A A A A A

Osija 11:1-11
1. ”Kad je Izrćl bio mlad, zavolio sam ga i pozvao svojega sina iz Egipta.
2. Ali što sam ih više pozivao, to su oni dalje odlazili od mene. Jer su žrtvovali Baalima i kadili idolima.
3. A ipak sam ja Efrajima vodio vodiljkom i podizao ga na svoje ruke. Ali oni nisu spoznali da sam bio njihov spasitelj.
4. Vezama dobrote i užetima ljubavi vukao sam ih k sebi. S njihove šije skidao sam jaram, sagibao sam se k njemu, davao mu hranu.
5. Natrag mora Efrajim u Egipat! Njegov kralj neka bude Asur, jer su odbili povratak.
6. U njihovim gradovima bjesnit će mač, razbit će njihove prijevornice, žderat će ih zbog njihovih namjera.
7. Moj narod naginje tomu da se odvrati od mene. Zovu li ga uvis, nijedan se ne podiže.
8. Kako bih te mogao dati, Efrajime; bih li te mogao predati, Izrćle? Kako bih te mogao predati kao Adama, kako bih te mogao uništiti kao Sebojim? Ne, koleba se moje srce u meni. Propinje se sav moj osjećaj. \
9. Ne ću učiniti po jačini svoga gnjeva. Ne mogu Efrajima opet uništiti. Jer sam ja Bog a ne čovjek, ja sam u tvojoj sredini Svetac. Ne dolazim ti u gnjevu.”
10. Dolaze za Gospodinom. On zove kao rikom lava. Na njegov poziv prilaze ovamo dršćući Izrćlova djeca sa zapada,
11. kao ptice prilaze ovamo dršćući iz Egipta, kao golubovi iz Asura. “U njihove kuće vodim ih opet natrag”, govori Gospodin.

Osija 12:1-14
1. Efrajim me opkoljava lažju, Izrćlova kuća prijevarom. I Juda se koleba ovamo i onamo prema Bogu, prema Svecu koji je vjeran.
2. Efrajim pase vjetar, hlepi za jugom, čini neprestano mnogu laž i tlačenje. Sklapaju savez s Asurom, nose ulje kao danak u Egipat.
3. Ozbiljnu će riječ Gospodin izreći Judi. On mora Jakovu platiti prema njegovim putovima, kazniti ga po njegovim djelima.
4. Već je u majčinu krilu prevario brata. U muževnoj snazi borio se je s Bogom.
5. Borio se s anđelom, i nadvladao. Plakao je i molio mu se. U Betelu ga je opet našao. Tamo je s njim govorio.
6. Gospodin, Bog nad vojskama, Gospodin je njegovo ime:
7. ”Tako se moraš i ti vratiti svojemu Bogu. čini ljubav i pravicu! Uzdaj se vazda u svoga Boga!”
8. On ima u ruci lažnu vagu kao kakav Kanaanac. Voli prevariti.
9. Efrajim govori: “Ipak sam se obogatio, stekao sam imutak. Sav moj posjed ne iskazuje mi nepravde koja bi zaslužila poravnanje.”
10. ”A ja, Gospodin, tvoj Bog od zemlje Egipta, dajem ti opet da stanuješ u šatorima kao u vrijeme susretanja.
11. Govorio sam prorocima. Ja sam koji sam dao mnoga viđenja, i u pričama sam govorio preko prorokâ.
12. Kad su činili gadosti u Gileadu, trebale su se i uništiti! Prinosili su žrtvene junce u Gilgalu. Zato moraju i njihovi žrtvenici postati kao gomile kamenja po brazdama na njivama.”
13. U aramske poljane pobjegao je Jakov. Zbog žene je postao pastir.
14. Po proroku je izveo Gospodin Izrćla iz Egipta. Po proroku je bio čuvan.

