “Koga od ove dvojice da vam pustim?” Oni povikaše: “Barabu!”
22. Pilat im reče: “Što ću tad činiti s Isusom koji se zove Mesija?” Svi povikaše: “Neka se razapne!”
23. Upravitelj odvrati: “A što je zlo učinio?” Tada oni povikaše još jače: “Neka se razapne!”
24. Pilat vidje da ništa ne postiže i da buka postaje sve veća, uzme vodu i opra ruke pred narodom govoreći: “Ja sam nedužan u krvi ovoga pravednika. Vi se mislite!”
25. Tada povika sav narod: “Njegova krv neka dođe na nas i na našu djecu!”
26. Tada im pusti Barabu. A Isusa dade bičevati i predade ga onda da ga razapnu.