A A A A A

Zaharija 13:1-9
1. U onaj će dan biti otvoren izvor Davidovu domu i jeruzalemskim stanovnicima protiv grijeha i nečistoće.
2. ”U onaj ću dan”, govori Gospodin nad vojskama, “istrijebiti iz zemlje imena idola, tako da se više ne spominju. I učinit ću da iščeznu iz zemlje lažni proroci i duh nečistoće.”
3. Bude li tko htio izići kao lažni prorok, reći će mu njegovi roditelji, otac i majka: “Nema ti dulje ostati na životu jer si govorio laži u Gospodnje ime.” Probost će ga njegovi roditelji, otac i majka, ako se pojavi kao lažni prorok.
4. U onaj će se dan stidjeti lažni proroci svojih viđenja i proroštava. Ne će se više ogrtati u dlakave plašteve, da varaju.
5. Svaki će reći: “Ja nisam prorok; ja sam samo zemljoradnik. Već u mojoj mladosti čovjek me unajmio za slugu.”\
6. Upitaju li ga onda: “Kakve su ti to brazgotine na prsima?”, odgovara: “Udarili su me u kući mojih prijatelja.”
7. ”Maču, probudi se protiv moga pastira, protiv čovjeka koji mi je blizu!”, govori Gospodin nad vojskama. “Udarit ću pastira da se razbjegnu ovce. Tada ću okrenuti svoju ruku protiv malih.
8. U svoj zemlji”, govori Gospodin, “istrijebit će se i poginut će dvije trećine. A ostat će u njoj jedna trećina.
9. Tu ću trećinu staviti u oganj i pretopit ću je kako se pretapa srebro, i očistit ću je kako se čisti zlato. Ona će tad zazvati moje ime, i ja ću je uslišiti i reći: Ovo je moj narod.? A ona će reći: Gospodin je moj Bog.”

Zaharija 14:1-21
1. Evo, za Gospodina dolazi dan kad će se razdijeliti tvoj plijen u tvojoj sredini.
2. Sve ću neznabožačke narode skupiti u boj protiv Jeruzalema. Grad će biti osvojen, kuće oplijenjene, ženama nanesena sramota. Polovina će grada morati otići u ropstvo. A ostatak naroda ne će biti istrijebljen iz grada.
3. Ne, Gospodin će se pojaviti i vojevat će na neznabožačke narode kao nekoć, kad se borio na dan bitke.
4. Noge će njegove stati u onaj dan na Maslinsku goru, koja leži istočno od Jeruzalema, i Maslinska će se gora raspasti po sredini na istok i zapad u silnu dolinu. Polovina će gore uzmaći na sjever, druga na jug.
5. Tada ćete bježati u dolinu mojih gora, jer će dolina između gora dopirati do Jasola. Bježat ćete kao što ste nekoć bježali od potresa u dane Judina kralja Uzije. Tada će se pojaviti Gospodin, moj Bog, i svi sveti s njim.
6. U onaj dan ne će više biti svjetla, samo studen i mraz.
7. Bit će jedan jedini dan, koji je poznat samo Gospodinu, bez izmjene dana i noći; i navečer će biti svjetlo.\
8. U onaj će dan poteći iz Jeruzalema živa voda, jedna polovina u istočno, druga polovina u zapadno more. Tako će biti ljeti i zimi.
9. I Gospodin će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospodin biti jedini Bog. Njegovo će ime biti jedino prepoznato.
10. U nizinu pretvorit će se sva zemlja od Gebe do Rimona s juga Jeruzalema. A ovaj će nadvisivati i naseliti se na svom mjestu od Benjaminovih vrata do mjesta prijašnjih vrata, do vrata na uglu, i od Hananelove kule do tijeska kraljeva.
11. U njemu će se stanovati sigurno. Tada ne će više biti prokletstva, nego će Jeruzalem biti siguran.
12. I ovo će biti kazna kojom će Gospodin udariti sve narode koji su ratovali na Jeruzalem: On će učiniti da usahne njihovo tijelo, dok još stoje na svojim nogama. Oči će im usahnuti u čeonim šupljinama. Jezik će im usahnuti u ustima.
13. Silan strah, poslan od Boga, bit će među njima u onaj dan. Hvatat će jedan ruku drugoga, ali će se ruka jednoga podići protiv ruke drugoga.
14. Juda će ratovati protiv Jeruzalema. Bogatstvo svih naroda uokolo skupit će se: zlato, srebro i odijelo u vrlo velikoj množini.
15. Isti kazneni sud pogodit će i konje, mazge, deve, magarce i sve životinje što budu u onim taborima, upravo onako kao onaj kazneni sud.
16. Tada će svi, preostali od svih neznabožačkih naroda, koji su išli protiv Jeruzalema, dolaziti od godine do godine da se poklone kralju, Gospodinu nad vojskama, i da svetkuju blagdan Sjenica.
17. A tko od zemaljskih plemena ne bude htio dolaziti u Jeruzalem da se pokloni kralju, Gospodinu nad vojskama, na njegovu zemlju ne će padati dažd.
18. I ako narod Egipćana ne bi dolazio i ne bi se našao, snaći će ga kazna kojom će Gospodin udariti narode koji ne bi dolazili da svetkuju blagdan Sjenica.
19. To će biti kazna Egiptu i kazna svim narodima koji ne bi dolazili da svetkuju blagdan Sjenica.
20. U onaj će dan na zvončićima konja stajati natpis: “Sveto Gospodinu!” Kuhinjski lonci u Gospodnjoj kući bit će tako sveti kao škropionice pred žrtvenikom.
21. Svaki kuhinjski lonac u Jeruzalemu i u Judi bit će svet Gospodinu nad vojskama. Svi koji dođu da bi žrtvovali, uzimat će ih i kuhat će u njima. I u onaj dan ne će više biti trgovaca u Hramu Gospodina nad vojskama.

