A A A A A

Malahija 1:1-14
1. Osuda Gospodnja Izrćlu preko Malahije.
2. ”Ljubim vas”, veli Gospodin. A vi pitate: “Kako nas to ljubiš?” “Nije li Ezav Jakovljev brat?”, govori Gospodin. “Ali sam ljubio Jakova
3. i mrzio sam Ezava. Opustio sam njegove gore. Njegovu baštinu predao sam čagljevima pustinjskim.”
4. Kada govori Edom: “Naša je zemlja opustošena, ali ćemo opet sagraditi ruševine”, ovako veli Gospodin nad vojskama: Neka oni grade, ali ću ja porušiti. Oni će se zvati “zemlja zločina” i “narod na koji se gnjevi Gospodin dovijeka”.
5. Kad vaše oči to ugledaju, reći ćete: “Velik je Gospodin izvan Izrćlovih granica.”
6. ”Sin poštuje svog oca i sluga gospodara. Ako sam ja otac, gdje je moja čast? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?, veli Gospodin nad vojskama vama, svećenici, koji sramotite moje ime. Pitate: Kako smo mi to sramotili tvoje ime?
7. Prinosite nečisto jelo na mom žrtveniku i još pitate: Kako smo te oskvrnuli? Što pod tim mislite: Stol je Gospodnji preziran.
8. Kad donosite slijepo živinče na žrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga svom namjesniku; hoće li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?”, veli Gospodin nad vojskama.\
9. ”Zato umilostivite Boga, da nas milostivo primi! Iz vaše ruke tako mu je davano. Može li on tada biti milostiv prema vama?”, govori Gospodin nad vojskama.
10. ”Tko je među vama koji bi zatvorio vrata i zapalio oganj na mom žrtveniku ni za što? Niste mi mili”, veli Gospodin nad vojskama, “i ne mogu primiti žrtve iz vaše ruke.”
11. ”Jer od istoka sunčeva do zapada veliko će biti moje ime među narodima, i posvuda će se žrtvovati mojemu imenu i prinosit će se čisti prinos. Jer će veliko biti moje ime među narodima”, veli Gospodin nad vojskama.
12. ”A vi ga oskvrnjujete kad govorite: Stol je Gospodnji onečišćen i što dolazi s njega, prezreno je.
13. Govorite: Kolika muka! i raspirujete njegov oganj”, govori Gospodin nad vojskama. “Prinosite ugrabljeno ili hromo i bolesno kao žrtvu. Zar da to s odobravanjem primam iz vaše ruke?”, govori Gospodin.
14. ”Proklet varalica, koji ima u svom stadu muško živinče i, premda ga je zavjetovao Svemogućemu, ipak žrtvuje samo loše! Jer sam ja veliki kralj”, govori Gospodin nad vojskama, “i moje je ime strašno među neznabožačkim narodima.”

