A A A A A

Jezekilja 39:1-29
1. Ti, sine čovječji, prorokuj protiv Goga i reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Doista, ja ću izići protiv tebe, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala!
2. Primamit ću te, vodit ću te, povest ću te s krajnjega sjevera i dovest ću te na Izrćlove gore.
3. Izbit ću luk iz tvoje lijeve ruke i prosut ću ti strijele iz tvoje desne ruke.
4. Na gorama ćeš Izrćlovim pasti, ti i sve tvoje čete, i narodi koji su s tobom. Pticama grabljivicama, svemu što ima krila, i poljskim životinjama dat ću te, da te izjedu.
5. Na slobodnom ćeš polju pasti; jer ja sam to rekao? govori svemogući Gospodin. \
6. Oganj ću pustiti na Magoga i na one koji stanuju bezbrižno na obalama. Tada će spoznati da sam ja Gospodin.
7. Sveto svoje ime objavit ću usred svojega naroda Izrćla i ne ću dulje trpjeti da se oskvrnjuje moje sveto ime. Tada će narodi spoznati da sam ja Gospodin, svet u Izrćlu.
8. Evo to će doći i ispunit će se? govori svemogući Gospodin.? To je dan za koji sam govorio.
9. Stanovnici Izrćlovih gradova izići će i zapalit će oružje, velike i male štitove, lukove i strijele, sulice i koplja, i spalit će ih. Sedam godina ložit će ih.
10. Ne će više trebati nositi drva iz polja ili ih sjeći u šumama, nego će ložiti oružje. Tako će oplijeniti one koji su njih oplijenili, i porobiti one koji su njih porobili? govori svemogući Gospodin.
11. U onaj ću dan odrediti Gogu mjesto gdje će biti njegov grob u Izrćlu, Dolinu putnika, istočno od Mrtvoga mora. Ona će ubuduće zatvarati put putnicima. Ondje će se ukopati Gog i njegova vojska i prozvat će se “Dolina Gogove vojske.”
12. Izrćlova kuća imat će posla s njihovim ukopavanjem sedam mjeseci, da očisti zemlju.
13. Sve će pučanstvo u zemlji pomoći ukopavati. To će im biti na slavu u onaj dan kada se proslavim? govori svemogući Gospodin.
14. Postavljat će se jednako ljudi koji će pretraživati zemlju, da ukopavaju mrtvace koji su rastreseni po zemlji da bi je tako očistili. Sedam će mjeseci oni to činiti.
15. Kad tko bude prolazio zemljom i vidio ljudske kosti, napravit će kod njih znak, dok ih ne ukopaju grobari u Dolini Gogove vojske.
16. Ime tamošnjem gradu bit će Amona. Tako će se očistiti zemlja.
17. Tebi, sine čovječji, ovako veli svemogući Gospodin: Reci pticama, svemu što ima krila, i svim poljskim životinjama: Skupite se, dođite ovamo! Saberite se sa svih strana na moju žrtvenu gozbu što ću vam je zgotoviti, na veliku žrtvenu gozbu na Izrćlovim gorama, i jedite mesa i pijte krvi!
18. Jedite mesa junaka, pijte krvi zemaljskih knezova; ovnova, janjaca, jaraca i bikova, sve ugojene bašanske stoke!\
19. Jedite pretiline dok se ne nasitite, pijte dok se ne opijete na mojoj žrtvenoj gozbi, koju sam vam zgotovio!
20. Nasitite se za mojim stolom konja i konjanikâ, junakâ i ratnikâ svake vrste? govori svemogući Gospodin.
21. Tako ću objaviti svoju slavu među narodima. Svi će narodi vidjeti moj sud, što ga izvršavam, i moju ruku, što je stavljam na njih.
22. A Izrćlova kuća spoznat će da sam ja, Gospodin, njihov Bog, od onoga dana i dalje.
23. Narodi će spoznati da je Izrćlov dom morao ići u ropstvo zbog svojih opačina, jer su me bili ostavili. Zato sam odvratio svoje lice od njih i dao ih u ruke njihovim neprijateljima, tako da su svi pali od mača.
24. Po njihovoj nečistoći i po grijesima njihova vjerolomstva postupao sam s njima i sakrio sam svoje lice od njih.
25. Zato ovako govori svemogući Gospodin: “Sad ću okrenuti Jakovljevu sudbinu i smilovat ću se Izrćlovoj kući i revnovat ću za svoje sveto ime.
