A A A A A

Amos 4:1-13
1. čujte ovu riječ, krave bašanske, koje ste u samarijskoj gori, koje tlačite uboge, satirete siromahe! Govorite svojim gospodarima: “Donesite da pijemo!”
2. Svojom se svetošću zakleo svemogući Gospodin: “Evo doći će na vas dani kad će vas odvući kukama, posljednji vaš ostatak ribarskim udicama.
3. Kroz prolome ćete izići, svaka posebno. Gonit će vas k Hermonu”, govori Gospodin.
4. ”Idite samo u Betel i griješite u Gilgal, griješite još više! Prinosite svako jutro svoje žrtve klanice, svoje desetine svakoga trećeg dana!
5. I kvasan kruh prinosite kao zahvalnu žrtvu! Glasno pozivajte na dragovoljne darove! Jer vam je tako milo, Izrćlovi sinovi”, govori svemogući Gospodin.
6. ”Poslao sam glad svim vašim gradovima i nestašicu kruha u svim vašim mjestima: ali se vi ne obratiste k meni!”, govori Gospodin.
7. ”Uskratio sam vam dažd tri mjeseca pred žetvu, pustio sam dažd na jedan grad, a na drugi nisam, jedno se polje navlažilo, drugo se osušilo, kojemu nisam poslao dažda; \
8. dva-tri grada klecajući došla su u drugi grad da se napiju vode, i nisu utažila žeđ? ali se vi ne obratiste k meni!”, govori Gospodin.
9. ”Udario sam vas sušom i medljikom, vaše sam vrtove i vinograde opustošio, smokve i masline izjeli su skakavci: ali se vi ne obratiste k meni!”, govori Gospodin.
10. ”Poslao sam vam kugu kao protiv Egipta, pobio sam mačem vaše mlade ljude zajedno s vašim pristalim konjima, pun gnjeva na vas pustio sam da ognjem izgori vaš tabor, ali se vi ne obratiste k meni!”, govori Gospodin.
11. ”Učinio sam u vas pustoš kao Bog u Sodomi i Gomori, bili ste kao glavnja što se istrgnula iz ognja: ali se vi ne obratiste k meni!”, govori Gospodin.
12. ”Zato ću ti sad, Izrćle, tako učiniti; zato jer ću ti tako učiniti, pripravi se, Izrćle, da iziđeš ususret svojemu Bogu!” \
13. Jer evo: koji pravi gore, stvara vjetar i zna misli ljudi, koji čini zoru i tamu i hodi po zemaljskim visinama: “Gospodin, Bog nad vojskama” njegovo je ime!

Amos 5:1-27
1. čujte ovu pjesmu, koju vam kao tužaljku započinjem, Izrćlov dome!
2. Pade Izrćlova djevojka, ne diže se, izvaljena je na zemlji, nitko je ne pridiže.
3. Jer ovako veli svemogući Gospodin: “Grad koji je pošao u boj s tisuću, sačuva samo stotinu, a koji je pošao u boj sa stotinu, očuva samo deset.” Za Izrćlovu kuću!
4. Jest, ovako veli Gospodin Izrćlovoj kući: “Tražite me i živjet ćete!
5. Ali ne tražite Betela! Ne idite u Gilgal! Ne polazite u Beer Šebu. Jer Gilgal odlazi u ropstvo, a Betel će biti sasvim uništen.
6. Tražite Gospodina i živjet ćete! Inače će on doći na Josipovu kuću s ognjem što ždere, i nitko neće moći gasiti u Betelu.”
7. U pelin obraćate pravo i pravednost gazite nogama.
8. On, koji je stvorio zvijezde Vlašiće i Orion, koji pretvara tamu u jutro i dan potamni u noć; On, koji doziva morske vode i izlijeva ih na zemlju: “Gospodin” je njegovo ime! \
9. On čini da dođe pogibija na jake, da se obori pustoš na tvrđavu.
10. Mrze onoga koji govori pravo na vratima, i grde onoga koji kazuje istinu.
11. Zato što nogama gazite siromaha i podižete od njega daće žita, možete graditi kuće od tesana kamena, ali ne ćete nikada stanovati u njima; možete sebi saditi krasne vinograde, ali ne ćete nikada piti iz njih vina! \
12. Jer dobro znam mnoge vaše opačine, vaše mnogobrojne grijehe: tlačite nedužnoga, primate mito i sudite nepravedno siromahe.
13. Zato šuti mudrac u ovo vrijeme, jer je zlo vrijeme.
14. Tražite dobro, a ne zlo, da živite! Tada će Gospodin, Bog nad vojskama, biti i s vama, kako ste rekli.
15. Mrzite zlo i ljubite dobro! Pribavite pravici važnost na vratima! Možda se Gospodin, Bog nad vojskama, smiluje Josipovu ostatku!
16. Zato ovako veli Gospodin, svemogući Bog nad vojskama: “Na svim putovima bit će kuknjava. U svim ulicama vikat će se: Jao! Jao! Zvat će ratara na žalost, vinogradara k onima koji znaju naricati.
17. Kuknjava će vladati u svim vinogradima kad budem koračao kroz vašu sredinu”, Gospodin je to rekao.
18. Teško onima koji žele Gospodnji dan! Što je Gospodnji dan za vas? On je tama, a ne svjetlost.
19. Bit će kao kad tko bježi od lava, a nabasa na medvjeda. On možda umakne u svoju kuću i nasloni se rukom na zid, ali ga tad ujede zmija.
20. Doista, tama je Gospodnji dan, a ne svjetlost, mrak i bez vidjela!
21. ”Mrzim, gade mi se vaše svečanosti. Ne volim mirisati vaše svetkovine.
22. Jer ako mi prinosite žrtve paljenice i prinose, to mi se ne sviđa. Ne volim vidjeti vaše pomirne žrtve od tovnih telaca.
23. Ukloni od mene dreku svojih pjesama! Zvižduk tvojih harfa ne volim slušati.
24. Navalit će sud kao voda i pravda kao potok što nikad ne presuši.
25. Jeste li meni prinosili žrtve klanice i prinose u pustinji četrdeset godina, Izrćlova kućo,
26. a pritom jeste li naokolo nosili Sikuta, svojega kralja, i Kevana, svojega zvjezdanog boga, svoje idolske likove što ste ih napravili?
27. Zato ću pustiti da vas odvedu u progonstvo tamo iza Damaska.” Gospodin je to rekao; “Bog nad vojskama” njegovo je ime. \

