A A A A A

Jezekilja 45:1-25
1. Kad stanete ždrijebom dijeliti zemlju u baštinu, prinesite kao dar Gospodinu svet komad od zemlje, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu! To zemljište neka bude sveto u svemu svom opsegu!
2. Od toga neka pripadne Svetištu četvorina od pet stotina lakata dužine sa strana; oko toga neka bude slobodan prostor od pedeset lakata!\
3. Od toga zemljišta moraš odmjeriti komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu. Ondje neka stoji Svetište i Svetinja nad svetinjama!
4. To će biti svet dio zemlje; a pripadat će svećenicima koji služe u Svetištu i koji pristupaju Gospodinu da mu služe. Neka im to bude mjesto za njihove službene stanove i neka pripadne Svetištu kao svet prostor!\
5. Područje od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu neka pripadne kao vlasništvo levitima, hramskim slugama, s dvadeset gradova za stanovanje!
6. Kao vlasništvo grada morate odrediti područje od pet tisuća u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu pokraj svetoga zemljišta; to neka je za svu Izrćlovu kuću! \
7. Knezu morate odrediti područje s obje strane svetog zemljišta i gradskog vlasništva. Neka ide od svetog zemljišta i od gradskog vlasništva na zapadnoj strani prema zapadu i na istočnoj strani prema istoku! Dužina neka bude prema svakom od plemenskih dijelova od zapadne do istočne granice!
8. To neka on ima od zemlje kao svoje vlasništvo u Izrćlu, da moji knezovi više ne pritišću moj narod, nego da ostalu zemlju daju Izrćlovoj kući po njezinim plemenima!
9. Ovako veli svemogući Gospodin: Dosta je, knezovi Izrćlovi! Okanite se nasilja i pritiskivanja, činite pravicu i pravdu! Prestanite otimati posjed od mojega naroda? govori svemogući Gospodin.
10. Mjerila neka su vam prava, efa neka vam je prava i bat neka vam je prav!
11. Efa i bat neka imaju jedinstveno uređenu mjeru; bat neka bude deseti dio homera, efa isto tako deseti dio homera! Mjera neka im je prema homeru!\
12. Šekel neka je dvadeset gera, mina neka vam je dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela, petnćst šekela!
13. Ovo je prinos što ćete ga prinositi: šestina efe od svakoga homera pšenice, i šestina efe od svakoga homera ječma.
14. Pristojba za ulje iznosi desetinu bata od svakoga kora; deset bata iznosi kor. \
15. Iz stada od dvije stotine komada sitne stoke neka se prinese kao dar od Izrćlovih obitelji za prinos, za žrtvu paljenicu i žrtvu pomirnu, da se pribavi Izrćlcima pomirenje? govori svemogući Gospodin.
16. Sav narod u zemlji mora davati ovaj prinos Izrćlovu knezu.
17. Knez je dužan davati žrtve paljenice, prinose i naljeve na blagdane, na mlađake, u subote, o svim svečanim skupštinama Izrćlova doma. On neka prinosi žrtve za grijeh, prinose, žrtve paljenice i pomirne žrtve, da pribavi pomirenje Izrćlovoj kući!
18. Ovako veli svemogući Gospodin: Prvoga dana prvoga mjeseca moraš uzeti junca bez mane i njim pomiriti Svetište.
19. Svećenik neka uzme krvi od žrtve za grijeh i njom neka pomaže dovratnike Hrama i četiri ugla pojasa na žrtveniku i vratne dovratnike na unutarnjem trijemu!
20. Tako ćeš učiniti i sedmoga dana, za one koji su zgriješili nehotice i neznajući, da se tako pomiri Hram.
21. četrnćstoga dana prvoga mjeseca svetkovat ćete blagdan Pashe; sedam dana neka se jedu beskvasni kruhovi!\
22. Taj dan neka prinese knez za se i za sav narod u zemlji junca kao žrtvu za grijeh.
23. Za sedam dana blagdana neka žrtvuje svaki dan za tih sedam dana Gospodinu kao žrtvu paljenicu sedam junaca i sedam ovnova bez mane i kao žrtvu za grijeh svaki dan jarca!
24. Kao prinos neka prinosi po efu za svakoga junca i po efu za svakoga ovna; na svaku efu neka da hin ulja!\
25. Petnćstoga dana sedmoga mjeseca, na blagdan Sjenica, neka on isto tako prinosi za sedam dana žrtve za grijeh, žrtve paljenice, prinose i žrtve ulja!

