A A A A A

Mihej 6:1-16
1. čujte što govori Gospodin! “Ustani, vodi parnicu pred gorama! Neka čuju humovi tvoj glas!”
2. čujte, gore, Gospodnju parnicu! Slušajte, zemaljski temelji! Jer Gospodin ima parnicu sa svojim narodom, s Izrćlom hoće na sud.
3. ”Narode moj, što sam ti učinio, čime sam te ražalostio? Odgovori mi!
4. Ipak sam te izveo iz zemlje Egipta, iskupio te iz kuće ropstva. Poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.
5. Narode moj, spomeni se što je snovao Balak, moapski kralj, i što mu je odvratio Bileam, Beorov sin, što je bilo od Šitima do Gilgala, da spoznaš Gospodnje milosti.”
6. ”S čime ću se približiti Gospodinu, da se prignem pred Bogom u visini? Trebam li mu se približiti sa žrtvama, s telcima od godine?
7. Sviđaju li se Gospodinu tisuće ovnova, deset tisuća potoka ulja? Trebam li dati prvorođenca za svoju opačinu, plod svojega tijela za svoj grijeh?”
8. Reklo ti se, čovječe, što je dobro, što Gospodin ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.
9. čuj, Gospodin viče gradu!? Spasonosno je bojati se tvoga imena. “čujte narode i gradska skupštino:
10. Nije li još u bezbožnikovoj kući oganj, nepravedno stečeno dobro i prokleta, sušičava mjera?
11. Mogu li oprostiti uz lažno mjerilo, uz lažan uteg u kesi,
12. kad su njegovi bogataši puni nasilja, njegovi građani govore samo laž, i jezik im je pun prijevare u ustima?
13. Zato te počinjem udarati, pustošiti te za tvoje grijehe.
14. Ti ćeš jesti, ali se ne ćeš nasititi! Glad će tvoja ostati u tvojoj nutrini! Stavljaš na stranu, ali to ne ćeš izbaviti. I što izbaviš, predat ću maču.
15. Ti ćeš sijati, ali ne ćeš žeti! Ti ćeš cijediti ulje, ali se ne ćeš mazati uljem! Ti ćeš piti mošt, ali ne ćeš piti vina od njega!
16. Drže se Omrijeve uredbe i sva djela Ahabove kuće. Po njihovim ste savjetima hodili, da te predam opustošenju i tvoje stanovnike podsmijehu. Vi nosite sramotu mojega naroda.”

Mihej 7:1-20
1. Teško meni! Jer je meni kao onome koji u jesen, nakon berbe, još sabire grožđe: nema više grozda za jelo, nema rane smokve koju sam zaželio.
2. Nestalo je pobožnoga iz zemlje. Poštena čovjeka nema više među ljudima. Svi oni vrebaju krv i jedan drugome postavljaju mrežu.
3. Ruke su im pružene na zlo, da ga revno čine. Poglavar zahtijeva. Sudac radi samo za plaću. Moćnik odlučuje po svojoj požudi, i onda to međusobno izvrću.
4. Najbolji je od njih kao trn, najpošteniji je gori od trnja. Ali u dan što ga navijestiše uhode, tvoj kazneni sud dolazi. Tada će se smesti.
5. Nemojte se pouzdati u druga! Ne oslanjajte se na prijatelja! Pred onom koju voliš zatvori vrata svojih usta!
6. Jer sin prezire oca, kći prkosi majci, snaha svekrvi: neprijatelji su čovjeku njegovi ukućani.
7. Ali ja gledam Gospodina. čekam Boga koji mi pomaže: Uslišit će me moj Bog!
8. Ne raduj se nada mnom, neprijateljice moja! Ako li sam pao, dići ću se opet. Sjedim li u mraku, Gospodin mi je svjetlost.
9. Podnosit ću Gospodnji gnjev? jer sam mu sagriješio? dok on ne razriješi moju parnicu i ne pribavi mi pravo. On me vodi na svjetlost. Gledam njegovo spasenje.
10. Neprijateljica će moja to vidjeti i sram će pokriti onu koja mi je govorila: “Gdje je Gospodin, tvoj Bog?” Moje će se oči napasti na njoj, kad bude pogažena kao blato na ulici.
11. Dolazi dan u koji će se opet sazidati tvoji zidovi, dan u koji će se nadaleko protegnuti tvoje granice.
12. U onaj će dan dolaziti k tebi od Asirije do Egipta i od Egipta do Eufrata, od mora do mora, od gore do gore.
13. A zemlja će neprijateljska postati pustinja zbog svojih stanovnika, za plaću njihovih djela.
14. Pasi svoj narod sa svojom palicom, i stado što je tvoje, što osamljeno stanuje u šumovitoj zemlji usred rodnoga polja! Pusti neka pase opet u Bašanu i Gileadu kao u davne dane!
15. ”Kao u dane kad si izišao iz Egipta pokazat ću mu čudesa.
16. Neznabožački narodi to će vidjeti i posramit će se, unatoč svoj svojoj moći. Morat će staviti ruku na usta i oglušiti.
17. Lizat će prah zmije, kao crvi na zemlji! Dršćući predat će se zajedno sa svojim tvrđavama, uplašeni približit će se Gospodinu, našemu Bogu, i tebe se bojati!”
18. Tko je Bog kao ti, koji oprašta grijehe i ostatku svoje baštine otpušta opačine, koji ne zadržava dovijeka svojega gnjeva, nego ima radost na milosti?
19. On će nam se opet smilovati, pogazit će naše opačine i baciti u morsku dubinu sve naše grijehe.
20. Ti ćeš pokazati vjernost Jakovu, milost Abrahamu, kako si se zakleo našim ocima u dane davne davnine.

