A A A A A

Danilo 7:1-28
1. U prvoj godini Baltazara, babilonskoga kralja, imao je Daniel san i viđenja što su se pred njegovim duhom odvila na njegovoj postelji. On je napisao san izvijestivši ukratko o glavnom sadržaju.
2. Daniel je pripovijedao ovo: “Gledao sam noću, u viđenju svoga sna, kako četiri nebeska vjetra uzburkaše veliko more.
3. četiri velike životinje iziđoše iz mora, svaka drugačija.
4. Prva je izgledala kao lav i imala je orlova krila. Dok sam gledao, krila joj se istrgnuše, i ona se podiže sa zemlje i stade na noge kao čovjek. Tada joj se dade čovječje srce.
5. Najednom se pojavi druga životinja, što je izgledala kao medvjed. Bila je napola uzdignuta, i imala je tri rebra u čeljusti među zubima. Viknulo joj se: Ustani! Jedi mnogo mesa!?
6. Dok sam još gledao, pojavi se najednom druga životinja, što je izgledala kao ris. Imala je četiri krila na leđima. Imala je i četiri glave, i dade joj se vlast
7. Poslije toga ugledao sam u noćnim viđenjima najednom četvrtu životinju, strašnu, užasnu i vrlo jaku. Imala je silne, željezne zube, kojima je proždirala i satirala. Što bi preostalo, pogazila je nogama. Razlikovala se od svih prijašnjih životinja i imala je deset rogova.
8. Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima, i tri se prva roga iščupaše od njega. Na tome rogu bile su oči što su izgledale kao ljudske oči, i usta što su govorila drske govore.
9. Dok sam još gledao, bila su postavljena prijestolja, i Vječni zauze mjesto. Njegovo je odijelo bilo bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao čista vuna. Prijestolje mu je bio ognjeni plamen, kotači kao razgoren oganj.
10. Rijeka je ognjena izlazila od njega i tekla dalje. Tisuću tisuća mu je služilo i deset tisuća po deset tisuća stajalo je pred njim. I sud sjede, i knjige se otvoriše.
11. Dok sam još jednako gledao zbog glasnih, drskih govora, što ih je govorio onaj rog, vidio sam kako je bila ubijena ta životinja, tijelo se njezino raskomadalo i predalo ražarenom ognju.
12. I ostalim životinjama bila je uzeta njihova moć; jer samo na određeno vrijeme bila je utvrđena duljina njihova života. \
13. Dok sam još imao noćna viđenja, dođe najednom netko tko je izgledao kao sin čovječji, na nebeskim oblacima. Kad je bio došao do vječnoga, dovedoše ga pred njega.
14. I dade se njemu vlast, čast i kraljevstvo. Njemu moraju služiti svi narodi, plemena i jezici. Njegova će vlast vječno trajati i ne će nikada proći. Nikada se ne će srušiti njegovo kraljevstvo.
15. Ja, Daniel, zadrhtao sam zbog toga po cijelom tijelu. Viđenja, koja su bila pred mojim duhom, uznemirila su me.
16. Pristupio sam k jednome od onih, što su ondje stajali, i zamolio sam ga da mi kaže što to sve znači. On mi odgovori i kaza mi što to znači:
17. četiri velike životinje označavaju četiri kralja, koji će nastati na zemlji.
18. Ali će potom sveci Svevišnjega dobiti vlast, i zauvijek i do u sve vjekove posjedovat će tu vlast.
19. Htio sam doznati i o četvrtoj životinji, koja se razlikovala od svih drugih i bila je vrlo strašna, koja je imala željezne zube i mjedene nokte, koja je jela i satirala i što je preostalo gazila nogama;\
20. i o deset rogova na njezinoj glavi, i o drugom rogu, koji je izrastao i tri su pred njim roga otpala, o onom naime rogu, koji je imao oči i usta, što su govorila drske govore, i koji je izgledao veći od ostalih.
21. I bio sam vidio kako je taj rog vojevao sa svecima i nadvladavao ih,
22. dok nije došao Vječni, i dok nije bilo dano pravo svecima Svevišnjega, i dok nije prispjelo vrijeme da sveci preuzmu vlast.
23. On odgovori: četvrta životinja označava četvrto kraljevstvo, koje će nastati na zemlji, a razlikovat će se od svih drugih kraljevstava. Svu će zemlju progutati, pogaziti i satrti.
24. Deset rogova znači deset kraljeva, koji će nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doći će drugi, koji će se razlikovati od prijašnjih, i srušit će tri kralja.
25. On će govoriti drske govore protiv Svevišnjega i gledat će da potamani svece Svevišnjega, i pomišljat će na to da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni će biti predani njegovoj vlasti na jedno vrijeme i na dva vremena i na polovinu vremena.
26. Tada će zasjedati sud, i uzet će mu se vlast, te će se uništiti i sasvim razoriti.
27. Onda će se kraljevstvo, vlast i moć nad kraljevstvima pod svim nebom dati narodu svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo će njegovo trajati vječno, i sve će vlasti njemu služiti i biti mu podložne.
28. Ovdje je kraj izvještaju. Mene, Daniela, vrlo su uznemirile moje misli. Lice mi se promijenilo. Ali sam događaj sačuvao u svom pamćenju.”

