A A A A A

Jezekilja 9:1-11
1. Tada mi povika u sav glas u uši: “Približava se kazneni sud gradu. Svaki neka nosi u ruci svoje razorno oruđe!”
2. Tada dođe odjednom šest ljudi od gornjih vrata što stoje prema sjeveru. Svaki je imao u ruci razorno oruđe. Jedan čovjek bio je u njihovoj sredini, odjeven u laneno platno, s pisarskom opremom uz bedro. Dođoše i stadoše pokraj mjedenoga žrtvenika.
3. Slava Izrćlova Boga bila se podigla od keruba, na kojima je bila, i zaputila se k pragu Hrama. Tada on pozove čovjeka koji je bio odjeven u laneno platno i koji je imao pisarsku opremu uz bedro.
4. Gospodin mu zapovjedi: “Idi posred grada, posred Jeruzalema, i zabilježi Tau na čelo ljudima koji uzdišu i jadikuju zbog svih gadosti koje su se činile u njemu!”
5. A drugima reče pred mojim ušima: “Idite za njim u grad i pobijte ga! Neka vaše oko ne gleda milostivo! Nemajte milosrđa!
6. Starce, mladiće, djevojke, djecu i žene pobijte do uništenja! Ali ne dirajte ni jednoga koji nosi na sebi Tau! Počnite od moga svetišta!” Oni počeše od ljudi, starješina što su stajali pred Hramom.
7. On im zapovjedi: “Oskvrnite kuću i napunite predvorja pobijenima! Onda iziđite!” Tada iziđoše i učiniše u gradu krvoproliće.
8. Kada su tako ubijali i ja bio ostao sam, tada padoh na lice i povikah: “Ah, svemogući Gospodine, hoćeš li zatrti sav Izrćlov ostatak kad tako izlijevaš gnjev na Jeruzalem?”
9. On mi odgovori: “Krivnja Izrćlove i Judine kuća je velika, preko svake mjere. Zemlja je puna krvi i grad je pun nasilja, jer misle: Gospodin je ostavio zemlju i Gospodin ne vidi.
10. Zato moje oko ne će gledati milostivo. Ne ću imati milosrđa. Njihov ću put okrenuti na njihovu glavu.”
11. Tada čovjek koji je bio odjeven u laneno platno i koji je imao pisarsku opravu uz bedro, donese vijest: “Učinio sam kako si mi zapovjedio.”

Jezekilja 10:1-22
1. Vidjeh dalje na nebeskom svodu, što je bio nad glavom keruba, nešto kao kamen safir; nešto što je bilo po izgledu kao prijestolje, a pokazalo se nad njima.\
2. On reče čovjeku koji je bio obučen u laneno platno: “Uđi u prostor među kotačima pod kerubima i napuni ruke živim ugljevljem iz prostora među kerubima i razaspi ga na grad!” On uđe pred mojim očima.
3. A kerubi su stajali na južnoj strani Hrama kad uđe čovjek. Oblak napuni unutarnje predvorje.
4. Gospodnja se slava podiže od keruba prema pragu Hrama. Hram se napuni oblakom, a predvorje je bilo puno svjetlosti Gospodnje slave.
5. Lupa krilâ keruba čula se do nutarnjeg predvorja, kao glas svemogućega Boga kad govori.
6. Kad je on čovjeku koji je bio odjeven u laneno platno bio zapovjedio: “Uzmi ognja iz prostora među kotačima, iz prostora među kerubima!”, tada on uđe i stade uz jedan kotač.
7. I jedan kerub iz prostora među kerubima pruži ruku k ognju, što je bio među kerubima, uze i dade ga u ruke onomu koji je bio odjeven u laneno platno. Ovaj to primi i dođe van.
8. Tada se pokaza na kerubima nešto kao čovječja ruka pod njihovim krilima.
9. Vidio sam četiri kotača pokraj keruba, po jedan kotač pokraj svakoga keruba. Kotači su izgledali kao krizolit.
10. činilo se da su sva četiri kotača bila jednaka, kao da bi bio kotač u kotaču.
11. Kad bi išli, kretali bi se na četiri strane. Nisu se okretali kad bi išli; išli su uvijek u pravcu što ga je imao prednji kotač, za njim, a da se nisu okretali kad bi išli.\
12. Cijelo njihovo tijelo, leđa, ruke i krila, kao i kotači, sva četiri, bili su puni očiju svuda uokolo.
13. Kotači su se zvali, kako sam čuo na svoje uši, vihor.
14. Svako je biće imalo četiri: prvo volovo, drugo čovječje, treće lavlje, četvrto orlovo lice.
15. Kerubi se podigoše. To je bilo isto biće koje sam bio gledao na rijeci Kebaru.
16. Kad bi kerubi išli, trčali su i kotači uz njih, i kad bi kerubi zamahnuli krilima, da se podignu od zemlje, kotači se nisu odmicali od njihove strane.
17. Kad bi oni stali, zastali bi i kotači. Kad bi se oni podizali, podizali bi se s njima i kotači, jer je duh bića bio u njima.
18. Gospodnja slava ostavi prag Hrama i zauze svoje sjedište na kerubima.
19. Tada zamahnuše kerubi krilima i podigoše se od zemlje pred mojim očima; kad su polazili, i kotači su pošli zajedno s njima. Stadoše na istočnim vratima Gospodnjega Hrama. Odozgo nad njima stolovala ja slava Izrćlova Boga.\
20. To su bila ista bića koja sam pod Izrćlovim Bogom već bio vidio na rijeci Kebaru; sada sam znao, da su to bili kerubi.\
21. Svako je imalo četiri lica i četiri krila; nešto kao čovječja ruka pokazalo se pod njihovim krilima.\
22. A što se tiče izgleda njihovih lica, bila su ista kao ona koja sam bio vidio na rijeci Kebaru. Svako je biće išlo pravo ispred sebe.

