English
A A A A A

Izaija 57:1-21
1. Pravednik gine, nitko za to ne mari. Pobožni se ljudi uzimaju, i nitko na to ne gleda. Jest, zloćom se uzima pravednik.
2. On ulazi u mir. Počine na svojoj postelji svaki koji je hodio pravim putem.
3. A vi pristupite ovamo, sinovi vračare, rode preljubnice i bludnice!
4. Komu se vi rugate? Na koga razvaljujete usta i plazite jezik? Niste li djeca otpada, leglo laži?
5. Koji se palite za idolima, pod svakim zelenim drvetom, koji u dolinama koljete svoju djecu pod kamenim vrletima.
6. Tvoj je dio na glatku kamenju u potočnoj dolini. Upravo je to tvoje najdraže mjesto. I njima si izlijevao naljev, prinosio dar. Zar ću se time zadovoljiti?
7. Na svakoj visokoj i uzvišenoj gori postavio si svoj stan. I tamo si uzlazio da prineseš žrtvu klanicu.
8. Iza vrata i dovrataka stavio si svoj spomen. Jer, meni nevjeran, otkrio si svoj stan i ušao u nj, raširio si ga, nešto si od njih sebi pridržao, volio si s njima općiti, zlo si gledao.
9. Išao si k Moleku s uljem i uzimao si sa sobom mnoge mirise. Slao si daleko svoje glasnike i pregibao si se sve do podzemnoga svijeta.
10. Mnogim si se svojim putovanjem umorio, ali nisi rekao: Bilo je uzalud. Još si osjećao život u svojim udovima. Zato nisi posustao.
11. Od koga si se uplašio i koga si se pobojao da si postao nevjeran, da nisi na me mislio i da nisi za me mario? Zar ne, zato što sam ja šutio, i to od davnih vremena, zato se nisi više bojao?
12. Ali ja ću objaviti kako je s tvojom pravednošću i s tvojim slabim djelima: ne će ti koristiti ništa.
13. Kad onda zavikneš, neka te izbave tvoje gomile idolâ! Ali će ih sve odnijeti vjetar, i jedan će ih dah otpuhnuti. A tko se u me uzda, baštinit će zemlju, zaposjest će moju svetu goru.
14. Tada će se reći: Načinite put! Načinite put! Poravnajte put! Uklonite svaku smetnju s puta moga naroda!
15. Jer ovako govori visoki, uzvišeni, koji vječno stoluje i zove se Svetac: Stanujem u visini, u svetištu, ali i kod poniznoga i skrušenoga, da ponovno oživim skrušenome duh i ponovno okrijepim srca slomljenome.
16. Jer se ne ću dovijeka svađati i ne ću se jednako gnjeviti. Inače ginu preda mnom duh i duše što sam ih stvorio.
17. Zbog grješne njegove lakomosti gnjevio sam se na narod i pohađao ga: sakrio bih se i ljutio. A on se odmetnuo putem svojega srca.
18. Vidio sam njegove putove. Ali ću ga iscijeliti i voditi, i dat ću utjehu njegovima, što trpe.
19. Ja sam koji dajem obećanje: Mir, mir dalekima i blizima? govori Gospodin? ja ću ih iscijeliti.
20. A bezbožnici su kao uzburkano more koje se ne može umiriti, i čija voda izbacuje mulj i blato.
21. ”Nema mira bezbožnicima”, veli moj Bog.

