A A A A A

Jezekilja 37:1-28
1. Gospodnja ruka dođe nada me. Gospodin me izvede u duhu van i postavi me usred doline što je bila puna mrtvačkih kostiju.
2. Provede me pokraj njih uokolo. I gle, bilo ih je vrlo mnogo po dolini, bile su sasvim suhe.
3. On me upita: “Sine čovječji, mogu li opet oživjeti ove mrtvačke kosti?” Ja odgovorih: “Svemogući Gospodine, ti znaš.”
4. Tada mi reče: “Prorokuj o tim kostima i kaži im: Suhe kosti, čujte Gospodnju riječ!
5. Ovako govori svemogući Gospodin ovim kostima: Gle, ja ću staviti u vas duh, da oživite.
6. Napravit ću vam žile i učiniti da vam izraste meso, i navući ću na vas kožu, i ulit ću vam duh, da oživite. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin.”
7. Ja sam prorokovao kako mi je bilo zapovjeđeno. Tada je nastao šum, kada sam prorokovao. Bio je štropot, i kosti su se pribirale, jedna uz drugu.
8. Vidio sam kako su na njima izrasli žile i meso i kako se na njih navukla koža. Ali još nije bilo u njima duha.
9. On mi reče: “Prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji! Reci duhu: Ovako veli svemogući Gospodin: Duše, dođi od četiri vjetra, dahni u ove usmrćene, da opet ožive!”
10. I kad sam prorokovao kako mi je bio zapovjedio, dođe duh u njih. One oživješe i postaviše se na svoje noge, jedna silno velika vojska.
11. On mi reče: “Sine čovječji, ove su kosti sva Izrćlova kuća. One govore: Kosti su naše usahnule; nada je naša prošla; nema ništa od nas. \
12. Zato prorokuj i kaži im: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću otvoriti vaše grobove i vas, narode moj, izvesti iz grobova i dovesti vas natrag u Izrćlovu zemlju.
13. Spoznat ćete da sam ja Gospodin, kad otvorim vaše grobove i vas, narode moj, izvedem iz vaših grobova.
14. Učinit ću da dođe u vas moj duh, da oživite, i naselit ću vas opet u vašoj zemlji. Tada ćete spoznati da sam ja, Gospodin, to rekao i izvršio”, govori Gospodin.
15. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
16. ”Ti, sine čovječji, uzmi jedno drvo i napiši na njemu: Juda i Izrćlovi sinovi, njegovi saveznici! Uzmi još jedno drvo i napiši na njemu: Josip, Efrajimovo stablo, i sva Izrćlova kuća, njegovi saveznici.
17. Sastavi oboje u jedno drvo! Neka budu jedna cjelina u tvojoj ruci!
18. Kad te upitaju sinovi tvoga naroda: Hoćeš li nam objasniti, što time misliš??
19. odgovori im: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću uzeti Josipovo drvo, što je u Efrajimovoj ruci, i ono Izrćlovih plemena, njegovih saveznika, i sastavit ću ga s Judinim drvetom i tako ih učiniti jednim jedinim drvetom, tako da budu jedna cjelina u mojoj ruci.
20. Drveta na kojima si napisao, držat ćeš u svojoj ruci pred njihovim očima
21. i kazat ćeš im: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću uzeti Izrćlove sinove iz naroda kamo su otišli i sabrat ću ih sa svih strana, i dovesti ih natrag u njihovu zemlju.
22. Učinit ću ih jednim jedinim narodom u zemlji, na Izrćlovim gorama. Jedan će kralj vladati nad svima njima. Ne će više biti dva naroda i ne će više biti razdijeljeni u dva kraljevstva.
23. Ne će se više oskvrnjivati svojim idolima i gnusobama, svojim bogovima, niti kakvim grijesima. Oslobodit ću ih od svih grijeha vjerolomstva, u čemu su griješili, i očistit ću ih. Oni će postati moj narod, i ja ću biti njihov Bog.
24. Moj sluga David bit će kralj nad njima. Svi će imati samo jednoga pastira. Hodit će po mojim zapovijedima i brižno će držati moje uredbe.
25. Stanovat će u zemlji koju sam dao svojemu sluzi Jakovu, u kojoj su stanovali njihovi oci. U njoj će stanovati sa svojom djecom i unučadi dovijeka. Moj sluga David bit će njihov knez dovijeka.
26. Sklopit ću s njima Savez mira; bit će to vječan Savez s njima. Utvrdit ću ih i umnožit ću ih. Svoje svetište podići ću u njihovoj sredini za vječna vremena.\
27. Prebivalište će mi biti kod njih. Ja ću biti njihov Bog, i oni će biti moj narod.
28. Tada će narodi spoznati da sam ja, Gospodin, taj koji posvećuje Izrćla, kad moje svetište bude u njihovoj sredini dovijeka.”

