A A A A A

Osija 13:1-15
1. Kad je nekoć govorio Efrajim, vladao je strah. Jer je bio moćan u Izrćlu. Ali kada je pao u krivnju zbog Baala, tada je uginuo.
2. I sada još griješe dalje, grade sebi liveni lik od srebra, po uzoru na idole. Sve je loše djelo umjetnika. “Njima”, govore oni, “žrtvujte!” čovjek će štovati bikove!
3. Zato će biti kao jutarnji oblak, kao prolazna rana rosa, kao pljeva što se razleti s gumna, kao dim što ide kroz rešetke.
4. A ja, Gospodin, jesam tvoj Bog od Egipta. Ne poznaješ Boga osim mene. Osim mene nema pomoćnika.
5. Brinuo sam se za te u pustinji, u zemlji suhoće.
6. Nasitili su se uz dobru pašu. Jest, kad su se nasitili, uzoholilo se njihovo srce. Zato su me zaboravili.
7. Zato ću im postati lav, vrebat ću na putu kao ris.
8. Napast ću ih kao medvjedica kojoj su ugrabili mlade, i rastrgat ću im srce u grudima. Tamo će ih proždrijeti lavovi, zvijeri će ih poljske raskidati.
9. To je tvoja nesreća, Izrćle. Tko te može zaštititi od mene?
10. Gdje je tvoj kralj da te izbavi u svim tvojim gradovima? Gdje su svi tvoji knezovi za koje si govorio: Daj mi kralja i knezove!?
11. Dajem ti kralja u svom gnjevu i uzimam ga opet u svojem bijesu.
12. Krivnja je Efrajimova dobro spremljena. Grijeh je njegov dobro skriven.
13. Bolovi rodilje doći će na nj; ali je on ludo dijete, jer se nije rodio u pravo vrijeme. \
14. Izbavit ću ih od carstva mrtvih, od smrti ću ih osloboditi.
15. Rodan će biti među svojom plemenskom braćom, ali će doći istočni vjetar, Gospodnji vjetar, iz pustinje. Tada će mu usahnuti vrelo, studenac će mu presušiti. On će odnijeti njegovo blago i sve njegovo dragocjeno dobro.

Osija 14:1-9
1. Samarija će opustjeti jer se usprotivila svojemu Bogu: Oni će pasti od mača. Djeca će se njihova razmrskati, a njihove trudne žene rasporiti.
2. Izrćle, obrati se Gospodinu, svome Bogu! Vlastitom si krivnjom pao.
3. Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodinu i recite mu: “Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev svojih usana.
4. Naš pomoćnik ne će biti Asur! Na konjima ne ćemo više jahati i ne ćemo više govoriti djelu svojih ruku, Bože naš, jer u tebi nalazi sirota milosrđe.”
5. ”Od njihova otpada iscijelit ću ih i srdačno ih ljubiti jer se moj gnjev odvratio od njih.
6. Bit ću Izrćlu kao rosa. Cvjetat će kao ljiljan. Ukorijenit će se kao libanonski cedrovi.
7. Raširit će se njegove grane. Krasota će mu biti kao u masline. Njegov će miris biti kao libanonski.
8. Tada će opet stanovati u sjeni i opet sijati žito, i cvjetat će kao vinova loza. Postat će slavni kao libanonsko vino.
9. Što hoće još Efrajim od idola? Ja ću ga sam tada uslišati i gledati na nj. Ja sam kao uvijek zeleni čempres. Od mene je tvoj plod.”

Psalmi 140:1-5
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Psalam. Davidov.
2. Izbavi me, Gospode, od zla čovjeka, od čovjeka nasilja očuvaj me!
3. Od onih koji smišljaju zlo u srcu i svaki dan kavge zameću!
4. Oštre svoje jezike kao zmija, otrov je ljutice pod njihovim usnama!
5. Očuvaj me, Gospode, od ruku grešnika, od čovjeka nasilja sačuvaj me, od onih koji hoće da posrnu moji koraci!

Izreka 29:23-23
23. Ponizit će čovjeka njegova oholost, a ponizan dolazi do časti.

Otkrivenje 1:1-20
1. Otkrivenje Isusa Krista koje mu dade Bog da pokaže svojim slugama što će se uskoro zbiti. On to očitova, poslavši svoga anđela svojemu sluzi Ivanu,
2. koji svjedoči kao Božju riječ i svjedočanstvo Isusa Krista sve što je vidio.
3. Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi ovoga proroštva i drže što je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu!
4. Ja Ivan obraćam se sedmorim Crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest, koji bijaše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prijestoljem;\
5. i od Isusa Krista koji je vjerni svjedok, prvorođenac od mrtvih, i vladar nad zemaljskim kraljevima.
6. Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od naših grijeha svojom krvlju i učinio nas kraljevstvom i svećenicima Bogu i svojemu Ocu, Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.
7. ”Evo, dolazi na oblacima, i gledat će ga svako oko, i oni koji ga probodoše. I tužit će nad njim sva zemaljska plemena.” Da, amen.
8. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog; koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemogući. \
9. Ja Ivan vaš brat i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku koji se zove Patmos, zbog Božje riječi i zbog svjedočanstva o Isusu.
10. Tada se zanesoh u Gospodnji dan, i začuh za sobom veliki glas poput trube.
11. Glas je govorio: “Ovo što vidiš napiši u knjigu i pošalji sedmorim Crkvama: u Efez, u Smirnu, u Pergam, u Tijatiru, u Sard, u Filadelfiju i u Laodiceju.”
12. I obazreh se da vidim glas koji mi govori. čim sam se obazreo, vidio sam sedam zlatnih svijećnjaka,
13. i usred svijećnjaka vidio sam kao Sina čovječjega, odjevena u dugu haljinu, i opasana po prsima zlatnim pojasom.
14. Njegova glava i bijela kosa kao bijela vuna, kao snijeg; i njegove oči kao ognjeni plamen.\
15. I njegove noge kao mjed kad se rastopi u peći; a njegov glas kao šum mnogih voda. \
16. Imao je u desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta mu je izlazio oštar mač s dvije oštrice. Njegovo lice bilo je kao što sunce sja u svojoj snazi.
17. I kad ga vidjeh, padoh do njegovih nogu kao mrtav. On stavi svoju desnicu na me govoreći: “Ne boj se, ja sam Prvi i Posljednji,
18. i Živi: bio sam mrtav, i evo živim u vijeke vjekova, i imam ključeve smrti i podzemlja.
19. Napiši dakle što si vidio, i što jest, i što će se zbiti potom.
20. Tajna sedam zvijezda koje si vidio na mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka znači: sedam zvijezda jesu anđeli sedam Crkava, i sedam svijećnjaka jest sedam Crkava.”