A A A A A

Osija 7:1-16
1. Kad hoću liječiti Izrćla, pokaže se grijeh Efrajima i zloća Samarije. Jer oni čine samo prijevaru: lupeži provaljuju. Vani robe zločinci.
2. Ne kazuju sebi da ja pamtim svaku njihovu zloću. Sada stoje oko njih njihova djela, leže otvoreno pred mojim očima.
3. U svojoj zloći pomazuju kraljeve, u svojoj nevjernosti knezove.
4. Svekoliki su lažni drugovi. Oni su kao naložena peć.? Pekar prestane grijati i mijesiti tijesto, dok uskisne.?
5. Na svetkovinu našega kralja plamte knezovi od vina. On pruža svoju ruku podrugljivcima.
6. Oni plamte kao peć. Srce je njihovo puno lukavstva. Svu noć spava pekar? ujutro plane peć kao plameni oganj.
7. Svi oni plamte kao peć i jedu svoje vladaoce. Svi su kraljevi njihovi bili svrgnuti. Ali nijedan od njih nije meni zavapio.
8. Efrajim se miješa s neznabošcima. Efrajim je pogača što se nije prevrnula.
9. Stranci mu jedu mozak; on to ne opaža. Sijeda je već postala njegova kosa; on to ne vidi. \
10. Izrćlova ponositost optužuje ih otvoreno. Oni se ne vratiše Gospodinu, svojemu Bogu, i ne potražiše ga unatoč svemu tomu.
11. Efrajim je kao golub, tup, bez razuma. Zazvaše Egipat. Odoše u Asiriju.
12. Kad su odlazili, razapinjem na njih mrežu, dovlačim ih kao ptice, karam ih kako je kazivano u njihovoj općini.
13. Teško njima, zađoše od mene! Prokleti, postadoše mi nevjerni.? Zar da ih ja otkupim? Govore laž na me.
14. Ne zazivaju od srca kad jauču na svojim odrima, kad se paraju zbog žita i vina i prkose mi.
15. A ja sam ih upućivao i krijepio im mišice. Ali oni su zlo mislili na me.
16. Oni se obraćaju, ali prema gore. Oni su kao nezategnut luk. Njihovi knezovi padaju od mača zbog svojih klevetničkih govora. Smijat će im se u zemlji Egiptu.

Osija 8:1-14
1. Stavi trubu na svoja usta! Kao orao kruži nad Gospodnjim domom, jer lome moj Savez i krše moj zakon!
2. Dovikuju mi: “Bože moj! Mi, Izrćl, poznajemo te!”
3. Spasenje odbija Izrćl. Tako će ga progoniti neprijatelj.
4. Postavljaju kraljeve bez mene, namještaju knezove bez moga znanja. Od svojega srebra i zlata prave sebi idole, na svoju propast.
5. Gadi mi se tvoja bikova služba, Samarijo! Moj se gnjev raspaljuje na njih. Dokle će još ostati bez kazne?
6. Jer on proizlazi iz Izrćla; načinio ga je umjetnik. On nije Bog. On će otići u komade, bik Samarije. \
7. Zato što siju vjetar, buru će žeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi brašna. Ako bi ga donijela, proždrijet će ga tuđinci.
8. Proždrijet će se Izrćl. Već je među narodima kao posuda bez vrijednosti.
9. Jer su trčali u Asur. Efrajim je kao divlji magarac koji ide sam za se. Donijeli su ljubavne darove.
10. A jer su davali darove narodima, ja ću ih odvesti u progonstvo. Tada će doskora prestati pomazivati kraljeve i knezove.
11. Mnoge žrtvenike gradi Efrajim da griješi. Oni mu postadoše na grijeh.
12. I da mu propišem tisuću zakona, njemu su oni kao tuđi.
13. Žrtve klanice vole? i kolju. Meso vole? i jedu. Gospodin ih ne prima. On se sada spominje njihove krivnje i kažnjava njihove grijehe. Moraju opet u Egipat.
14. Izrćl je zaboravio svoga Stvoritelja i gradio je palače. Mnoge je tvrde gradove Juda podigao. Oganj ću baciti u njegove gradove. On ždere njegove tvrđave.

Psalmi 139:7-12
7. Kamo da odem od duha tvojega? Kamo da od tvog lica pobjegnem?
8. Ako na nebo uziđem, ti si tamo; ako se spustim u Podzemlje, gle, i ondje si. \
9. Ako uzmem krila zore i nastanim se moru na kraj,
10. i ondje bi me ruka tvoja pratila, i tvoja desnica bi me prihvatila.
11. I ako kažem: “Jest, nek me tmina zastre, nek svjetlo oko mene noć postane”,
12. ali ni tmina tebi nije tamna, noć je svijetla kao dan, tmina je za tebe kao svjetlo.

Izreka 29:20-20
20. Vidiš li čovjeka nagla u riječima, znaj da luđak ima više nade nego on.

2 Ivanu 1:1-13
1. Starješina izabranoj gospođi i njezinoj djeci koju ja ljubim u Istini, i ne samo ja nego svi koji spoznaše Istinu,
2. zbog Istine koja ostaje u nama, i bit će s nama dovijeka.
3. Neka bude s nama milost, milosrđe, mir od Boga Oca i od Isusa Krista, Očeva Sina, u istini i ljubavi!
4. Vrlo se obradovah što nađoh među tvojom djecom takve koji hode u Istini, kao što primismo zapovijed od Oca.
5. I sad te molim, gospođo, ne kao da ti pišem novu zapovijed, nego zapovijed koju imamo od početka: ljubimo jedni druge.
6. A u ovom je ljubav: da živimo po njegovim zapovijedima. Kao što čuste od početka, ovo je njegova zapovijed: da živite po njoj.
7. Jer mnogi zavodnici izađoše u svijet, koji ne priznaju da je Isus Krist došao u tijelu; to je zavodnik i Antikrist.\
8. čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaću!
9. Tko god previše istrčava i ne ostane u Kristovu nauku, nema Boga; a koji ostaje u nauku, ima Oca i Sina.\
10. Ako tko dolazi k vama i ne donosi taj nauk, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga!
11. Jer tko ga pozdravlja prima dio u njegovim zlim djelima.
12. Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh papirom i crnilom, jer se nadam da ću doći k vama te vam govoriti licem u lice, da vaša radost bude potpuna.
13. Pozdravljaju te djeca tvoje izabrane sestre.