Jezekilja 38:1-23
1. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, upravi svoje lice na Goga u zemlji Magogu, velikog kneza Mešeka i Tubala! Prorokuj protiv njega
3. i reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv tebe, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala!
4. Primamit ću te i stavit ću ti kuke u čeljusti. Dovest ću ovamo tebe i svu tvoju vojsku, konje i konjanike, sve dobro opremljene, veliku četu sa štitovima i štitićima, sve koji se bore mačem.
5. Perzijanci, Kuš i Put su među njima, svi sa štitom i šljemom.
6. Gomer i sve njegove čete, kuća Togarma, krajnji sjever i sve njegove čete, mnogi su narodi s tobom.
7. Budi spreman i naoružaj se, ti i sve tvoje čete, što su se sabrale oko tebe! Stoj mi spreman na uslugu!
8. Poslije mnogo dana dobit ćeš zapovijed. Na kraju godinâ doći ćeš na jednu zemlju koja je oslobođena od sile mača i sabrana iz mnogih naroda na Izrćlove gore, što su dugo bile puste. Bila je izvedena iz naroda. Sada u njoj svi stanuju u sigurnosti.
9. Ti ćeš se podići kao bura, doći ćeš kao oblak da pokriješ zemlju, ti i sve tvoje čete, i mnogi narodi s tobom.
10. Ovako veli svemogući Gospodin: U onaj dan podići će se zle misli u tvom srcu i smišljat ćeš opak naum.
11. Mislit ćeš: Uzići ću u zemlju koja je otvorena i neutvrđena. Doći ću k onima koji žive sigurno i mirno, koji svi stanuju bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata,
12. da plijenim i grabim, da stavim svoju ruku na ruševine što su opet naseljene, na narod koji je bio opet sabran iz narodâ, opet sebi stekao imanje i dobro, koji prebiva u središtu zemlje.”
13. Šeba i Dedan i taršiški trgovci, i svi njihovi prodavači kazat će ti: “Dolaziš zacijelo plijeniti. Sigurno si skupio vojsku da grabiš, da uzmeš srebro i zlato, da odneseš imanje i dobro, ukratko, da naplijeniš bogat plijen.
14. Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: Ovako veli svemogući Gospodin: Zaista, u ono vrijeme, kad moj narod Izrćl bude mirno stanovao, ti ćeš se podići.
15. I iz svojega mjesta na krajnjem sjeveru doći ćeš i mnogi narodi s tobom, svi jašući na konjima, velika četa, silna vojska.
16. Podići ćeš se na moj narod Izrćla kao oblak, da pokriješ zemlju. Na kraju danâ dogodit će se da te dovedem protiv svoje zemlje, da me spoznaju narodi kad se pred njihovim očima pokažem kao svet na tebi, Bože!
17. Ovako veli svemogući Gospodin: Ti si onaj o kojemu sam govorio u prošle dane preko svojih slugu, Izrćlovih proroka, koji su prorokovali u one dane i godine, da ću te dovesti protiv njih.
18. U onaj dan, u koji dođe Gog protiv Izrćlove zemlje? govori svemogući Gospodin? planut će u meni moj gnjev.
19. U revnosti svojega gnjeva, u ognju svoje jarosti velim: Doista, u onaj će dan doći velik potres na Izrćlovu zemlju.
20. Pred mojim će licem zadrhtati morske ribe, nebeske ptice, poljske životinje i sve što gmiže po zemlji, i svi ljudi što žive na zemlji. Gore će se rasprsnuti, stijene će se oboriti i svi će zidovi popadati na zemlju.
21. Dozvat ću protiv njega mač po svim svojim gorama? govori svemogući Gospodin. Svaki će okrenuti svoj mač protiv drugog.
22. Sudit ću mu kugom i krvlju, pljuskom i kamenjem od tuče. Oganj i sumpor pustit ću na nj i na njegove čete, i na mnoge narode koji su s njim.
23. Tako ću se pokazati kao velik i svet, i objaviti se pred očima mnogih naroda. Tada će spoznati da sam ja Gospodin.”

