English
A A A A A

Izlaska 37:1-29
1. Besalel načini zatim kovčeg od drveta bagrema, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok.
2. Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i provede mu zlatan vijenac uokolo.
3. Uz to sali četiri zlatna koluta za četiri noge, dva koluta na jednoj i dva koluta na drugoj strani.
4. Tada načini poluge od bagremova drveta i pozlati ih.
5. Utaknu poluge u kolutove na stranama kovčega, tako da se je kovčeg mogao nositi.
6. Načini pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo i lakat i pol široko.
7. Uz to načini dva zlatna kerubina. Izradi ih kovanim radom tako da su činili jedan komad s oba kraja pomirilišta.
8. Jednoga kerubina s jednim krajem, drugoga kerubina s drugim krajem povezane u jedan komad s pomirilištem; tako načini oba kerubina na oba kraja.\
9. Kerubini su držali svoja krila prema gore raširena i tako su ujedno svojim krilima pokrivali pomirilište. Njihova su lica bila okrenuta jedno prema drugomu. Ujedno su lica kerubina gledala na pomirilište.
10. Onda načini stol od bagremova drveta: dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i pol visok.
11. Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu zlatan vijenac uokolo.
12. I provede oko njega uokolo za dlan širok okvir i na tom okviru zlatan vijenac, koji se je isto tako vijao uokolo.
13. Sali za nj četiri zlatna koluta i pričvrsti kolutove na četiri strane, i to na četiri ugla uz četiri njegove noge.
14. Tik uz okvir bili su kolutovi za poluge, da se stol mogao nositi.
15. Poluge napravi od bagremova drveta i pozlati ih, da se stol mogao nositi.
16. Načini onda od čistoga zlata posuđe što je imalo stajati na stolu, njegove zdjele, kotlove, čaše, i vrčeve za prinošenje naljeva.
17. Onda načini svijećnjak od čistoga zlata. Kovanim radom izradi svijećnjak, njegovu nogu i njegovo stablo. S njim zajedno bile su iz jednoga komada njegove čaše, jabuke i cvjetovi.
18. Šest grana izlazilo je s obje strane, tri grane na svijećnjaku s jedne strane, a tri grane s druge strane.
19. Na svakoj grani bile su tri kao badem čaše slične bademovu cvijetu s pupom i cvijetom. Tako na šest grana, što su izlazile iz svijećnjaka.
20. Na samom stablu svijećnjaka bile su četiri kao badem čaše s jabukama i cvjetovima,
21. i to uvijek jabuka ispod dvije grane što su izlazile iz njega.
22. Njihove jabuke i grane bile su s njim iz jednoga komada, od čistoga zlata.
23. Onda načini uz to sedam svjetiljki, podrezače i posudice od čistoga zlata.
24. Od jednoga talenta čistoga zlata načini svijećnjak i sve njegovo posuđe.
25. Još načini žrtvenik kadioni od bagremova drveta, jedan lakat dug, jedan lakat širok, četvrtast i dva lakta visok. Njegovi su rogovi bili s njim u jednom komadu.
26. Pozlati ga čistim zlatom, njegovu ploču kao i stijene uokolo i njegove rogove. Oko njega uokolo provede zlatan vijenac.
27. Onda načini ispod vijenca na obje strane, naime, na dvije suprotne strane, dva zlatna koluta za poluge, da se je mogao nositi o njima.
28. Poluge načini od bagremova drveta i pozlati ih.
29. Onda pripravi sveto ulje pomazanja i čisti, mirisni kâd, kako ga pravi pomastar.

