A A A A A

Jezekilja 33:1-33
1. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, govori sinovima svojega naroda i kaži im: Kad pustim na koju zemlju mač, i narod one zemlje uzme koga između sebe i postavi ga sebi za stražara,
3. i on vidi mač gdje dolazi na zemlju, zatrubi u trubu i opomene narod;\
4. i ako tko čuje glas trube, a ne da se opomenuti, i mač dođe i pogubi ga, krv će njegova doći na njegovu glavu.
5. On je čuo glas trube, a nije se dao opomenuti; krv će njegova doći na njega. A onaj se opomenuo i dušu je svoju spasio.\
6. Ako li stražar vidi mač gdje dolazi i ne zatrubi u trubu, i narod ne bude opomenut, i mač dođe i pogubi koga između njih, taj će, doduše, poginuti zbog svoje krivnje, ali ću njegovu krv iskati iz stražareve ruke.
7. I ja sam tebe, sine čovječji, postavio stražarom Izrćlovoj kući. Kad čuješ riječ iz mojih usta, opominji ih u moje ime!
8. Kad kažem bezbožniku: Bezbožniče, moraš poginuti? a ti to ne kažeš i ne odvratiš bezbožnika od njegova zla puta? taj će bezbožnik, doduše, poginuti zbog svoje krivnje, ali ću njegovu krv iskati iz tvoje ruke.
9. Ako li si opomenuo bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti zbog svoje krivnje, a ti si spasio svoj život.
10. A ti, sine čovječji, reci Izrćlovoj kući: Ovako ste vi govorili: Naša zlodjela i grijesi na nama su; zbog njih propadamo. Kako bismo mogli još živjeti?\
11. Reci im: Tako ja bio živ? govori svemogući Gospodin? nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati sa svoga puta i da živi. Vratite se, vratite se sa svojih zlih putova! Jer zašto hoćete umrijeti, Izrćlova kućo?
12. Zato, sine čovječji, reci sinovima svojega naroda: Pravednost pravednika ne će spasiti u dan kad sagriješi, i bezbožnost bezbožnika ne će upropastiti u dan kad se vrati od svoje bezbožnosti. Ali ni pravednik ne može zbog svoje pravednosti ostati na životu u dan kad sagriješi.
13. Kad obećam pravedniku da će ostati na životu, i on se osloni na svoju pravednost i učini zlo, ne će se više spominjati sva njegova pravednost; zbog grijeha što ga je učinio, umrijet će.\
14. Ako li kažem bezbožniku: Moraš umrijeti!, i on se obrati od svojega grijeha i čini pravo i pravednost,
15. vrati zalog, vrati oteto, hodi po zapovijedima što vode k životu, i više ne čini nepravde, on će ostati na životu i ne će umrijeti.
16. Svi njegovi grijesi, što ih je počinio, ne će se više spominjati; činio je pravo i pravednost. Živjet će. \
17. Ipak govore sinovi tvoga naroda: Put Svemogućega nije pravedan. Ali njihov put nije pravedan.
18. Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti i čini nepravdu, umrijet će zbog toga.
19. A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i čini pravo i pravednosti, ostat će na životu zbog toga.
20. A vi govorite: Put Svemogućega nije pravedan. Svakoga ću od vas, Izrćlova kućo, suditi po njegovima djelima.”
21. U dvanćstoj godini, u desetom mjesecu, petoga dana toga mjeseca nakon našega odvođenja, dođe k meni jedan bjegunac iz Jeruzalema i javi: “Grad je zauzet.”
22. A ruka je Gospodnja bila došla na me već prije dolaska bjegunčeva. On je bio otvorio moja usta prije nego je onaj ujutro došao k meni. Otkako su moja usta bila tada otvorena, nisam više nikada zanijemio.
23. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
24. ”Sine čovječji! Koji stanuju u ruševinama u Izrćlovoj zemlji, govore ovako: Abraham je bio jedan jedini i dobio je u posjed zemlju. A nas je mnogo, nama je dana zemlja u posjed.
25. Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Vi jedete meso s krvlju, podižete oči k idolima i prolijevate krv, i hoćete uzeti zemlju u posjed?
26. Podupirete se na mač, činite gadosti i oskvrnjujete svaki ženu drugoga i hoćete uzeti zemlju u posjed?
27. Ovako im reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Tako ja živ bio! Koji stanuju u ruševinama, popadat će od mača, i tko je vani, dat će se divljim životinjama da ga proždru, i tko se zadržava u skrovištima i pećinama, od kuge će umrijeti.
28. Zemlju ću učiniti pustinjom i pustoši, i nestat će njezina ponosnog sjaja. Opustjet će Izrćlove gore, i nitko više ne će njima prolaziti.
29. Tada će oni spoznati da sam ja Gospodin, kad učinim zemlju pustinjom i pustoši zbog svih njihovih gadosti, što su ih počinili.
30. O tebi, sine čovječji, razgovaraju sinovi tvojega naroda na zidovima i na kućnim vratima i govore među sobom jedan drugome ovako: Dođite i čujte kakva riječ iziđe od Gospodina!
31. Tada dolaze k tebi, sjedaju pred tobom kao moj narod i slušaju tvoje riječi, ali ih ne izvršavaju; slatki su u svojim ustima, a njihovo srce ide za nepravednim dobitkom.\
32. Eto, ti si im kao kakav ljubavni pjevač, koji ima lijep glas i krasno udara u žice. Slušaju tvoje riječi, ali ih ne izvršavaju.
33. Ali kad to dođe? a evo dolazi? onda će spoznati da je prorok bio među njima.”