Malahija 2:1-17
1. I sada dolazi vama, svećenici, ovaj naputak:
2. ”Ako ne poslušate i od srca ne idete za tim da mojemu imenu date čast,” veli Gospodin nad vojskama, “tada ću pustiti na vas prokletstvo i pretvorit ću blagoslove vaše u prokletstva. Jest, već sam ih pretvorio u prokletstva, jer ih ne primiše k srcu.
3. Evo, odbit ću vam mišicu i blato ću vam sasuti u lice, blato vaših svetkovina. K njemu će vas smesti.
4. Tada ćete spoznati da sam vam ja poslao ovu kaznenu prijetnju, da bi ostao moj Savez s Levijem,” veli Gospodin nad vojskama.
5. ”Moj Savez s njim bio je život i sreća. Dao sam mu to da me se boji i on je imao strahopoštovanje preda mnom i priginjao se mom imenu.
6. U njegovim je ustima bio zakon istine, na njegovim se usnama nije našla prijevara. U miru je i poštenju išao preda mnom i mnoge je odvratio od grijeha.
7. Jer se gleda na svećenikove usne; u njegovim se ustima traži pouka i uputa, jer je on glasnik Gospodina nad vojskama.\
8. A vi ste zašli s puta i mnoge ste pokolebali u Zakonu i pokvarili ste Savez s Levijem”, veli Gospodin nad vojskama.
9. ”Zato i ja vas činim prezrenim i niskim kod svega naroda, jer se niste držali mojih putova i kod primjene Zakona gledate na osobu.”
10. Nije li nam svima jedan isti otac? Nije li nas stvorio jedan isti Bog? Zašto onda radimo nevjerno jedan protiv drugog i oskvrnjujemo Savez svojih otaca?
11. Nevjeran je bio Juda. Gadosti su se činile u Izrćlu i u Jeruzalemu; jer je oskvrnuo Juda Gospodnje svetište, koje je on ljubio, i ženio se kćerju tuđega boga.\
12. Neka Gospodin istrijebi iz Jakovljevih šatora čovjeka koji čini tako, jamca i svjedoka, i svakoga koji žrtvuje Gospodinu nad vojskama!
13. Drugi put činite ovo: Pokrivajte Gospodnji žrtvenik suzama, plačem i uzdasima, jer on više ne gleda milostivo žrtve i ne prima darove iz vaše ruke.
14. Pitate: Zašto to? Samo zato jer je Gospodin bio svjedok između tebe i žene tvoje mladosti, kojoj si ti sada prekršio vjernost, premda je bila tvoja drugarica, tvoja vjerna žena.
15. Tako ne radi nitko koji još ima kakav ostatak od Božjega duha. A što traži Jedan? Sjeme Božje! čuvajte Duha Božjega kojega imate! Ne budite nevjerni ženi svoje mladosti!
16. ”Jer mi je otpuštanje mrsko”, veli Gospodin, Bog Izrćlov, “i tako nasiljem pokriva svoju odjeću”, govori Gospodin nad vojskama. “Zato pripazite na svoga duha i ne radite nevjerno!”
17. Riječima ste uvrijedili Gospodina i još pitate: Kako smo ga to uvrijedili? Eto, time što govorite: Svaki koji čini zlo dobar je u Gospodnjim očima; takvi su mu mili. Ili: Gdje je Bog suda? \

Malahija 3:1-18
1. ”Evo, ja šaljem svoga glasnika da preda mnom pripravi put. Iznenada će doći k svojemu Hramu vladalac kojega želite, glasnik Saveza kojega tražite. Evo, on će doći”, veli Gospodin nad vojskama.
2. ”Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska? Tko će se održati kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao lužina bjelioca.
3. Tada će on sjesti, taliti i čistiti srebro. čistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu prave žrtve.
4. Tada će Gospodina opet obradovati žrtva Jude i Jeruzalema, kao u dane prošlosti i kao u prijašnjim godinama.
5. Doći ću k vama na sud i brzo ću ustati kao tužilac protiv vračara i preljubnika, protiv krivokletnika i tlačitelja najamnikâ, udovica i sirota i protiv onih koji bez straha izvrću pravo stranaca”, veli Gospodin nad vojskama.
6. ”Jer ja, Gospodin, nisam se promijenio, i vi niste prestali biti Jakovljevi sinovi.
7. Od danâ svojih otaca vi ste odstupili od mojih uredaba i niste ih više držali. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!”, veli Gospodin nad vojskama. “Pitate: U čemu da se vratimo?
8. Smije li čovjek varati Boga, a vi mene varate i još pitate: U čemu smo te varali? Eto, u desetini i u prinosu.
9. Prokletstvom ste opterećeni; jer me varate vi, sav narod.\
10. Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu Hramu! Iskušajte me ipak u tome”, veli Gospodin nad vojskama, “hoću li vam otvoriti prozore neba i izliti u izobilju na vas blagoslov!
11. Protjerat ću vam proždrljivca, da vam ne uništi roda u njivi. Vinova loza u polju ne će ostati nerodna”, veli Gospodin nad vojskama.
12. ”Svi će vas narodi slaviti sretnima, jer ste zemlja koja mi je mila”, veli Gospodin nad vojskama.
13. ”Previše su smione vaše riječi o meni”, veli Gospodin nad vojskama. “Pitate: Što govorimo međusobno o tebi?
14. Govorite: Bogu služiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist što držimo njegove zapovijedi i u žalosti hodimo pred Gospodinom nad vojskama?
15. Jest, zlikovce moramo slaviti sretnima. Zločincima je dobro. Kad iskušavaju Boga, izlaze bez kazne.”
16. Kad su se bogobojazni međusobno savjetovali, pogledao je to Gospodin i čuo, i napisala se knjiga spomenica pred njim za one koji se boje Gospodina i štuju njegovo ime.
17. ”Oni pripadaju meni kao moja svojina”, veli Gospodin nad vojskama, “u dan što ga spremam! Kao svojina moja! Ljubazno ću s njima postupati, kao što otac postupa sa svojim sinom koji u njega služi.
18. Tada ćete opet vidjeti razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.

