A A A A A

Habakuk 1:1-17
1. Osuda koju je prorok Habakuk primio u viđenju.
2. Dokle ću već, Gospodine, vapiti za spasenjem? A ti ne čuješ. Ja ti vičem: “Nasilje!” A ti ne pomažeš.
3. Zašto puštaš da gledam zlo, i zašto gledaš tlačenje? Razorenje, nasilje imam pred očima. Svađa plane, nesloga nastane.
4. Zato dolazi Zakon izvan snage, pravda ne izlazi nikada na dan, jer bezbožnik hvata u mrežu pravednika. Zato sud postaje kriv.
5. Gledajte na narode! Pogledajte! čudite se! Jest, čudite se! Jer jedan čini djelo u vaše dane. Nikada ne biste vjerovali kad bi vam se pripovijedalo.
6. Jer evo, ja ću podignuti Kaldejce, ljut narod, okretan, koji prolazi širom zemlje da osvoji naselja koja nisu njegova.
7. Strašan je i strahovit. On poznaje samo svoje pravo i svoj zakon.
8. Brži su mu konji od risova, žešći od vukova navečer. Doletjet će njegovi konjanici. Njegovi konjanici dolaze izdaleka. Doletjet će kao orao kad hrli u lov.
9. Svi idu za nasiljem. Lice im je kao vjetar istočnjak. Pokupit će roblje kao pijesak.
10. Ruga se kraljevima, smije se knezovima. Nasmije se svakoj tvrđavi. Naspe nasip i zauzme ga.
11. Tada zašumi kao vjetar i ode dalje s opačinom. Njemu je snaga kao Bog.
12. Nisi li ti, Gospodine, od vijeka moj Bog, moj Svetac? Mi ne ćemo umrijeti Gospodine, ti si ga odredio samo za sud! Stijeno, ti si ga postavila za kaznu!
13. Previše su čiste tvoje oči da gledaš zlo; ne možeš gledati nepravde. Zašto gledaš bezbožnika i šutiš kad zao proždire bolje. \
14. Učinio si ljude kao ribe u moru, kao crve što nemaju Gospodara.
15. Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu i zgrće ih u svoju pređu. Zato se veseli i raduje.
16. Zato žrtvuje svojoj mreži, kadi svojoj pređi. Jer svoj pretili plijen duguje njima, svoju izabranu hranu.
17. Mora li on zato jednako prazniti svoju mrežu da ubija narode nemilice?

Habakuk 2:1-20
1. Stupit ću na svoju stražu, postavit ću se na kulu, da motrim i vidim što mi on kaže, što odgovara na moju tužbu.
2. I Gospodin mi dade ovo za odgovor: “Napiši viđenje i stavi ga na ploče, da se može lako čitati!”
3. Jer viđenje izostaje još do određenog vremena, ali navaljuje prema kraju i ne vara. Ako i oklijeva, ipak ga čekaj: Ono dolazi posve sigurno; ne će izostati! \
4. Gle napuhanog, nije iskrena njegova duša u njemu. Pravednik ipak ostaje na životu svojom vjerom.
5. Ali pijanca zaludi vino. Tako je s oholim čovjekom. On nema opstanka. Široko kao podzemni svijet otvara on svoje čeljusti. Nezasitan je kao smrt. Grabi sebi sve narode, skuplja oko sebe sva plemena.
6. Ali ne će li mu svi oni zapjevati podsmješnicu, podrugljivu pjesmu, zagonetan govor i reći: Teško onome koji zgrće što nije njegovo!? Dokle će još?? Koji trpa na se zaplijenjeno dobro!
7. Ne će li najednom tvoji vjerovnici ustati i tvoji se mučitelji probuditi? Tada ćeš im postati plijen.
8. Mnoge si narode oplijenio: Tako će tebe oplijeniti ostatak svih naroda za krv na ljudima i za zločine na zemlji, na gradu i na svim njegovim stanovnicima.
9. Teško onome koji čini zao dobitak za svoju kuću, da gradi svoje gnijezdo u visini, da se spasi od napada nesreće!
10. Naum je tvoj donio sramotu na tvoju kuću. Mnoge si narode uništio, samoga si sebe zapleo u grijeh.
11. Jer će kamen iz zida vikati, i greda će iz drveta dati odgovor.
12. Teško onome koji gradi grad krvlju i utemeljuje tvrđavu nepravdom!
13. Ne dolazi li ovo od Gospodina nad vojskama: Narodi se muče za oganj, ljudi se trude ni za što.
14. Jer će se zemlja napuniti spoznajom Gospodnje slave, kao što vode pokrivaju morsko dno.
15. Teško onome koji napaja svoga bližnjega, a miješa mu otrov, i opije ga da bi gledao njegovu golotinju!
16. Nasitio si se sramote umjesto časti. Sada pij i ti, da teturaš! Sada dolazi k tebi čaša u Gospodnjoj desnici, i na tvoju čast dolazi sramota.
17. Jer će te pokriti zločin nad Libanonom, uništenje životinja čini te tjeskobnim zbog krvi na ljudima i zbog zločina na zemlji, na gradu i na svim njegovim stanovnicima.
18. Što koristi rezani lik, da ga je izrezao njegov umjetnik? Što liven lik, slika laži, da se umjetnik tvrdo uzda u svoje djelo tako da gradi nijeme idole?
19. Teško onome koji govori komadu drveta: “Preni se!”? nijemome kamenu: “Probudi se!”
20. A Gospodin stanuje u svome svetom Hramu. Pred njim neka zamukne cijeli svijet!

