A A A A A

Biblija u jednoj godini

Listopad 27

Jeremija 39:1-18
1. U devetoj godini Judina kralja Sidkije, u desetom mjesecu, dođe Nabukodonozor, babilonski kralj, sa svom svojom vojskom protiv Jeruzalema i opkoli ga.
2. U jedanćstoj Sidkijinoj godini, u četvrtom mjesecu, devetoga dana toga mjeseca, bio je provaljen gradski zid.
3. Tada uđoše svi knezovi babilonskoga kralja i stadoše kod srednjih vrata: Nergal Sar-Eser, Sin-Magira, Nebušasban, starješina nad dvoranima, Nergal Sar-Eser, starješina nad vračevima, i svi ostali knezovi babilonskoga kralja.
4. Kad ih vidješe Sidkija, Judin kralj, i svi ratnici, pobjegoše i ostaviše noću grad putem prema kraljevu vrtu na vrata između dva zida. On sam okrenu prema jordanskoj ravnici.
5. Ali su ih kaldejske čete gonile i stigoše Sidkiju u jerihonskom polju. Uhvatiše ga i dovedoše ga k Nabukodonozoru, babilonskom kralju, u Ribli, u hamatskom području. Taj mu izreče osudu.
6. Babilonski kralj dade u Ribli Sidkijine sinove zaklati pred njegovim očima; isto tako dade babilonski kralj pogubiti sve ugledne Judejce.\
7. A Sidkiju oslijepi, stavi ga u okove i dade ga odvesti u Babilon.
8. Kaldejci spališe kraljevsku palaču i kuće naroda, a raskopaše jeruzalemske zidove.
9. Ostatak pučanstva, što je još bio ostao u gradu, i prebjege koji su bili prebjegli k njima, posljednji ostatak naroda, dade Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvesti u Babilon u ropstvo.
10. Od malih ljudi, koji nisu ništa posjedovali, ostavi neke Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, u Judeji i dade im u onaj dan vinograde i njive.
11. Za Jeremiju zapovjedi Nabukodonozor, babilonski kralj, Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže, ovo:
12. ”Uzmi ga, brini se za nj i ne čini mu ništa zlo! Postupaj s njim po željama što ti ih izjavi!”
13. I Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, posla tamo starješinu nad dvoranima Nebušazdana, starješinu nad vračevima Nergal Sar-Esera i sve knezove babilonskoga kralja.
14. Oni dadoše izvesti Jeremiju iz stražarnice i predaše ga Gedaliji, sinu Ahikama, Šafanova sina, da ga slobodna pusti kući. Tako on osta među narodom.
15. A Jeremiji, dok je još bio zatvoren u stražarnici, dođe ova Gospodnja riječ:
16. ”Idi, kaži Kušitu Ebed-Meleku: Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Sada puštam da se ispuni moja riječ tome gradu na nesreću, a ne na spasenje. Kad se to u onaj dan ispuni pred tvojim očima,
17. tada ću tebe izbaviti u onaj dan? govori Gospodin? da ne budeš predan u ruke ljudima od kojih ti se gadi.
18. Iz svake ću te pogibelji izbaviti i ne ćeš pasti od mača, nego ću dovesti tvoj život u sigurnost, jer si se pouzdao u me”? govori Gospodin.

