A A A A A

Osija 3:1-5
1. Potom mi dalje reče Gospodin: “Idi, ljubi ženu što se daje ljubiti od drugoga i čini preljub, kao što Gospodin ljubi Izrćlove sinove, a oni prianjaju za tuđe bogove i žude kolače od grožđa!”
2. Tada sam kupio sebi ženu za petnćst šekela srebra i za homer i letek ječma.
3. Onda sam joj rekao: “Dugo moraš živjeti zarobljena, da ne učiniš ništa zlo i da se ne miješaš s drugim muževima. I ja se ne ću miješati s tobom.”
4. Jer će dugo biti Izrćlci zarobljeni bez kralja, bez kneza, bez žrtve, bez stupa, bez efoda i bez terafa.
5. Ali će se poslije Izrćlci obratiti i tražit će Gospodina, svoga Boga, i Davida, svojega kralja, i podvrgnut će se puni strahopoštovanja Gospodinu i njegovo će spasenje zagrliti na završetku vremenâ.

Osija 4:1-19
1. čujte Gospodnju riječ, Izrćlova djeco: Gospodin podiže tužbu protiv zemaljskih stanovnika, jer u zemlji nema više vjernosti, nema pobožnosti, nema spoznaje Boga.
2. Vladaju kriva kletva i laž, umorstvo, krađa i preljub. Krvavo se djelo reda za krvavim djelom.
3. Zato tuguje zemlja i gine sve što u njoj stanuje, zajedno s poljskim životinjama i nebeskim pticama. I ribe će u moru izginuti.
4. Zaista, neka se nitko ne prepire, neka nitko ne kudi! Tvoj je narod postao kao oni koji se inate sa svećenicima.
5. Zato ćeš posrtati danju, a i lažni prorok će posrtati s tobom noću. Uništit ću tvoju majku.
6. Moj će narod biti uništen jer mu nedostaje znanje. Jer si ti odbacio znanje, zato ću te ja odbaciti, da mi ne budeš svećenik. Jer si zaboravio zakon svojega Boga, zato ću i ja zaboraviti tvoju djecu.
7. Što ih je bilo više, to su više griješili protiv mene. Njihovu ću čast pretvoriti u sramotu.
8. Hrane se od grijeha mojega naroda. Na njegovu krivnju izlazi njihova pohota.
9. Tako će biti narodu kao svećenicima. Pohodit ću na njemu njegove putove i platit ću mu za njegove opačine.
10. Žrtveno će meso jesti, ali se od toga ne će nasititi. Idolsku će službu držati, ali ne će od toga imati blagoslova, jer su odbacili štovanje Gospodina.
11. Idolska služba, vino i mošt zaluđuju.
12. Moj narod pita svoje drvo. Njegov štap će mu dati obavijest. Jer ga je duh idolske službe zaludio. Od Boga je otpao u krivoboštvo.
13. Na gorskim vrhuncima prinose žrtve; kade na humcima, pod hrastovima, topolama i brijestovima;? jer godi njihova sjena. Tako dolazi da vaše kćeri čine blud i vaše snahe čine preljub. \
14. Ali ne ću kazniti vaše kćeri što čine blud, ni vaše snahe što čine preljub, jer vi sami idete nasamo s idolskim bludnicama i žrtvujete s hramskim milosnicama. A narod je u tom nerazuman i tako propada.
15. Ako ti, Izrćle vršiš idolsku službu, neka se ipak ne ogriješi Juda! Ne idite u Gilgal! Ne zalazite u Bet Aven! Ne kunite se: “Tako neka je živ Gospodin!”
16. Ako je Izrćl uporan kao uporna junica, kako će ih Gospodin pasti kao janje na otvorenoj tratini?
17. Efrajim se udružio s idolima; ostavi ga! \
18. Je li završila pijanka, počinje idolska služba. Više vole idola nego svojega velikog Boga.
19. Vihor će ih uhvatiti svojim krilima. Oni će se osramotiti svojim žrtvama.

Psalmi 138:7-8
7. Ako moram i posred tjeskobe hoditi, ti me držiš na životu. Protiv bijesa mojih neprijatelja pružaš ruku svoju; desnica me tvoja spašava. \
8. Gospod će dovršiti na meni svoje djelo. Gospode, vječna je ljubav tvoja! Djela svojih ruku ne zaboravi!

Izreka 29:18-18
18. Bez objave narod postaje razuzdan, a blago njemu ako drži zakon.

1 Ivanu 4:1-21
1. Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.\
2. Po ovome raspoznajite Duha Božjega: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je!
3. I svaki duh koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; taj je Antikristov, a za njega čuste da dolazi, i sad je već u svijetu.\
4. Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu.
5. Oni su od svijeta, zato govore svjetovno, i svijet ih sluša.
6. Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo Duha istine i duha zablude.
7. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.\
8. Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.
9. Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.
10. U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. \
11. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge.
12. Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.
13. Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha.
14. Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.
15. Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
16. Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.
17. U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu.
18. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.\
19. Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.
20. Ako tko kaže: “Ljubim Boga”, a mrzi svojega brata, lažac je; jer tko ne ljubi svojega brata koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi?\
21. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svojega brata!