A A A A A

Joilj 1:1-20
1. Gospodnja riječ koja dođe Joelu, sinu Petuelovu.
2. čujte, starci! Slušajte, svi stanovnici zemlje! Je li se ikada takvo što dogodilo u vaše dane i u dane otaca?
3. Pripovijedajte o tom svojoj djeci, vaša djeca svojoj djeci i ona budućemu pokoljenju!
4. Što ostade od grisca, izjede skakavac. Što ostade od skakavca, izjede žderalica. Što ostade od žderalice, izjede ljupilac.
5. Prenite se, pijanice, plačite! Sve vinopije, tugujte za novim vinom! Jer je oteto iz vaših usta.
6. Jer je prekrio moju zemlju narod silan i bez broja. Zubi su njegovi lavovi zubi. čeljusti su njegove kao u lavice.
7. Satro je moju vinovu lozu, osušio moju smokvu, pokidao je i ogulio, bijele joj se grane.
8. Tuguj kao djevojka, u odjeći žalosti za mladim zaručnikom!
9. Nesta žrtvenih prinosa i naljeva u Gospodnjoj kući. Tuguju svećenici, Gospodnje sluge.
10. Opustjelo je polje, uvenula je zemlja, jest, žito je uništeno, usahnulo je vino, nestalo je ulja.
11. Uplašeni stoje seljaci, ridaju vinogradari, zbog pšenice i ječma, jer je propala na njivi žetva.
12. Usahnula je loza, uvela je smokva, šipak, palme i jabuka: sve se poljsko drveće posušilo. Jest, nestalo je radosti kod ljudi.
13. Opašite se, naričite, svećenici! Ridajte, sluge žrtvenika! Dođite, probdijte noć u pokorničkoj odjeći, vi, sluge mojega Boga! Jer je nestalo u kući vašega Boga žrtvenih prinosa i naljeva.
14. Zapovjedite sveti post! Sazovite svečanost! Skupite starješine i sve zemaljske stanovnike u kući Gospodina, svojega Boga, i vapite Gospodinu:
15. ”Jao dana!” Jer je blizu Gospodnji dan. Dolazi kao sila od Silnoga.
16. Nije li oteta hrana ispred naših očiju, nije li oteto kući našega Boga radost i veselje?
17. Usjevno zrno leži trulo pod grudama. Prazne stoje žitnice. Raspadaju se spreme, jer usahnu žito.
18. O, kako uzdiše stoka! Raspršena su stada goveda, jer nemaju paše. I sitno blago gine.
19. K tebi, Gospodine, vapim. Jer žega sažeže pasišta u pustinji. Plamen popali sve drveće u polju.
20. I poljska zvijer urla dašćući za tobom. Jer su usahnuli potoci. Žega je sažegla pasišta u pustinji.