Jezekilja 34:1-31
1. Dođe mi riječ Gospodnja ovako:
2. ”Sine čovječji, prorokuj protiv Izrćlovih pastira, prorokuj i reci njima, pastirima! Ovako veli svemogući Gospodin: Teško Izrćlovim pastirima, koji pasu same sebe! Ne treba li da pastiri pasu stado?
3. Trošite mlijeko i odijevate se vunom. Tovne životinje koljete, a stada ne napasate.
4. Slabe životinje ne krijepite, bolesne ne liječite, ranjene ne zavijate, prognane ne dovodite natrag, izgubljene ne tražite, nego ih gazite žestinom i silom.
5. Stado se moje rasipa, jer nema pastira, i svim divljim životinjama služi za hranu. Ono se rasipa:
6. po svim gorama i na svakom visokom humu luta naokolo moje stado. Po svoj zemlji razasuto je moje stado. A nitko ga ne traži, nitko se ne brine za nj.
7. Zato, pastiri, čujte Gospodnju riječ!
8. Tako ja bio živ!? govori svemogući Gospodin. Budući da je moje stado postalo za grabež i za hranu divljim životinjama, i nije bilo pastira, i pastiri se moji nisu brinuli za moje stado, nego su moji pastiri napasali same sebe, a ne moje stado,
9. zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju!
10. Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv tih pastira i iskat ću svoje stado iz njihove ruke. Učinit ću kraj njihovoj pastirskoj službi. Ne će više pastiri pasti same sebe. Otet ću svoje stado iz njihovih ralja. Ne će im više služiti za hranu.
11. Jer ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću se sam zauzeti za svoje stado i nadgledati ga.
12. Kao što pastir nadgleda svoje stado, kad je kod svojih razasutih ovaca, tako ću i ja nadgledati svoje ovce i oslobodit ću ih iz svih mjesta, kamo su se razasuli kad je bilo mračno i tamno.
13. Izvest ću ih iz naroda, i sakupit ću ih iz zemalja, i dovest ću ih natrag u njihovu zemlju. Vodit ću ih na pašu na Izrćlovim gorama, u dolinama i po svim krajevima naseljenim u zemlji.
14. Vodit ću ih na dobru pašu. Na visokim Izrćlovim gorama bit će njihov pašnjak. Ondje će počivati na dobru pašnjaku i imat će masnu pašu na Izrćlovim gorama.
15. Ja ću sam pasti svoje stado i ja ću ih sam odmarati, govori svemogući Gospodin.
16. Zalutale ću tražiti, odagnane dovesti natrag, ozlijeđene zaviti, bolesne okrijepiti i zdrave i jake čuvati. Past ću ih kako je pravo.
17. A vi, stado moje? ovako govori svemogući Gospodin? vidite, ja ću tada suditi između ovce i ovce, između ovnova i jaraca.
18. Zar vam nije dosta da pasete na najboljoj paši? Zar morate ono što još ostane od vaše paše pogaziti nogama? Zar vam nije dosta da pijete najčistiju vodu? Zar morate ono što ostane zamutiti nogama?
19. Moraju li moje ovce popasti ono što pogaze vaša stopala, i piti ono što pomute vaše noge?
20. Zato im ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću sada suditi između debelih i mršavih ovaca.
21. Budući da vi bokovima i ramenima potiskujete slabe ovce i rogovima ih bodete, dok ih ne istjerate van,
22. zato ću ja pomoći svome stadu da vam više ne bude plijen, i sudit ću između ovce i ovce.
23. Podignut ću im jednoga pastira koji će ih pasti, svojega slugu Davida; on će ih pasti i bit će im pastir.\
24. I ja, Gospodin, bit ću njihov Bog, i moj sluga David bit će knez među njima. Ja, Gospodin, to sam rekao.
25. Učinit ću s njima Savez mira i divlje ću životinje istrijebiti iz zemlje, tako da u pustinji mogu stanovati sigurno i spavati po šumama.
26. Podijelit ću blagoslov njima i zemlji oko svoje gore i puštat ću dažd na vrijeme; blagoslovljen će to biti dažd.\
27. Drveće će poljsko donositi svoje plodove i zemlja će davati svoj prirod. Stanovat će sigurno na svojoj grudi i spoznat će da sam ja Gospodin, kad slomim palice njihova jarma i izbavim ih iz ruke onih koji ih zarobiše.
28. Ne će više biti plijen narodima. Životinje ih ne će više jesti, nego će živjeti sigurno, i nitko ih ne će plašiti.
29. Učinit ću da im nikne obilat nasad. Nitko više u zemlji ne će umirati od gladi. Ne će više podnositi sramote od naroda.
30. Tada će spoznati da sam ja, Gospodin, njihov Bog, s njima i da su oni Izrćlova Boga, moj narod, govori svemogući Gospodin.
31. Jer vi ste moje stado, stado moje paše, vi ljudi, a ja sam vaš Bog, govori svemogući Gospodin.”

