A A A A A

Jezekilja 27:1-36
1. Gospodnja mi riječ dođe ovako:
2. ”Sine čovječji, zapjevaj tužaljku nad Tirom!
3. Reci Tiru, koji stoji na ulazima prema moru i trguje s narodima na mnogim obalama: Ovako veli svemogući Gospodin: Tire, ti si mislio: Ja sam savršene ljepote!
4. Usred mora je tvoje područje. Savršenu ljepotu dali su ti tvoji graditelji.
5. Od senirskih čempresa sagradile se sve tvoje oplate. S Libanona uzimali se cedrovi, da ti se podigne jedrenjak.
6. Od bašanskih hrastova napravili su tvoja vesla. Palubu su ti napravili od jelovine s kitijimske obale, obložene u slonovu kost.
7. Šareno vezen egipatski bez bio je tvoje jedro, bio ti je zastava. Crveni i modri grimiz s eliških obala bio ti je pokrov.
8. Stanovnici Sidona i Arvada služili su ti kao veslači. Mudraci tvoji, Tire, bili su u tebi: oni su ti bili kormilari.
9. Starješine Gebala sa svojim mudracima boravili su u tebi i popravljali su tvoje pukotine. Sve morske lađe i njihovi mornari boravili su u tebi da od tebe kupe robu.
10. Perzijanci i ljudi iz Luda i Puta služili su ti u vojsci kao ratnici. Štit i šljem vješali su u tebi. Oni su ti davali sjaj.
11. Sinovi Arvada bili su s tvojom vojskom uokolo, na tvojim zidovima, u tvojim kulama stajali su Gamadejci. Na tvojim zidovima uokolo vješali su svoje štitove. Oni su usavršavali tvoju ljepotu.
12. Taršiš je zaključivao s tobom poslove zbog mnogog tvog bogatstva. Srebro, željezo, kositar i olovo davali su za tvoju robu.
13. Javan, Tubal i Mešek trgovali su s tobom. Robove i mjedene posude dobavljali su ti kao robu.
14. Iz kuće Togarmine donosili su na tvoj sajam konje, jahaće konje i mazge.
15. Dedanovi su sinovi s tobom trgovali. Mnoge primorske zemlje poslovale su s tobom. Dobavljale su ti slonovu kost i ebanovo drvo kao isplatu.
16. Sirijci su trgovali s tobom zbog mnoštva tvojih rukotvorina. Oni su donosili na tvoj sajam biser, grimiz, šarene vezove, bez, koralje i jaspis.
17. Juda i Izrćlova zemlja trgovali su s tobom. Donosili su na tvoj sajam pšenicu iz Minita, fino pecivo, med, ulje i balzam.
18. Damask je trgovao s tobom zbog mnoštva tvojih proizvoda, zbog mnoštva svakojakih dobara. Za vino iz Helbona i vunu iz Sahara
19. donosili su na tvoj sajam Dan i Javan iz Uzala umjetno kovano željezo, kositar i mirodije.
20. Dedan je trgovao s tobom vunenim pokrivačima za jahanje.
21. Arapi i svi knezovi Kedra zaključivali su s tobom poslove. Trgovali su s tobom janjcima, ovnovima i jarcima.
22. Trgovci iz Šebe i Rame trgovali su s tobom. Najbolju vrstu balzama, svakojako drago kamenje i zlato donosili su na tvoj sajam.
23. Haran, Kane i Eden trgovali su s tobom. Trgovci iz Šebe, Asirije i cijele Medije trgovali su s tobom.
24. Oni su trgovali s tobom sjajnim haljinama i plaštevima od modroga grimiza i šarenim vezivom, šareno otkanim prostiračima, spletenim i uvijenim konopcima.
25. Taršiške su lađe otpremale tvoju robu. Pun, krcat i teško natovaren bio si usred mora.
26. Na pučinu su te odvezli tvoji veslači. Ali te vjetar istočnjak razbio usred mora.
27. Tvoje bogatstvo, dobra i roba, mornari i kormilari, tvoji popravljači i trgovci, svi tvoji vojnici, koji su u tebi, i sav tvoj mnogi narod u tebi: ruše se u dubinu mora na dan tvojega pada.
28. Od glasne vike tvojih kormilara tresu se morske plohe.
29. Iz svojih lađa izići će svi veslači. Svi mornari, koji plove morem, ići će na zemlju.
30. Jaukat će za tobom iza glasa, gorko će tugovati, posut će prahom svoju glavu, valjat će se u pepelu.
31. Za tobom će se oćelaviti i obući u haljine žalosti. Plaču za tobom zabrinutim srcem, gorko tuguju.
32. Tužaljku ti pjevaju i tuguju za tobom: Tko leži kao Tir tako tiho kao u grobu usred mora?
33. Kad je izlazila tvoja roba iz mora, sitio si mnoge narode. Svojim dobrima i mnoštvom svoje robe obogaćivao si zemaljske kraljeve.
34. Sad si se razbio u moru, u dubinama vode. Roba ti je sa svim tvojim narodom pala u tebi.
35. Sve stanovnike primorja hvata strah nad tobom. Kraljeve im drma groza, trese im se lice.
36. Trgovci među narodima zvižde za tobom. Strašno si dovršio i iščeznuo si zauvijek!”

