A A A A A

Jeremija 43:1-13
1. Kad je Jeremija bio kazao svemu narodu sve riječi Gospodina, njihova Boga, što mu ih je bio zapovjedio Gospodin, njihov Bog? sve navedene riječi?
2. tada Azarja, Hošajin sin, i Johanan, Kareahov sin, i svi ostali neposlušni ljudi rekoše Jeremiji: “Ti govoriš laži. Gospodin, naš Bog, nije te poslao s naputkom: Ne idite u Egipat da se ondje naselite,
3. nego Baruh, Nerijin sin, te nagovorio protiv nas, da nas preda u ruke Kaldejcima, da nas pogube ili da nas odvedu u Babilon u progonstvo.”
4. Johanan, Kareahov sin, i svi zapovjednici četâ i sav narod ne poslušaše Gospodnjega naputka da ostanu u Judinoj zemlji,
5. nego Johanan, Kareahov sin, i svi zapovjednici četa uzeše sav Judin ostatak koji se bio vratio iz svih naroda kamo su bili razasuti, da ostanu u Judinoj zemlji,
6. ljude, žene i djecu, kraljeve kćeri i sve druge ljude što ih je bio ostavio Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, kod Gedalije, sina Ahikama, Šafanova sina, i proroka Jeremiju i Baruha, Nerijina sina.
7. Oni odoše u Egipat, a da ne poslušaše Gospodnjega naputka i dođoše u Tafnis.
8. U Tafnisu dođe Gospodnja riječ Jeremiji:
9. ”Donesi velikoga kamenja i zakopaj ga pred Judejcima u tlo od opeke na ulazu faraonove kuće u Tafnisu
10. i reci im: Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Evo, ja ću učiniti da dođe moj sluga Nabukodonozor, babilonski kralj, i da stavi svoje prijestolje na ovo kamenje što si ga zakopao. On će nad njim razapeti svoju nebnicu.
11. On će doći i udarit će Egipat: što je određeno za kugu, kugom, što je određeno za ropstvo, ropstvom, što je određeno za mač, mačem.
12. On će staviti oganj na hramove egipatskih bogova i stan će im spaliti. On će očistiti Egipat kao što pastir čisti haljinu i onda će ga ostaviti u miru.
13. Izlomit će kamene stupove sunčanoga hrama u Egiptu i spaliti hramove egipatskih bogova.”