Psalmi 149:5-9
5. Nek se sveti raduju u slavi, nek se vesele na ležajevima svojim!
6. Nek im pohvale Bogu budu u ustima njihovim, a mačevi dvosjekli u ruci njihovoj!
7. Da izvrše odmazdu nad pucima i kaznu nad narodima; \
8. da stave u lance kraljeve njihove, njihove plemiće u okove željezne.
9. Izvršiti nad njima sud zapisan, to je čast svim svecima njegovima! Aleluja!

Izreka 31:1-9
1. Riječi Lemuela, kralja od Mase, kojima ga je učila njegova mati:
2. Što da ti kažem, sine moj? Što, sine moje utrobe? Što, sine mojih zavjeta?
3. Ne daji svoje snage milosnicama i svojih putova kvariteljicama kraljeva!
4. Ne pristoji se kraljevima piti vino, ni knezovima ljubav k opojnim napicima.
5. Inače bi mogli zaboraviti zakon o piću i izvrnuti pravo nevoljnikâ.
6. Podajte silovito piće bijedniku i vino tužnima!
7. On neka pije i zaboravi svoje siromaštvo i neka se više ne spominje svoje nevolje!
8. Otvaraj svoja usta za nijemoga, za stvar ostavljenoga!
9. Otvaraj svoja usta, sudi pravedno i pribavi pravicu bijedniku i siromahu!

Otkrivenje 20:1-15
1. Tada vidjeh anđela gdje silazi s neba, a imao je ključ bezdana i velike verige u svojoj ruci.
2. On uhvati Zmaja, staru zmiju, koja je đavao i Sotona, i sveza ga na tisuću godina.
3. Baci ga u bezdan, zatvori, i zapečati, da više ne zavodi narode, dok se ne navrši tisuća godina. Potom treba biti odvezan na malo vremena.
4. I vidjeh prijestolja. Onima koji su na njima sjedili bi dano da sude. Vidjeh duše pogubljenih zbog svjedočanstva o Isusu i zbog Božje riječi. Oni se ne pokloniše Zvijeri ni njezinoj slici, i ne primiše žiga na čelu i na ruci. Oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina.
5. Ostali mrtvaci ne oživješe, dok se ne navrši tisuću godina. Ovo je prvo uskrsnuće.
6. Blažen i svet onaj koji ima dio u prvom uskrsnuću. Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će biti Božji i Kristovi svećenici, i kraljevat će s njim tisuću godina.
7. Kad se navrši tisuću godina, bit će odvezan Sotona iz svoje tamnice,
8. i izići će da zavodi narode na sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi u boj. Bit će ih kao morskog pijeska.
9. Zauzeše svu zemlju i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Siđe oganj s neba i proguta ih.
10. A đavao, koji ih je zavodio, bi bačen u ognjeno i sumporno jezero gdje su Zvijer i lažni prorok. Bit će mučeni dan i noć u vijeke vjekova.
11. Vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Od njegova lica pobjegli su zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe.
12. Vidjeh mrtve velike i male gdje stoje pred prijestoljem. I knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori koja je Knjiga života. Mrtvi bijahu suđeni po onome što je napisano u knjigama, po svojim djelima.\
13. More dade svoje mrtvace, a smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po svojim djelima.\
14. Smrt i podzemlje bijahu bačeni u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt? ognjeno jezero.
15. Tko god se ne nađe napisan u Knjizi života, bi bačen u ognjeno jezero.