A A A A A

Jezekilja 41:1-26
1. Tada me uvede u hramsku dvoranu i izmjeri stupove. Bili su široki šest lakata na jednoj strani i šest lakata na drugoj strani.
2. Širina vrata bila je deset lakata. Pokrajnje vratne stijene bile su na jednoj strani široke pet lakata. Izmjeri dužinu; iznosila je četrdeset lakata.\
3. Uđe onda u unutarnji prostor i izmjeri stupove vrata; imali su dva lakta. Širina vrata bila je šest lakata. Pokrajnje stijene od ulaza bile su s ove i s one strane široke sedam lakata.\
4. Tada izmjeri dužinu unutarnjega prostora; iznosila je dvadeset lakata. Širina, što je odgovarala širini hramske dvorane, iznosila je dvadeset lakata. On mi reče: “Ovo je Svetinja nad svetinjama.” \
5. I izmjeri hramski zid. Debljina je njegova iznosila šest lakata. Širinu dogradnji, što je vodila oko Hrama, izmjeri šest lakata.
6. Pokrajnjih soba, prostor do prostora, bilo je po trideset na tri kata. Na hramskom zidu, koji je bio okrenut prema pokrajnjim sobama, bili su uokolo zaravanci, koji su služili kao nosači. Grede nosača nisu ulazile u sam hramski zid.
7. Sobe su se prema tomu širile sve više uvis, kako je već s visinom opadala debljina zida oko Hrama. Penjalo se iz donjega kata u srednji i iz srednjega u gornji.
8. Vidjeh da je Hram stajao na uzvisini koja se dizala uokolo. Podzid pokrajnjih soba bio je stoga visok cijelo mjerilo. Šest lakata bilo je do vrha.
9. Debljina vanjskoga zida dogradnje bila je pet lakata. Slobodan prostor između pokrajnjih hramskih soba,
10. između prostora koji je pripadao ćelijama, vodio je oko Hrama u širinu od dvadeset lakata.
11. Vrata pokrajnje građevine vodila su na slobodan prostor, jedna vrata prema sjeveru, druga prema jugu. Širina slobodnoga prostora bila je uokolo pet lakata.
12. Stražnja zgrada koja je ležala na ogradi sa zapadne strane bila je široka oko sedamdeset lakata. Zid zgrade bio je širok pet lakata uokolo; njegova dužina iznosila je devedeset lakata. \
13. On izmjeri Hram; njegova dužina bila je sto lakata. Ograđeni prostor i stražnja zgrada, sa svojim zidovima, bili su dugi sto lakata.\
14. Širina hramskog pročelja s ograđenim prostorom prema istoku bila je sto lakata.
15. Izmjeri i dužinu stražnje zgrade pred ograđenim prostorom, što je ležao na suprotnoj strani, s njezinim zidovima s ove i s one strane; bilo je sto lakata.\
16. Hram, Svetinja nad svetinjama i trijem bili su popločeni, i prozori što su upadali koso donosili su uokolo svjetlo u tri prostora, i drvene ploče išle su uokolo od tla do prozorâ. Prozori su bili prekriveni.
17. Od zastora na vratima do Svetinje nad svetinjama, unutra i izvana, bila je urešena cijela stijena uokolo,
18. bili su napravljeni kerubi i palme, i to po jedna palma između dva keruba. Svaki je kerub imao dva lica:
19. na jednoj strani lice čovječje, okrenuto prema palmi, na drugoj strani lavlje lice, okrenuto prema palmi. Tako je bilo po svemu Hramu uokolo.
20. Od tla do navrh ulaza bili su napravljeni kerubi i palme. Obrub hramskih vrata bio je na četiri ugla.
21. Pred Svetinjom nad svetinjama bilo je nešto što je izgledalo kao
22. žrtvenik od drveta, tri lakta visok, dva lakta dug i dva lakta širok. Podnožje i stijene bili su od drveta. On mi reče: “To je stol koji stoji pred Gospodinom.”
23. Hramska dvorana i Svetinja nad svetinjama imale su dvoje vratnice.
24. Svaka vratnica imala je dva krila što su se obrtala; dva krila imala je jedna vratnica, i dva krila imala je druga vratnica.\
25. Na njima, na vratnicama hramske dvorane, bili su napravljeni kerubi i palme, kao što su bili napravljeni po stijenama. Drvena nadstrešnica nalazila se vani pred trijemom.
26. Prozori, što su koso upadali, i palmov nakit bili su s ove i s one strane na pokrajnjim stijenama trijema, na pokrajnjim sobama u Hramu i na gredama.