Malahija 4:1-6
1. Jer evo, dolazi dan koji gori kao peć. Tada će svi zlikovci i svi zločinci biti kao strnjika. Spalit će ih dan koji dolazi”, veli Gospodin nad vojskama. “Ni korijena ni grane ne će im ostaviti.
2. A vama, koji smjerno častite moje ime, ogranut će sunce spasenja, što krije zdravlje pod svojim krilima. Vi ćete tad izići i poskakivati kao telci što su stajali u štali.
3. Tada ćete pogaziti bezbožnike, jer će oni biti kao prah pod vašim stopama u dan što ga spremam”, veli Gospodin nad vojskama.
4. ”Sjećajte se zakona mog sluge Mojsija, kojemu sam dao na Horebu uredbe i propise za sav Izrćl.
5. Evo, ja ću vam poslati proroka Iliju, prije nego dođe veliki i strašni Gospodnji dan.
6. Aleluja! Hvalite Boga u svetištu njegovu! Hvalite ga u moći svoda nebeskog.

Psalmi 150:1-6
1. Hvalite ga zbog silnih djela njegovih! Hvalite ga zbog neizmjerne veličine njegove!
2. Hvalite ga uz glas roga! Hvalite ga na harfi i citri!
3. Hvalite ga uz bubanj i ples! Hvalite ga uz žice i frule!
4. Hvalite ga cimbalima zvučnim! Hvalite ga cimbalima gromkim!
5. Sve što diše nek hvali Gospoda! Aleluja!
6. Tko će naći vrsnu ženu? Ona vrijedi više nego biser.

Izreka 31:10-31
10. Oslanja se na nju srce njezina muža, i dobitka ne će nikada nedostajati.
11. čini mu samo dobro svega svojega vijeka, a ne zlo.
12. Za vunu i lan se brine i radi radosnom rukom.
13. Ona je kao trgovačka lađa: izdaleka donosi sebi svoj kruh.
14. Rano, dok je još noć, ustaje, daje hranu svojoj čeljadi i određuje posao svojim sluškinjama.
15. Hoće kupiti njivu i uzme je, sadi vinograd od zarade svojih ruku.
16. Opasava snagom svoja bedra i živo miče desnicom.
17. Vidi kako joj sve napreduje, ne gasi joj se noću svjetiljka.
18. Približi li se njezina ruka preslici, njezini prsti hvataju za vreteno.
19. Ruku otvara siromahu, pruža ruke ubogomu.
20. Ne boji se snijega za svoju kuću, sva njezina čeljad ima po dvoje haljine.
21. Šiva sebi pokrivače, bijelo platno i grimiz njezino je odijelo.
22. Ugledan je njezin muž na vratima, kad sjedi sa zemaljskim starješinama.
23. Haljine pravi i prodaje, i pojase daje trgovcu.
24. Odijelo joj je snaga i ljepota, i smije se sutrašnjemu danu.
25. Svoja usta otvara mudro, i na jeziku joj je blagi nauk.
26. Pazi na red u kući, kruha lijenosti ne jede.
27. Sinovi joj se podižu i blagoslivljaju je, njezin je muž također hvali.
28. ”Mnoge su se žene pokazale vrsne, ali si ih ti sve nadvisila!”
29. Dragost vara, ljepota prolazi; žena koja se boji Gospodina, zaslužuje pohvalu. \
30. Podajte joj da uživa plod svojih ruku. Neka je na vratima hvale njezina djela!
31. Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema.

