English
A A A A A

Izaija 61:1-11
1. Duh svemogućega Gospodina počiva na meni. Jer me pomazao Gospodin, poslao me da donesem poniznima veselu vijest. On me poslao da iscijelim slomljena srca, da navijestim zarobljenima slobodu, vezanima otkupljenje,
2. da oglasim godinu Gospodnje milosti i dan osvete našega Boga, da utješim sve žalosne,
3. da žalosnima u Sionu kao dar dam na glavu nakit umjesto pepela, ulje radosti umjesto odjeće žalosti, hvalospjev umjesto plašljivosti. “Hrastovi pravednosti” zvat će se oni, “nasad Gospodnji za njegovu slavu.”
4. Oni će sazidati prastara razorena mjesta, podići će opet što je bilo opustošeno u vrijeme praotaca. Ponovit će puste gradove što su ležali razvaljeni kroz mnoga pokoljenja.
5. Tuđinci se postavljaju kao pastiri vaših stada. Inozemci su vaši ratari i vaši vinogradari.
6. A vi ćete se zvati “svećenici Gospodnji”, “sluge našega Boga” nazivat će vas. Uživat ćete dobra naroda i hvalit ćete se njihovim bogatstvom.
7. Sramota će se dvostruko nadoknaditi. Umjesto sramote oni će pjevati nad svojom sudbinom. Tako će dobiti dvojinom posjed u zemlji. Imat će vječnu radost.
8. Jer ja, Gospodin, ljubim pravicu, mrzim na bezbožan grabež. Tako ću im vjerno dati plaću i vječan ću savez sklopiti s njima.
9. Njihovi potomci bit će poznati među poganima, njihovi naraštaji među narodima. Tko ih god vidi, priznat će: oni su pokoljenje što ga je Gospodin blagoslovio.
10. Glasno ću se veseliti u Gospodinu. Duša se moja raduje u mome Bogu. Jer me obukao u haljinu spasenja, zaogrnuo me plaštem pravednosti kao zaručnika koji sebi svečano namješta na glavu nakit, kao zaručnicu koja na sebe stavlja svoj ures.
11. Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se posije, tako će svemogući Gospodin učiniti da nikne pravednost i slava pred očima svih naroda.

Izaija 62:1-12
1. Zbog Siona ne smijem šutjeti, zbog Jeruzalema ne smijem mirovati, dok njegovo opravdanje ne iziđe kao svjetlost i njegovo spasenje kao goruća baklja.
2. I narodi će vidjeti tvoje opravdanje i svi kraljevi tvoju slavu, i prozvat ćeš se novim imenom, što će ga odrediti Gospodnja usta.
3. Tada ćeš biti sjajna kruna u Gospodnjoj ruci i kraljevski zlatni vijenac u ruci svojega Boga.
4. Ne ćeš se više zvati “ostavljenom”, niti će se tvoja zemlja zvati “pustinja”, nego ćeš se zvati “milina moja” i tvoja zemlja “udata”. Jer ćeš se svidjeti Gospodinu, i zemlju će ti on uzeti za zaručnicu.
5. Jer kao što se mladić zaručuje djevojkom, tako tebe uzimaju u posjed tvoja djeca. I kako se zaručnik raduje zaručnici, tako se tebi raduje tvoj Bog.
6. ”Na tvojim zidovima, Jeruzaleme, postavio sam stražare; čitav dan i svu noć ne će oni ušutjeti ni za tren.” Vi, koji morate spominjati Gospodina, ne šutite! \
7. Ne dajte mu mira dok ne uspostavi Jeruzalem i ne učini ga slavom na zemlji!
8. Zakleo se Gospodin svojom desnicom i svojom jakom mišicom: “Ne ću više nikada dati tvoga žita tvojim neprijateljima za hranu, i tuđinci ne će više piti tvoga vina, oko kojega si se trudio.
9. Ne, tko je žeo zrno, neka ga jede i pritom neka hvali Gospodina! I tko je unio vino, neka ga i pije u mojim svetim trijemovima!”
10. Prođite, prođite kroz vrata! Napravite put narodu! Sagradite, sagradite cestu! Uklonite s nje kamenje! Podignite zastavu narodima!
11. Evo, Gospodin oglašava do nakraj zemlje: “Recite sionskoj kćeri: Evo, tvoj spasitelj dolazi! Evo, njegova plaća dolazi s njim i njegovo vraćanje ide pred njim!”
12. Oni će se zvati “svet narod”, “Gospodnji otkupljenici”. A ti ćeš se zvati “traženi”, “neostavljeni grad”.

Psalmi 115:9-13
9. Izrćle, uzdaj se u Gospoda: on je vaš pomoćnik i vaš štit!
10. Kućo Aronova, uzdaj se u Gospoda: on je vaš pomoćnik i vaš štit!
11. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda; on je vaš pomoćnik i vaš štit! \
12. Gospod se nas spomenuo: on će nas blagosloviti! On će blagosloviti kuću Izrćlovu, blagoslovit će kuću Aronovu.
13. Blagoslovit će one koji se boje Gospoda, male i velike.

Izreka 26:24-26
24. Usnama se pretvara mrzitelj, a u svome srcu nosi prijevaru.
25. Kad govori ljubazno, ne vjeruj mu; jer je u njegovu srcu sedam gadova. \
26. Ako se mržnja i pokriva pretvaranjem, to se ipak njezina zloba otkriva u skupštini.

Efežanima 6:1-24
1. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je to pravo!
2. ”Poštuj svog oca i majku”, to je prva zapovijed s obećanjem,
3. ”da ti dobro bude, i da dugo živiš na zemlji.”
4. A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte u Gospodnjoj stezi i poučavanju!
5. Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare sa strahom i drhtanjem, u iskrenosti svojega srca, kao Krista!
6. Ne služite prividno, kao da ugađate ljudima, nego kao Kristove sluge, čineći Božju volju od srca!
7. Dragovoljno služite kao Gospodinu, a ne kao ljudima,
8. znajući da će svatko koji učini što dobro, primiti od Gospodina nagradu, bio rob ili slobodnjak.
9. A vi, gospodari, isto činite njima i nemojte im prijetiti. Znajte da i oni i vi imate Gospodara na nebesima, a on ne gleda tko je tko.
10. Uostalom, jačajte se u Gospodinu i njegovoj silnoj snazi!
11. Obucite se u punu Božju vojnu opremu da biste se mogli održati protiv đavolskih zasjeda!
12. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv upravitelja ovoga mračnog svijeta, protiv pakosnih duhova u zračnim visinama.
13. Zato uzmite Božju vojnu opremu da biste se mogli oduprijeti u zli dan te ostati uspravni do kraja!
14. Stojte dakle tako što ćete opasivati svoje bokove istinom, oblačiti oklop pravde,
15. te se obuvajte u spremnost za evanđelje mira!
16. A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla!
17. Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!
18. Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. Molite
19. i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja.
20. Ja sam poslanik evanđelja u okovima i trebam ga naviještati smiono.
21. A da i vi znate kako mi je i što radim, sve će vam javiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
22. Njega šaljem k vama upravo zato da znate kako nam je i da utješi vaša srca.
23. Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24. Milost i život neizgubivi svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista!