A A A A A

Jezekilja 21:1-32
1. Dođe mi ovako Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, upravi svoje lice na jug, propovijedaj prema jugu! Prorokuj protiv šume što je u južnoj zemlji!
3. I reci šumi u južnoj zemlji: čuj Gospodnju riječ? Ovako veli svemogući Gospodin? Evo, ja ću zapaliti u tebi oganj; on će proždrijeti u tebi svako zeleno drvo i svako suho drvo. Razgorjeli plamen ne će se ugasiti, i sva će se lica od južne zemlje do sjevera opržiti.\
4. Svako će tijelo vidjeti da sam ga ja, Gospodin, raspalio. Ne će se ugasiti.”
5. Tada sam ja rekao: “Ah, svemogući Gospodine, oni će reći za me: Ne govori li taj uvijek u zagonetkama?”
6. Tada mi dođe Gospodnja riječ ovako:
7. ”Sine čovječji, upravi svoje lice prema Jeruzalemu! Propovijedaj njegovu Svetištu! Prorokuj protiv Izrćlove zemlje!
8. Reci Izrćlovoj zemlji: Ovako veli Gospodin: Evo, ja ću postupati protiv tebe. Izvući ću mač svoj iz korica njegovih i istrijebit ću iz tebe pravedne i bezbožne.
9. Budući da hoću istrijebiti iz tebe pravedne i bezbožne, zato ću izvući svoj mač iz korica protiv svakog tijela od juga do sjevera.
10. Svako će tijelo spoznati da sam ja, Gospodin, izvukao svoj mač iz korica: on se više ne će u njih vratiti.
11. A ti, sine čovječji, uzdiši iscrpljen! U gorkosti uzdiši pred njihovim očima!
12. Ako te upitaju: Zašto uzdišeš?? reci: Zbog strahovita časa od kojega očajavaju sva srca, klonu sve ruke, nestaje svake srčanosti, oslabe sva koljena. Evo, to dolazi i ispunjava se”? govori svemogući Gospodin.
13. Dođe mi Gospodnja riječ ovako:
14. ”Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospodin: Reci: Mač, mač je naoštren i izbrušen:
15. Naoštren je da kolje, a izbrušen da sijeva. On rascjepka žezlo sinovima onih koji su prezreli svaku šibu.
16. Dao se izbrusiti da ga prihvati neka ruka. Naoštren je mač i izbrušen da bude stavljen u ruku ubojici.
17. Viči i jauči, sine čovječji! Jer on dolazi na moj narod, na svekolike Izrćlove knezove. Pod mač su oni pali s mojim narodom. Zato se udaraj po svojemu bedru!
18. Jer dolazi kušnja. Ali što će se dogoditi kad više ne bude žezla prezirateljice?? govori svemogući Gospodin.
19. A ti prorokuj, sine čovječji, i plješći rukama! Podvostručit će se mač, jest, potrostručit će se ubojiti mač, mač velikoga pokolja što ih opkoljava,
20. da očajavaju srca i da ih mnogo padne na njihovim vratima! O maču! O maču! Pripravljen je da sijeva, naoštren je da kolje.
21. Udari nadesno! Okreni nalijevo, kamo je upravljena tvoja oštrica!
22. I ja ću pljeskati rukama i iskaliti svoj gnjev. Ja, Gospodin, rekao sam!”
23. Dođe mi ovako Gospodnja riječ:
24. ”A ti, sine čovječji, nacrtaj sebi dva puta kojima će doći mač babilonskoga kralja! Oba neka izlaze iz jedne zemlje! Stavi smjerokaz na početku puta u grad!
25. Napravi jedan put tako da može doći mač u Rabat Bene Amon i u Judeju, u utvrđeni Jeruzalem!
26. Jer babilonski kralj stoji na raskrižju gdje počinju dva puta, da upita proročište. On trese strijele, pita terafime, gleda u jetra.
27. U njegovoj desnici pada ždrijeb na Jeruzalem; on treba namjestiti ubojite naprave, podići ratnu viku, dati da zaori poziv u boj, namjestiti ubojite naprave protiv vrata, izgraditi opkope i opsadne kule.\
28. A njima se činilo da je proročište varavo; oni su bili prisegli najsvetije zakletve. Ali im on doziva u pamet njihovu krivnju, da padnu u ropstvo. \
29. Zato ovako veli svemogući Gospodin: Jer ste dozvali u pamet svoju krivnju, tako da su se otkrili vaši prekršaji i vaši grijesi se pokazali u svim vašim djelima, jer ste došli pameti, zato ćete biti pohvatani njegovom rukom.
30. A ti, nepošteni, bezbožni Izrćlov kneže, komu je došao dan u vrijeme kad se čini kraj grijehu?
31. ovako za te veli svemogući Gospodin: Dolje s tim povezom oko glave! Dolje s tom krunom! To nije to. Nisko se mora uzvisiti, visoko poniziti.
32. Uništit ću, uništit ću, uništit ću ga, i ne će ga više biti dok ne dođe onaj kome po pravu pripada: njemu ću ga dati.