Habakuk 3:1-19
1. Molitva proroka Habakuka. Po načinu “Tužbalice”.
2. Gospodine, čuo sam tvoj glas. Strah me hvata. Gospodine, izvedi usred godina svoje djelo! Objavi ga usred godina! Ipak se u gnjevu sjeti milosrđa!
3. Bog dolazi od Temana, Svetac s gore Parana. Njegovo veličanstvo pokriva nebesa. Njegove je hvale puna zemlja.
4. Njegov je sjaj kao svjetlost sunca: zrake su mu po strani, ondje se krije njegova moć.
5. Pred njim ide kuga, njegove korake slijedi pomor.
6. Kad se pojavi, uskoleba se zemlja; kad pogleda, učini da zadršću narodi. Vječne gore se rasprsnu. Pradavni humovi se slegnu. To su njegovi putovi od vječnosti. \
7. Vidim u nevolji šatore Kušana. Šatorske zavjese Midjana dršću.
8. Je li protiv rijeka planuo Gospodin, pada li na vode tvoj gnjev? Ide li protiv mora tvoj bijes, kada jezdiš na svojim konjima, na svojim pobjedničkim kolima?
9. Podižeš svoj l?k, zakletve, šibe svoje riječi. Razdireš zemlju da provale rijeke.
10. Vide te gore i tresu se. Povodanj navaljuje. Bezdan pušta da zatutnji njegov tutanj. Uvis podiže svoje ruke.
11. U svome šatoru ostaju sunce i mjesec kod iskrenja tvojih strijela, kod sijevanja tvojih blistavih sulica.
12. Koračaš u gnjevu po zemlji. U bijesu gaziš narode.
13. Izlaziš da pomogneš svome narodu, da spasiš svoga pomazanika. Razbijaš sljeme bezbožnikove kuće, otkrivaš temelj do dna.
14. Njihovim kopljima probijaš glavu njegovih ratnika, koji navaljuju da me smrskaju, koji podižu radosnu viku, kao da bi htjeli proždrijeti siromaha u potaji.
15. Sa svojim konjima gaziš more, gomilu mnogih voda.
16. čuo sam to; tada je uzdrhtalo moje tijelo. Na taj glas zadrhtale su moje usne. Trule su postale moje kosti, koljena su moja klecala, kao da bih čekao dan tjeskobe, kad uziđe narod što nas napada. \
17. Jer smokva ne donosi više ploda. Nema roda na vinovoj lozi. Ljetina je masline loša. Njiva ne daje hrane. Ovaca nema u torovima. Goveda nema u štalama.
18. Ali ja ću se radovati u Gospodinu, veselit ću se u Bogu svojega spasenja.
19. Svemogući mi je Gospodin snaga. On mi daje noge kao u košute. On mi daje da idem po svojim visinama.

