A A A A A

Izlaska 35:1-35
1. Nato sabra Mojsije svu općinu sinova Izrćlovih i reče im: “Ovo je zapovjedio Gospodin da činite:
2. Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan mora vam biti svet, blagdan, dan odmora u čast Gospodinu. Tko bi radio taj dan, kaznit će se smrću.
3. U subotu ne smijete ložiti ognja ni u jednom od svojih stanova.”
4. Još zapovjedi Mojsije cijeloj općini sinova Izrćlovih: “Ovo je zapovjedio Gospodin:
5. Dajte od onoga što posjedujete prilog za Gospodina! Svatko koga njegovo srce na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospodina zlato, srebro i mjed,
6. modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan i kostrijet,
7. ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema,
8. ulje za svijećnjak i mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kâd,
9. oniksovo kamenje i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik!
10. Svi koji su među vama vješti u umjetnosti, neka dođu i neka sve postave što ja zapovjedio Gospodin:
11. svetište i njegov šatorski pokrov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice,
12. kovčeg i njegove poluge, pomirilište i unutrašnju zavjesu,
13. stol, njegove poluge i sve njegove sprave i kruh obličja,
14. svijećnjak za rasvjetu i njegove sprave i svjetiljke i ulje za svijećnjak,
15. žrtvenik kadioni i njegove poluge, ulje pomazanja i kâd miomirisni, zavjesu od vrata za ulaz u svetište,
16. žrtvenik za žrtve paljenice i njegovu rešetku od mjedi, njegove poluge i sve njegove sprave, umivaonicu i njezino podnožje,
17. zavjesu za dvorište, njegove stupove i njihove stopice, zastor za ulaz u dvorište,
18. kolje za svetište i kolje za dvorište s njihovim užetima,
19. sjajne haljine za službu u svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu!”
20. Nato ode sva općina sinova Izrćlovih od Mojsija.
21. Tada dođe svatko koga je na to ponukalo njegovo srce, i svatko tko se za to osjećao potaknut, donese prilog Gospodinu za gradnju šatora svjedočanstva, za svu službu u njemu i za sveto ruho.
22. Dođoše ljudi i žene. Svi, koje je srce na to nagnalo, donesoše narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svatko tko je bio obećao Gospodinu kakav dar u zlatu
23. i svi koji su imali modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva, lana, kostrijeti, ovnujskih koža crveno obojenih i koža od morske krave, prinesoše.
24. Tko god htjede dati kakav dar u srebru i mjedi, prinese dar Gospodinu, i svaki koji je imao bagremova drveta za gradnju, prinese.
25. Sve žene vješte u umjetnosti prele su svojim rukama i donosile što ispredoše: modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo i lan.
26. Druge žene, koje su se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kostrijet.
27. Knezovi donesoše oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik,
28. uz to mirise i ulje za svijećnjak, ulje za pomazanja i za miomirisni kâd.
29. Svi ljudi i žene, koje ponuka njihovo srce da što pridonesu za čitavo djelo što ga je Gospodin bio zapovjedio preko Mojsija da bude napravljeno, pridonesoše. Kao dragovoljan dar donesoše to Gospodinu sinovi Izrćlovi.
30. Nato reče Mojsije sinovima Izrćlovim: “Evo, Gospodin po imenu pozva Besalela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina,
31. i napuni ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom,
32. da izradi nacrt, da izvede radove u zlatu, srebru i mjedi,
33. da kleše i ukiva kamen, da reže drvo, ukratko, da obavlja svakovrsne radove.
34. Ali mu udijeli i da pouči druge, njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova.
35. Napuni ih umjetničkim duhom, da izvedu radove svake vrste, kako ih izrađuje umjetnički obrtnik, tkalac i vezilac po modrom i crvenom skrletu, po tamnocrvenom predivu i lanu, pa i obični tkalac, svi oni, koji izvode radove svake vrste i pronalaze umjetna djela.