Jezekilja 22:1-31
1. Dođe mi riječ Gospodnja ovako:
2. ”Sine čovječji, hoćeš li izreći presudu, hoćeš li izreći presudu gradu koji je pun krvnih djela? Kaži mu sve njegove gadosti
3. i reci: Ovako veli svemogući Gospodin: O grade, koji si prolijevao krv u svojoj sredini, da se približi tvoje vrijeme, i koji si izrađivao sebi idole i time se oskvrnuo!
4. Krvlju što si je prolio, nanio si sebi krivnju, i idolima što si ih izrađivao, oskvrnuo si sebe. Učinio si pa se približiše tvoji dani, i došao si do svojih godina. Zato ću učiniti od tebe ruglo među narodima i podsmijeh po svim zemljama.
5. Koji su blizu tebe i koji su daleko od tebe, podsmjehivat će ti se, tebi čiji je glas okaljan, koji si bogat pomutnjom.
6. Evo, Izrćlovi knezovi stavljaju svaki svoju jakost u to da prolijevaju u tebi krv.
7. Oca i majku u tebi preziru. Stranca pritišću usred tebe. Udovice i sirote se u tebi zlostavljaju.
8. Što je meni sveto, prezireš, i moje subote obeščašćuješ.
9. U tebi su ljudi koji kleveću, da bi prolijevali krv. Na gorama u tebi jedu žrtveno meso i čine strahote usred tebe.
10. Golotinju oca otkrivaju u tebi, siluju u tebi žene u njihovo vrijeme.
11. Jedan čini zlo sa ženom drugoga, drugi oskvrnjuje svoju snahu, treći siluje u tebi svoju vlastitu sestru, kći svojega oca.
12. Mito u tebi primaju, da bi prolijevali krv. Uzimaš kamatu i lihvu, globiš druge i zaboravio si mene, govori svemogući Gospodin.
13. Ali evo, plješćem rukama nad grabežem što si ga počinio i nad krvnim djelima što su se dogodila usred tebe.
14. Hoće li se održati tvoje srce, hoće li tvoja ruka ostati jaka u dane kad dođem na te? Ja, Gospodin, rekao sam to i učinit ću to.
15. Razasut ću te među narode i odagnati u zemlje, i istrijebit ću tvoju nečistoću iz tebe.
16. U svojoj vlastitoj zemlji, pred očima naroda bit ćeš obeščašćen, da spoznaš da sam ja Gospodin.”
17. Dođe mi riječ Gospodnja ovako:
18. ”Sine čovječji, cijela Izrćlova kuća postala mi je troska od mjedi, kositra, željeza i olova i srebrna troska.”
19. Zato veli svemogući Gospodin: “Budući da ste svi postali troska, zato ću vas skupiti usred Jeruzalema.
20. Kako se skuplja srebro, mjed, željezo, olovo i kositar u talioniku, te se pod njim raspali oganj da se to rastopi, tako ću vas skupiti u svom gnjevu i jarosti i staviti vas unutra, i rastopiti vas.
21. Jest, skupit ću vas i raspaliti oganj svoje jarosti protiv vas, da se u njemu rastopite.
22. Kako se topi srebro u talioniku, tako ćete se vi rastopiti u njemu, da spoznate da sam ja, Gospodin, izlio svoju jarost na vas.”
23. Dođe mi riječ Gospodnja ovako:
24. ”Sine čovječji, kaži joj: Ti si zemlja koja se ne će očistiti i ne će pasti na nju dažd u dan gnjeva,
25. i knezovi su njezini u njoj kao lavovi koji viču i grabe plijen. Oni žderu ljude, grabe imanje i dobro, umnožavaju udovice usred nje.
26. Svećenici joj krše moj zakon i oskvrnjuju što mi je sveto. Ne razlikuju sveto od prostote; ne uče razliku između nečistoga i čistoga. Zatvaraju oči od mojih subota, i bivam oskvrnjen među njima.\
27. Knezovi su joj usred nje kao pohlepni vuci za plijenom, koji prolijevaju krv, kvare duše da ugrabe dobit.
28. Njezini proroci mažu je krečem, varaju ih, gataju im laž i govore: Tako veli svemogući Gospodin, premda nije govorio Gospodin.
29. Narod u zemlji čini nasilje i otima. Pritišće siromaha i ubogoga i tlači stranca protiv svakog prava.
30. Tražio sam među njima nekoga koji bi sazidao zid i preda me stao u prolom za tu zemlju, da je ne uništim; ali ne nađoh nikoga.\
31. I tako moram izliti na njih svoj gnjev i uništiti ih u ognju svoje jarosti. Platit ću im sada njihov put na vlastitom tijelu? govori svemogući Gospodin.”

