A A A A A

Amos 1:1-15
1. Govori Amosa koji je pripadao stočarima iz Tekoe. On je proricao o Izrćlu u dane Judina kralja Uzije i u dane Jeroboama, Joašova sina, Izrćlova kralja, dvije godine prije potresa.
2. On reče: Gospodin tutnji sa Siona. Iz Jeruzalema grmi njegov glas. Tada tuguju pastirska pasišta. Vrhunac se Karmela osuši.
3. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Damaska, za četiri ne ću mu oprostiti: Zato što su vršili Gilead željeznom branom,
4. bacit ću oganj u Hazćlovu kuću, da proždre Ben-Hadadove tvrđe.
5. Slomit ću prijevornicu Damaska. Potamanit ću stanovnike u dolini grijeha zajedno s nosiocima žezla iz raskošne kuće. Aramski narod mora putovati u Kir!” Gospodin je to rekao.
6. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Gaze, za četiri ne ću joj oprostiti: Zato što su ih do posljednjega čovjeka sve odveli da ih prodaju Edomu,
7. bacit ću oganj u zidove Gaze, da proždre njezine tvrđave.
8. Potamanit ću stanovnike u Ašdodu zajedno s nosiocima žezla iz Aškelona. Pružit ću ruku protiv Ekrona. Ostatak Filistejaca izginut će.” Svemogući Gospodin je to rekao.
9. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Tira, za četiri ne ću mu oprostiti: Zato što ih je do posljednjega čovjeka sve izručio Edomu, ne misleći na bratski savez,
10. bacit ću oganj u zidove Tira, da proždre njegove tvrđave.”
11. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Edoma, za četiri ne ću mu oprostiti: Zato što je progonio svojega brata mačem, ugušio sažaljenje, svoju ljutnju jednako čvrsto držao, svoj gnjev uvijek čuvao,
12. bacit ću oganj u Teman, da proždre tvrđave u Bosri.”
13. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Amonaca, za četiri ne ću im oprostiti: Zato što su parali trudne žene u Gileadu, da rašire svoju zemlju,
14. stavit ću oganj na zidove Rabe, da proždre njegove stanovnike s vikom u dan boja, s burom u dan vihora.
15. Tada će njihov kralj otići u ropstvo zajedno sa svojim knezovima.” Gospodin je to rekao.

Amos 2:1-16
1. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Moaba, za četiri ne ću mu oprostiti. Zato što je u kreču sažegao kosti kralja iz Edoma,
2. bacit ću oganj na Moaba, da proždre tvrđave u Kerijotu. Moab će poginuti u bojnoj vrevi s vikom i s glasom trube.
3. Istrijebit ću vladaoca iz njegove sredine i podavit ću s njim sve njegove knezove.” Gospodin je to rekao.
4. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Jude, za četiri ne ću mu oprostiti. Zato što su zabacili zakon Gospodnji, što nisu držali njegove uredbe, što su se dali varati od lažnih idola, kojima su već služili njihovi oci,
5. bacit ću oganj na Judu da proždre tvrđave Jeruzalema.”
6. Ovako veli Gospodin: “Za tri opačine Izrćla, za četiri ne ću mu oprostiti. Zato što prodaju pravednika za novac, ubogoga za dvoje opanke,
7. zato što gaze glavu siromasima u zemaljskom prahu i potiskuju s puta siromaha, zato što sin i otac trče k sluškinji, da oskvrnjuju moje sveto ime,
8. zato što leže na zaplijenjenim haljinama kod svakoga žrtvenika, i piju vino oglobljenih u kući svojih idola?
9. a ipak sam bio ja onaj koji je istrijebio ispred vas Amorejce, kojima je visina kao u cedara, kojima je jakost kao u hrastova. Odozgo sam otrgao plodove, odozdo korijenje.
10. Ja sam bio onaj koji vas je izveo iz Egipta, vodio vas u pustinji četrdeset godina, da osvojite zemlju Amorejaca.
11. Između vaših sinova podizao sam proroke, između vaših mladića nazireje. Nije li tako, djeco Izrćlova?”, govori Gospodin.
12. ”A vi ste davali nazirejima da piju vino i zapovijedali ste prorocima: Ne prorokujte!
13. Evo, zato ću vas svaliti, kao što vršuća kola svaljuju nagrnjene snopove.
14. Tada nema bijega brzomu, jakima se ne utvrđuje snaga, ratnik se ne spašava.
15. Strijelac se ne će održati, brzonogi ne može uteći, konjanik se ne može spasiti.
16. I najhrabriji među junacima bježi gol u onaj dan”, govori Gospodin.

