A A A A A

Zaharija 4:1-13
1. Tada me anđeo koji je govorio sa mnom probudi opet kao čovjeka koji se budi oda sna.
2. Upita me: “Što vidiš?” Ja odgovorih: “Vidim svijećnjak, sav od zlata, i gore na njemu uljanica. On ima sedam svjetiljaka i sedam cijevi ide k svjetiljkama što su na njemu.
3. Dvije masline stoje uza nj, jedna s desne strane svijećnjaka, a druga s lijeve.”
4. Upitao sam anđela koji je govorio sa mnom: “Što to znači, gospodaru moj?”
5. Anđeo koji je govorio sa mnom odgovori mi: “Zar ne znaš što to znači?” Ja odgovorih: “Ne znam, gospodaru moj!”
6. Tada mi odgovori: “To je Gospodnja riječ Zerubabelu: Ne vojnom moći, niti silom, nego mojim duhom? veli Gospodin nad vojskama.
7. A tko si ti, velika goro? Pred Zerubabelom postat ćeš ravnica! On će iznijeti zabatni kamen s radosnim poklikom: Blago njemu, blago!”
8. Dođe mi ovako Gospodnja riječ:
9. ”Zerubabelove ruke postavile su temelj ovome Hramu. Ruke će ga njegove i dovršiti. Tada ćeš spoznati da me je Gospodin nad vojskama poslao k vama.
10. Jer tko je god prezreo dan malih početaka, vidjet će pun radosti zabatni kamen u Zerubabelovoj ruci. A ovih sedam svjetiljaka Gospodnje su oči, koje prelaze svu zemlju.”
11. Ja ga tad upitah: “Što znače one dvije masline s desne i s lijeve strane svijećnjaka?”
12. I još ga upitah: “Što znače one dvije maslinove grančice, što su uz zlatne cijevi koje odozgo dovode zlatno ulje?”
13. On mi odgovori: “Zar ne znaš što je to?” Ja rekoh: “Ne znam, gospodaru moj!”

Zaharija 5:1-11
1. Opet sam podigao oči i gledao. Gle, bio je tamo svitak knjige koji leti.
2. Upita me: “Što vidiš?” Ja odgovorih: “Vidim svitak knjige što leti, dvadeset lakata dug i deset lakata širok.”
3. On mi reče: “To je prokletstvo koje iziđe na svu zemlju. Jer će se svaki kradljivac istrijebiti odavle po njemu, i svaki će se krivokletnik istrijebiti odavle po njemu.
4. Ja ću ga pustiti? govori Gospodin nad vojskama? da prodre u kuću kradljivcu i u kuću onomu koji se krivo kune mojim imenom, i da mu stoji usred kuće i da je uništi zajedno s drvljem i kamenjem.”
5. Tada pristupi anđeo koji je govorio sa mnom i reče mi: “Podigni oči i vidi što se pomalja!”
6. Ja upitah: “Što je to?” On odgovori: “To što se pomalja je efa.” Tada reče: “Tako je velika njihova krivnja u svoj zemlji.”
7. I gle, podizao se olovni poklopac, i jedna je žena sjedila u efi.
8. On reče: “To je bezbožnost”, i baci je opet natrag u efu, a na otvor pribi onaj olovni poklopac.
9. Opet sam podigao oči i gledao. Gle, pojavile se dvije žene, i vjetar je bio u njihovim krilima? imali su naime krila kao u rode. One ponesoše efu između zemlje i neba.
10. Onda ja upitah anđela koji je govorio sa mnom: “Kamo nose tu efu?”
11. On mi odgovori: “Hoće sagraditi ženi kuću u zemlji Šinearu. Kad se napravi, postavit će je tamo na svoje mjesto.”