Jezekilja 42:1-20
1. Povede me i u unutarnji trijem prema sjeveru i dovede me do soba što su bile prema ograđenom prostoru i prema stražnjoj zgradi na sjeveru.
2. Dužina na sjevernoj strani bila je sto lakata i širina pedeset lakata.
3. Prema dvadeset lakata unutarnjega trijema i prema kamenom podu vanjskoga trijema bile su one, galerija na galeriji, u tri kata.
4. Pred sobama je bio hodnik deset lakata širine prema unutarnjem trijemu i sto lakata dužine. Vrata su njihova bila prema sjeveru.
5. Gornje su sobe bile manje nego donje i srednje u zgradi, jer su im galerije oduzimale prostor.
6. Bile su trokatne, a nisu imale stupova kao vanjske sobe; zato je od donjih i srednjih katova bio oduzet prostor, kad se računa od zemlje.\
7. Bio je ondje i zid, koji je išao van uzduž soba prema vanjskomu trijemu. Prema sobama je njegova dužina bila pedeset lakata.
8. Jer je dužina prema unutarnjem trijemu bila pedeset lakata i dužina pred hramom sto lakata.
9. Pod tim je sobama bio pristup od istoka, kad se dolazilo k njima od vanjskoga trijema.
10. Na širini zida od trijema i prema istoku, pred ograđenim prostorom i pred stražnjom zgradom, bile su sobe.
11. Pred njima je bio hodnik. Imale su isti izgled kao sobe na sjevernoj strani. I bile su tako duge i tako široke i imale su jednake izlaze i jednako su bile uređene.
12. Ulazi su im bili kao ulazi u sobe što su bile prema jugu. Jedan je ulaz bio na početku puta, koji je uza zid išao prema istoku, gdje se ulazilo.
13. On mi reče: “Sobe na sjevernoj strani i sobe na južnoj strani, što leže pred ograđenim prostorom, jesu svete sobe, u kojima svećenici koji se približavaju Gospodinu smiju jesti presvete darove. Ondje trebaju donijeti presveto, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju, jer je mjesto sveto.
14. Kad svećenici uđu, ne će izlaziti iz Svetišta u vanjski trijem. Ondje će ostavljati svoje haljine, u kojima su obavljali službu, jer su svete. Odijevat će druge haljine i tek onda odlaziti na mjesto određeno za narod.”
15. Kad je bio izmjerio unutarnji Hram, izvede me van, na istočna vrata, i izmjeri sve uokolo.
16. Izmjeri mjerilom istočnu stranu; imala je pet stotina mjerila.\
17. Tada se okrene i izmjeri sjevernu stranu; imala je pet stotina mjerila.\
18. Tada se okrene te izmjeri i južnu stranu; imala je pet stotina mjerila.\
19. Potom ode na zapadnu stranu i izmjeri pet stotina mjerila.
20. Izmjeri na sve četiri strane. Uokolo je bio zid; bio je dug pet stotina mjerila i širok pet stotina mjerila, da omeđi sveto mjesto od obične zemlje. \

Psalmi 133:1-3
1. Hodočasnička pjesma. Davidova. Gle, kako je lijepo i kako je ugodno kad braća žive zajedno!
2. Kao ulje dragocjeno na glavi, što silazi na bradu, bradu Aronovu, što silazi do ovratnika njegovih haljina.
3. Kao rosa s Hermona što pada na gore sionske. Ondje Gospod daje blagoslov, život dovijeka.

Izreka 29:6-6
6. U grijehu je zla čovjeka zamka; a pravednik se smije radovati i biti veseo. \

1 Petrova 1:1-25
1. Petar, apostol Isusa Krista, došljacima raseljeništva po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;\
2. koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!
3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih.
4. Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas
5. koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme.
6. Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama,
7. da vaša prokušana vjera? mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem? bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista.
8. Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću
9. što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.
10. To su spasenje tražili i ispitivali proroci koji su prorokovali o vašoj milosti.
11. Oni su ispitivali na koje ili na kakvo vrijeme smjera Kristov Duh u njima kad unaprijed svjedoči o Kristovoj muci i kasnijoj proslavi.
12. Njima je bilo objavljeno da ne služe sebi nego vama onim što su vam sada navijestili propovjednici evanđelja u Duhu Svetome, poslanom s neba, a sami anđeli žarko žele proniknuti u to.
13. Stoga opašite bokove svojega uma, budite trijezni i čvrsto se uzdajte u milost koju vam donosi očitovanje Isusa Krista.
14. Kao poslušna djeca ne popuštajte strastima iz prijašnjeg vremena svoga neznanja,
15. nego budite u cijelom svome životu sveti po primjeru Sveca koji vas je pozvao.
16. Pisano je naime: “Budite sveti, jer sam ja svet!”
17. Ako zazivate kao Oca onoga koji sve sudi nepristrano, po djelovanju, provodite u strahu vrijeme svoga zemaljskog putovanja.
18. Znajte da od ispraznog načina života, što ste ga baštinili od otaca, niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom,
19. nego skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprijekorni Jaganjac.
20. On je, doduše, bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas.
21. Vi po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih, i uvede ga u slavu, da trajno u Boga vjerujete i imate pouzdanje u njega.
22. Poslušni istini, očistili ste svoje duše za iskrenu bratsku ljubav. Zato ljubite svesrdno jedni druge.
23. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune, živom i neprolaznom Božjom riječju.
24. Uistinu, “svako je tijelo kao trava, svaka njegova slava kao cvijet trave; osuši se trava, i cvijet otpadne, \
25. ali Gospodnja riječ ostaje dovijeka.” A ova je riječ evanđelje koje vam je naviješteno.