Jezekilja 28:1-26
1. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, reci tirskomu knezu: Ovako veli svemogući Gospodin: Zato što si ohol i veliš: Ja sam Bog! Sjedim na Božjem prijestolju usred mora!, kažem ti: Ti si samo čovjek, a ne Bog, pa se ipak držiš kao Bog!
3. Eto, mudriji si od Daniela. Ništa sakriveno nije tebi odveć tamno.
4. Mudrošću i razborom stekao si bogatstvo i nakupio zlata i srebra u svoje riznice.
5. Velikom svojom mudrošću u trgovini umnožio si svoje bogatstvo. Ohol si postao zbog svojega bogatstva.
6. Zato ovako veli svemogući Gospodin: Zato što se praviš Bogom,
7. evo, dovest ću na te strance, najljuće među narodima. Oni će trgnuti svoje mačeve na tvoju ljepotu stečenu mudrošću i oskvrnut će tvoj sjaj.
8. Svalit će te u jamu i umrijet ćeš okrutnom smrću pobijenih usred mora.
9. Hoćeš li i tada još kazati pred svojim krvnicima: Ja sam Bog!, kad si ipak samo čovjek, a ne Bog; u ruci onoga koji te ubija? \
10. Umrijet ćeš smrću neobrezanih, od tuđinske ruke. Jer ja sam to rekao? govori svemogući Gospodin.”
11. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
12. ”Sine čovječji, zapjevaj tužaljku nad tirskim kraljem i reci mu: Ovako veli svemogući Gospodin: Ti si pečat savršenosti, pun mudrosti i savršene ljepote.
13. Boravio si u Edenu, vrtu Božjemu. Sve drago kamenje bilo je tvoje odijelo: karneol, topaz i jaspis, krizolit, beril i oniks, safir, rubin i smaragd. Tvoj okov i ures bili su od zlata. Bili su napravljeni u onaj dan kad si se rodio.
14. Ti si bio pomazan stražar kerub; za to sam te bio postavio. Ti si bio na svetoj Božjoj gori, hodio si posred ognjenoga kamenja. \
15. Bio si savršen na svojim putovima od dana kad si se rodio, dok se nije pronašla na tebi opačina.
16. Nutrina je tvoja od mnoge trgovine bila puna opačine i sagriješio si. Tada sam te zbacio s Božje gore. Stražar kerub protjerao te iz sredine ognjenoga kamenja.
17. Bio si postao ohol zbog svoje ljepote. Ostavio si svoju mudrost zbog svog sjaja. Bacio sam te dolje na zemlju. Predao sam te kraljevima, da na tebi napasaju svoje oči.
18. Brojem svojih grijeha, nepravdom u svojoj trgovini bio si oskvrnuo svoja svetišta. Zato sam izveo oganj iz tvoje sredine, koji te proždro. U pepeo sam te položio na zemlji, pred očima sviju koji su te ugledali.
19. Svi koji su te poznavali među narodima, u stravi su nad tobom. Strašno si dovršio i iščeznuo si zauvijek.”
20. Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
21. ”Sine čovječji, upravi lice prema Sidonu i prorokuj protiv njega!
22. Reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv tebe, Sidone, i proslavit ću se usred tebe. Spoznat će se da sam ja Gospodin, kad održim sud na njemu i pokažem se na njemu svet.
23. Poslat ću kugu protiv njega i krvoproliće na njegove ulice. Pobijeni će padati usred njega od mača, što bjesni protiv njega uokolo. Tada će se spoznati da sam ja Gospodin.
24. Izrćlovu domu ne će više biti trn koji muči, ni žalac koji boli sve uokolo koji ih preziru. Spoznat će da sam ja Gospodin.”
25. Ovako veli svemogući Gospodin: “Kada skupim Izrćlovu kuću iz naroda među koje je razasuta, tada ću se na njima pokazati kao svet pred očima naroda, i oni će stanovati u svojoj zemlji, koju sam dao svojemu sluzi Jakovu.
26. Mirno će stanovati u njoj, gradit će kuće i sadit će vinograde. Mirno će stanovati u njoj kad izvršim sud nad svima uokolo koji su ih prezirali. Tada će se spoznati da sam ja, Gospodin, njihov Bog.”