Izlaska 38:1-31
1. Nato podiže žrtvenik za žrtve paljenice od bagremova drveta, pet lakata dug i pet lakata širok, četvrtast i tri lakta visok.
2. Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelinu. Okova ga u mjed.
3. Tad načini sve za žrtvenik potrebno posuđe: lonce, lopatice, kotliće, vilice i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
4. Načini za žrtvenik i mrežastu rešetku od mjedi ispod ophodne izbočine odozdo, sve do pola visine.
5. Sali četiri ugla mjedene rešetke za provlačenje poluge.
6. Nato načini poluge od bagremova drveta i okova ih u mjed.
7. Utakne poluge u kolutove na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Načini ga od dasaka, tako da je bio šupalj.
8. Tada napravi mjedenu umivaonicu i njezino podnožje od mjedi, od ogledalâ ženâ poslužiteljica, što su služile na ulazu u Šator svjedočanstva.
9. Nato postavi dvorište. Na južnoj njegovoj strani bile su zavjese dvorišta od lana sto lakata duge,
10. uz to dvadeset stupova s dvadeset stopica od mjedi. Kuke stupova uz njihove karike bile su od srebra.
11. Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi. Kuke stupova i njihove karike bile su od srebra.
12. Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica. Kuke stupova i karike bile su od srebra.
13. Sprijeda, na istočnoj strani, bile su zavjese pedeset lakata duge.
14. Zavjese od petnćst lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa s tri njihove stopice;\
15. na drugoj strani, s obje strane ulaza u dvorište, bile su isto tako zavjese od petnćst lakata, uz to tri stupa s tri njihove stopice.
16. Sve zavjese dvorišta uokolo bile su od lana.
17. Podnožja stupova bila su od mjedi, kuke stupova i karike njihove od srebra, navlaka njihovih glava također od srebra. Svi stupovi dvorišta imali su srebrne karike.
18. Zavjesa ulaza u dvorište bila je umjetnički vezena od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana, dvadeset lakata duga i pet lakata visoka po širini, u skladu sa zavjesama dvorišta.
19. četiri njihova stupa s četiri svoje stopice bili su od mjedi, kuke njihove od srebra, navlaka njihovih glava i njihove karike isto tako od srebra.
20. Sve kolje za sveti šator i dvorište uokolo bilo je od mjedi.
21. Ovo je račun za prebivalište, naime za prebivalište zakona. Uzeše ga praviti, na Mojsijevu zapovijed, leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.
22. Besalel, sin Urijin, unuk Hurov, od plemena Judina, bio je načinio sve što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju,
23. i s njim Oholiab, sin Ahisamakov, od plemena Danova, umjetnik-obrtnik, umjetnički tkalac i vezilac po modrom i crvenom skrletu, po tamnocrvenom predivu i lanu.
24. Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini svetišta.
25. Srebra, što uđe kod brojenja općine, iznosilo je sto talenata i tisuću sedam stotina i sedamdeset šekela po težini svetišta.
26. Po jednu beku? polovica šekela po težini svetišta? na glavu svih onih što uđoše u brojenje, od dvadeset godina naviše, šesto tri tisuće petsto i pedeset ljudi.
27. Sto talenata srebra potrošilo se na lijevanje stopicâ za svetište i stopicâ za zavjese, sto talenata na sto stopica, na svaku stopicu jedan talenat.
28. Od tisuću sedamsto sedamdeset i pet šekela načini on kuke za stupove, prevuče njihove glave i opremi ih karikama.
29. Darovane mjedi bilo je sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela.
30. Od toga načini on stopice za vrata u Šator svjedočanstva i mjedeni žrtvenik, mjedenu rešetku i sve posuđe žrtvenika,
31. stopice u dvorištu uokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta uokolo.

Psalmi 22:9-15
9. ”Uzdao se u Gospoda! Neka ga spasi! Neka mu pomogne ako ga toliko ljubi!”
10. Ti si onaj koji me izveo iz majčina krila štiteći me na grudima moje majke.
11. Predan sam tebi od utrobe, od majčina krila ti si moj Bog.
12. Ne udaljuj se od mene, jer blizu je nevolja, jer nema nikoga da pomogne!
13. Brojni me junci okružuju i bašanski me bikovi opkoljuju.
14. Požudno na me otvaraju svoja ždrijela, poput lava koji razdire i riče.
15. Razlijevam se kao voda, moje su kosti rasute, srce mi je postalo kao vosak i topi se u grudima.

