A A A A A

Jezekilja 5:1-17
1. A ti, sine čovječji, uzmi oštar mač! Upotrijebi ga kao britvu za se i pusti je preko svoje glave i brade! Onda uzmi vagu i razdijeli vlasi!
2. Jednu trećinu sažezi usred grada kad bude vrijeme opsade. Drugu trećinu uzmi i isijeci je mačem oko grada! Posljednju trećinu razaspi u vjetar! Ja ću trgnuti mač za njima.
3. Od toga uzmi malo i zaveži u skut svoje haljine!
4. Od toga uzmi opet neke, baci ih u oganj i sažezi ih! Odatle će izići oganj na svu Izrćlovu kuću.”
5. Ovako veli svemogući Gospodin: “Tako biva s Jeruzalemom. Postavio sam ga usred naroda i oko njega zemlje.
6. Ali se pokazao protiv mojih zakona uporan i radio je bezbožnije nego neznabošci; ogriješio se o moje zapovijedi više nego zemlje oko njega; jer su prezreli moje zapovijedi i nisu hodili po mojim uredbama.” \
7. Zato veli svemogući Gospodin: “Budući da ste bili uporniji od neznabožaca oko vas, i niste hodili po mojim uredbama i niste izvršavali moje zapovijedi, pa ni po zapovijedima neznabožaca oko vas niste radili?
8. ovako veli svemogući Gospodin: Evo, i ja ću doći na te i u tvojoj ću sredini održati sud pred očima naroda.
9. Zbog svih tvojih gadosti učinit ću ti ono što još nisam učinio nikada i što ne ću više nikada učiniti.
10. Zato će u tvojoj sredini oci jesti svoju djecu i djeca svoje očeve. Izvršit ću na tebi sud i razasut ću tvoj posljednji ostatak u sve vjetrove.
11. Tako ja živ bio!”, veli svemogući Gospodin, “ti si zaista oskvrnuo moje svetište svakojakim svojim nečistoćama i svakojakim svojim gadovima. Zato ću i ja tebe satrti. Moje oko ne će imati milosrđa i ne ću štedjeti.
12. Trećina će tvoja pomrijeti od kuge i od gladi će izginuti u tvojoj sredini. Druga će tvoja trećina pasti od mača oko tebe. Posljednju tvoju trećinu razasut ću u sve vjetrove i trgnut ću mač za njima.
13. Tako će se moj gnjev sasvim izvršiti. Smirit ću svoju jarost na njima i tako ću se osvetiti. On će spoznati da sam ja, Gospodin, govorio u svojoj revnosti, kad izvršim svoj gnjev na njima.
14. Učinit ću od tebe pustoš i sramotu među narodima oko tebe, pred očima svakoga koji prolazi.
15. Postat ćeš ruglo i podsmijeh, opomena i grozota među narodima oko sebe, kad izvršim na tebi sud u gnjevu i jarosti, i ljutim kaznama? ja, Gospodin, rekoh?
16. kad pustim na te ljute strijele gladi, što donose propast, što ću ih pustiti da vas uništim, i kad navalim na vas glad i slomim vam štap kruha.
17. Pustit ću na vas glad i divlje zvijeri, koje će ti ugrabiti djecu. Kuga i krv će doći na te, i pustit ću na te mač. Ja, Gospodin, rekoh.”

Jezekilja 6:1-14
1. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, upravi svoje lice protiv Izrćlovih gora, prorokuj protiv njih.
3. I reci: Vi Izrćlove gore, čujte riječ svemogućega Gospodina! Ovako veli svemogući Gospodin gorama i uzvisinama, dolinama i gudurama: Zaista, ja ću pustiti na vas mač i oborit ću vaše žrtvene uzvisine.
4. Vaši će se žrtvenici raskopati, vaši će se sunčani stupovi razrušiti, i vaše ću pobijene pobacati pred vaše idole.
5. Položit ću mrtva tjelesa Izrćlovih sinova pred njihove idolske likove i porazbacat ću vaše kosti oko vaših žrtvenika.
6. Posvuda gdje stanujete gradovi će biti opustošeni i uzvisine će biti porušene. Tako će vaši žrtvenici biti raskopani i opustjet će. Idoli će vaši biti izlomljeni i uništeni, sunčani stupovi će biti isječeni i vaša loša djela uništena.
7. Pobijeni će padati u vašoj sredini i vi ćete spoznati da sam ja Gospodin.
8. Ipak ću neke od vas, koji umaknu maču, ostaviti među narodima, kad se rasijete po zemljama.
9. Tada će se oni od vas koji umaknu, među narodima kamo su bili odvedeni kao zarobljenici, spomenuti mene, kad slomim njihovo srce, što se bilo odmetnulo od mene u idolsko bluđenje i oči njihove što su se pribile uz svoje gadne idole. Sami će sebi biti mrski zbog zla što ga počiniše u svim svojim gadostima.
10. I spoznat će da sam ja Gospodin. Nisam prijetio uzalud da ću im nanijeti tu nesreću.”
11. Ovako veli svemogući Gospodin: “Pljesni rukama, lupi nogama i vikni: Jao! na sve zle gadove Izrćlove kuće, jer će pasti od mača, gladi i kuge.
12. Tko boravi u daljini, umrijet će od kuge; tko je blizu, past će od mača; tko još ostane od opkoljenih, poginut će od gladi, jer ću iskaliti svoj gnjev na njima.\
13. Spoznat ćete da sam ja Gospodin kad budu njihovi pobijeni ležali među njihovim idolima oko njihovih žrtvenika, na svakom visokom humu, na svim gorskim vrhuncima, pod svakim zelenim drvetom, pod svakim granatim hrastom, na mjestima gdje su prinosili žrtveni miris svim svojim idolima.
14. Zamahnut ću svojom rukom na njih i obratit ću njihovu zemlju u pustaru i pustoš, od pustinje do Rible, po svim njihovim prebivalištima. Spoznat će da sam ja Gospodin.”

