A A A A A

Jezekilja 15:1-8
1. Dođe mi ovako Gospodnja riječ:
2. ”Sine čovječji, što je drvo vinove loze prema svakom drugom drvetu koje se nalazi među drvećem u šumi?
3. Uzima li se možda od nje drvo da se upotrijebi za kakav rad, ili, uzima li se od nje klin da se o njega objesi kakva posuda?
4. I kad se baci u oganj da izgori, i kad oganj sažeže oba njezina kraja i sredinu joj sagori, valja li onda još za kakav rad?
5. Kad se nije mogla upotrijebiti ni za kakav rad dok je još bila čitava, koliko će se još manje moći upotrijebiti za kakav rad kad je oganj proždre i kad izgori!”
6. Zato ovako veli svemogući Gospodin: “Kako sam odredio da vinovu lozu među drvećem u šumi oganj pojede, tako ću učiniti jeruzalemskim stanovnicima.
7. Upravit ću svoje lice nasuprot njima: ognju su umakli, ali će ih oganj proždrijeti. Tako ćete spoznati da sam ja Gospodin, kad okrenem svoje lice nasuprot njima
8. i učinim njihovu zemlju pustinjom, jer su počinili vjerolomstvo”, govori svemogući Gospodin.

Jezekilja 16:1-63
1. Riječ mi Gospodnja dođe ovako:
2. ”Sine čovječji, prikaži Jeruzalemu njegove gadove
3. i reci: Ovako veli svemogući Gospodin Jeruzalemu: Tvoj početak i tvoj rod su iz zemlje Kanaanaca; otac je tvoj Amorejac, a mati Hetitkinja.\
4. Što se tiče tvojega rođenja, nije ti odrezan pupak kad si se rodila. Tada nisi bila čisto oprana vodom. Niti si solju utrljana ni pelenama povijena.
5. Nije na te pripazilo oko, da ti učini takve stvari i da ti se smiluje, nego si bila bačena na zemlju kad si se rodila, tako su malo cijenili tvoj život.
6. Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te gdje se valjaš u svojoj krvi i rekao sam ti u tvojoj krvi: Živi! Jest, rekao sam ti u tvojoj krvi: Ostani na životu!
7. Učinio sam te bez broja poput trave u polju. Ti si rasla i postala velika i došla si do pune ljepote. Prsa su tvoja ojačala, kosa je tvoja jako izrasla, ali si bila još uvijek gola i naga.
8. Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te. Gle, vrijeme ljubavi bilo je za te! Raširio sam svoj plašt na te i pokrio tvoju golotinju. Zakleo sam ti se i sklopio savez s tobom? govori svemogući Gospodin? i ti si postala moja.
9. Tada sam te oprao vodom, sprao s tebe tvoju krv i pomazao te uljem.
10. Odjenuo sam te u vezenu haljinu, dao ti obuću od kože morske krave, opasao te pojasom od tanka platna i zastro te pokrivalom od svile.
11. Nakitio sam te nakitom, stavio ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata.
12. I grivnu sam ti oko čela stavio; naušnice na uši i sjajnu krunu stavio sam ti na glavu.\
13. Tako si bila okićena zlatom i srebrom. Odijelo ti ja bilo tanko platno, svila i vezena tkanina. Jela si bijeli kruh, med i ulje, i postala si vrlo lijepa i prispjela si do kraljevske časti.
14. Glas o tvojoj ljepoti prodro je među neznabožačke narode; jer si bila sjajna u mojemu nakitu, što sam ga stavio na te, govori svemogući Gospodin.\
15. Ali ti si se zanijela ljepotom i sramotu si nanijela svojemu glasu. Svakome koji bi prolazio ponudila si se za zlo djelo i predala mu se.
16. Uzela si od svojih haljina, napravila od njih šarene idolske uzvisine i činila zlo s njima, kako nikada nije bilo niti će biti.
17. Uzela si svoj nakit od zlata i srebra, što sam ti ga dao, i pravila si iz toga sebi muške idole koje si štovala.
18. Uzela si svoje vezene haljine i njima si ih zaodjenula. Moje ulje i kâd prinijela si njima.
19. I moje jelo, što sam ti ga dao, bijeli kruh, ulje i med, čime sam te hranio, prinijela si njima za ugodan miris. Jest, bilo je? govori svemogući Gospodin?
20. da si uzimala svoje sinove i kćeri, koje si rodila meni, i njih si klala da ih proždru. Malo ti je bilo tvojega otpada,
21. te si moju djecu klala i davala ih da se sažegu?
22. Uza sve svoje gadove i krivoboštva nisi se spominjala dana svoje mladosti, kad si bila gola i naga, i valjala se u svojoj krvi.
23. I bilo je: Poslije svih opakih tvojih djela,? Teško, teško tebi!? govori svemogući Gospodin,
24. tada si sagradila sebi svetišta i podigla idolske uzvisine na svim ulicama.
25. Na svakom si raskrižju sagradila idolsku visinu, nagrdila si svoju ljepotu, predavala se svakomu koji bi prolazio, i činila si sve gore sa svojim vjerolomstvom.
26. Držala si se s Egipćanima, svojim požudnim susjedima, i činila si sve gore sa svojim vjerolomstvom, da bi me učinila zlovoljnim.
27. Tada sam digao svoju ruku na te i suzio tvoj dio, i predao te bijesu tvojih neprijateljica, kćerima Filistejaca, koje su se stidjele tvojega nevjernoga puta.
28. Išla si s Asircima jer se nisi nasitila. A kad si s njima zlo činila, opet se još nisi nasitila.
29. Još si gore činila s trgovačkom zemljom Kaldejskom i opet se još nisi nasitila.
30. Kako je ipak iznemoglo tvoje srce? govori svemogući Gospodin? kad si sve to učinila što čini žena sramotnica,