Psalmi 146:1-10
1. Aleluja! Hvali, dušo moja, Gospoda!
2. Hvalit ću Gospoda sveg života svojega, pjevat ću svojemu Bogu dok god postojim.
3. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječjeg od kog nema spasenja!
4. Iziđe li iz njega duh njegov, vraća se u zemlju svoju, u isti dan propadnu sve njegove namisli.
5. Blago onome komu je pomoćnik Bog Jakovljev, komu je uzdanje u Gospodu, Bogu njegovu,
6. koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji ostaje vjeran dovijeka,
7. koji potlačenima vraća pravdu, koji gladnima kruha daje. Gospod oslobađa zarobljene.
8. Gospod otvara oči slijepcima, Gospod uspravlja prignute, Gospod ljubi pravedne.
9. Gospod štiti tuđince, uzdržava sirote i udovice, a grešnicima put mrsi.
10. Gospod će kraljevati dovijeka. Bog tvoj, Sione, od koljena do koljena! Aleluja!

Izreka 30:17-17
17. Oko koje se ruga ocu i prezire majku, neka iskljuju gavrani na potoku, i mladi jastrebovi neka ga proždru!

Otkrivenje 13:1-18
1. I vidjeh Zvijer gdje izlazi iz mora. Imala je deset rogova i sedam glava, i na njezinim rogovima deset kruna, a na glavama bogohulna imena.
2. Zvijer koju vidjeh bijaše kao leopard, noge joj bijahu kao u medvjeda, njezina usta kao usta lavova. Dade joj Zmaj svoju silu, svoje prijestolje i veliku vlast.
3. Jedna od njezinih glava izgledala je kao ranjena nasmrt, i njezina smrtonosna rana zacijeli. Sva je zemlja, zadivljena, pristala uz Zvijer. Pokloniše se Zmaju što je dao vlast Zvijeri.
4. Pokloniše se Zvijeri govoreći: “Tko je kao Zvijer, i tko se može boriti s njom?”
5. Dana su joj usta da govori drske riječi i hule, i dana joj je vlast da tako čini četrdeset i dva mjeseca.
6. I otvori svoja usta da huli na Boga, na njegovo ime i njegov šator, i na one koji prebivaju u nebu.
7. Bilo joj je dano da zametne rat protiv svetih i da ih pobijedi; i dana joj je vlast nad svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom.\
8. Poklonit će joj se svi koji prebivaju na zemlji, kojima ime nije zapisano od postanka svijeta u Knjizi života žrtvovanog Jaganjca.
9. Tko ima uši, neka čuje!
10. Tko je za ropstvo određen, u ropstvo će ići; tko je određen za pogibiju od mača, poginut će od mača! U tome je strpljivost i vjera svetih. \
11. Vidjeh drugu Zvijer gdje izlazi iz zemlje; imala je dva roga kao u Jaganjca, a govorila je kao Zmaj.\
12. Ona vrši svu vlast prve Zvijeri pred njom. čini da se zemlja, i oni koji prebivaju na njoj, poklone prvoj Zvijeri kojoj je zacijelila smrtna rana.
13. čini velika čudesa: oganj skida s neba na zemlju pred ljudima.
14. Zavodi one koji prebivaju na zemlji znakovima koje je ovlaštena činiti pred Zvijeri, govoreći onima što prebivaju na zemlji da načine sliku Zvijeri koja ima ranu od mača i ostade živa.
15. I bi joj dano da udahne život slici Zvijeri, da ta slika progovori i učini da budu pogubljeni svi koji se ne poklone slici Zvijeri.
16. Učini da se svima? malim i velikim, bogatim i siromašnim, slobodnim i neslobodnim? utisne žig na njihovoj desnoj ruci ili na njihovim čelima;\
17. nitko ne može kupovati ni prodavati osim onoga tko nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem njezina imena.
18. Ovo je mudrost: tko ima pameti neka izračuna broj Zvijeri. To je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina i šezdeset i šest.