Otkrivenje 21:1-27
1. I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku.
2. I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori: “Evo Božjega šatora među ljudima, i prebivat će s njima, i oni će biti njegov narod, a sam će Bog biti s njima njihov Bog.
3. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više ne će biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti, jer prvo prođe.”
4. I reče onaj koji je sjedio na prijestolju: “Evo činim sve novo.” I reče mi: “Napiši: ove su riječi vjerne i istinite.”
5. I reče mi: “Gotov je. Ja sam Alfa i Omega: početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora žive vode besplatno.
6. Onaj koji pobijedi baštinit će ovo, i bit ću mu Bog, a on će meni biti sin.
7. Strašljivima, nevjernima i nečistima, ubojicama i bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima? dio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”
8. I dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam čaša punih sedam posljednjih zala, i progovori sa mnom: “Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, Jaganjčevu ženu.”
9. Odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga.
10. Blistao je Božjom slavom, a njegova svjetlost bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis što sja kao kristal.
11. Imao je velike i visoke zidine s dvanćst vrata i na vratima dvanćst anđela i natpise s imenima dvanćst plemena Izrćlovih sinova.
12. Od istoka troja vrata, od sjevera troja vrata, od juga troja vrata, od zapada troja vrata.
13. Gradske zidine imale su dvanćst temelja, i na njima imena dvanćstorice Jaganjčevih apostola.
14. I onaj koji je govorio sa mnom imao je kao mjerilo zlatnu trsku, da izmjeri grad: njegova vrata i zidine.
15. Grad se sastoji od četiri ugla, a dužina mu je kolika i širina. On izmjeri grad trskom: dvanćst tisuća stadija. Dužina i širina i visina su jednake.
16. I izmjeri gradske zidine: sto i četrdeset i četiri lakta, po ljudskoj mjeri kojom se anđeo poslužio.
17. I građa njegovih zidina bila je jaspis, a grad čisto zlato slično staklu.
18. Temelji gradskih zidina bili su ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj bijaše od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda,
19. peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od hrizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od hrizoprasa, jedanćsti od hijacinta, dvanćsti od ametista.
20. A dvanćst vrata? dvanćst bisera; svaka vrata bijahu od jednoga bisera. Gradski trg bijaše od čistog zlata, kao prozirno staklo.\
21. Hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospodin Bog Svemogući, i Jaganjac.
22. Grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga je Božja slava obasjala i svjetiljka je njegova Jaganjac.
23. Živjet će narodi u njegovu svjetlu, i kraljevi zemlje donosit će mu svoje blago.
24. Njegova vrata ne će se zatvarati danju, jer ondje noći ne će biti.
25. Donosit će mu bogatstvo i blago poganskih naroda.
26. Ne će u taj grad ući ništa nečisto niti itko od onih koji čine gadosti ili lažu, nego samo koji su zapisani u Jaganjčevoj Knjizi života.
27. I pokaza mi rijeku žive vode, bistru kao kristal, koja je izlazila od Božjega i Jaganjčeva prijestolja.

Otkrivenje 22:1-21
1. Nasred gradskog trga i s obje strane rijeke stablo života koje rađa dvanćst puta, dajući svakoga mjeseca svoj plod. Lišće stabla lijek je narodima.
2. Više ne će biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će u gradu, i sluge Božje klanjat će se Bogu.
3. Gledat će njegovo lice, i njegovo ime bit će im na čelima.
4. I noći više ne će biti, i ne će trebati svjetla svjetiljke, ni sunčanoga svjetla, jer će ih obasjavati Gospodin Bog, i kraljevat će u vijeke vjekova.
5. I reče mi: “Ove su riječi vjerne i istinite. Gospodin Bog proročkih duhova poslao je svog anđela da pokaže svojim slugama što će se brzo zbiti.
6. Evo, dolazim brzo. Blago onome koji drži riječi proroštva ove knjige!”
7. Ja Ivan to sam čuo i vidio. Kad sam čuo i vidio, padoh pred noge anđelu koji mi ovo pokaza, da mu se poklonim.
8. On mi reče: “Nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i tvoja braća proroci i oni koji drže riječi ove knjige. Bogu se klanjaj!”
9. I reče mi: “Ne zapečaćuj riječi proroštva ove knjige, jer je vrijeme blizu.
10. Tko čini nepravdu, neka još više čini nepravdu. Tko je nečist, neka se još više kalja. Tko je pravedan, neka još više čini pravdu; i tko je svet, neka se još više posvećuje! \
11. Evo, dolazim brzo, i moja plaća dolazi sa mnom da dadem svakome po njegovim djelima.
12. Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.
13. Blago onima koji peru svoju odjeću, jer će imati pravo na drvo života i da uđu na vrata u grad!
14. Van psi, vračari i bludnici, ubojice i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž!
15. Ja Isus poslah svog anđela da vam ovo posvjedoči po Crkvama. Ja sam Davidov korijen i potomak, sjajna zvijezda Danica.”
16. Duh i zaručnica govore: “Dođi!” Tko čuje, neka rekne: “Dođi!” A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života besplatno. \
17. Svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige: ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi.
18. I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu, o čemu je pisano u ovoj knjizi.
19. Govori onaj koji ovo svjedoči: “Da, dolazim brzo.” Amen. Dođi, Gospodine Isuse!
20. Milost Gospodina Isusa Krista sa svima!