Jezekilja 46:1-24
1. Ovako veli svemogući Gospodin: Istočna vrata unutarnjeg trijema bit će zatvorena šest radnih dana. U subotu i na mlađak neka se otvaraju!
2. Knez neka uđe izvana kroz trijem i neka stane kod dovratnika! Svećenici neka prinesu njegovu žrtvu paljenicu i njegovu pomirnu žrtvu! On neka se pokloni na pragu i neka tad iziđe! A vrata neka se ne zatvaraju do navečer!
3. Na tim vratima neka se narod u zemlji klanja Gospodinu u subote i na mlađake!
4. Žrtva paljenica, što će je prinositi knez Gospodinu, bit će u subotu šest janjaca bez mane i ovan bez mane.
5. Prinos neka bude efa na svakoga ovna, a na janjce koliko ga volja; na svaku efu neka da hin ulja!\
6. Na blagdan mlađaka neka on žrtvuje junca bez mane, šest janjaca i ovna, sve životinje bez mane!
7. Kao prinos neka prinese efu na junca, efu na ovna, a na janjce po volji! Na svaku efu neka da hin ulja!
8. Kad knez ulazi, ući će kroz trijem i istim putem izići.
9. Kad narod u zemlji dolazi pred Gospodina na blagdane, oni koji uđu na sjeverna vrata da se poklone, izići će na južna vrata, a koji uđu na južna vrata, izići će na sjeverna vrata. Nitko neka se ne vraća na ista vrata kroz koja je ušao, nego kroz ona što stoje nasuprot!
10. Knez će biti među njima; kad oni ulaze, neka i on ulazi; kad oni izlaze, neka i on izlazi! \
11. Na blagdane i svetkovine neka je prinos efa na junca i efa na ovna, a na janjce koliko tko hoće; na svaku efu neka se da hin ulja!\
12. Kada knez hoće prinijeti Gospodinu žrtvu paljenicu ili pomirnu žrtvu, kao dragovoljni žrtveni dar, tada neka mu se otvore istočna vrata! Neka prinese svoju žrtvu paljenicu i pomirnu žrtvu, kako to obično čini subotom! Potom neka iziđe, i čim je izišao, neka se zatvore vrata!
13. Svaki ćeš dan prinijeti Gospodinu jednogodišnje janje bez mane kao žrtvu paljenicu, i to ćeš tako činiti svako jutro.
14. Kao prinos ćeš uz to prinijeti svako jutro šestinu efe brašna i trećinu hina ulja, da se poškropi bijelo brašno kao prinos Gospodinu, kao svagdanji, redoviti dar.
15. Tako trebate prinositi janje i prinos i ulje svako jutro kao svagdanju žrtvu paljenicu.
16. Ovako veli svemogući Gospodin: Ako knez daruje kome svom sinu od svoje baštine, neka bude njegovim sinovima kao baštinski posjed!
17. Ako li što daruje od svoje baštine kome svojemu sluzi, neka njemu to bude samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo njegovim sinovima to ostaje kao baštinski posjed.
18. Od baštinskoga posjeda naroda ne smije knez ništa uzeti silom. Od svojega vlastitog posjeda neka daje svojim sinovima baštinsko vlasništvo, da nijedan od mojega naroda ne bude prognan sa svojega posjeda!”
19. Nato me odvede kroz ulaz što je bio sa strane vratima, u svete svećeničke sobe, koje su bile prema sjeveru. Gle, tamo je bio jedan prostor na krajnjem zapadu!
20. On mi reče: “To je prostor gdje svećenici vare žrtvu za krivnju i žrtvu za grijeh i peku prinos, da to ne moraju iznositi u vanjski trijem, i tako posvetiti narod.”
21. Tada me odvede van, u vanjski trijem, i provede me u četiri ugla trijema. Gle, tamo je u svakom uglu trijema opet bio jedan trijem!
22. U četiri ugla trijema bila su četiri mala trijema, četrdeset lakata u širinu, sva četiri bila su jednaka.
23. Jedan je zid išao oko sva četiri. Dolje uza zid bila su uokolo smještena ognjišta za kuhanje.
24. On mi reče: “To su kuhinje gdje sluge Hrama zgotovljuju narodne žrtve klanice.”