Joilj 2:1-32
1. Trubite u trubu na Sionu! Trubite na uzbunu na mojoj svetoj gori! Da zadršću svi zemaljski stanovnici. Jer dolazi Gospodnji dan. Jest, on je blizu!
2. Dan tame i mraka. Dan oblaka i vihora. Kako se zora razastire povrh gora tako dolazi narod, velik i silan, kakva nije bilo prije, a niti će ga poslije kad biti do godina najdaljih naraštaja.
3. Pred njim proždire oganj. Za njim ližu plamenovi. Kao edenski vrt leži pred njim zemlja, a za njim tužna pustinja. Ništa ne uteče od njega.
4. čine se kao konji. Trče kao konjanici.
5. Topoću i skaču kao kola preko vrhunaca gora. Kao praskajući plamenovi sažižu strnjiku. Kao silna vojska, spremna za boj.
6. Pred njima zadršću narodi. Crveno se zažare sva lica.
7. Navaljuju kao junaci. Kao ratnici penju se na zid. Svaki ide svojim putem. Ne odstupaju sa svojih staza.
8. Jedan drugoga ne tiska. Svaki stupa svojom stazom. I među strijelama prodiru bez zastajanja.
9. Udaraju na grad, trče po zidovima, penju se na kuće i kao lupeži ulaze kroz prozore.
10. Pred njima se trese zemlja, drmaju se nebesa. Sunce i mjesec pomrače, svjetlost se zvijezda ugasi.
11. I Gospodin drma svojim glasom pred svojom vojskom. Jer je njegova vojska vrlo velika, mnogobrojni su izvršitelji njegove riječi. Jest, velik je Gospodnji dan i vrlo strašan. Tko će ga podnijeti?
12. Ali i sada još govori Gospodin: “Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!”
13. Razderite svoja srca, a ne haljine! Obratite se Gospodinu, svojemu Bogu! Jer je on milostiv i milosrdan, strpljiv i bogat milosrđem, i požali nesreću.
14. Tko zna ne će li opet požaliti, tako da vam ipak još ostane njegov blagoslov, te imate žrtvene prinose i naljeve za Gospodina, svojega Boga?
15. Trubite u trubu na Sionu! Zapovjedite sveti post! Sazovite svečanost!
16. Saberite narod! Posvetite općinu! Sazovite starce! Saberite djecu i nejačad! Zaručnik neka iziđe iz svoje sobe, zaručnica iz svoje odaje!
17. Između trijema i žrtvenika neka plaču svećenici, Gospodnje sluge, i neka mole: “Smiluj se, Gospodine, svojemu narodu! Ne daj svoju baštinu pod sramotu, da joj se rugaju neznabošci! Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?”
18. Tada je revnovao Gospodin za svoju zemlju i smilovao se svome narodu.
19. I Gospodin je odgovorio svome narodu: “Evo, ja vam šaljem žita, vina i ulja da se time nasitite! Više vas ne dajem pod sramotu među neznabošcima.
20. Sjevernoga ću neprijatelja protjerati od vas, odagnat ću ga u suhu i pustu zemlju, njegovu prednju četu u istočno more, njegovu zadnju četu u zapadno more, da se podigne od njega smrad raspadanja i da nestane njegova truleža. Jest, velike ću stvari učiniti.”
21. Zemljo, ne boj se! Raduj se i veseli se! Jer je Gospodin učinio velike stvari.
22. Ne bojte se, poljske životinje! Jer su opet zelena pasišta u pustinji. Drveće opet nosi svoje plodove. Smokva i vinova loza daju svoj rod.
23. I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodinu, svome Bogu, jer vam daje dažd u pravoj mjeri, spušta vam ranu i kasnu kišu kao prije.
24. Tada se opet gumna napunjaju žitom. Kace se prelijevaju od vina i ulja.
25. ”Ja ću vam nadoknaditi godine kojima su urod izjeli skakavac, žderalica, ljupilac i grizac, moja velika vojska koju sam poslao na vas.
26. Imat ćete jela u izobilju i bit ćete siti, i slavit ćete ime Gospodina, svojega Boga, koji je učinio čudesne stvari na vama. I nikada se više ne će osramotiti moj narod.
27. Tada ćete spoznati da ja boravim usred Izrćla i da sam ja, Gospodin, vaš Bog, a inače nitko. I nikada se više ne će moj narod osramotiti.
28. Poslije ću izliti svojega Duha na svako tijelo. Tada će vaši sinovi i kćeri proricati, vaši starci će imati snove, vaši će mladići gledati viđenja.
29. I na sluge i sluškinje izlit ću svojega Duha u one dane.
30. I učinit ću da se pojave čudesni znaci na nebu i na zemlji: krv, oganj i stupovi od dima.
31. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego osvane Gospodnji dan, velik i strašan dan.”
32. Ali svaki koji zaziva Gospodnje ime, spasit će se. Jer će biti spasenje na gori Sionu, u Jeruzalemu, kao što je to obećao Gospodin. Preživjelima pripada koga pozove Gospodin.

