A A A A A

Osija 1:1-11
1. Gospodnja riječ upućena Hošei, Beerijevu sinu, u dane Judinih kraljeva Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije i u dane Jeroboama, Joaševa sina, Izrćlova kralja.
2. Prvi Gospodnji govor Hošei. Gospodin reče Hošei: “Idi, uzmi ženu koja je bludnica, rodi bludničku djecu! Jer je i zemlja nevjerna Gospodinu!”
3. Tada on ode i oženi se Gomerom, Diblajimovom kćerkom. Ona zatrudnje i rodi mu sina.
4. Tada mu reče Gospodin: “Nadjeni mu ime Jizreel! Jer samo još malo i kaznit ću krvno djelo Jizreela na Jehuovoj kući, i ukinut ću kraljevstvo Izrćlove kuće.
5. U onaj ću dan satrti Izrćlovu moć u jizreelskoj dolini.”
6. Ona opet zatrudnje i rodi kćer. Tada mu reče Gospodin: “Nadjeni joj ime Nemila! Jer odsad ne ću više iskazivati milosti Izrćlovoj kući. Zauvijek ću je zaboraviti.
7. A Judinoj kući iskazivat ću milost i izbavit ću ih Gospodinom, njihovim Bogom. A ne ću ih izbaviti lukom, mačem i ratnom spravom, niti konjima i konjanicima.”
8. Kad je Nemilu bila odbila od prsiju, zatrudnje opet i rodi sina.
9. Tada reče Gospodin: “Nadjeni mu ime Ne-moj-narod! Jer vi niste više moj narod, i ja više nisam vaš Bog.
10. Ipak će jednom biti broj Izrćlove djece poput pijeska na moru što se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I umjesto da im se kaže: Vi ste Ne-moj-narod, zvat će se djeca živoga Boga.
11. Tada će se sabrati Judina i Izrćlova djeca i sebi će izabrati jednoga poglavara, i otići će iz zemlje jer će biti velik jizreelski dan.

Osija 2:1-22
1. Zovite tada svoju braću Moj-narod i svoje sestre Pomilovana!
2. Pozovite svoju majku na odgovornost! Pozovite je na odgovornost, jer mi ona nije više žena i ja joj više nisam muž. Neka ukloni idolske znakove sa svojega lica, idolske likove sa svojih prsiju!
3. Inače ću svući s nje odjeću i učinit ću je kakva je bila kad se tek rodila. Napravit ću je kao pustinju i načinit ću je kao suhu zemlju. Pustit ću je da umre od žeđi.
4. I ne ću štedjeti ni njezine djece, jer su bludnička djeca; \
5. jer je njihova mati bila bludnica; koja ih je rodila, činila je sramotu. Jer je govorila: Trčat ću za svojim milosnicima, koji mi daju kruh i vodu, vunu i lan, ulje i piće. \
6. Zato ću ti zagraditi put trnjem, podići ću zid da više ne nađeš svojih putova.
7. Onda možeš trčati za svojim milosnicima, ali ih više ne ćeš stići; možeš ih tražiti, ali ih više ne ćeš naći. Tada ćeš reći: Ustat ću, vratit ću se k svome prvome mužu, jer mi je bilo onda bolje nego sada. \
8. Ali ona ne želi znati da sam joj davao žito, vino i ulje, da sam joj darovao mnogo srebra i zlata, što ga upotrijebiše za idolske likove Baala.
9. Zato ću uzeti opet natrag u svoje vrijeme svoje žito, u svoje doba svoje vino. Oduzet ću joj opet svoju vunu i lan, kojim je pokrivala svoju golotinju.
10. I otkrit ću njezinu sramotu pred njezinim milosnicima: nitko je ne će oteti mojoj ruci.
11. Učinit ću kraj svakoj njezinoj nasladi, njezinim svetkovinama i mlađacima, subotama i blagdanima.
12. Satrt ću njezine čokote i smokve, za koje reče: To je plaća što mi je dadoše moji milosnici. Okrenut ću ih u pustoš, u pašnjak za poljske životinje.
13. Kaznit ću je za Baalove svetkovine, u koje im je žrtvovala, kitila se obocima i grivnama i trčala za svojim milosnicima, a mene zaboravila”, govori Gospodin.
14. ”Zato evo, ja ću je primamiti, odvest ću je u pustinju, govorit ću joj k srcu.
15. Darovat ću joj opet njezine vinograde. Dolinu tuge učinit ću vratima nade. Tada će me opet ljubiti kao u vrijeme svoje mladosti, kad je izlazila iz Egipta.
16. U onaj dan”, govori Gospodin, “opet ćeš me zvati: Dragi mužu! a ne ćeš me više zvati: Baale moj!
17. Tada ću ukloniti iz njezinih usta imena Baala, da se otad više nikada ne zazivaju njihova imena.
18. U onaj ću dan njima za ljubav sklopiti Savez s poljskim životinjama, s nebeskim pticama i sa zemaljskim crvima. Luk, mač i ratnu spravu istrijebit ću sa zemlje i učinit ću da stanuju u miru.
19. Tada ću te zaručiti sebi dovijeka, zaručit ću te sebi kako je pravo i pristojno, u dobroti i ljubavi.
20. Zaručit ću te sebi u vjernosti, da me spoznaš kao Gospodina.
21. Nek ti zahvaljuju, Gospode, svi kraljevi zemaljski, kad čuju riječi usta tvojih.
22. Nek pjevaju putove Gospodnje: “Jer velika je slava Gospodnja.”

