A A A A A

Izaija 65:1-25
1. ”Potražili su me koji nisu pitali za me. Našli su me koji me nisu tražili. Rekao sam narodu koji se još nije bio zvao mojim imenom: Evo me, evo me!
2. Cijelo sam vrijeme širio ruke za nepokornim narodom, koji je išao za svojim mislima, putem koji nije bio dobar.
3. Za narodom koji me jednako izazivao bez straha, dok je žrtvovao u vrtovima i kadio na žrtvenicima od opeka.
4. Oni sjede u grobovima, noće na šutljivim mjestima. Jedu svinjsko meso. U posudama je njihovim juha od nečisti.
5. Govore: Stoj! Ne dolazi mi blizu! Jer sam svet za te.? Takvi su ljudi dim u mojem nosu, oganj što vazda gori.
6. Eto, napisano je preda mnom: Ne ću mirovati dok to ne platim. Platit ću im u njedra.
7. Za vaše opačine i za sve opačine vaših otaca”, veli Gospodin, “koji su žrtvovali na gorama i grdili me na humovima. Platit ću im u njedra plaću za djela što su ih učinili od početka.”
8. Ovako veli Gospodin: “Evo što se kaže o grozdu kad se u njemu nađe soka: Ne kvari ga jer je blagoslov u njemu!? tako ću učiniti zbog svojih slugu, da sve ne uništim.
9. Zato ću izvesti potomka iz Jakova i baštinika svojih gora iz Jude. Jest, moji izabranici bit će baštinici. Sluge će moje tamo stanovati.
10. Tada će šaronska ravnica postati pašnjak za ovce i akorska dolina počivalište za goveda mojemu narodu, onima koji su god pitali za me.
11. A vi, koji ostavljate Gospodina, koji zaboravljate moju svetu goru, koji postavljate stol bogu sreće i mirisno vino prinosite kao naljev božici sudbine,
12. vas određujem za mač. Vi ćete svi dopasti na klanje, jer se niste odazvali kad sam zvao, jer niste slušali kad sam govorio, nego ste činili što je zlo u mojim očima, i izabrali ste što mi se nije sviđalo.”
13. Zato ovako veli svemogući Gospodin: “Gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni. Gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
14. Gle, sluge će moje klicati od radosti u srcu, a vi ćete jadikovati od žalosti u srcu i ridati iz slomljena duha.
15. Imena ćete ostaviti mojim izabranima za kletvu. Svemogući Gospodin ubit će vas, a slugama će svojim dati drugo ime.
16. Tko se blagoslivlja u zemlji, blagoslivljat će se kod Boga vjernosti. Tko se kune u zemlji, klet će se kod Boga vjernosti. Jer će se zaboraviti prijašnje tjeskobe i iščeznut će ispred mojih očiju.
17. Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više prijašnje stvari. Nikomu više ne dolaze na um.
18. Ne, radujte se, veselite se uvijek zbog onoga što stvaram! Jer eto, ja ću pretvoriti Jeruzalem u veselje i njegov narod u radost.
19. Ja ću se sam veseliti zbog Jeruzalema i radovati se zbog svoga naroda. Ne će se više u njemu čuti glas plača ni glas jauka.
20. Ne će više ondje biti djetešca od malo dana ni starca koji potpuno ne navrši svoje dobi. Ne, mladić će umirati kao stogodišnjak, i tko doživi samo sto godina, bit će smatran grješnikom pogođenim prokletstvom.
21. Oni će graditi kuće i u njima stanovati. Sadit će vinograde i uživati njihove plodove.
22. Ne će oni graditi, a drugi stanovati. Ne će saditi, a drugi jesti. Dobi drveća bit će jednaka dob moga naroda. Prihod svojih ruku će moji izabranici također sami potrošiti.
23. Ne će se truditi uzalud, niti će rađati djecu za jadan završetak. Jer su oni rod blagoslovljenih od Gospodina i njihovi potomci zajedno s njima.
24. Prije nego zazovu, ja ću se odazvati. Dok još govore, ja ću već uslišati.
25. Vuk i janje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao govedo, i zmija će se hraniti prahom. Ne će zlo činiti, ne će nikome nauditi na svoj mojoj svetoj gori”, veli Gospodin.

