A A A A A

Jezekilja 3:1-27
1. On mi reče: “Sine čovječji, pojedi što je pred tobom; pojedi taj svitak, onda idi i govori Izrćlovoj kući!”\
2. Otvorio sam usta i on mi dade svitak da jedem.
3. I reče mi: “Sine čovječji, uzmi taj svitak što ti ga dajem u sebe i pusti da uđe u tvoju nutrinu!” Ja ga pojedoh i bio mi je u ustima sladak kao med.
4. Nato mi zapovjedi: “Sine čovječji, ustani, idi Izrćlovoj kući i govori im u moje ime!
5. Jer se ne šalješ k narodu nepoznata jezika i nerazumljiva govora, nego Izrćlovoj kući
6. i ne k mnogim narodima nepoznata jezika i nerazumljiva govora, kojima riječi ne razumiješ. Kad bih te poslao k njima, poslušali bi te.
7. Ali te Izrćlova kuća ne će poslušati. Jer ni mene ne će poslušati. Jer je sva Izrćlova kuća tvrda obraza i otvrdnula srca.
8. Ali evo, činim tvoj obraz tvrdim kao njihov i tvoje čelo tako tvrdo kao njihovo.
9. Kao dijamant, tvrđe od stijene, činim ti čelo. Ne boj ih se, ne dršći pred njihovim licem! Jer su uporan rod.”
10. Dalje mi reče: “Sine čovječji, uzmi sve riječi što ti ih priopćujem u svoje srce i slušaj ih svojim ušima!
11. Ustani, idi k zarobljenicima, k sinovima svojega naroda, govori im i reci: Ovako veli svemogući Gospodin, poslušali ili ne poslušali!”
12. Tada me duh podiže. čuo sam za sobom glasan, silan šum, kao kada se diže sa svojega mjesta Gospodnja slava.
13. Naime huku krila onih bića što su se jedna drugih doticala i prasak kotača uz njih. Bio je glasan, silan šum.
14. Duh me dakle podiže, uze me, i ja sam ozbiljno išao u uzbuđenosti svojega duha, jer je Gospodnja ruka teško ležala na meni.
15. Tako dođoh k zarobljenicima u Tel-Abib, koji su stanovali na rijeci Kebaru, gdje su se bili naselili. Ondje sam boravio sedam dana posve uzbuđen među njima.
16. Poslije sedam dana dođe mi Gospodnja riječ:
17. ”Sine čovječji, postavio sam te stražarom Izrćlovoj kući. Kad čuješ riječ iz mojih usta, opomenut ćeš ih u moje ime.
18. Kad kažem bezbožniku: Poginut ćeš!, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu, da odvratiš bezbožnika od njegova opakog puta i da ga sačuvaš na životu, tada će bezbožnik poginuti zbog svoje opačine, ali ću njegovu krv iskati iz tvoje ruke.
19. Ako li ti opomeneš bezbožnika, a on se ne vrati od svojega opakog puta, onda će on poginuti zbog svoje opačine, a ti si spasio svoju dušu.
20. Ako se pravednik odvrati od svoje pravednosti i čini zlo, tada ću mu ja podmetnuti na što će se spotaći, da pogine. Ako ga ti tada nisi opomenuo, tada će on poginuti zbog svoje opačine, i njegova pravedna djela, što ih je činio, ne će se dalje spominjati; ali ću njegovu krv iskati iz tvoje ruke.\
21. Ako li si ti njega, pravednika, opomenuo da on, pravednik, ne griješi više, i on ne griješi više, tada će pravednik ostati na životu, jer se dao opomenuti, i ti si spasio svoju dušu.”
22. Ondje dođe Gospodnja ruka na me i on mi zapovjedi: “Ustani, iziđi na ravnicu u dolini! Ondje ću govoriti s tobom.”
23. Ustadoh i iziđoh na ravnicu u dolini. Ondje vidjeh gdje stoji Gospodnja slava, kako sam je bio gledao na rijeci Kebaru, i ja padoh ničice na svoje lice.
24. Ali dođe duh na me i postavi me na noge. On mi reče: “Idi, zatvori se u svoju kuću!
25. Sine čovječji, evo stavit će na te konopce i njima će te svezati. Ti onda ne ćeš izlaziti među njih.
26. Ja ću učiniti da ti se jezik prilijepi za nepce, i ti ćeš zamuknuti i ne ćeš im biti opominjač, jer su uporan rod.
27. Ali kad progovorim s tobom, otvorit ću ti usta, i ti ćeš im navijestiti: Ovako veli svemogući Gospodin. Tko bude slušao, neka sluša! Tko ne bude slušao, neka ne sluša! Jer su uporan rod.”