Psalmi 138:4-6
4. Doista, Gospod je uzvišen al? gleda na ponizna; ohologa izdaleka poznaje. \
5. Opominji svojega sina. Tada ti on pribavlja miran život i donosi milinu tvojemu srcu.
6. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac: mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.

Izreka 29:17-17
17. Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza što ćemo biti. Znamo, kad se pokaže, da ćemo mu biti slični jer ćemo ga vidjeti kao što jest.

1 Ivanu 3:1-24
1. I svaki koji ima tu nadu u njega, čisti se kao i on što je čist.
2. Svaki koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.
3. I znate da se on pojavi da oduzme grijehe; i nema u njemu grijeha.\
4. Svaki koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki koji griješi, nije ga vidio niti ga je upoznao.
5. Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko pravdu čini, pravedan je kao što je on pravedan.
6. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji da razori đavolska djela.
7. Svaki koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti, jer je rođen od Boga.\
8. Po tom se poznaju Božja djeca i đavolska djeca: tko ne čini pravdu, nije od Boga; isto tako tko ne ljubi svojega brata. \
9. Jer je ovo navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.
10. Ne kao Kajin koji je bio od nečastivoga i ubio svojega brata. A zašto ga je ubio? Jer su njegova djela bila zla, a bratova pravedna.
11. Ne čudite se, braćo, ako vas svijet mrzi!
12. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.\
13. Svaki koji mrzi svoga brata, ubojica je, a znate da nijedan ubojica nema u sebi vječnoga života.
14. Po tom upoznasmo ljubav što on za nas položi svoj život; tako moramo i mi položiti život za braću.\
15. Tko ima svjetovno blago i vidi svojega brata u potrebi pa zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njemu?
16. Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
17. Po tom znamo da smo od istine, i možemo umiriti svoje srce pred njim.
18. Ako nas kori naše srce, Bog je veći od našega srca. On zna sve.
19. Ljubljeni, ako nas srce ne kori, možemo s puzdanjem k Bogu.
20. Što god molimo primamo od njega, jer njegove zapovijedi držimo i činimo što je njemu ugodno.
21. A ovo je njegova zapovijed: da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da ljubimo jedni druge, kao što nam je dao zapovijed.
22. I tko drži Božje zapovijedi ostaje u Bogu, i Bog u njemu. Po tom poznajemo da ostaje u nama: po Duhu koga nam je dao.