A A A A A

Jezekilja 29:1-21
1. U desetoj godini, u desetom mjesecu, dvanćstoga dana toga mjeseca, dođe mi Gospodnja riječ ovako:
2. ”Sine čovječji, upravi lice prema faraonu, egipatskom kralju, i prorokuj protiv njega i protiv svega Egipta!
3. Reci ovo: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izaći protiv tebe, faraone, egipatski kralju, ti veliki krokodile! Ti ležiš među nilskim rukavcima i govoriš: Moj je Nil; ja sam sebe samoga stvorio. \
4. Ja ću staviti kuke u tvoje čeljusti i učinit ću da se ribe nilskih rukavaca nahvataju na tvoje ljuske, i izvući ću te iz nilskih rukava zajedno sa svim ribama tvojih nilskih rukavaca, što su se nahvatale na tvojim ljuskama.
5. Tada ću te baciti u pustinju sa svim ribama nilskih rukavaca. Na kopnu ćeš podleći, ne ćeš se dići ni biti pokopan. Divljim životinjama i pticama nebeskim dat ću te, da te pojedu.
6. Tada će svi egipatski stanovnici spoznati da sam ja Gospodin. Oni su samo štap od trske Izrćlovu domu.
7. Kad te oni uzmu u ruku, ti se rascjepkaš i rasiječeš im sve rane, i kad se oni naslone na te, ti se prebiješ i uskolebaš im čitavo tijelo.
8. Zato ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću pustiti na te mač i uništit ću u tebi čovjeka i stoku.
9. Egipat će postati pustinja i pustoš, i tako će spoznati da sam ja Gospodin. Zato što si rekao: Moj je Nil; ja sam sebe samoga stvorio,\
10. evo, izići ću protiv tebe i protiv tvojih nilskih rukavaca. Obratit ću Egipat u pustoš i pustinju od Migdola do Sevana, do granice Kuša.
11. Ne će prelaziti preko njega noga ni čovjeka ni živinčeta. Ostat će nenastanjen četrdeset godina.
12. Učinit ću od Egipta najveću od svih pustinja, i njegovi će gradovi biti najpustiji od svih gradova četrdeset godina. Razasut ću Egipćane među narode i razagnat ću ih po zemljama.
13. Jer ovako veli svemogući Gospodin: Kad prođe četrdeset godina, skupit ću Egipćane iz naroda među koje su bili razasuti.
14. Ja ću okrenuti sudbinu Egipta i dovest ću ih opet u zemlju Patros, odakle vuku lozu. Ondje će biti malo kraljevstvo.
15. Manje će biti od drugih kraljevstava i ne će se više uzdići na narode. Njihov ću broj učiniti tako neznatnim da više ne vladaju narodima.
16. Za Izrćlovu kuću ne će više biti vrijedni pouzdanja, nego će joj samo još dozivati u pamet krivnju da je trčala za njima. Spoznat će da sam ja svemogući Gospodin.”
17. U dvadeset sedmoj godini, u prvom mjesecu, prvoga dana toga mjeseca, dođe mi Gospodnja riječ ovako:
18. ”Sine čovječji! Nabukodonozor, babilonski kralj, zadao je vojsci tešku službu protiv Tira. Svaka je glava ćelava, svako je rame krvavo nažuljano. Ali plaće nije bilo ni njemu ni njegovoj vojsci od Tira za rad što ga je učinio za nj.
19. Zato ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću dati babilonskom kralju Nabukodonozoru Egipat. On će odvući bogata njegova dobra. On ga smije razgrabiti i oplijeniti. To će biti plaća njegovoj vojsci.
20. Kao plaću za rad što ga je učinila dat joj je Egipat. Za me je radila, govori svemogući Gospodin.
21. Na ovaj ću dan dati Izrćlovu domu novu snagu i tebi ću otvoriti usta među njima. Tada će spoznati da sam ja Gospodin.”