Psalmi 119:169-176
169. Neka stigne moj vapaj pred lice tvoje, Gospode! Po svojoj riječi prosvijetli me!
170. Neka stigne moja molitva pred tvoje lice! Po svojoj me riječi oslobodi.
171. Usne moje nek ti hvalu pjevaju, jer me učiš naredbe svoje.
172. Nek mi jezik pjeva riječi tvoje, jer svi su tvoji propisi pravedni!
173. Nek mi tvoja ruka u pomoć dođe, jer odabrah tvoje propise!
174. Za tvojim spasenjem čeznem, Gospode, tvoj je Zakon moja naslada.
175. Nek živi moja duša i nek te slavi! I nek mi pomognu sudovi tvoji.
176. Kao izgubljena ovca ja zalutah: traži slugu svojega jer ne zaboravih tvojih zapovijedi.

Izreka 28:14-14
14. Blago čovjeku koji je svagda na oprezu; a tko učini tvrdim svoje srce, upast će u nesreću. \

Hebrejima 3:1-19
1. Zato, braćo sveta, zajedničari nebeskoga poziva, pogledajte na Apostola i Velikog svećenika vjere koju ispovijedamo? Isusa.
2. On je ovjerovljen kod Onoga koji ga postavi, kao i Mojsije u svoj svojoj kući.
3. Doista, ovaj je zavrijedio slavu veću od Mojsijeve, kao što je graditelj časniji od kuće koju je sagradio.
4. Svaku kuću gradi naime netko, a Bog je graditelj svega.
5. Mojsije je bio doduše ovjerovljen u svoj kući svojoj kao nadstojnik, da posvjedoči za ono što je trebalo biti objavljeno.
6. Krist, međutim, vlada kao Sin nad svojom kućom. Mi smo njegova kuća ako do svršetka čvrsto sačuvamo pouzdanje i slavnu nadu.
7. Zato govori Duh Sveti: “Danas, ako njegov glas čujete,
8. neka ne otvrdnu vaša srca, kao za pobune u dan kušnje u pustinji.
9. Tamo me zaista iskušaše vaši očevi, kušaše me, premda su gledali moja djela četrdeset godina.
10. Zato se razljutih na taj naraštaj i rekoh: uvijek lutaju srcem i ne prepoznaše mojih putova.
11. Tako se zakleh u svome gnjevu: oni neće nikada ući u moj Počinak.”
12. Nastojte, braćo, da u koga od vas srce ne bude zlo i nevjerno pa da otpadne od živoga Boga,
13. nego potičite jedni druge svaki dan, dok još traje ono “danas”, kako ne bi otvrdnuo tko od vas, zaveden grijehom.
14. Doista, postali smo zajedničari Kristovi, samo ako početno pouzdanje čvrsto održimo do kraja.
15. Još naime govori: “Danas, ako njegov glas čujete, neka ne otvrdnu vaša srca, kao za one pobune.”
16. A koji su to čuli, pa se pubunili? Zar ne svi oni koji su izašli iz Egipta pod Mojsijem?
17. A na koje se ljutio četrdeset godina? Nije li na one koji sagriješiše pa im tijela padoše u pustinji?
18. A kojima se je zakleo da ne će ući u njegov počinak, ako ne onima koji se ne pokoriše?
19. I vidimo da nisu mogli ući zbog nevjerstva.