26. Stidjet će se svoje sramote i sve svoje nevjernosti, što su je učinili protiv mene, kad opet budu sigurno stanovali u svojoj zemlji, i nitko ih ne bude plašio.
27. Kad ih dovedem natrag iz naroda i saberem ih iz zemalja njihovih neprijatelja, pokazat ću se kao svet na njima, pred očima mnogih naroda.
28. Tada će spoznati da sam ja, Gospodin, njihov Bog, da sam ih odveo u ropstvo među neznabošce, ali i da ću ih opet sabrati u njihovu zemlju, i ne ću ih onda nijednoga ondje ostaviti.
29. Ne ću više kriti svojega lica od njih, jer ću izliti svoj duh na Izrćlovu kuću”, govori svemogući Gospodin.

Jezekilja 40:1-49
1. U dvadeset petoj godini našega ropstva, u početku godine, desetoga dana mjeseca, u četrnćstoj godini poslije osvojenja grada, upravo toga dana, dođe Gospodnja ruka nada me i odvede me onamo.
2. U Izrćlovu zemlju me odvede u jednom božanskom viđenju i postavi me na vrlo visoku goru. Na južnoj njezinoj strani nalazilo se nešto što je izgledalo kao kakav grad.
3. Kad me on onamo bio odveo, ukaza mi se najednom čovjek koji je bio sjajan kao mjed. Imao je u ruci lanenu vrpcu i mjerilo, i stajao je na vratima.
4. čovjek mi progovori: “Sine čovječji, gledaj ovamo svojim očima i slušaj svojim ušima! Pripazi točno na sve što ću ti pokazati! Jer si doveden ovamo da ti se to pokaže. Objavi Izrćlovoj kući sve što vidiš!”
5. I gle, bio je zid izvana oko Hrama. Mjerilo što ga je čovjek imao u ruci bilo je šest lakata dugo, lakat je bio običan lakat s podlanicom. On izmjeri širinu obzida. Iznosila je jedno mjerilo; isto tako visina: jedno mjerilo.\
6. I on dođe na vrata kojima je prednja strana bila prema istoku. Popne se uz stepenice i izmjeri prag vrata. Imao je širinu jednog mjerila; taj prvi prag imao je jedno mjerilo u širinu.\
7. Izmjeri sobe; svaka je imala jedno mjerilo u dužinu i jedno mjerilo u širinu, prostor između soba: pet lakata. Prag kod vrata uz trijem na unutarnjoj strani imao je jedno mjerilo.\
8. Izmjeri trijem kod vrata na unutarnjoj strani; imao je jedno mjerilo.\
9. Izmjeri trijem kod vrata; imao je osam lakata; njegovi zidni stupovi imali su dva lakta. Trijem kod vrata bio je prema unutra.\
10. Od soba kod istočnih vrata bile su tri na jednoj i tri na drugoj strani; sve tri imale su jednaku mjeru; zidni stupovi s obje strane imali su jednaku mjeru. \
11. Izmjeri širinu ulaza kod vrata; imala je deset lakata, i dužina hodnika kod vrata trinćst lakata.\
12. Pred sobama bila je po jedna ograda od jednog lakta širine s ove i s one strane. Soba na jednoj strani imala je šest lakata, isto tako soba na drugoj strani.
13. Izmjeri vrata od krova jedne sobe do krova druge sobe; širina je iznosila dvadeset i pet lakata od vrata do vrata.\
14. Izmjeri na stupovima šezdeset lakata. Pred stupovima bio je trijem uokolo na vratima.
15. Od prednje strane ulaza na vrata do prednje strane unutarnjeg trijema na vratima bilo je pedeset lakata.
16. Vrata su imala uokolo prozore što su prema sobama i njihovim stupovima iznutra upadali previše koso. I trijem je imao prozore uokolo prema unutra. Na stupovima je bio izrađen palmov nakit.
17. Povede me u vanjski trijem. Vidio sam ćelije i kameni pod, što je pokrivao trijem uokolo. Trideset ćelija bilo je na kamenom podu.