Psalmi 145:10-16
10. Nek te hvale sva tvoja djela, Gospode! Nek te blagoslivlju štovatelji tvoji!
11. Nek kazuju slavu tvoga kraljevstva i govore o tvojoj jakosti,
12. i priopće ljudima djela moći tvoje, slavu i sjaj tvoga kraljevstva.
13. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vlast za sva pokoljenja. Vjeran je Gospod u svim svojim riječima i svet u svemu svom djelovanju.
14. Gospod podržava sve koji posrću, i sve pognute on uspravlja.
15. Oči sviju uprte su u tebe: ti im daješ hranu u pravo vrijeme,
16. otvaraš ruku svoju i sitiš dobrima sve živo.

Izreka 30:15-15
15. Pijavica ima dvije kćeri: “Daj ovamo!” “Daj ovamo!” Treću ima, koja se ne može nasititi, i četvrtu, koja ne kaže nikada: “Dosta!”

Otkrivenje 11:1-19
1. Bi mi dana trska kao palica uz riječi: “Ustani i izmjeri Božji hram, žrtvenik i one koji se klanjaju u hramu.
2. A dvorište što je izvan hrama izuzmi i ne mjeri ga, jer je predano poganima. Oni će sveti grad gaziti četrdeset i dva mjeseca.
3. Dat ću dvojicu svojih svjedoka, i proricat će tisuću i dvjesta i šezdeset dana, odjeveni u pokorničku odjeću.
4. Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje.
5. Ako im tko hoće nauditi, oganj izlazi iz njihovih usta i spaljuje njihove neprijatelje. Ako im tko htjede učiniti nažao, taj će isto tako biti ubijen.
6. Ovi imaju vlast zatvoriti nebo, da ne padne dažd u dane njihova proricanja; imaju vlast pretvarati vodu u krv i udarati zemlju svakom nevoljom, kada god hoće.\
7. Kad dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer što izlazi iz bezdana vodit će rat protiv njih, pobijedit će ih i ubit će ih.
8. Njihova tjelesa ležat će na trgu velikoga grada koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i njihov Gospodin raspet.
9. Gledat će ljudi iz svih p?ka, plemena, jezika i naroda njihovo tijelo tri i pol dana; i neće biti dopušteno da njihova tjelesa budu položena u grob.\
10. Stanovnici zemlje radovat će se zbog njih, veselit će se i slat će darove jedni drugima, jer su ova dva proroka mučila one što prebivaju na zemlji.
11. A poslije tri i pol dana dah života uđe u njih od Boga; oni se uspraviše i veliki strah obuze one koji su ih vidjeli.\
12. I čuše jak glas s neba koji im je govorio: Uzađite ovamo! I uzađoše na nebo u oblaku, i vidješe ih njihovi neprijatelji.
13. U onaj čas nastade velik potres, i deseti dio grada pade, a potres zemlje pobi sedam tisuća ljudi. Ostali se uplašiše i dadoše slavu nebeskome Bogu.
14. Drugo zlo prođe, a evo treće zlo dolazi brzo.”
15. I sedmi anđeo zatrubi, i prasnuše jaki glasovi na nebu govoreći: “Nastade vladavina našega Gospodina i njegova Krista nad svijetom, i kraljevat će u vijeke vjekova.”
16. Dvadeset i četiri starješine koji su sjedili pred Bogom na svojim prijestoljima padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu
17. govoreći: “Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, Svemogući, koji jesi i koji bijaše, što si proveo svoju veliku moć i zakraljevao.
18. Pogani se razgnjeviše, ali dođe tvoj gnjev i vrijeme da se sudi mrtvima i da se dade plaća tvojim slugama, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, i da se pogube oni koji kvare zemlju.”
19. Otvori se Božji hram na nebu, i ukaza se kovčeg njegova Saveza u njegovu hramu, i nastade sijevanje munja, i glasovi, gromovi, potres zemlje, i velika tuča.