Psalmi 129:1-4
1. Hodočasnička pjesma. “Teško su me od moje mladosti tlačili”? neka sad rekne Izrćl.
2. ”Teško su me od moje mladosti tlačili, ali me ne svladaše.
3. Po mojim leđima orači su orali i dugačke brazde povlačili.
4. Al? Gospod, Pravedni, sasiječe konopce bezbožnikâ.”

Izreka 28:26-26
26. Tko se oslanja na svoj vlastiti razum, luđak je; a tko hodi u mudrosti, spasit će se. \

Hebrejima 12:1-29
1. Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena.
2. Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja.
3. Promotrite njega, koji je podnio toliko protivljenje grješnika, da se ne premorite i ne klonete duhom!
4. Jer još se ne oprijeste do krvi boreći se protiv grijeha,
5. i zaboraviste na opomenu koja vam govori kao sinovima: “Sine moj, ne preziri stegu Gospodnju i nemoj klonuti duhom kad te on pokudi!
6. Jer Gospodin stegom odgaja onoga koga ljubi, i šiba svakog sina kojeg priznaje za svoga.”
7. Izdržite stegu! Bog postupa s vama kao sa svojom djecom, jer gdje je sin kojega otac ne odgaja stegom?
8. Ako li ste bez stege u kojoj dobiše svi udio, tada ste nezakoniti, a ne pravi sinovi.
9. Onda: stegom su nas odgajali naši tjelesni očevi, i štovali smo ih. Ne ćemo li se mnogo radije pokoravati Ocu duhova, da živimo?
10. Oni su nas stegom odgajali za vrijeme od malo dana, kako im se svidjelo, a On za ono što je spasonosno, da budemo dionici njegove svetosti.
11. Jer svaka stega ne donosi časovitu radost, nego žalost; ali poslije daje miran rod pravde onima koji su njome izvježbani.\
12. Zato ispravite oslabljene ruke i mlohava koljena
13. i poravnajte staze svojim nogama; da se ne iščaši hromo, nego još da se iscijeli! \
14. Težite za mirom sa svima i za posvećenjem bez kojega nitko ne će vidjeti Gospodina.
15. Gledajte da tko ne ostane bez Božje milosti, da ne uzraste kakav gorki korijen, i ne počini štete, da se mnogi ne okaljaju!
16. Neka nitko ne postane bludnik ili oskvrnitelj kao Ezav koji je za jedno jelo prodao svoje prvorodstvo!
17. Znate naime da je kasnije, kad je htio baštiniti blagoslov, odbačen; jer za pokajanje ne dobi priliku, makar ju je tražio sa suzama. \
18. Doista, ne pristupiste opipljivoj gori i ognju razgorjelom, ni tami, ni mraku, ni jeki,
19. ni zvuku trube, ni zvuku riječî za koji su slušatelji molili da im više tako ne govori.
20. Jer nisu mogli podnijeti zapovijed: “Ako se i živinče dotakne gore, bit će kamenovano.”
21. I tako je strašno bilo ono što se vidjelo da Mojsije reče: “Uplašio sam se i dršćem.”
22. Nego pristupiste Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskome Jeruzalemu, i mnogim tisućama anđela, svečanom zboru
23. i Crkvi prvorođenaca, koji su zapisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savršenih pravednika,
24. i Isusu, posredniku Novoga saveza, i krvi škropljenja koja bolje govori negoli Abelova.
25. Gledajte da ne odbijete onoga koji govori! Jer ako ne izbjegoše kazni oni koji su odbili poslušati proroka na zemlji, kako ćemo mi, ako se odvraćamo od onoga koji nam govori s nebesa!
26. Njegov glas potrese onda zemlju, a sad obećava govoreći: “Još jednom ja ću potresti ne samo zemlju nego i nebo.”
27. A kad veli: “još jednom”, pokazuje nestanak nepostojanosti koja je svojstvena stvorenom svijetu, da ostane ono što je postojano.
28. Zato, jer primamo postojano kraljevstvo, budimo zahvalni te ugodno služimo Bogu s poštovanjem i sa strahom!
29. Jer je “naš Bog oganj koji spaljuje.”