Jeremija 44:1-30
1. Ovo je riječ što dođe Jeremiji za sve Judejce koji su stanovali u Egiptu, a bili su se naselili u Migdolu, u Tafnisu, u Memfisu i u zemlji Patrosu:
2. ”Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Vi ste sami vidjeli svu nesreću koju sam pustio da dođe na Jeruzalem i na sve Judine gradove. Evo, do danas su opustošeni, i nitko ne stanuje u njima
3. zbog njihove zloće kojom su me žalostili idući tamo i kadeći, i služeći tuđim bogovima, koje nisu znali ni oni, ni vi, ni vaši oci.
4. Ja sam bio ipak neprestano slao k vama sve svoje sluge, proroke, da opominju: Ne činite te gadosti, koje mrzim!
5. Ali ne poslušaše i ne prignuše mi svojega uha, da bi se odvratili od svoje zloće i da više ne bi kadili drugim bogovima.
6. Tako se izli moja jarost i gnjev, i raspali se u Judinim gradovima i po jeruzalemskim ulicama. Postadoše razvaline i pustoš, kao što su još i dan današnji.
7. A sada ovako veli Gospodin, Bog nad vojskama, Izrćlov Bog: Zašto sami sebi nanosite tako veliku nesreću? Vi istrebljujete sebe, čovjeka i ženu, dijete i nejače, iz Jude tako da ne ostane više u vas ostatka.
8. Dražite me djelima svojih ruku kadeći drugim bogovima u Egiptu, kamo odoste da se tamo naselite. Tako se sami istrebljujete i postajete kletva i poruga svim narodima na zemlji.
9. Jeste li zaboravili zlodjela otaca i zlodjela Judinih kraljeva, zlodjela njegovih knezova, svoja zlodjela i zlodjela svojih žena, što ih počiniste u Judinoj zemlji i po jeruzalemskim ulicama?
10. Ne dolaze k sebi do danas, ne boje se i ne hode po mom zakonu i mojim uredbama, što sam ih propisao vama i vašim ocima.
11. Zato govori Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Evo, ja upravljam svoj pogled prema vama na nesreću, da istrijebim sve Judejce.
12. Pomorit ću Judin ostatak koji se okrenuo prema Egiptu i otišao onamo, i ondje se naselio. Svi će biti potamanjeni u Egiptu. Od mača će pasti, od gladi poginuti, od najmanjega do najvećega. Izginut će od mača i gladi i bit će kletva i groza, podsmijeh i poruga.
13. Pohodit ću one koji se nastaniše u egipatskoj zemlji, kao što sam pohodio Jeruzalem mačem, glađu i kugom.
14. Nijedan od Judina ostatka koji je došao u Egipat da se ondje nastani, ne će uteći ili umaknuti i vratiti se u Judinu zemlju, makar čeznuli za povratkom, da opet ondje stanuju. Doista, oni se ne će vratiti osim malo bjegunaca.”
15. Svi ljudi koji su znali da su njihove žene kadile drugim bogovima i sve žene koje su ondje stajale u velikom broju, i sav narod što je stanovao u Egiptu u Patrosu, odgovoriše Jeremiji:
16. ”To što si nam izjavio u Gospodnje ime ne ćemo poslušati.
17. Mi ćemo točno ispuniti svoje obećanje što smo ga dali na svoja usta, naime da ćemo kaditi nebeskoj kraljici i lijevati joj naljeve, kao što smo činili mi i naši oci, naši kraljevi i knezovi u Judinim gradovima i po jeruzalemskim ulicama. Tada smo imali kruha, da jedemo do sitosti. Bilo nam je dobro, i ne doživjesmo nikakvu nesreću.
18. A otkad smo prestali kaditi nebeskoj kraljici i lijevati joj naljeve, trpimo oskudicu u svemu i ginemo od mača i od gladi.
19. I kad kadimo nebeskoj kraljici i lijevamo joj naljeve, biva li možda bez volje i znanja naših ljudi da joj priređujemo žrtvene kolače po njezinoj slici i lijevamo joj naljeve?”
20. Jeremija odgovori svemu narodu, ljudima i ženama, i svima koji su mu bili odvratili:
21. ”Nije li upravo žrtva koju ste prinosili u Judinim gradovima i po jeruzalemskim ulicama, vi i vaši oci, vaši kraljevi i knezovi sa zemaljskim narodom, bila ona na koju je mislio Gospodin i koja ga je dirnula u srce?
22. Gospodin nije mogao podnositi vaših zlih djela i gadosti što ste ih činili, i tako je vaša zemlja postala ruševina, groza i kletva. Nitko više ne stanuje u njoj do dana današnjega.
23. Jer ste žrtvovali i protiv Gospodina griješili, jer niste slušali Gospodnjega glasa i niste upravili svoj put po njegovu zakonu i po njegovim odredbama i zapovijedima, zato je došla na vas nesreća kakva je danas.”
24. Još reče Jeremija svemu narodu i svim ženama: “čujte Gospodnju riječ svi Judejci što stanujete u egipatskoj zemlji:
25. Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Što ste vi i vaše žene obećali na svoja usta, izvršavate vlastitim rukama. Vi kažete: Moramo držati svoje zavjete što smo ih učinili; moramo kaditi nebeskoj kraljici i lijevati joj naljeve. Držite samo svoje zavjete i izvršavajte ih vjerno!\
26. Zato čujte Gospodnju riječ, svi Judejci koji boravite u Egiptu: Doista, ja se zaklinjem svojim velikim imenom? veli Gospodin. Neka se više moje ime ne uzima u usta ni od kojega igdje Judejca u egipatskoj zemlji, da bi rekao: Tako neka je živ svemogući Gospodin!
27. Evo, ja bdijem nad njima na nesreću, ne na spasenje. Svi Judejci što su u Egiptu ginut će od mača i od gladi, do uništenja.
28. Samo će ih malo biti koji će umaknuti maču i vratiti se iz Egipta u Judu. Svi od Judina ostatka što su otišli u Egipat da se ondje nastane, upoznat će čija se riječ ispunila: moja ili njihova.
29. Ovo neka vam je znak za to? govori Gospodin? da ću vas pohoditi na tom mjestu, da upoznate da će se ispuniti moja prijetnja vama:
30. Ovako veli Gospodin: Evo, ja ću dati faraona Hofru, egipatskoga kralja, u ruke neprijateljima, a vlast onima koji mu rade o glavi, kao što sam dao Sidkiju, Judina kralja, u ruke njegovu neprijatelju Nabukodonozoru, babilonskom kralju, koji mu je radio o glavi.”