18. Pod na vratnim stranama imao je istu širinu kao vrata. To je bio unutarnji kameni pod.
19. Izmjeri širinu trijema od unutarnje prednje strane donjih vrata do prednje strane unutarnjeg trijema, izvana; bila je sto lakata na istočnoj i na sjevernoj strani.\
20. Potom izmjeri vrata kojima je prednja strana bila prema sjeveru, u vanjskom trijemu, u njihovoj dužini i širini.
21. Tri su sobe bile na jednoj i tri sobe na drugoj strani. Zidni stupovi i trijem imali su iste mjere kao kod prvih vrata; pedeset lakata iznosila je dužina i dvadeset i pet lakata širina.\
22. Prozori, trijem i palmov nakit imali su iste mjere kao kod vrata, kojima je vanjska prednja strana bila okrenuta prema istoku. Uz sedam stepenica penjalo se k njima gore. Trijem je bio prema unutarnjoj strani.
23. Vrata što su vodila u unutarnji trijem bila su naprema vanjskim sjevernim vratima i odgovarala su istočnim vratima; izmjeri od vrata do vrata sto lakata. \
24. Tada me odvede k jugu. Vidio sam i na jugu vrata. Izmjeri sobe, zidne stupove i trijem; imali su jednake mjere kao druga vrata.\
25. I bili su prozori na vratima i na trijemu uokolo kao drugi prozori. Dužina je iznosila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.
26. Uz sedam stepenica penjalo se gore. Trijem je bio prema unutra. Zidni stupovi nosili su s ove i s one strane palmov nakit.
27. Jedna su vrata vodila k unutarnjem trijemu na južnoj strani. Izmjeri od vrata do vrata prema jugu sto lakata.
28. Povede me kroz južna vrata u unutarnji trijem i izmjeri južna vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.\
29. Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere. Vrata i trijem imali su uokolo prozore. Pedeset lakata bila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.
30. Trijemovi su bili uokolo, dvadeset i pet lakata dugi i pet lakata široki.
31. Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima je bio izrađen palmov nakit. Uz osam stepenica penjalo se gore.
32. Onda me povede u unutarnji trijem, k vratima što su bila prema istoku, i izmjeri vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.\
33. Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere kao kod drugih vrata. Vrata i trijem imali su uokolo prozore. Pedeset lakata bila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.
34. Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima je bio napravljen palmov nakit s ove i s one strane. Penjalo se uz osam stepenica.
35. Tada me odvede na sjeverna vrata i izmjeri ih. Imala su jednake mjere kao druga vrata.
36. Sobe, stupovi i trijem imali su iste mjere kao druga vrata. Imala su i prozore uokolo. Dužina je bila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.
37. Trijem je bio prema vanjskomu trijemu. Na stupovima je bio izrađen palmov nakit s ove i s one strane. Penjalo se uz osam stepenica.
38. Uz stupove kod vrata bio je prostor s jednim pristupom, gdje su se prale žrtve paljenice.
39. U trijemu kod vrata stajala su dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani. Na njima su se klale žrtve paljenice, žrtva za grijeh i žrtva za krivnju.
40. I na vanjskoj pokrajnjoj stijeni, sjeverno od ulaza kroz vrata, stajala su dva stola, i na drugoj vanjskoj stijeni trijema kod vrata stajala su isto tako dva stola,
41. dakle četiri stola na jednoj strani i četiri stola na drugoj strani, na pokrajnjoj vratnoj stijeni, ukupno osam stolova na kojima se klalo.
42. Bila su tu i četiri stola od tesanoga kamena za žrtvu paljenicu, u dužini od pola lakta, pola lakta u širinu i jedan lakat u visinu. Na njih su se stavljale naprave kojim su se klale žrtve paljenice i žrtve klanice.
43. Uokolo su bile postavljene iskrivljene letvice pola dlana široke. Na stolovima je ležalo žrtveno meso.
44. Povede me i u unutarnji trijem. Ondje vidjeh dva prostora od kojih je jedan bio na pokrajnjoj stijeni sjevernih vrata licem prema jugu, drugi na pokrajnjoj stijeni južnih vrata licem prema sjeveru.
45. On mi reče: “Ovaj prostor, čije lice ide prema jugu, određen je za svećenike koji vrše službu u Hramu.
46. A prostor čije lice ide prema sjeveru određen je za svećenike koji obavljaju službu na žrtveniku, tj. za Sadokove sinove, koji se jedini od Levijevih sinova smiju približiti Gospodinu, da mu služe.”