Izaija 66:1-24
1. Ovako veli Gospodin: “Nebo je moje prijestolje, i zemlja je podnožje mojim nogama. Kakvu ćete mi kuću graditi i kakvo je mjesto mojega počivališta?
2. Jer je sve to stvorila moja ruka. Tako je sve to postalo”, veli Gospodin. “Ali ja gledam onoga koji je ponizan, onoga koji je skrušen u duhu, onoga koji se brine za moju riječ.
3. Tko kolje bikove, a ujedno je ubojica ljudi; tko žrtvuje ovce, a ujedno psu lomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujedno prinosi svinjsku krv; tko pali kâd, a ujedno hvali idola: kao što oni idu svojim vlastitim putovima i nalaze ugodnost u svojim gadostima, \
4. isto ću tako ja izabrati sebi mučenja za njih i pustit ću na njih ono što im se gadi, jer kad sam zvao, nitko se nije odazvao, kad sam govorio, nitko nije htio slušati, nego je činio što je zlo u mojim očima, i izabrao ono što mi se nije sviđalo.”
5. Slušajte Gospodnju riječ, vi koji se brinete za njegovu riječ: “Vaša braća, koja vas mrze, koja vas odbacuju zbog mojega imena, govore ovako: Neka se pokaže Gospodin u svojoj krasoti, da ugledamo vašu radost! Ali će se oni posramiti.”
6. čuj, vika dolazi iz grada! čuj iz Hrama! čuj, Gospodin plaća svojim neprijateljima!
7. Prije nego dođu bolovi, ona će roditi. Prije nego ga uhvate muke, ona će roditi dječaka.
8. Tko je čuo takvo što? Tko je vidio takvo što? Može li zemlja u jedan dan doći na svijet? Može li se narod roditi odjednom? A ipak će Sionka ležati u bolovima i zajedno rađati djecu.
9. ”Zar da ga još priječim kod poroda?”, veli Gospodin. “Zar da mu to branim ja, koji dajem rađati?”, veli tvoj Bog.
10. Radujte se s Jeruzalemom i veselite se gradu, vi svi koji ga ljubite! Radujte se s njim svi koji ste ga žalili!
11. Napijte se na njegovim utješnim prsima! Srčite, naslađujte se na punini njegove krasote!
12. Jer ovako veli Gospodin: “Gle, ja dovodim spasenje k njemu kao rijeku, sjajno bogatstvo naroda, kao nabujali potok. Vi ćete se na njemu napiti. Bit ćete nošeni na rukama, milovani na koljenima.
13. Kao dječaka kojega tješi njegova mati tako ću vas ja tješiti. U Jeruzalemu ćete se vi utješiti.
14. Kad to vidite, obradovat će se vaše srce, tijelo će vaše procvasti kao mlada zelen.” Tako će se objaviti Gospodnja ruka na njegovim slugama. A zaprijetit će svojim neprijateljima.
15. Jer gle, Gospodin će doći u ognju. Kola su mu kao vihor. Gnjev će svoj pretvoriti u propast, prijetnju u ognjene plamenove.
16. Jer Gospodin sudi svojim ognjem i mačem svakome tijelu. Velik će biti broj onih koje će Gospodin pobiti.
17. ”Koji se posvećuju i čiste za vrtove iza svećenika u sredini, pritom jedu svinjsko meso, nečisto, miševe; svi će izginuti”, veli Gospodin. \
18. ”K meni su došla vaša djela i vaša mišljenja. Sve ću narode i jezike sabrati. Oni će doći i vidjeti moju slavu.
19. Postavit ću znak na njih i neke ću od njih kao obraćene poslati k narodima: u Taršiš, Put i Lud, koji natežu luk, u Tubal i Javan, dalekim zemljama na moru, koji još nisu čuli glasa o meni i nisu još vidjeli moje slave; oni će navješćivati moju slavu među narodima.\
20. Tada će se dovesti sva vaša braća iz svih naroda kao dar za Gospodina, na konjima, na kolima, na nosilima, na mazgama i devama, k mojoj svetoj gori u Jeruzalem”, veli Gospodin, “kao što prinose Izrćlovi sinovi dar u čistoj posudi u Gospodnju kuću.
21. Jedan dio od njih uzet ću za svećenike i levite”, veli Gospodin.
22. ”Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom”, veli Gospodin, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.
23. I od mlađaka do mlađaka i od subote do subote dolazit će svako tijelo da se pokloni preda mnom”, veli Gospodin.
24. ”Tada će se izlaziti kako bi se vidjela mrtva tijela ljudi što su otpali od mene. Jer njihov crv ne će umrijeti. Njihov se oganj ne će ugasiti. Bit će grdoba svakome tijelu.”