Jezekilja 4:1-17
1. ”Sine čovječji, uzmi opeku, stavi je preda se, izreži na njoj grad, naime Jeruzalem!
2. Onda otvori protiv njega opsadu, sagradi opsadne kule protiv njega i iskopaj opkop protiv njega! Onda postavi tabor protiv njega i namjesti uokolo zidodere protiv njega!
3. Potom uzmi željeznu tavicu i stavi je kao željezni zid između sebe i grada! Tada baci na nj poglede prijetnje, kao da bi on bio opsjednut, i kao da si ti njegov opsjedatelj! To je kob Izrćlovoj kući.
4. Onda lezi na lijevu stranu i stavi na nju krivnju Izrćlove kuće; koliko dana budeš ležao na njoj, toliko ćeš nositi njihovu krivnju.\
5. Ja ću ti godine njihovih grijeha računati kao isto toliko dana, naime trista i devedeset dana za koje ćeš nositi krivnju Izrćlove kuće.
6. Kad ih navršiš, lezi opet na desnu stranu i uzmi na sebe krivnju Judine kuće za četrdeset dana; za svaku godinu računam ti jedan dan. \
7. Pritom ćeš upraviti svoje lice prema opsadi Jeruzalema. Neka ti je ispružena mišica! Tako ćeš prorokovati protiv njega.
8. Evo, ja stavljam na te konopce, da se ne možeš okrenuti s jedne strane na drugu dok ne navršiš dane svoje tjeskobe.
9. Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prosa i grahorice, uspi to u jednu posudu i od toga sebi napravi kruh! Dokle budeš ležao na svojoj strani, trista i devedeset dana, to ćeš jesti.
10. Jelo kojim ćeš se hraniti neka iznosi izmjereno dvadeset šekela na dan; jedi ga u određeno vrijeme!\
11. I vodu ćeš piti na mjeru, naime jednu šestinu ina; pij je u određeno vrijeme!\
12. Kruh ćeš jesti pripravljen kao ječmeni kolač; na njihove oči peći ćeš ga na čovječjoj nečisti.”\
13. I reče Gospodin: “Isto će tako Izrćlovi sinovi jesti nečista jela među neznabošcima, kamo ću ih odagnati.”
14. Tada rekoh: “Ah, svemogući Bože, nikada se nisam okaljao nečistim; mesa od palih ili razdrtih životinja od mladosti do sada nisam još nikada jeo; pokvareno meso nije još nikada ušlo u moja usta.”\
15. On mi odgovori: “Dobro, dopustit ću ti goveđu balegu umjesto čovječje nečisti. Njom možeš ispeći svoj kruh.”
16. Dalje mi reče: “Sine čovječji, evo ja ću u Jeruzalemu slomiti štap kruha. Oni će morati jesti kruh na mjeru i u tjeskobi. I vodu će morati piti na mjeru i u grozi.
17. Oni će oskudijevati u kruhu i vodi, i jedan kao drugi ginut će i iščeznut će zbog svoje krivnje.

Psalmi 119:161-168
161. Mogućnici me bez razloga progone, al' samo riječi tvoje boji se srce moje.
162. Radujem se tvojim obećanjima kao onaj koji se domogne bogata plijena.
163. Mrzim laž i gadi mi se ona, a tvoj zakon ljubim.
164. Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.
165. Velik mir uživa tko ljubi Zakon tvoj, ni o što se on ne spotiče.
166. čekam tvoje spasenje, Gospode, i vršim tvoje propise.
167. Moja duša čuva tvoja svjedočanstva, ljubim ih veoma.
168. čuvam propise tvoje i tvoje upute, jer svi su moji putovi pred tobom. TAU

Izreka 28:13-13
13. Tko krije svoje grijehe, nema blagoslova; tko ih priznaje i ostavlja, dobit će oproštenje. \

Hebrejima 2:1-18
1. Zato trebamo još više paziti na ono što smo čuli, da ne promašimo cilj.
2. Jer ako je bila čvrsta riječ govorena po anđelima, i svaki prijestup i neposluh bio pravedno kažnjen,
3. kako ćemo mi izbjeći, ako ne budemo marili za toliko spasenje? Ono je započelo Gospodinovim propovijedanjem; a oni koji su čuli, utvrdili su ga za nas:\
4. Bog ga je zasvjedočio znacima i čudesima i različitim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji.
5. Doista, nije podložio anđelima budući svijet o kojem govorimo.
6. Netko posvjedoči negdje govoreći: “Što je čovjek da ga se spominješ, ili sin čovječji da ga pohađaš?
7. Učinio si ga nešto manjim od anđela, slavom i čašću si ga ovjenčao,
8. sve si podložio pod njegove noge.” A kad mu podloži sve, ništa ne ostavi njemu nepodloženo. Ali sad još ne vidimo da mu je sve podloženo.
9. Isusa, koji je bio postavljen samo malo ispod anđela, vidimo zbog podnesene smrti ovjenčana slavom i čašću. Tako je po Božjoj milosti za sve okusio smrt.
10. Doista, dolikovalo je da Onaj zbog kojega je sve, po kojemu je sve i koji dovede mnoge sinove u slavu, po patnjama privede k slavi Početnika njihova spasenja.
11. Uistinu, i onaj koji posvećuje i oni koji se posvećuju? svi su od jednoga. Zato se ne stidi zvati ih braćom,
12. govoreći: “Objavit ću tvoje ime svojoj braći, usred skupa ću te hvaliti.”
13. I opet: “Ja ću se u njega uzdati.” I opet: “Evo, ja i djeca koju mi je Bog dao.”
14. Budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv, i on uze dio u tome, da smrću satre onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla.
15. Tako izbavi one koji su cijeloga života bili u ropstvu zbog straha od smrti.
16. Doista, ne zauzima se za anđele, nego se zauzima za Abrahamove potomke.
17. Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda.
18. Zato što je sam trpio i podnosio kušnje, može pomagati onima koje snalaze kušnje.