Izlaska 36:1-38
1. Tako neka izvedu djelo Besalel i Oholiab i svi umjetnosti vični ljudi, kojima je Gospodin dao umjetničke mudrosti i uviđavnosti, tako da znaju izvesti sve svetištu potrebne radove točno onako kako je zapovjedio Gospodin.”
2. Nato pozva Mojsije Besalela i Oholiaba i sve umjetnosti vične ljude, kojima je bio Gospodin udijelio osjećaj za umjetnost, sve koje je na to gonilo njihovo srce, da se prihvate djela i da ga izvedu.
3. Oni primiše od Mojsija sve priloge što su ih bili donijeli sinovi Izrćlovi, da se izvedu radovi za postavljanje svetišta. Oni su mu i dalje donosili svako jutro dragovoljne priloge.
4. Tada dođoše svi umjetnici, koji su bili zaposleni na radovima za svetište, svaki od rada kojim je bio zaposlen,
5. i rekoše Mojsiju: “Narod donosi puno više nego što treba da se izvede ono što je Gospodin bio zapovjedio da se učini.”
6. Zato Mojsije dade da se oglasi zapovijed u taboru: “Ni čovjek ni žena neka više ne donose priloga za svetište!” I narod prestade donositi darove,
7. jer je bilo svega dosta da se izvede sve djelo, bilo je i previše.
8. Tako načiniše svi koji su bili umjetničkoga duha među onima što su radili, sveti šator od deset šatorskih zavjesa. Od lana, od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva, s kerubinima, umjetno vezenim, on ih načini.
9. Svaka šatorska zavjesa bila je dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera bila je za sve zavjese.
10. I sastavi po pet zavjesa zajedno.
11. Onda načini petlje od modrog skrleta na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada, isto tako na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada.
12. Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese što je pripadala drugom sastavljenom komadu, tako da su petlje stajale jedna prema drugoj.
13. Uz to načini pedeset zlatnih kuka i kukama sveza zavjese jednu s drugom, tako da je svetište tvorilo jednu cjelinu.
14. Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom. Jedanćst zavjesa načini za to.
15. Svaka je zavjesa bila trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista je mjera bila za svih jedanćst zavjesa.
16. Onda sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe.
17. Na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada načini pedeset petlji i isto tako pedeset petlji na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada.
18. Uz to načini pedeset mjedenih kuka, da šatorski pokrov sastave u jednu cjelinu.
19. Potom načini za šatorski pokrov pokrivač od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koža morske krave.
20. Onda načini od drveta bagrema daske za sveti šator, što stoje uspravno.
21. Svaka je daska bila deset lakata duga, a lakat i pol široka.
22. Svaka je daska imala po dva čepa, što su jedan s drugim bili svezani. Tako načini sve daske za šator.
23. I to načini na daskama za sveti šator: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu.
24. Onda stavi ispod dvadeset dasaka četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod dasku za dva njezina čepa.
25. Isto tako napravi za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka
26. i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
27. Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka.
28. Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani.
29. One su bile odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako načini obje u dva ugla.
30. Bilo je tako osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnćst stopica, dvije stopice pod svakom daskom.
31. Onda načini prijevornice od bagremova drveta, pet za daske na jednoj strani šatora,
32. pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu.
33. Srednju prijevornicu napravi tako da je išla sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
34. Daske okova zlatom, kolutove, kroz koje bi se utakle prijevornice, načini od zlata. I prijevornice okova zlatom.
35. Onda napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana. Napravi ga s umjetno vezenim kerubinima.
36. Potom načini za nj četiri stupa od drveta bagrema i okova ih zlatom. I kuke njihove bile su od zlata. Sali za njih četiri srebrne noge.
37. Za ulaz u šator načini zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana s umjetnim vezovima
38. i pet njegovih stupova i njihove kuke. Vrhove im i pojase okova zlatom. Pet stopica bilo je od mjedi.