Amos 3:1-15
1. čujte riječ koju vam govori Gospodin, Izrćlova djeco, svemu plemenu koje sam izveo iz Egipta:
2. ”Samo sam vas izabrao između svih zemaljskih naroda. Zato dajem da okajete svu svoju krivnju.”
3. Putuju li dvojica zajedno, a da ne poznaju jedan drugoga?
4. Riče li lav u šumi, a da nema plijena? Odaje li lavić glas u spilji, prije nego je što uhvatio?
5. Pada li ptica u mrežu na zemlju, a da je ne pogodi kamen? Diže li se lovka sa zemlje, a da ne škljocne?
6. Zatrubi li u gradu truba, a da se ne uplaše ljudi? Zadesi li nesreća grad, a da je nije učinio Gospodin?
7. Ne, svemogući Gospodin ne čini ništa a da ne očituje svoj naum svojim slugama: prorocima.
8. Kad rikne lav, tko da se onda ne prepadne? Kad Gospodin, Svemogući, progovori, tko da onda ne prorokuje?
9. Oglasite po tvrđavama u Ašdodu, po tvrđavama u egipatskoj zemlji! Recite: “Saberite se na visinama Samarije! Gledajte divljanje u njoj, nasilje u njoj.
10. Zaboravili su činiti pravo”, govori Gospodin. “Gomilaju opačinu i krvavo djelo u svojim palačama.”
11. ”Zato”, ovako veli svemogući Gospodin, “neprijatelj će uokolo opustošiti zemlju i s tebe će svući tvoju krasotu. Tvrđave će ti biti oplijenjene.”
12. Ovako veli Gospodin: “Kao kad pastir istrgne lavu iz čeljusti dvije koštice ili samo jagodicu uha, tako će se izbaviti samo malo od Izrćlovih sinova, koji sjede u Samariji na čipkanim ležajevima i na jastucima iz Damaska.”
13. ”čujte i posvjedočite Jakovljevoj kući!”, govori svemogući Gospodin, Bog nad vojskama.
14. ”Zaista, kad kaznim Izrćlove opačine, tad ću kazniti i žrtvenike u Betelu. Odbit će se rogovi žrtveniku, i oni će pasti na zemlju.
15. Razorit ću zimsku i ljetnu kuću, propast će kuće od slonove kosti, nestat će mnogih palača”, govori Gospodin.

Psalmi 141:1-4
1. Psalam. Davidov. Gospode, ja te zazivam! Meni pohitaj! čuj moj glas kad ti zavapim!
2. Nek ti bude mila moja molitva kao kâd pred tvojim licem, moje uzdignute ruke kao prinos večernji!
3. Postavi, Gospode, stražu mojim ustima, čuvara na vrata usana mojih.
4. Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da počinim djela bezbožna; s ljudima koji čine bezakonje ne daj da okusim poslastice njihove! \

Izreka 29:25-25
25. Strah od ljudi stavlja zamke; a tko se uzda u Gospodina, sakriven je. \

Otkrivenje 3:1-22
1. Anđelu Crkve u Sardu napiši: “Ovako govori onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: znam tvoja djela; imaš ime da živiš, a mrtav si.\
2. Budi budan i utvrđuj ostalo što hoće pred umiranjem, jer ne ustanovih da su ti djela savršena pred mojim Bogom.
3. Sjeti se dakle kako si primio i čuo, pa drži i obrati se! Ako li ne budeš bdio, doći ću kao tat, i ne ćeš znati u koji ću čas doći na tebe.
4. Ali imaš malo osoba u Sardu koje ne oskvrnuše svoje odjeće. One će me pratiti obučene u bijelo, jer su dostojne.
5. Onaj tko pobijedi, obući će bijelu odjeću, i njegovo ime ne ću izbrisati iz Knjige života, i priznat ću njegovo ime pred svojim Ocem i pred njegovim anđelima.”
6. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.
7. Anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovako govori Sveti, Istiniti, koji ima Davidov ključ i koji otvara, a da nitko ne zatvori te zatvara, a da nitko ne otvori.
8. Znam tvoja djela; gle, stavio sam preda te otvorena vrata koja nitko ne može zatvoriti, jer imaš malo snage; ali si držao moju riječ i nisi se odrekao moga imena.\
9. Evo dajem ti one iz Sotonine sinagoge, koji govore da su Židovi, a nisu, nego lažu. Evo, učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama te spoznaju da te ja ljubim.
10. Jer si postojano održao moju riječ, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet, da iskuša one koji prebivaju na zemlji.
11. Dolazim brzo: drži ono što imaš, da nitko ne uzme tvoj vijenac!
12. Onoga tko pobijedi, učinit ću stupom u hramu svojega Boga, i više ne će izaći van; i napisat ću na njemu ime mojega Boga i ime grada mojega Boga, novoga Jeruzalema koji silazi s neba od mojega Boga, i moje novo ime.”\
13. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.
14. Anđelu Crkve u Laodiceji napiši: “Ovako govori Amen, vjerni i istiniti svjedok, početak Božjega stvorenja.
15. Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć!
16. Ali jer si mlak, i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz svojih usta.
17. Govoriš naime: Bogat sam, obogatio sam se i ništa ne trebam, a ne znaš da si bijedan i nevoljan, siromah, slijep i gol.
18. Savjetujem ti da kupiš kod mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš te da odjeneš bijelu odjeću, kako se ne bi pokazala tvoja sramotna golotinja. Kupi i masti da pomažeš svoje oči te vidiš.
19. Ja korim i kažnjavam sve koje ljubim. Stoga budi revan i osvijesti se!
20. Evo stojim na vratima i kucam: onome tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću i večerat ću s njim, i on sa mnom.
21. Onome tko pobijedi, dat ću da sjedi sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovo prijestolje.”
22. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.