Psalmi 116:1-4
1. Ljubim Gospoda; jer čuje vapaj moje molitve. \
2. Jer prignu k meni uho svoje u dane kada ga zazvah.
3. Okovi smrti stegoše me, spopadoše me tjeskobe Podzemlja; u tugu i žalost upadoh. \
4. Tada zazvah ime Gospodnje: “O, Gospode, spasi život moj!”

Izreka 26:28-28
28. Lažan jezik mrzi one koje je satro; laskava usta počine pogibiju. \

Filipljanima 2:1-30
1. Ako, dakle, postoji kakvo ohrabrenje u Kristu, ako postoji kakva utjeha ljubavi, ako postoji kakvo zajedništvo Duha, ako mi želite iskazati suosjećanje i sućut,
2. učinite mi ovu radost: budite istoga mišljenja, gajite istu ljubav, jednako osjećajte i razmišljajte!
3. Ništa ne činite iz prkosa ili radi tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedni druge većim od sebe!
4. Ne gledajte samo svaki na svoje, nego i ono što je drugih!
5. Budite jedni prema drugima kao što je Krist Isus.
6. Dok je bio u Božjemu obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom,
7. nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao jednak ljudima. Vanjštinom je bio kao čovjek.
8. Ponizio je samoga sebe postavši poslušan do smrti, do smrti na križu.
9. Zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom:
10. na Isusovo se ime ima pokloniti svako koljeno bića koja su na nebu i na zemlji i pod zemljom,
11. i svaki jezik ima priznati da je Isus Krist? Gospodin, na slavu Boga Oca.
12. Tako, ljubljeni moji! Kao što svagda slušaste, ne samo dok sam kod vas nego mnogo više sada kad nisam kod vas, radite na svome spasenju sa strahom i trepetom!
13. Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno.
14. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja,
15. da budete besprijekorni i čisti, bezazlena djeca Božja usred nevaljala i pokvarena naraštaja. Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu,
16. držeći riječ života na moju hvalu za Kristov dan? da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio.
17. Međutim, ako budem i žrtvovan u služenju vašoj vjeri, radujem se i veselim se sa svima vama.
18. Tako se i vi radujte i veselite sa mnom!
19. Nadam se u Gospodinu Isusu uskoro poslati k vama Timoteja, da se i ja ohrabrim saznavši kako je vama.
20. Zaista, nemam nijednog takva istomišljenika koji bi se tako iskreno brinuo za vaše stvari.
21. Svi naime traže što je njihovo, a ne što je Krista Isusa.
22. A znate da je prokušan: kao dijete ocu služio je sa mnom u službi evanđelja.
23. Nadam se, dakle, njega poslati odmah, čim razaberem što će biti sa mnom.
24. A uzdam se u Gospodina da ću i sam uskoro doći.
25. Nađoh također za potrebno poslati k vama brata Epafrodita, svoga suradnika i suborca, kojega vi poslaste da mi posluži u mojoj potrebi.
26. Doista, čeznuo je za svima vama i bilo mu je žao što ste čuli da se razbolio.
27. Jer, zaista, bio je blizu smrti, ali Bog mu se je smilovao. Ne samo njemu nego i meni, da mi ne dođe žalost na žalost.
28. Zato ga brže šaljem da se obradujete kad ga opet vidite, a ja da budem manje žalostan.
29. Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radošću, i poštujte takve!
30. Jer zbog Kristova djela došao je blizu smrti, izložio je opasnosti vlastiti život da me poslužuje u onome što vi niste mogli činiti.