Psalmi 22:1-8
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Po napjevu: “U osvit zore”. Psalam. Davidov.
2. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od moga spasenja, od riječi vapaja moga.
3. Bože moj! Vapim danju, a ti ne odgovaraš, noću mi počinka nema.
4. A ipak si ti Svetac, stoluješ u hvalospjevima Izrćla.
5. U tebe su se uzdali naši oci, uzdali su se i ti si ih spašavao.
6. K tebi su vapili i oslobađali su se. Uzdali su se u tebe i nisu se posramili.
7. A ja sam crv, a ne čovjek, ruglo sam ljudima i prezir narodu.
8. Svi koji me gledaju, smiju mi se, cere se usnama i mašu glavom.

Izreka 8:6-11
6. Slušajte! Jer ću vam govoriti velike stvari. Svoje usne otvaram za istinit govor.
7. Jest, moj jezik govori samu istinu. Mrska je mojim usnama lažljivost.
8. Istinite su riječi mojih usta, ništa nema u njima lažno i zlobno.
9. Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima koji traže istinu.
10. Primite moj naputak radije nego srebro, i razboritost radije nego zlato!
11. Jer je mudrost vrednija od bisera. Nikakva dragocjenost nije joj jednaka.

Mateju 26:26-50
26. Dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov, razlomi kruh i dade ga svojim učenicima i reče: “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje.”
27. Tada uze kalež, zahvali i pruži ga učenicima i reče: “Pijte svi iz njega,
28. jer je ovo moja krv, krv Saveza, koja se prolijeva za mnoge, na oproštenje grijeha.
29. Ali vam kažem: Odsad ne ću više piti od ovoga trsova roda do onog dana kad ga budem pio s vama novoga, u kraljevstvu svojega Oca.”
30. Tada otpjevaše hvalospjeve i izađoše na Maslinsku goru.
31. Onda im reče Isus: “Svi ćete se vi sablazniti zbog mene ove noći. Jer stoji pisano: Udarit ću pastira, i razbježat će se ovce stada.
32. Ali poslije svoga uskrsnuća ići ću pred vama u Galileju.”
33. Petar mu odvrati: “Ako se i svi sablazne u tebi, ja se ne ću nikad sablazniti!”
34. Isus mu reče: “Zaista, kažem ti: Još noćas, prije nego pijetao zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti.”
35. Petar ga je uvjeravao: “Ako bih morao poći i u smrt s tobom, ne bih te zatajio.” Tako su tvrdili i svi drugi učenici.
36. Tada dođe Isus s njima u zaselak koji se zove Getsemani. On reče svojim učenicima: “Sjedite tu, dok ja idem tamo i pomolim se.”
37. Petra i oba Zebedejeva sina uze sa sobom. Tada se poče žalostiti i plašiti.
38. On im reče: “Žalosna je moja duša do smrti; ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”\
39. I otiđe malo dalje, pade ničice i pomoli se: “Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali ne kako ja hoću nego kako ti hoćeš.”
40. Tada dođe k svojim učenicima i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: “Zar niste mogli jednu uru sa mnom probdjeti?
41. Bdijte i molite se da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.”\
42. Udalji se po drugi put i pomoli se: “Oče moj, ako me ne može mimoići ovaj kalež, da ga ne pijem, neka bude tvoja volja!”
43. I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju, jer su im bile oči otežale.
44. On ih ostavi, otiđe opet i pomoli se po treći put onim istim riječima.
45. Tada se vrati natrag k svojim učenicima i reče im: “Spavajte samo i počivajte. Evo se približio čas i Sin čovječji bit će predan u ruke grješnicima.
46. Ustanite, hajdemo! Evo, približava se moj izdajnik.”
47. Dok je još govorio, dođe Juda, jedan od dvanćstorice, i s njim velika četa s mačevima i toljagama, po nalogu svećeničkih poglavara i narodnih starješina.
48. Njegov izdajnik je bio s njima ugovorio znak i rekao: “Koga ja poljubim, taj je, držite ga!”
49. Odmah pristupi k Isusu i reče: “Zdravo, učitelju!” i poljubi ga.
50. Isus mu reče: “Prijatelju, zašto si došao!” Tada oni pristupiše, staviše ruke na Isusa i uhvatiše ga.