Psalmi 119:97-104
97. O, kako ljubim Zakon tvoj: po cijeli dan o njemu razmišljam.
98. Tvoja zapovijed čini me mudrijim od mojih neprijatelja, jer je ona uvijek sa mnom.
99. Postadoh umniji od svih svojih učitelja, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100. Pametniji sam od starca, jer čuvah tvoje zapovijedi.
101. Od svakoga zla puta suspregnuh korake svoje, da sačuvam riječ tvoju.
102. Ne odstupih od tvojih sudova, jer si me ti poučio.
103. Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje, slađe od meda ustima mojim!
104. Od tvojih propisa zadobih razumnost, zato mrzim sve staze lažne. NUN

Izreka 28:3-3
3. Bezbožnik, koji pritišće siromahe, jest kao dažd što odnosi, a kruha ne donosi.

2 Timoteju 2:1-26
1. Ti se dakle, sine moj, utvrđuj u milosti koja je u Kristu Isusu.
2. Ono što si čuo od mene po mnogim svjedocima povjeravaj vjernim ljudima, koji će biti sposobni i druge naučiti!
3. Podnosi sa mnom nevolje kao dobar vojnik Krista Isusa!
4. Nijedan borac ne upušta se u svagdanje poslove ovoga svijeta; inače ne će ugoditi vojskovođi.\
5. A ako se tko i bori, dobiva vijenac samo ako se pravilno bori.
6. Poljodjelac koji se trudi najprije treba primiti od plodova.
7. Razumij što govorim, jer Gospodin će ti dati razumijevanje u svemu.
8. Sjeti se da je Isus Krist koji je uskrsnuo od mrtvih, od Davidova roda, po mojemu evanđelju,
9. za koje trpim zlo sve do okova kao zločinac! Ali riječ Božja nije okovana!
10. Zato podnosim sve zbog izabranih, da i oni postignu spasenje u Kristu Isusu s vječnom slavom.
11. Pouzdana je riječ: Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti; \
12. ako s njime podnosimo, s njim ćemo i kraljevati; ako ga se odreknemo, i on će se nas odreći. \
13. Ako smo mi nevjerni, on ostaje vjeran, jer se sama sebe ne može odreći.
14. To napominji i svjedoči pred Bogom: neka se ne upuštaju u prepiranje, jer to ništa ne koristi, nego je na propast onima koji slušaju.
15. Pobrini se da se pokažeš prokušan pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji pravo upravlja riječju istine!
16. Kloni se svjetovnih i ispraznih razgovora, jer još više uvećavaju bezbožnosti.
17. Njihova riječ razjeda oko sebe kao rak-rana. Među njima su Himenej i Filet.
18. Oni odstupiše od istine govoreći da je uskrsnuće već bilo i ruše nekima vjeru.
19. A čvrsto stoji Božji temelj i pečat mu je ovaj: “Poznaje Gospodin svoje”, i dalje: “Neka odstupi od nepravde svaki koji zaziva Gospodnje ime!”
20. U velikoj kući nisu samo posude zlatne i srebrne, nego i drvene i zemljane, i jedne su za dragocjenosti, a druge za običnu upotrebu.
21. Ako dakle tko očisti sebe od ovih, bit će posuda za dragocjenosti, posvećena i korisna domaćinu, pripravljena za svako dobro djelo.
22. Bježi od mladenačkih strasti, idi za pravdom, vjerom, ljubavlju, mirom s onima koji zazivaju Gospodina iz čista srca!
23. A ludih i praznih zapitkivanja se kloni znajući da rađaju svađe.
24. Sluga Gospodnji ne treba se svađati, nego treba biti blag prema svima, sposoban poučavati, spreman na podnošenje zla.
25. Treba blago preodgajati protivnike, ne bi li im kako Bog dao da se obrate i spoznaju istinu,
26. da dođu k sebi i iskopaju se iz zamke đavla, koji ih je zarobio i drži ih pod svojom voljom.