31. kad si gradila svetišta na svakom raskrižju i podizala idolske uzvisine na svim ulicama. Pritom nisi bila ni kao žena sramotnica, jer nisi tražila sramotnu plaću,
32. nego kao žena preljubnica, koja umjesto svojega muža uzima tuđe.
33. Inače se daje svim bludnicama plaća, a ti si davala darove svim svojim milosnicima: i mamila si ih darovima, da ti dolaze sa svih strana na tvoja opaka djela.
34. Tako je kod tebe, u tvojim opakim djelima, bilo sve naopako u odnosu na druge žene. Ti nisi bila tražena za opaka djela, nego si ti davala plaću, a tebi se nije davala plaća. Tako je kod tebe bilo naopako.
35. Zato, nevjernice, čuj riječ Gospodnju!
36. Ovako veli svemogući Gospodin: Jer si bila bezobrazna i sramotna u svojim razuzdanim djelima pred svojim milosnicima i pred svim svojim gadnim idolima i zbog krvi svoje djece, koju si im dala,
37. zato, evo, ja ću sabrati sve tvoje milosnike, kojima si se svidjela, sve koje si imala rado sa svima onima koje nisi voljela. Jest, sabrat ću ih sa svih strana pred tobom i iznijet ću pred njih tvoju golotinju, i oni će vidjeti svu tvoju sramotu.
38. Sudit će ti kako se sudi preljubnicama i krvnicima, i pustit ću na te svoj gnjev i ljubomoru.
39. Predat ću te u njihove ruke. Oni će razoriti tvoja svetišta i raskopati tvoje idolske uzvisine, svući će s tebe haljine, oduzet će ti tvoj krasni nakit i ostavit će te golu i nagu.
40. Tada će dovesti na te općinu, kamenovat će te i sasjeći te svojim mačevima na komade.
41. Spalit će tvoje kuće ognjem i izvršit će na tebi sud pred očima mnogih žena. Tako ću učiniti kraj tvojemu vjerolomstvu, i ne ćeš više davati plaće za grijehe.
42. Kada utišam svoj gnjev na tebi, tada će se revnost moga gnjeva ukloniti od tebe; umirit ću se i ne ću se više gnjeviti.\
43. Budući da se nisi spominjala dana svoje mladosti, i dražila si me na gnjev svim onim stvarima, ja ću ti tvoj put platiti na vlastitom tijelu, govori svemogući Gospodin. Nisi li griješila pred svim svojim idolskim gadovima?
44. Eto, svaki koji čini ruglo, podsmjehivat će ti se: Kakva mati takva kći!
45. Ti si prava kći svoje majke, koja je od sebe odbacila muža i djecu. Ti si prava sestra svojih sestara koje su od sebe odbacile muževe i djecu. Vaša je mati Hetitkinja i vaš je otac Amorejac.
46. Tvoja velika sestra je Samarija sa svojim kćerima, koja stanuje tebi s lijeve strane. A tvoja mala sestra, koja stanuje tebi s desne strane, jest Sodoma sa svojim kćerima.
47. Ti nisi hodila njihovim putovima i nisi činila onakve gadosti kao one; ali samo koji časak. Tada si radila gore negoli one u svim svojim djelima. \
48. Tako ja živ bio!, govori svemogući Gospodin, ista Sodoma, tvoja sestra, i njezine kćeri, nisu takvo što činile kako si činila ti sa svojim kćerima.
49. Evo, ovo je bila krivnja Sodome, tvoje sestre: oholost, sitost i bezbrižan mir imale su ona i njezine kćeri. Ali nisu uzimale za ruku siromahe i uboge,
50. nego su postale ohole i činile su gadosti preda mnom. Tada sam ih zatro, kad sam to vidio.
51. I Samarija nije počinila ni polovinu tvojih grijeha. Ti si počinila više gadosti, nego one i tako si nadmašila svoje sestre svim gadostima što si ih učinila.
52. Sada dakle nosi svoju sramotu i ti koja si istupila za svoje sestre! Po tvojim grijesima, kojima si se ti ogriješila gore od njih, stoje one pravednije od tebe. I ti se dakle stidi i nosi svoju sramotu, jer si nadmašila svoje sestre!
53. Ja ću okrenuti njihovu sudbinu, sudbinu Sodome i njezinih kćeri i sudbinu Samarije i njezinih kćeri. S njima ću okrenuti i tvoju sudbinu,
54. da nosiš svoju sramotu i da se stidiš za sve ono što si učinila, i da im budeš utjeha.
55. Tvoja sestra Sodoma i njezine kćeri i Samarija i njezine kćeri vratit će se u svoje prijašnje stanje. I ti i tvoje kćeri vratit ćete se opet u svoje prijašnje stanje.
56. Nije li bilo ime Sodome, tvoje sestre, kao strašan primjer u tvojim ustima u vrijeme tvoje oholosti,
57. prije nego se otkrila tvoja zloća, kako je sada, kada si na sramotu Aramovim kćerima i svima uokolo, filistejskim kćerima koje te preziru uokolo.
58. Svoj otpad i gadove moraš sada sama nositi, govori svemogući Gospodin.
59. Jer ovako veli svemogući Gospodin: Učinit ću ti kako si ti učinila kad si prezrela zakletvu i prekršila Savez.
60. Ali ću se ja spomenuti svoga Saveza s tobom u dane tvoje mladosti i sklopit ću s tobom vječan Savez.
61. Tada ćeš se, puna stida, spomenuti svojih putova, kad ti uzmem tvoje starije i mlađe sestre i dam ti ih za kćeri, ali ne na temelju vjernosti tvojega Saveza.
62. Jest, ja ću sklopiti svoj Savez s tobom, i ti ćeš spoznati da sam ja Gospodin,
63. da se puna stida spomeneš toga i ne otvoriš više svojih usta od stida kad ti oprostim sve što si učinila”, govori svemogući Gospodin.