Jezekilja 30:1-26
1. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Jaučite! Teško danu!
3. Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, taman dan. On će biti vrijeme kazne narodima.
4. Mač će doći u Egipat; u Kušu će vladati vrlo bolna tjeskoba, kad stanu padati pobijeni Egipćani, kad se budu odvlačila njihova velika dobra i raskopavali njihovi temelji. \
5. Kuš, Put, Lud, sva mješavina narodâ, Kub i drugi saveznici popadat će s njima od mača.
6. Ovako veli Gospodin: Popadat će potpornji Egipta, i oborit će se njegova ponosna moć. Od Migdola do Sevana popadat će od mača njegovi ljudi? govori svemogući Gospodin.
7. Zemlja će njegova biti najpustija od svih zemalja i njegovi gradovi najpustiji od svih gradova.
8. Oni će spoznati da sam ja Gospodin kad stavim oganj na Egipat i svi se njegovi pomoćnici satru.
9. U onaj će dan ići preda mnom poslanici na lađama, da trgnu Kušite iz njihove bezbrižnosti. Tjeskoba vrlo bolna doći će na njih kao na nesretni dan Egipta; jer evo, on je došao. \
10. Ovako veli svemogući Gospodin: Učinit ću kraj ljudstvu u Egiptu rukom Nabukodonozora, babilonskoga kralja.
11. On i njegov narod, najokrutniji od narodâ, doći će i zemlju će poharati. Trgnut će mač na Egipat i napunit će zemlju pobijenima.
12. Isušit ću rijeke Nila i predat ću zemlju u ruke zlikovcima. Opustit ću zemlju i sve što je u njoj rukom tuđinaca. Ja, Gospodin, to sam rekao.
13. Ovako veli svemogući Gospodin: Uništit ću idole i satrt ću kumire u Memfisu. Ne će više biti kneza iz Egipta. Pustit ću strah u Egipat,
14. opustošit ću Patros, stavit ću oganj na Tanis i izvršit ću sud na gradu No.
15. Izlit ću svoj gnjev na Sin, bedem Egipta, i istrijebit ću ljudstvo u mjestu No.
16. Stavit ću oganj na Egipat. Sin će se previjati od tjeskobe. Memfis će biti osvojen, i zidovi će mu biti oboreni.
17. Mladi ratnici iz Heliopola i Pi-Beseta popadat će od mača, i sve će ostalo otići u ropstvo.
18. U Tafnisu će dan pomrčati kad ondje slomim žezla Egipta, i kad se u njemu učini kraj njegovu ponosnom sjaju. Oblak će ga pokriti. Gradovi će njegovi otići u ropstvo.
19. Tako ću izvršiti kazneni sud na Egiptu, i oni će spoznati da sam ja Gospodin.”
20. U jedanćstoj godini, u prvom mjesecu, sedmoga dana toga mjeseca, dođe mi Gospodnja riječ ovako:
21. ”Sine čovječji, ja sam slomio mišicu faraonu, egipatskom kralju. Eto, ona se više ne zavija. Ne uzima se lijek i ne stavlja se zavoj na nju, da bi opet postala jaka i mogla držati mač.
22. Zato ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv faraona, egipatskog kralja, i razmrskat ću mu obje mišice, zdravu i slomljenu, i izbit ću mu mač iz ruke.
23. Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljama.
24. A okrijepit ću mišice babilonskom kralju i dat ću mu svoj mač u ruku. A slomit ću mišice faraonu, da jeca pred njim kao čovjek teško ranjen.
25. Mišice babilonskom kralju ću okrijepiti, a faraonu će mišice klonuti. Spoznat će da sam ja Gospodin, kad budem dao svoj mač u ruku babilonskom kralju, da njim zamahne na Egipat.
26. Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljama. Spoznat će da sam ja Gospodin.”

Psalmi 129:5-8
5. Nek se postide i uzmaknu svi koji mrze Sion.
6. Nek budu k'o trava na krovovima što se osuši prije nego naraste.
7. Od nje žetelac ne napunja svoju ruku, ni naručje onaj koji veže snopove.
8. A koji prolaze ne govore: “Neka vas blagoslovi Gospod! Blagoslivljamo vas u ime Gospodnje.”

Izreka 28:27-27
27. Tko daje siromahu, ne će mu ništa nedostajati; a tko zatvara svoje oči pred njim, bit će obasut klevetama. \

Hebrejima 13:1-25
1. Neka je trajna bratska ljubav!
2. Gostoljubivosti ne zaboravljajte jer njom neki, ne znajući, ugostiše anđele!
3. Sjećajte se sužanja kao da ste s njima zasužnjeni; onih koje zlostavljaju, jer ste i sami u tijelu!\
4. Ženidbu neka svi poštuju, i ženidbena postelja neka bude čista, jer bludnicima i preljubnicima sudit će Bog.
5. Ne budite srebroljupci, budite zadovoljni onim što imate! Jer on reče: “Ne ću te ostaviti, niti ću te napustiti.”
6. Zato možemo s pouzdanjem govoriti: “Gospodin je moj pomoćnik, i ne ću se bojati; što će mi učiniti čovjek?” \
7. Sjećajte se svojih predstojnika koji su vam izlagali Božju riječ; gledajte na svršetak njihova življenja i nasljedujte njihovu vjeru!\
8. Isus Krist je isti jučer i danas i uvijeke.
9. Ne dajte se zavesti različitim tuđim naucima, jer je bolje milošću utvrđivati srce, negoli jelima od kojih ne imadoše koristi oni koji se pridržavaju propisa o njima.
10. Imamo žrtvenik od kojega ne smiju jesti oni koji služe Šatoru.
11. Jer se izvan tabora spaljuju tjelesa onih životinja čiju krv za grijeh unosi veliki svećenik u Svetinju nad svetinjama.
12. Zato je i Isus trpio izvan vrata, da posveti narod svojom krvlju.
13. Iziđimo dakle k njemu izvan tabora, noseći njegovo poniženje.
14. Jer ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo onaj koji će doći.
15. Po njemu dakle prinosimo svagda Bogu zahvalnu žrtvu, to jest plod usana koje slave njegovo ime!
16. A ne zaboravljajte dobročinstva i zajedništva, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu!
17. Slušajte svoje predstojnike i budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun; da to s radošću čine, a ne uzdišući, jer vam to ne pomaže!\
18. Molite za nas, jer se uzdamo u to da imamo dobru savjest i da se nastojimo u svemu dobro vladati.
19. A još vas više molim da to činite, kako bih se što prije vratio k vama.
20. A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza uskrisi od mrtvih velikoga pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,
21. neka vas usavrši u svakome dobru, da vršite njegovu volju, čineći u nama što je ugodno pred njim, po Isusu Kristu kojemu slava u vijeke vjekova! Amen.
22. Molim vas, braćo, primite dobro ovu riječ ohrabrenja, jer vam pišem ukratko.
23. Znajte da je oslobođen naš brat Timotej. S njim ću vas vidjeti, ako brzo dođe.
24. Pozdravite sve svoje predstojnike i sve svete! Pozdravljaju vas ovi iz Italije.
25. Milost sa svima vama! Amen.