Psalmi 126:1-6
1. Hodočasnička pjesma. Kad Gospod vraćaše sužnje sionske, bijasmo kao u snu.
2. Tada nam usta bijahu puna smijeha, a jezik naš klicanja. Među poganima tad se govorilo: “Gospod im učini velika djela.”
3. Velika nam djela učini Gospod! Zato smo radosni.
4. Gospode, okreni sudbinu našu k'o potoke u Negebu!
5. Oni koji siju sa suzama, žanju s pjesmom!
6. Dok su odlazili, išli su plačući noseći sjeme sjetveno, a vraćali su se noseći snoplje svoje.

Izreka 28:23-23
23. Tko opominje čovjeka, više će hvale poslije žeti nego laskav jezik.

Hebrejima 10:19-39
19. Imamo dakle, braćo, osiguran ulazak u svetište krvlju Isusa
20. koji nam je otvorio put novi i živi zavjesom, to jest svojim tijelom.
21. Imamo i velikoga svećenika nad Božjom kućom.
22. Zato pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, srca očišćenog od ljage na savjesti, i tijela opranog čistom vodom!
23. čvrsto držimo nadu, jer je vjeran onaj koji je obećao,
24. i pazimo jedni na druge u poticanju na ljubav i dobra djela.
25. Ne propuštajmo svoj sastanak, kao što neki imaju običaj, nego bodrimo jedni druge tim više što vidite da se približava Dan.
26. Jer ako griješimo svojevoljno, nakon što smo primili spoznaju istine, nema više žrtve za grijehe,
27. nego strašno čekanje suda i bijesnog ognja koji će progutati protivnike.
28. Tko prestupi Mojsijev zakon, bez milosrđa biva osuđen na smrt na temelju izjave dvaju ili triju svjedoka.
29. Zamislite koliko će goru kaznu zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi, i krv Saveza kojom je posvećen smatra nečistom, i pogrdi Duha milosti?
30. Doista, poznat nam je onaj koji reče: “Moja je osveta, ja ću uzvratiti.” I opet: “Gospodin će suditi svojemu narodu.”
31. Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
32. Spominjite se prvih dana kada ste, odmah nakon primanja svjetla, podnijeli veliku i patničku borbu:
33. s jedne strane bili ste javno izloženi vrijeđanju i nevoljama, a s druge strane postali ste dionici patnja onih koji su isto podnosili.
34. Doista, vi ste suosjećali sa sužnjima, i podnijeli ste s radošću otimačinu svojih dobara, znajući da imate bolje i trajno imanje.
35. Ne gubite dakle svoga pouzdanja kojemu pripada velika plaća!
36. Doista vam je potrebna postojanost da, ispunivši Božju volju, postignete obećanje.
37. ”Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba doći, i ne će zakasniti.
38. A moj pravednik živjet će od vjere; ako li otpadne, ne će mojoj duši ugoditi.” \
39. A mi, braćo, nismo od onih koji otpadaju na propast, nego od onih koji vjeruju da spase dušu.