Izaija 58:1-14
1. Viči iz puna grla, ne susteži se! Podigni svoj glas kao truba. Objavi mojemu narodu njegov grijeh, Jakovljevoj kući njezine opačine!
2. Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati moje putove. Kao narod koji čini pravednost i ne odmiče se od pravde svojega Boga, tako oni traže od mene pravedne sudove navaljuju na Božje objavljenje.
3. Zašto postimo, a ti to ne vidiš, trapimo se, a ti na to ne paziš? Eto, u dan kad postite, idete za svojim poslovima i sve radite.
4. Eto, postite da se svađate i tučete, da udarate opakom šakom. Nemojte dalje tako postiti kao sada, da se čuje vaš glas u nebeskoj visini?
5. Zar je to post koji mi je po volji, dan kada se čovjek trapi? Da objesi svoju glavu kao sita i da prostire poda se vreću i pepeo? Zar ćeš to zvati postom i danom ugodnim Gospodinu?
6. Nije li ovo post što ga volim: da razvežeš nepravedne sveze, da odriješiš remenje ropstva, da pustiš na slobodu zarobljenike i izlomiš svaki jaram?
7. Nije li u tome, da prelamaš svoj kruh gladnome i primaš u svoju kuću bijedne beskućnike? Kad vidiš koga napola gola, moraš ga zaodjenuti i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi.
8. Tada zasja tvoje svjetlo kao zora, tvoje zdravlje brzo procvate, tvoje opravdanje ide pred tobom, Gospodnji je sjaj tvoje zaleđe.
9. Ako tada zovneš, daje ti odgovor Gospodin. Ako vikneš za pomoć, on će reći: Evo me. Ako izbaciš iz svoje sredine jaram, pružanje prsta i lažni govor
10. i gladnome ponudiš rado što imaš, i nasitiš nevoljnika, onda zasja tvoje svjetlo u tami, i mrak će tvoj biti jasan kao podne.
11. Vazda će te voditi Gospodin, pa i u suši će ti dušu krijepiti. On jača tvoje kosti, i ti si kao vrt dobro zaliven, kao izvor kojemu voda nikada ne presuši.
12. Tvoji sazidaju prastare ruševine. Temelje prošlih pokoljenja opet ti podižeš. Prozvat će te zazidateljem pukotinâ, popraviteljem ulica za naselje.
13. Ako svoju nogu u subotu ustegneš, tako da na moj sveti dan ne obavljaš svojih poslova i subotu prozoveš milinom, a sveti Gospodnji dan dostojnim poštovanja i time da ga slaviš, da u taj dan ne putuješ i ne obavljaš svoje poslove i ne govoriš za svoje stvari,
14. tada ćeš se veseliti u Gospodinu, i ja ću te izvesti na zemaljske visine i dat ću ti da uživaš; baštinu svojega oca Jakova, jer su to obećala Gospodnja usta. \

Psalmi 114:1-8
1. Kad iziđe Izrćl iz Egipta i kuća Jakovljeva iz neshvatljivog naroda,
2. Judeja postade svetište njegovo, Izrćl svojina njegova.
3. Vidje to more i pobježe, Jordan se okrenu natrag.
4. Bregovi poskočiše kao ovnovi, humci kao mladi janjci.
5. Što ti je, more, da bježiš i tebi, Jordane, da se okrećeš natrag?
6. Bregovi zašto skačete kao ovnovi, i humci kao mladi janjci?
7. Pred licem Gospodnjim dršći, zemljo, pred licem Boga Jakovljeva,
8. koji stijenu pretvori u vrelo vode, hrid u izvor vode!

Izreka 26:22-22
22. Riječi su klevetnikove kao poslastica; one prodiru u nutrinu tijela. \

Efežanima 5:1-16
1. Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca,
2. i živite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodni miris!
3. A bludnost i svaka nečistoća i lakomost neka se ni ne spominju među vama, kao što se pristoji svetima!
4. Tako i besramnost, i ludi govor, ili dvolične šale što ne dolikuju, nego radije zahvaljivanje.
5. Doista znajte: nijedan bludnik, ili nečist, ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema udjela u kraljevstvu Kristovu i Božjem!
6. Nitko neka vas ne prevari praznim riječima, jer zbog tih dolazi Božji gnjev na nepokorne sinove!
7. Nemojte dakle biti kao oni!
8. Doista, bili ste nekada tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu. Kao djeca svjetla živite!
9. Plod je svjetla svaka dobrota, pravda i istina.
10. Odlučite se za ono što je Gospodinu ugodno!
11. Nemojte pristajati uz jalova djela tame, nego ih, štoviše, raskrinkavajte!
12. Jer ono što se potajno zbog njih zbiva, sramota je i govoriti.
13. A sve što se razobličuje, svjetlo osvjetljava; što je pak osvijetljeno, svjetlo je.\
14. Zato se kaže: “Ustani ti koji spavaš i uskrsni od mrtvih, i obasjat će te Krist!”
15. Gledajte dakle pomno kako živite: ne kao ludi, nego kao mudri.
16. Dobro iskoristite vrijeme, jer su dani zli!