Psalmi 135:1-7
1. Aleluja! Hvalite ime Gospodnje! Hvalite ga sluge Gospodnje,
2. koji stojite u Domu Gospodnjem, u predvorjima Doma Boga našega!
3. Hvalite Gospoda jer dobar je Gospod! Pjevajte imenu njegovu jer je milo!
4. Jer Jakova sebi izabra Gospod, Izrćla za svoju svojinu.
5. Jest, ja znam: Gospod je velik. Naš Gospod nad svim bozima.
6. Što god Gospod zaželi, to on čini u nebu i na zemlji, u morima i u svim bezdanima:
7. On, koji podiže oblake s kraja zemlje, munje pretvara u dažd, vjetar izvodi iz njegovih odaja.

Izreka 29:8-8
8. Podsmjehivači pobunjuju grad, a mudri stišavaju bunu.

1 Petrova 3:1-22
1. Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da i oni koji možda ne vjeruju Riječi, budu pridobiveni bez riječi ponašanjem vas žena,
2. kad vide vaše čisto i bogobojazno življenje.
3. Vaš nakit neka ne bude vanjski: u pletenju kose, nošenju zlata ili u sjajnim haljinama,
4. nego sakriveno raspoloženje srca u neprolaznosti blagog i mirnog duha koji je pred Bogom dragocjen.
5. Doista, tako su se kitile nekada svete žene koje su se uzdale u Boga i pokoravale se svojim muževima.
6. Tako je Sara slušala Abrahama i zvala ga gospodarom. Vi ste njezine kćeri ako činite dobro i ne gubite srčanosti ni pred kakvim zastrašivanjem.
7. Tako i vi, muževi, živite obazrivo sa ženskom čeljadi kao sa slabijim spolom, iskazujući im poštovanje kao onima koje su također subaštinice životne milosti, da vaše molitve ne budu spriječene.
8. Konačno, budite svi složni, puni sućuti i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni.
9. Ne vraćajte zla za zlo, ni uvrede za uvredu, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov.
10. Jer “tko ljubi život i hoće vidjeti dobre dane, neka susteže svoj jezik od zla, i svoje usne da ne govore prijevare!
11. Neka se kloni zla i neka čini dobro; neka traži mir i neka hrli za njim! \
12. Jer su Gospodinove oči upravljene na pravednike, i njegove uši slušaju njihovu molitvu, a lice je Gospodinovo protiv onih koji zlo čine.”
13. I tko da vam naudi ako revnujete za dobro?
14. Ali ako i trpite zbog pravde, blaženi ste! Ne dajte se od njih zastrašiti niti uznemiriti.
15. Neka vam Krist Gospodin bude svetinja u srcima! Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama;\
16. ali s krotkošću i poštovanjem, čiste savjesti, da se oni koji kleveću vaše dobro življenje u Kristu posrame u onome u čemu vas kude.
17. Bolje je naime, ako je Božja volja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.
18. Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.\
19. U njemu je sišao i propovijedao duhovima koji su bili u tamnici,
20. koji su nekada bili nevjerni, kad su se u Noine dane oslanjali na Božju strpljivost, dok je gradio korablju u kojoj se spasilo vodom malo, to jest osam duša.
21. Njezin protulik je krštenje koje vas sada spašava. Ono nije pranje tjelesne nečistoće, nego molitva Bogu za dobru savjest po uskrsnuću Isusa Krista
22. koji je, otišavši na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anđeli i vlasti i sile.