Izreka 8:12-21
12. Ja, mudrost, u savezu sam s razboritošću. Ovo je znanje moja zasluga.
13. Strah je Gospodnji mržnja zla. Ja mrzim uznositost i oholost, zao put i lažan govor.
14. U meni je oprez i mudar savjet. Moja je razboritost i moja je jakost.
15. Po meni vladaju kraljevi, odlučuju velikaši po pravdi.
16. Po meni zapovijedaju knezovi, plemići, svi suci na zemlji.
17. Ja ljubim one koji mene ljube. Koji me traže, nađu me.
18. U meni se nađu bogatstvo i čast, i postojano dobro i trajno blagostanje.
19. Plod je moj bolji od suhoga zlata, a moj dobitak vredniji od očišćenoga srebra.
20. Idem stazom pravednosti posred putova pravice.
21. Onima koji me ljube, dajem dobra, napunjam njihove riznice.

Mateju 26:51-75
51. Jedan od Isusovih pratilaca odmah se maši rukom za mač i trgnu ga. Udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
52. Isus mu reče: “Zadjeni svoj mač u korice! Svi koji posežu za mačem, ginu od mača.
53. Ili zar misliš da mi moj Otac ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanćst legija anđela kad bih ga za to zamolio?
54. Ali, kako bi se onda ispunilo Pismo, po kojemu treba biti tako?”
55. A u onaj čas reče Isus mnoštvu: “Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama da me uhvatite. Svaki sam dan sjedio u Hramu i naučavao i niste me uhvatili.
56. Ali se sve ovo dogodi da se ispune Pisma proroka.” Tada ga ostaviše svi njegovi učenici i pobjegoše.
57. Oni koji uhvatiše Isusa odvedoše ga k velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega su se bili sabrali pismoznanci i starješine.
58. Petar je išao za njim izdaleka do dvorišta velikoga svećenika. Uđe unutra i sjede sa slugama da čeka svršetak.
59. Svećenički poglavari i sve Visoko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa da ga pogube.
60. Ali unatoč mnogim lažnim svjedocima koji pristupiše, ne nađoše nijedno. Najposlije dođoše još dva
61. i rekoše: “On je tvrdio: Ja mogu razvaliti Božji Hram i u tri ga dana opet sagraditi.”
62. Tada se diže veliki svećenik i reče mu: “Zar ništa nemaš kazati na to što ovi iznose protiv tebe.”
63. Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: “Zaklinjem te živim Bogom: Kaži nam, jesi li ti Mesija, Sin Božji?”
64. Isus mu odgovori: “Ti kaza! Ali vam velim: Odsad ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na nebeskim oblacima.”
65. Tada veliki svećenik razdera svoju haljinu i reče: “Pohulio je na Boga! čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.
66. Što vam se čini?” Oni odgovoriše: “Zaslužio je smrt!”
67. Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. Drugi su ga udarali po obrazu
68. i rugali se: “Mesija, kaži nam tko te je udario?”
69. Uto je Petar sjedio napolju u dvorištu. Tada pristupi k njemu jedna sluškinja i reče: “I ti si bio s Isusom Galilejcem!”
70. On to zataji pred svima i reče: “Ne znam što govoriš.”
71. Kad se onda uputio k vratima, ugleda ga druga sluškinja i reče onima što su stajali ondje: “I ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom!”
72. On opet zataji i zakle se: “Ne znam toga čovjeka.”
73. Malo poslije toga pristupiše k Petru oni što su okolo stajali i rekoše: “Doista, i ti si jedan od njih. I govor te tvoj izdaje.”
74. Tada se poče kleti i preklinjati: “Ne znam toga čovjeka.” Odmah zapjeva pijetao.
75. Petar se sjeti riječi koju mu je bio Isus rekao: “Prije nego zapjeva pijetao, tri puta ćeš me zatajiti.” Izađe napolje i gorko proplaka.