Psalmi 121:1-8
1. Hodočasnička pjesma. Podižem oči svoje prema gorama, odakle će mi doći pomoć.
2. Pomoć mi dolazi od Gospoda koji stvori nebo i zemlju.
3. Ne će on dati da posrne tvoja noga! Ne će zadrijemati čuvar tvoj.
4. Ne, ne će zadrijemati, ne će zaspati čuvar Izrćla.
5. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjena tvoja s desne tvoje.
6. Danju ti sunce ne će nauditi, niti mjesec u noći.
7. Gospod će te čuvati od svakoga zla, on će čuvati život tvoj.
8. Gospod će čuvati tvoj izlazak i povratak od sada i dovijeka.

Izreka 28:16-16
16. Knez koji nema razboritosti, čini mnoge prekršaje a tko odbija nepravednu dobit, živjet će dugo.

Hebrejima 5:1-14
1. Svaki veliki svećenik odabire se između ljudi i za ljude se postavlja na službu Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe.
2. On može biti blag prema onima koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti.
3. Zato je dužan prinositi žrtve: kako za grijehe naroda tako i za sebe.
4. I nitko sam sebi ne prisvaja te časti, nego onaj koji je pozvan od Boga, kao i Aron.
5. Tako i Krist ne prisvoji sam slavnu službu velikog svećenika, nego mu je dade onaj koji mu reče: “Ti si moj Sin, ja te danas rodih.”
6. Kao što i na drugom mjestu govori: “Ti si svećenik dovijeka po Melkisedekovu redu.”
7. On je u vrijeme svoga tjelesnog života s velikom vikom i suzama prinosio prošnje i vapaje Onome koji ga je mogao izbaviti od smrti. I bio je uslišen za svoju smjernost.
8. Iako je bio Sin, naučio se je poslušnosti po muci.
9. Postigavši savršenstvo, postade svima koji ga slušaju uzrokom vječnoga spasenja,
10. proglašen od Boga velikim svećenikom po Melkisedekovu redu.
11. O tome bismo mogli mnogo govoriti, što je teško protumačiti, jer ste postali mlitavi u slušanju.
12. Doista, iako biste morali biti učitelji po godinama, vi opet trebate pouku o početnom poznavanju Božje riječi. Trebate mlijeko, a ne jaku hranu.
13. Tko god se naime hrani mlijekom, ne razumije izlaganje o pravdi, jer je dijete.
14. A za zrele je tvrda hrana, za one koji su praksom izvježbali svoje sposobnosti pa razlikuju dobro od zla.