Joilj 3:1-21
1. Oholice mi namjestiše potajne zamke, razapeše mreže na putu i staviše mi klopke.
2. Rekoh Gospodu: Ti si Bog moj! čuj, Gospode, glas molitve moje!
3. Gospode, Gospode moj, snago spasenja moga, zaštiti glavu moju u dan boja!
4. Ne daj, Gospode, bezbožnicima što žele! Ne daj da uspiju njihove zle namjere jer bi se uzoholili.
5. Nek ne uzdignu glavu koji me uhode, nek na njih padne kletva njihovih usana.
6. Nek na njih padne užareno ugljevlje! Neka se strovale u jamu i više ne ustanu.
7. čovjek zla jezika neka ne opstane u zemlji! čovjeka nasilja nek prati nesreća do propasti!
8. Znam da Gospod brani pravo siromaha i nevoljniku vraća pravicu.
9. Tko dijeli s kradljivcem, taj mrzi svoju dušu; čuje kletvu i ne prokazuje. \
10. Anđelu Crkve u Efezu napiši: “Ovako govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, koji hodi posred sedam zlatnih svijećnjaka:
11. znam tvoja djela, tvoj trud i tvoju postojanost, i da ne možeš podnositi zlih. Iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lažljivci.
12. Postojan si i podnosio si zbog mojega imena, i nisi malaksao.
13. Ali imam protiv tebe što si ostavio svoju prvu ljubav.
14. Promisli s koje si visine pao, obrati se i djeluj opet kao prije! Ako li ne ćeš, doći ću ti brzo i dignut ću tvoj svijećnjak s mjesta, ako se ne obratiš.
15. Ali ovo imaš u prilog: što mrziš djela nikolaita koja i ja mrzim.”
16. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, dat ću da jede sa stabla života koje je u raju Božjem.
17. Anđelu Crkve u Smirni napiši: “Ovako govori Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio:
18. znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat; znam da te kleveću oni koji se zovu Židovi, a nisu, nego su Sotonina sinagoga.\
19. Ništa se ne boj muka što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, da budete kušani, i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.”
20. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, neće nauditi druga smrt.
21. Anđelu Crkve u Pergamu napiši: “Ovako govori onaj koji ima oštar mač s dvije oštrice:

Psalmi 140:6-13
6. znam da prebivaš ondje gdje je Sotonino prijestolje, a držiš moje ime, i nisi se odrekao vjere u mene ni u one dane kad je Antipa, moj vjerni svjedok, ubijen kod vas, gdje prebiva sotona.
7. Ali imam nešto malo protiv tebe: što trpiš neke koji drže nauk Bileama koji je poučio Balaka da zavodi Izrćlove sinove na sudjelovanje u gozbama u čast idolima i na grijeh bludnosti.
8. Tako imaš i ti onih koji jednako drže nauk nikolaita.
9. Obrati se dakle! Ako li nećeš, doći ću ti brzo i borit ću se protiv njih mačem svojih usta.”
10. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama! Onome tko pobijedi, dat ću sakrivene mane, i dat ću mu bijeli kamen, a na kamenu napisano novo ime koje ne zna nitko, osim onoga koji ga prima.
11. Anđelu Crkve u Tijatiri napiši: “Ovako govori Sin Božji koji ima oči kao ognjeni plamen, a noge su mu kao dragocjena mjed:
12. znam tvoja djela, tvoju ljubav, vjeru, služenje, postojanost i tvoja posljednja djela kojih ima više od prvih.
13. Ali imam protiv tebe što dopuštaš ženi Jezabeli, koja govori da je proročica, da uči i zavodi moje sluge da griješe bludno i da sudjeluju na gozbama u čast idolima.

Izreka 29:24-24
24. Dadoh joj vrijeme da se obrati, ali ona ne će da se obrati od svoje bludnosti.

Otkrivenje 2:1-29
1. Evo, bacam nju na postelju, a one koji čine s njom preljub u veliku nevolju, ako se ne odvrate od svojih djela;\
2. njezinu djecu pobit ću na mjestu. Tada će znati sve Crkve da sam ja onaj koji ispituje bubrege i srca, i dat ću vam svakome po vašim djelima.
3. A vama ostalima u Tijatiri, koji ne držite ovaj nauk, koji ne upoznaste takozvanu sotonsku dubinu, govorim: ne stavljam na vas drugo breme,
4. ali držite ovo koje imate, dok dođem!
5. Onome tko pobijedi i održi moja djela do kraja, dat ću vlast nad poganima;\
6. i vladat će njima željeznim žezlom, i razbit će ih kao lončarske posude, kao što sam i ja primio od svojega Oca.
7. I dat ću mu zvijezdu Danicu.”
8. Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.