Danilo 8:1-27
1. ”U trećoj godini vladanja kralja Baltazara imao sam ja, Daniel, poslije viđenja, što mi se najprije pokazalo, još drugo.
2. Vidio sam ovo viđenje: Gledao sam kako sam bio u prijestolnom gradu Suzi, koji leži u pokrajini Elamu. I to sam vidio u viđenju, da sam bio na rijeci Ulaju.
3. Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke. Imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veći od drugoga. Veći je bio narastao poslije.
4. Vidio sam ovna gdje bode na zapad, na sjever i na jug. Nijedna životinja nije mu mogla odoljeti i od njegove se sile izbaviti. činio je što je htio, i osilio se.
5. Dok sam još gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snažan rog iznad očiju.
6. Kad je sa dva roga bio došao do ovna što sam ga vidio gdje stoji pokraj rijeke, navali na nj silnim gnjevom.
7. Vidio sam onda gdje posve blizu dođe k ovnu. Bijesno je udario na ovna i slomio mu oba roga. Kako ovan nije imao snage da mu odoli, baci ga na zemlju i pogazi ga nogama. Nikoga nije bilo da bi oslobodio ovna od njegove sile.
8. Jarac je potom postao vrlo velik. Ali kad je bio postao velik, slomio se veliki rog. Na njegovo mjesto narasla su četiri druga roga prema četiri nebeska vjetra.
9. Iz jednoga od njih narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku, i prema najkrasnijoj od zemalja.
10. Podigao se do nebeske vojske i pobacao na zemlju neke od nebeske vojske i od zvijezda, i pogazio ih.
11. Sve do kneza nebeske vojske se podigao. Uzeo mu je svagdanju žrtvu i oskvrnuo mjesto njegova svetišta.
12. Zbog bezakonja bila je predana sveta vojska zajedno sa svagdanjom žrtvom. Srušio je istinu na zemlju. Što je činio, napredovalo mu je.
13. Tada sam čuo jednoga sveca gdje govori. Drugi je svetac upitao toga koji je govorio: Dokle će trajati to viđenje za svagdanju žrtvu i za pustošeno bezakonje, i za ostavljanje svetišta i svete vojske?
14. Tada mi on reče: Do dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara. Tada će svetište doći do svojega prava.
15. Kad sam ja, Daniel, tražio da razumijem viđenje što sam ga bio vidio, tad najednom stade netko preda me, tko je izgledao kao čovjek.
16. Nato sam čuo čovječji glas gdje viče preko Ulaja: Gabrijele, razjasni tome tamo viđenje.
17. I dođe on na mjesto, na kojem sam stajao. Kad se približio, uplaših se i padoh ničice na svoje lice. A on mi reče: Pazi, sine čovječji, to se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
18. Kad se on razgovarao sa mnom, postadoh ja sav zapanjen i padoh na zemlju ničice na svoje lice. A on me se dotače i ispravi me opet na mjestu, na kojem sam bio stajao.
19. Tada reče: Evo, kazat ću ti što će se dogoditi u posljednje vrijeme gnjeva, jer se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
20. Ovan što si ga vidio, sa dva roga, to su medijski i perzijski kraljevi.
21. Jarac je grčki kralj; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj.\
22. Što su onda kada se slomio, umjesto njega narasla četiri druga, znači: četiri kraljevstva proizići će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on.
23. Pri kraju njihove vlasti, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drska pogleda i lukav.
24. Silna će mu biti moć, ali ne od vlastite snage. Nanijet će izvanrednu pustoš, i djela će mu napredovati. Moćne narode, pa i narod svetaca, upropaštavat će.
25. Njegovim će mu lukavstvom napredovati njegov prijevarni pothvat. Bit će ohol i mnoge će iznenada upropastiti. Ali čim se digne na kneza nad knezovima, bit će satrven bez ljudske ruke.
26. Viđenje o večerima i jutrima, o čemu je bio govor, odgovara istini. Ali zapečati viđenje, jer se odnosi na daleke dane!
27. Ja, Daniel, bio sam posve iznemogao i bolovao sam čitave dane. Kad sam opet mogao ustati, obavljao sam kraljevsku službu. A vrlo sam se čudio viđenju. Ali nije bilo nikoga koji bi mogao to objasniti.”