47. Izmjeri i trijem: bio je sto lakata dug i sto lakata širok, bio je dakle četvorina. Pred Hramom je stajao žrtvenik za žrtve paljenice.
48. Odvede me i u trijem Hrama i izmjeri stupove trijema; stup na jednoj strani bio je pet lakata širok, isto tako onaj na drugoj strani bio je pet lakata širok. Širina vrata bila je četrnćst lakata, i širina pokrajnjih vratnih stijena tri lakta na jednoj i tri lakta na drugoj strani.\
49. Dužina trijema bila je dvadeset lakata i širina dvanćst lakata. Uz deset stepenica penjalo se k njemu. Na stupovima bili su stupići, jedan s ove, drugi s one strane.

Psalmi 132:10-18
10. Zbog sluge svoga Davida ne odvrati lica od svoga pomazanika!”
11. Gospod se zakleo Davidu, vjernošću od koje ne odstupa: “Potomka utrobe tvoje posadit ću na prijestolje tvoje.
12. Ako tvoji sinovi očuvaju moj Savez i odredbe moje kojima ih naučih, onda će i njihovi sinovi dovijeka sjediti na tvome prijestolju!”
13. Jer Gospod izabra Sion, htjede ga za svoje prebivalište.
14. ”Ovo je moje počivalište zavijeke. Ovdje ću boraviti jer ga zaželjeh.
15. Zalihe ću njegove blagosloviti, siromahe njegove kruhom ću nasititi.
16. Svećenike ću njegove zaodjenuti spasenjem. Njegovi pravednici će kliktati radosno.
17. Tu ću učiniti da izraste rog Davida, pripravit ću svjetiljku svome pomazaniku.
18. Neprijatelje ću njegove pokriti sramotom, a na njemu će sjati kruna njegova!”

Izreka 29:5-5
5. čovjek koji laska svome bližnjemu, razapinje mrežu njegovim nogama.

Jakova 5:1-20
1. Hodite sad vi, bogati, plačite i jaučite zbog nevolja koje idu na vas!
2. Bogatstvo vam istrunu, i odjeću vam pojedoše moljci.
3. Vaše zlato i srebro zahrđa, njihova hrđa bit će svjedočanstvo protiv vas i izjest će vaša tjelesa kao oganj. Nagomilaste blago u posljednje dane.
4. Gle, uskraćivana plaća poslenika koji su želi vaše njive viče i vika žetelaca dođe do ušiju Gospodina nad vojskama.
5. Raskošno ste živjeli na zemlji u nasladama, ugojili ste svoja srca za dan klanja.
6. Osudiste, ubiste pravednika, i on vam se ne usprotivi.
7. Strpite se dakle, braćo, do Gospodinova dolaska! Gle, poljodjelac iščekuje dragocjeni rod zemlje, i strpljivo čeka dok ne primi ranu i kasnu kišu.
8. Strpite se dakle i vi, i utvrdite svoja srca, jer se približi Gospodinov dolazak.
9. Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete suđeni! Gle, sudac stoji na vratima.
10. Za uzor u ustrajnom i strpljivom podnošenju nevolja uzmite, braćo, proroke koji su govorili u Gospodnje ime!
11. Gle, blaženima nazivamo one koji su ustrajali. Za Jobovu strpljivost ste čuli i svršetak ste Gospodnji vidjeli, jer je Gospodin vrlo milostiv i milosrdan.
12. A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom zakletvom, nego neka vaše “da” bude “da”, i vaše “ne” neka bude “ne”, da ne padnete pod sud.
13. Trpi li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve!
14. Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve, i neka mole nad njim mažući ga uljem u Gospodnje ime!
15. I molitva vjere spasit će bolesnika, i podignut će ga Gospodin; i ako je učinio grijehe, oprostit će mu se.\
16. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe, i molite jedni za druge da ozdravite, jer mnogo može ustrajna molitva pravednika.
17. Ilija je bio čovjek podvrgnut patnji kao i mi, i vruće je molio da ne bude kiše, i ne bi kiše na zemlji tri godine i šest mjeseci.
18. I opet se pomolio, i nebo dade kišu i zemlja dade svoj rod.
19. Braćo moja, ako tko od vas odluta od istine pa ga netko vrati,
20. neka zna: onaj koji vrati grješnika s njegova krivoga puta, spasit će mu život od smrti i pokrit će mnoštvo grijehâ.