Psalmi 132:1-9
1. Hodočasnička pjesma. Spomeni se, Gospode, Davida i svih njegovih napora.
2. Kako se zakle Gospodu, zavjetovao se Snazi Jakovljevoj:
3. ”Ne ću ući u šator doma svoga, niti ću uzići na postelju svoje ložnice,
4. ne ću dati sna svojim očima, ni drijema svojim vjeđama,
5. dok ne nađem mjesto Gospodu, boravište Snazi Jakovljevoj!”
6. ”Evo, čusmo za njega u Efrati, nađosmo ga u Poljima jaarskim.
7. Uđimo u stan njegov; poklonimo se podnožju njegovih nogu. \
8. Ustani, Gospode, pođi k svom počivalištu, ti i Kovčeg moći tvoje!
9. Svećenici tvoji nek se odjenu pravednošću! Nek se raduju tvoji pobožnici!

Izreka 29:4-4
4. Kralj koji je pravedan, daje svojoj zemlji opstanak; a koji nameće poreze, satire je. \

Jakova 4:1-17
1. Odakle ratovi i rasprave među vama? Odakle? Zar ne od vaših pohlepa koje se bore u vašim udovima?
2. Želite, a nemate pa ubijate. Zavidite, a ne možete postići pa se borite i vojujete. Nemate jer ne molite.
3. Molite, a ne primate, jer zlo molite da u svojim nasladama potrošite.
4. Preljubnici, ne znate li da je prijateljstvo prema ovom svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Božji.
5. Ili mislite da uzalud Pismo govori: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?
6. A on daje veću milost, jer govori: “Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost.”
7. Pokorite se dakle Bogu, a oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas!
8. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Operite ruke, grješnici, i očistite srca, vi ljudi razdijeljene duše!
9. Priznajte svoju bijedu, tugujte i plačite. Vaš smijeh neka se pretvori u plač, i radost u žalost!
10. Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti.
11. Ne ogovarajte jedni druge, braćo, jer tko ogovara brata ili sudi svojega brata, ogovara Zakon i sudi Zakonu. A ako Zakonu sudiš, nisi vršitelj Zakona, nego sudac.
12. Jedan je zakonodavac i sudac koji može spasiti i pogubiti. A ti, tko si ti da sudiš bližnjega?
13. Slušajte sad vi, koji govorite: “Danas ili sutra poći ćemo u ovaj i onaj grad, provest ćemo ondje jednu godinu, trgovat ćemo i steći ćemo.”
14. A ne znate što će biti sutra! Doista, što je vaš život? Dašak ste koji se na čas pojavi, i onda ga nestane.
15. Umjesto da reknete: “Ako Gospodin htjedne, živjet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono”,
16. vi se ponosite svojim hvalisanjem. Svako je takvo hvalisanje zlo.
17. Tko dakle zna dobro činiti a ne čini, griješi.