Jeremija 40:1-16
1. Ovo je riječ koja dođe Jeremiji od Gospodina, nakon što ga je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, bio pustio na slobodu u Rami, kamo ga je bio dao dovesti. Tada je još bio kao zarobljenik u okovima među svima onima koji su trebali biti odvedeni iz Jeruzalema i Jude u Babilon.
2. Zapovjednik tjelesne straže dade Jeremiju dovesti i reče mu: “Gospodin, tvoj Bog, zaprijetio je ovomu mjestu tom nesrećom.
3. Sad je Gospodin nastupio i svoju je prijetnju dao ispuniti. Jer ste griješili protiv Gospodina i niste slušali njegova glasa, zato vas je ovo snašlo.
4. I evo, ja sada uzimam okove s tvojih ruku. Ako ti je volja poći sa mnom u Babilon, dođi! Ja ću se brinuti za te. Ako li ti nije volja poći sa mnom u Babilon, a ti nemoj! Evo, sva ti je zemlja otvorena. Idi gdje ti se čini dobro i pravo!”
5. Prije nego mu je onaj odgovorio, reče on: “Vrati se natrag Gedaliji, sinu Ahikama, Šafanova sina, kojega je postavio babilonski kralj nad Judinim gradovima, i ostani kod njega među narodom, ili idi kamo ti je drago!” I zapovjednik tjelesne straže dade mu hrane i darova, i otpusti ga.
6. Tako dođe Jeremija Gedaliji, Ahikamovu sinu, u Mispu i ostade tamo kod njega među narodom, koji je bio ostao u zemlji.
7. Kad su vojni zapovjednici koji su se još zadržavali sa svojim ljudima u zemlji doznali da je babilonski kralj postavio Gedaliju, Ahikamova sina, nad zemljom i da je podvrgao ljude, žene i djecu, i male ljude u zemlji, koji nisu bili odvedeni u Babilon,
8. dođoše sa svojim ljudima Gedaliji u Mispu, naime Jišmćl, Netanijin sin, Johanan i Jonatan, Kareahovi sinovi, Seraja, Tanhumetov sin, sinovi Efaja, Netofljanin, i Jaazanija, Maakaćanin.
9. Gedalija, sin Ahikama, Šafanova sina, zakle se njima i njihovim ljudima i reče im: “Ne bojte se službe Kaldejcima; ostanite u zemlji i budite podložni babilonskom kralju! Onda će vam biti dobro!\
10. A ja sâm ostajem ovdje u Mispi kao namjesnik kod Kaldejaca, koji će dolaziti k nama. A vi berite vino, voće i ulje i nosite ih u svoja spremišta i ostanite u svojim gradovima koje ste zaposjeli!”
11. I svi Judejci koji su bili u Moabu, kod Amonaca, u Edomu ili inače u kojoj zemlji čuli su da je babilonski kralj ostavio jedan dio Judejaca i postavio nad njima Gedaliju, sina Ahikama, Šafanova sina.
12. Tada se vratiše svi Judejci iz mjesta u koja su bili razasuti, i dođoše u Judinu zemlju, Gedaliji u Mispu i nabraše grožđa i voća vrlo mnogo.
13. A Johanan, Kareahov sin, i zapovjednici četâ koji su se nalazili u zemlji dođoše Gedaliji u Mispu.
14. Oni mu rekoše: “Znaš li i ti da je Baalis, kralj Amonaca, poslao Jišmćla Netanijina sina da te ubije?” Ali im Gedalija, Ahikamov sin, ne povjerova.
15. Johanan, Kareahov sin, predloži nasamo Gedaliji u Mispi: “Poći ću i ubit ću Jišmćla, Netanijina sina. Nitko ne će to doznati. Zašto da te ubije i da se opet razaspu svi Judejci što su se skupili oko tebe, i da tako propadne Judin ostatak?”
16. Ali Gedalija, Ahikamov sin, odgovori Johananu, Kareahovu sinu: “Ne čini to! Jer nije istina što kažeš za Jišmćla.”

Psalmi 119:81-88
81. Moja duša žudi za tvojim spasenjem, uzdam se u tvoju riječ.
82. Moje oči žude za tvojom riječi. Govorim: “Kad ćeš mi donijeti utjehu?”
83. Postadoh kao mijeh u dimu, ali ne zaboravih tvojih odredaba.
84. Koliko još dana ima sluga tvoj! Kad ćeš suditi mojim progoniteljima?
85. Oholi mi iskopaše jame, oni koji ne hode po Zakonu tvome.
86. Sve su tvoje zapovijedi istinite, bezrazložno me progone, pomozi mi!
87. Umalo me izbrisaše sa zemlje, ali ja ne odstupih od tvojih propisa.
88. Po svojoj ljubavi poživi me, i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta! LAMED

Izreka 28:1-1
1. Bezbožnik bježi i kad ga nitko ne progoni; a pravednik se osjeća sigurnim kao mladi lav. \

1 Timoteju 6:1-21
1. Robovi koji su pod jarmom neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli Božje ime ni nauk.
2. A koji imaju vjernike za gospodare, neka ih ne cijene manje zato što su im braća, nego neka služe još bolje, jer su oni kojima tako dobro služe vjernici i njihova ljubljena braća. Ovo uči i svojski preporučuj!
3. Ako li tko drukčije uči i ne pristaje na zdrave riječi Gospodina našega Isusa Krista i na pobožni nauk,
4. taj se umislio i ne zna ništa, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja. Od toga nastaju zavist, svađa, psovke, zlobne sumnje,
5. neprestane razmirice ljudi koji su u svojemu sudu pokvareni i bez istine. Oni misle da je pobožnost sredstvo za dobitak.
6. Uistinu, velik je dobitak pobožnost, kad je zadovoljna onim što ima.
7. Jer ništa nismo donijeli na svijet; isto tako ne možemo ništa ni odnijeti.\
8. A kad imamo hranu i odjeću, budimo time zadovoljni!
9. Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku i u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator.
10. Doista, lakomost je korijen svih zala. Njoj se neki predadoše pa zalutaše od vjere i na sebe navukoše mnoge jade.
11. A ti, o čovječe Božji, bježi od ovoga! Idi za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, strpljivošću, krotkošću!
12. Bori se u dobroj borbi vjere, postigni vječni život na koji si pozvan i o kojem si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.
13. Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Kristom Isusom koji je iznio pred Poncijem Pilatom dobro svjedočanstvo:
14. drži zapovijed neokaljano i besprijekorno do dolaska Gospodina našega Isusa Krista,
15. što će ga u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini vladalac, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.
16. On jedini ima besmrtnost i prebiva u nedostupnoj svjetlosti. Njega nitko od ljudi nije vidio, a niti može vidjeti. Njemu čast i vlast vječna! Amen.
17. Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne uzohole, niti uzdaju u nestalno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje obilato na uživanje.
18. Neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi, za zajedničko dobro.
19. Neka sabiru sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu istiniti život!
20. O Timoteju, čuvaj poklad kloneći se nevaljalih brbljanja i prepiranja koje je lažno nazvano znanje.
21. Neki su se njime hvalili pa su otpali od vjere. Milost s tobom!