Psalmi 141:5-10
5. Nek me udari pravednik? ljubav je to što me kudi; ulje grešničko ne će pomazati moju glavu jer moja ustrajna molitva oprijet će se protiv zlobe njihove. \
6. Kad bijahu strovaljeni niz hridinu suci njihovi, razumješe kako su bile blage riječi moje.
7. Kao kad orač brazdi i para zemlju, tako se razletješe kosti njihove na dnu Podzemlja.
8. A u tebe su uprte moje oči, Gospode; Gospode naš, u tebe se uzdam! Ne predaj smrti život moj! \
9. Očuvaj me od zamke koju mi postaviše, od spletaka zločinaca!
10. Nek bezbožnici padnu u vlastite mreže dok ja sretno prođem!

Izreka 29:26-26
26. Mnogi traže vladaočevu naklonost, ali od Gospodina dolazi svakomu njegovo pravo.

Otkrivenje 4:1-11
1. Potom vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu, i prvi glas što sam ga čuo kao trubu gdje govori sa mnom, reče: “Uzađi ovamo, i pokazat ću ti što se treba dogoditi za ovim.”
2. Odmah se u duhu zanesoh. I gle, prijestolje se nalazilo na nebu, i na prijestolju je netko sjedio.
3. I onaj koji je sjedio bijaše po izgledu kao kamen jaspis i sardis. Oko prijestolja bijaše d?ga, po izgledu kao smaragd.
4. Oko tog prijestolja bijahu dvadeset i četiri druga prijestolja, a na prijestoljima sjeđahu dvadeset i četiri starješine, odjeveni u bijelu odjeću te su imali zlatne krune na glavama.
5. Od prijestolja su izlazili munje, glasovi i gromovi, i sedam baklji gorjelo je pred prijestoljem, koje su sedam Božjih duhova.
6. Pred prijestoljem bijaše kao stakleno more, slično kristalu; u sredini pred prijestoljem i oko prijestolja četiri bića, puna očiju sprijeda i straga. \
7. Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjek, i četvrto biće bijaše kao orao kad leti.
8. Svako od četiriju bića imalo je po šest krila, i bijahu naokolo izvana i iznutra puna očiju. Pjevala su bez prestanka dan i noć: “Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći!”
9. Kad bića iskazaše slavu, čast i hvalu onome koji je sjedio na prijestolju i onome koji živi u vijeke vjekova,
10. padoše dvadeset i četiri starješine pred onim koji je sjedio na prijestolju, i pokloniše se onome koji živi u vijeke vjekova, i odložiše svoje krune pred prijestolje govoreći:
11. ”Dostojan si, Gospodine i Bože naš, primiti slavu, i čast, i moć, jer si ti sve stvorio, po tvojoj je volji sve nastalo i bilo stvoreno.”