Psalmi 137:1-6
1. Kraj rijeka babilonskih sjedili smo i plakali spominjući se Siona.
2. O vrbe naokolo povješali smo svoje harfe.
3. A onda naši porobljivači iskaše od nas da pjevamo, tlačitelji naši tražiše da se veselimo; “pjevajte nam pjesme sionske!” \
4. Kako da pjevamo pjesmu Gospodnju u zemlji tuđinskoj?
5. Ako bih te zaboravio, Jeruzaleme, neka usahne moja desnica!
6. Nek mi jezik za nepce prione ako se tebe ne spomenem, ako ne stavim Jeruzalem povrh svake radosti svoje!

Izreka 29:14-14
14. Kralj koji pravedno sudi siromasima, zadržat će prijestolje dovijeka.

2 Petrova 3:1-18
1. Ljubljeni, ovo je već druga poslanica što vam je pišem da vas opomenem i potaknem na ispravno razmišljanje.
2. Imajte na umu riječi koje su unaprijed kazali sveti proroci. Sjećajte se također Gospodinove i Spasiteljeve zapovijedi koju su vam predali vaši apostoli.
3. Znajte najprije i ovo: u posljednje će dane doći zavodljivi izrugivači koji će živjeti po vlastitim pohotama.
4. Oni će govoriti: “Gdje je obećanje njegova dolaska? Jer otkako oci usnuše, sve stoji tako kako je bilo od početka stvorenja.”
5. Oni namjerno ne žele znati da su nebesa bila već odavna te da je zemlja postala Božjom riječju iz vode i po vodi.
6. Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i propade.
7. A sadašnja nebesa i zemlju zadržava ta ista riječ i čuva ih za oganj na dan suda i propasti bezbožnih ljudi.
8. Ljubljeni, jedna stvar neka vam ne bude nepoznata: jedan dan pred Gospodinom je kao tisuću godina, i tisuću godina kao jedan dan.
9. Ne kasni Gospodin sa svojim obećanjem, kao što neki misle, nego je strpljiv prema vama, jer ne će da se tko izgubi, nego da se svi obrate.
10. Ali će doći Gospodnji dan kao tat. Tada će nebesa s velikom bukom proći, počela će se od ognja rastopiti, a zemlja i djela što su na njoj izaći će na vidjelo.
11. Kad će se ovo sve jedanput raspasti, kako li trebate sveto i pobožno živjeti,
12. iščekujući i želeći dolazak Božjega dana, kada će se zapaljena nebesa raspasti, a počela će se od ognja rastopiti.
13. Ali čekamo po njegovu obećanju, novo nebo i novu zemlju u kojima prebiva pravednost.
14. Zato, ljubljeni, to čekajući, nastojte da vas nađe čiste i neokaljane u miru.
15. A strpljivost našega Gospodina smatrajte spasonosnom, kao što vam je pisao i naš ljubljeni brat Pavao po danoj mu mudrosti.
16. On u svim poslanicama govori o tome. U njima su neke stvari teško razumljive, neuki i nestalni ih izvrću, kao i ostala Pisma, na svoju vlastitu propast.
17. Vi dakle, ljubljeni, znajući to unaprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonikâ ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost.
18. Rastite u milosti i u spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava sada i u dan vječnosti! Amen.