Psalmi 123:1-4
1. Hodočasnička pjesma. Svoje oči podižem k tebi, koji stoluješ u nebu.
2. Eto, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara njihovih, kao što su oči sluškinje uprte u ruku gospodarice njezine, tako su naše oči uprte u Gospoda, Boga našega, dok nam se ne smiluje.
3. Smiluj nam se, Gospode! Smiluj nam se, jer se obilno nasitismo prezira.
4. Duša je naša presita poruge obijesnih i prezira oholih.

Izreka 28:20-20
20. čestit čovjek obiluje blagoslovima; a tko se hoće brzo obogatiti, ne ostaje bez kazne. \

Hebrejima 8:1-13
1. A glavno je u ovom izlaganju ovo: imamo upravo takva velikog svećenika. On sjede s desne strane prijestolja Veličanstva na nebesima,
2. kao služitelj svetišta i pravoga šatora koji načini Gospodin, a ne čovjek.
3. Svaki veliki svećenik postavlja se, naime, da prinosi darove i žrtve. Zato je potrebno da i ovaj ima ono što će prinijeti.
4. Očito, da je na zemlji, ne bi bio svećenik, kad su to oni koji prinose darove po Zakonu.
5. Oni služe prilici i sjeni nebeskih stvari, kao što bi rečeno Mojsiju kad je htio načiniti šator: “Gledaj”, reče, “načini sve po slici koja ti je pokazana na gori!”
6. A sad je dobio uzvišeniju službu koliko je i Posrednik boljega Saveza koji počiva na uzvišenijim obećanjima.
7. Doista, da je onaj prvi bio besprijekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto.
8. Kudeći ih, govori naime: “Evo dolaze dani, govori Gospodin, i dovršit ću s Izrćlovom i s Judinom kućom nov Savez,
9. ne po Savezu kakav samo sklopio s njihovim ocima, u onaj dan kad ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz egipatske zemlje; jer oni ne ustrajaše u mojem Savezu, i ja nisam mario za njih, govori Gospodin. \
10. Jer je ovo Savez koji ću sklopiti s Izrćlovom kućom poslije onih dana, govori Gospodin. Stavit ću svoje zakone u njihovu pamet, i upisat ću ih u njihova srca. I bit ću im Bog, a oni će biti moj narod.
11. I nitko ne će učiti svojega sugrađanina i svojega brata govoreći: Spoznaj Gospodina, jer će me svi spoznati: od maloga do velikoga među njima.
12. Doista, bit ću milostiv njihovim nepravdama, i njihovih se grijeha ne ću više spominjati.”
13. A kad veli novi, prvi proglasi starim. Što je pak staro i ostarjelo, blizu je iščeznuću.