Zaharija 6:1-15
1. Opet sam podigao oči i gledao. Gle, pojavila se četvora ratna kola između dvije gore. Gore su bile od mjedi.
2. U prvim su kolima bili konji riđi, u drugim crni,
3. u trećim bijeli, a u četvrtim kolima šareni, jaki konji.
4. Upitao sam anđela koji je govorio sa mnom: “Tko su to, gospodaru moj?”
5. Anđeo mi odgovori: “Ovi izlaze u četiri smjera neba, nakon što su stajali pred Gospodinom sve zemlje.
6. Kola s crnim konjima idu u sjevernu zemlju, i bijeli iza njih dolaze ovamo. Šareni konji idu u južnu zemlju.
7. Riđi izlaze i hoće proći zemljom.” On reče: “Sada idite! Prolazite zemljom!” I oni stadoše prolaziti zemljom.
8. Tada mi on doviknu ovo: “Vidi, koji idu u sjevernu zemlju naseljavaju moj duh u sjevernoj zemlji.”
9. Tada mi dođe Gospodnja riječ:
10. ”Uzmi darove prognanikâ, od Heldaja, od Tobije i od Jedaje? idi onaj dan u kuću Jošije, Sefanijina sina, kamo oni dođoše iz Babilona!
11. Uzmi dakle srebro i zlato, načini od toga krunu i stavi je na glavu velikom svećeniku Jošui, Josadakovu sinu,
12. i reci mu: Ovako veli Gospodin nad vojskama: Gle čovjeka, Mladica je njegovo ime! Pod njim će proklicati, i on će sagraditi Gospodnji hram.
13. Jest, on će sagraditi Gospodnji hram. Veličanstvo ga resi. Na svom će prijestolju sjediti i vladati, i bit će svećenik na svom prijestolju, i mir će biti među objema.
14. A kruna neka ostane u Gospodnjem Hramu u čast Heldaju, Tobiji i Jedaji i kao spomen na gostoljubivosti Sefanijina sina!
15. Koji stanuju u daljini doći će i gradit će na Gospodnjem Hramu, i spoznat ćete da me je Gospodin nad vojskama poslao k vama. To će se dogoditi ako poslušate glas Gospodina, svojega Boga.”

Psalmi 148:1-6
1. Aleluja! Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama!
2. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove!
3. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde svjetlonosne!
4. Hvalite ga nebesa nebeska i vode nad nebesima!
5. Nek hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i nastadoše.
6. Postavi ih zauvijek i dovijeka, dade im zakon koji ne će proći.

Izreka 30:24-28
24. četiri životinje pripadaju najmanjima na zemlji, a ipak su nevjerojatno mudre:
25. Mravi nisu jak narod, a priskrbe sebi ipak u ljeto svoju hranu.
26. Jazavci nisu moćan narod, a sebi ipak u stijeni sagrade svoj stan.
27. Skakavci nemaju kralja, a njihovo jato ipak izlazi u redu.
28. Gušterica se može uhvatiti rukama, a ipak se nalazi u kraljevskim palačama.

Otkrivenje 17:1-18
1. Dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam čaša i progovori sa mnom: “Dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja sjedi na mnogim vodama.
2. S njom su bludničili kraljevi zemlje, i oni koji prebivaju na zemlji opiše se vinom njezina bluda.”
3. I odvede me u pustinju u duhu i vidjeh Ženu gdje sjedi na crvenoj Zvijeri, punoj bogohulnih imena, a imala je sedam glava i deset rogova.
4. Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserom, i imala je zlatnu čašu u svojoj ruci punu odvratnosti i nečistoće svojega bluda.
5. Na njezinu čelu napisano ime: “Tajna! Babilon veliki, mati bludnica i odvratnost zemlje.”
6. Vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi Isusovih svjedoka. I začudih se silno kad je vidjeh.
7. Reče mi anđeo: “Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu Žene i Zvijeri koja je nosi, a ima sedam glava i deset rogova.
8. Zvijer koju si vidio bijaše i nije. Izaći će iz bezdana, i otići će u propast. Začudit će se oni koji prebivaju na zemlji, a ime im nije zapisano u Knjigu života od postanka svijeta, kad vide Zvijer koja bijaše, i nije više, a opet dolazi.
9. Ovdje se traži mudrost za razumijevanje. Sedam glava sedam je bregova na kojima sjedi Žena.
10. I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao. Kad dođe, kratko treba ostati.
11. Zvijer koja bijaše i nije jest osma, i ona je od broja sedam, i odlazi u propast.
12. Deset rogova koje si vidio jest deset kraljeva koji kraljevstva još ne primiše, nego primaju zajedno sa Zvijeri kraljevsku vlast na jednu uru.
13. Oni imaju jednu namisao: svoju moć i vlast staviti u službu Zvijeri.
14. Zaratit će s Jaganjcem i Jaganjac će ih pobijediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima. S njim će pobijediti i oni koji su s njim pozvani, izabrani i vjerni.”
15. I reče mi: “Vode koje si vidio i na kojima sjedi bludnica to su puci, plemena, narodi i jezici.
16. Onih deset rogova što si vidio na Zvijeri, zamrzit će bludnicu i učinit će je pustom i golom, i meso će njezino pojesti, i spalit će je ognjem.
17. Jer je Bog dao u njihova srca da izvrše njegovu odluku: izručuju svoju kraljevsku vlast zvijeri dok se ispune Božje riječi.
18. Žena koju si vidio jest veliki grad koji ima vlast nad kraljevima zemlje.”