Psalmi 130:5-8
5. Ja se uzdam u Gospoda. Duša se moja u njegovu uzda riječ.
6. Moja duša više iščekuje Gospoda nego noćna straža zoru; kao stražari zoru, \
7. nek se uzda Izrćl u Gospoda, jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
8. I on će otkupiti Izrćla od svih grijeha njegovih.

Izreka 29:1-1
1. čovjek koji unatoč svemu opominjanju ostaje tvrdoglav, odjednom će propasti i ne će mu biti spasenja.

Jakova 2:1-26
1. Braćo moja, nemojte miješati s pristranošću vjeru u slavnoga našeg Gospodina Isusa Krista!
2. Doista, ako dođe na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem i u raskošnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj,
3. a vi pogledate onoga koji nosi raskošnu odjeću i reknete mu: Ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu reknete: Ti stani tamo ili sjedi niže mojega podnožja,
4. niste li postupili proizvoljno i osudili nepravedno?
5. čujte, ljubljena moja braćo! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogataše u vjeri i za baštinike kraljevstva što ga obeća onima koji njega ljube?
6. A vi osramotiste siromaha. Nisu li bogataši oni koji vas tlače i vuku vas na sudove?
7. Ne psuju li oni lijepo ime koje je na vas zazvano?
8. Ako zaista vršite kraljevski zakon po Pismu: “Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe”, dobro činite!
9. Ako li ste pristrani, činite grijeh, i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.
10. Jer tko god drži cijeli Zakon, a pogriješi u jednome, kriv je za sve.
11. Onaj koji je rekao: “Ne čini preljub”, rekao je također: “Ne ubijaj.” Ako dakle ne učiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.
12. Tako govorite i tako činite, kao oni koji trebaju biti suđeni zakonom slobode:
13. Jer će sud biti bez milosrđa onome koji ne čini milosrđa, a milosrđe nadmašuje sud.
14. Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a djelâ nema? Zar ga može vjera spasiti?
15. Ako su brat ili sestra goli i nemaju svagdanje hrane,
16. i rekne im koji od vas: “Idite u miru, grijte se i nasitite se”, a ne dadu što im je potrebno za tijelo, što koristi?
17. Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.
18. Ali reći će tko: Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz svojih djela.
19. Ti vjeruješ da je jedan Bog. Dobro činiš. I đavli vjeruju pa dršću.
20. Hoćeš li znati, o ludi čovječe, da je vjera bez djela mrtva?
21. Abraham, naš otac, ne opravda li se djelima kad prinese svoga sina Izaka na žrtvenik?
22. Vidiš li da je vjera surađivala s njegovim djelima i da se je djelima usavršila?
23. I ispuni se Pismo koje govori: “Abraham povjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu.” I bi nazvan “prijatelj Božji”.
24. Vidite da se djelima opravdava čovjek, a ne samom vjerom.
25. Jednako i Rahaba, bludnica, ne opravda li se djelima kad primi glasnike i izvede ih drugim putem?
26. Doista, kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.