Psalmi 139:17-24
17. A meni, o Bože, kako su predivne tvoje misli, kako im je nedokučiv zbroj!
18. Da ih brojim? Više ih je nego pijeska. Ako im se kraju približim, još mi ti preostaješ!
19. O Bože, kad bi htio ubiti bezbožnika! Nek odstupe od mene ljudi krvoločni,
20. koji o tebi zlobno govore; tvoji neprijatelji lažno se zaklinju. \
21. Zar da ne mrzim one koji tebe mrze, Gospode, i da ne prezirem one koji se bune protiv tebe?
22. Ja ih mrzim mržnjom dubokom; smatram ih svojim neprijateljima. \
23. Istraži me, Bože, i upoznaj srce moje! Iskušaj me i upoznaj misli moje!
24. Vidi jesam li na zlu putu i povedi me putem vječnim!

Izreka 29:22-22
22. Razdražljiv čovjek izaziva svađu; naprasit čovjek počini mnogo zla. \

Judina 1:1-25
1. Juda, sluga Isusa Krista, a Jakovljev brat, pozvanima koji su ljubljeni u Bogu Ocu i čuvani za Isusa Krista.
2. Obilovali milosrđem, mirom i ljubavlju!
3. Ljubljeni! Kako mi je veoma na srcu da vam pišem o našemu zajedničkom spasenju, smatrao sam potrebnim potaknuti vas pismom da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.
4. Uvukoše se naime neki ljudi za koje je već davno zapisana osuda. Bezbožni su, pretvaraju milost našega Boga u raspuštenost, i niječu jedinoga Gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.
5. Podsjećam vas samo, iako već sve znate, Gospodin je jedanput zauvijek izbavio narod iz egipatske zemlje, ali je potom uništio one koji nisu povjerovali.
6. Također, anđele koji ne održaše svojega dostojanstva, nego ostaviše svoje prebivalište, zadržao je vječnim okovima u mraku za sud velikoga dana.
7. Slično Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su griješili kao i oni bludom i išli za protunaravnom nasladom, predstavljaju svojom kaznom primjer vječnoga ognja.
8. Jednako i ovi sanjari kaljaju tijelo, preziru Gospodstvo i Slavu.
9. Kad se arkanđeo Mihćl prepirao s đavlom i borio se za Mojsijevo tijelo, nije se usudio izgovoriti sud pogrde, nego reče: “Gospodin neka te kazni!”
10. A ovi pogrđuju ono što ne znaju, a propadaju u onom što znaju po prirodi, kao nerazumne životinje.
11. Teško njima! Oni pođoše Kajinovim putem. U svojoj pohlepi za dobitkom padoše u Bileamovu prijevaru, i u svojoj pobuni propadoše kao Korah.
12. Ovo su oni što pogane vaše gozbe ljubavi, gosteći se bez stida, pasući sami sebe, oblaci bez vode koje vjetrovi okolo gone, jesenska stabla bez roda što su dvaput izumrla, iz korijena iščupana;\
13. bijesni morski valovi što se pjene svojim sramotama; zvijezde lutalice za koje se čuva mrak vječite tame. \
14. Ali o njima proreče Henoh, sedmi Adamov potomak: “Gle, dolazi Gospodin s tisućama svojih svetih,
15. suditi svima i kazniti sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše, i za sve drske riječi koje bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega.”
16. Oni mrmljaju i jadikuju nad svojom sudbinom, a žive po svojim požudama. Njihova usta govore nadute riječi, i laskaju ljudima radi dobitka.
17. A vi, ljubljeni, sjećajte se riječi koje unaprijed kazaše apostoli Gospodina našega Isusa Krista!
18. Oni vam govorahu da će u posljednje vrijeme doći podrugljivci koji će živjeti po svojim bezbožnim požudama.
19. Ovo su oni koji čine razdore, puteni, koji nemaju Duha.
20. A vi, ljubljeni, izgrađujte sebe svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!
21. čuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za vječni život!
22. Budite milosrdni prema onima koji još oklijevaju!
23. Druge otimajte ognju i spašavajte ih! Trećima iskazujte milosrđe u strahu! čuvajte se odjeće koja je tijelom okaljana!
24. A onome koji vas može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti pred svoju slavu:
25. Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, našemu Gospodinu, slava, veličanstvo, vlast i moć prije svakog vijeka i sad i u sve vijeke! Amen.