A A A A A

Jeremija 29:1-29
1. Ovo su riječi pisma što ga je poslao prorok Jeremija iz Jeruzalema još preostalim starješinama zarobljenika, svećenicima, prorocima i svemu narodu koji je odveo Nabukodonozor iz Jeruzalema u Babilon,
2. nakon što su bili otišli iz Jeruzalema kralj Jekonija, kraljica mati, dvorani, Judini i jeruzalemski knezovi, kovači i bravari.
3. (Poslao ga je) po Elasi, Šafanovu sinu, i Gemarji, Hilkijinu sinu, koje je poslao u Babilon Sidkija, Judin kralj, Nabukodonozoru, babilonskom kralju:
4. ”Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog, svim zarobljenicima koje sam dao odvesti iz Jeruzalema u Babilon.
5. Gradite kuće i stanujte u njima! Sadite vrtove i jedite njihove plodove!
6. Uzimajte žene i imajte sinove i kćeri! Uzimajte za svoje sinove žene i dajite svojim kćerima muževe da oni dobiju sinove i kćeri! Množite se tamo i ne umanjujte se!
7. Tražite blagostanje gradu u koji sam vas odveo, i molite se za nj Gospodinu, jer je njegovo blagostanje vaše blagostanje.
8. Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Nemojte da vas zalude vaši proroci, što su među vama, i vaši vračevi! Ne slušajte svoje sanjare koji sami kažu da sanjaju!
9. Jer vam oni prorokuju laži u moje ime. Ja ih nisam poslao, govori Gospodin.”
10. Ovako još veli Gospodin: Istom kad prođe punih sedamdeset godina, pohodit ću vas i izvršit ću na vama riječ spasenja, i vratit ću vas na ovo mjesto.
11. Jer ja znam koje misli nosim za vas, govori Gospodin. Odluke su na spasenje, a ne na nesreću, da vam dam budućnost punu nade.
12. Kad me zazovete i idete i pomolite se meni, uslišat ću vas.
13. Kad me potražite, naći ćete me. Jest, tražite me svim srcem.
14. I dat ću vam se, da me nađete? govori Gospodin. Okrenut ću vašu sudbinu i sabrat ću vas iz svih naroda i iz svih mjesta kamo sam vas razagnao, govori Gospodin, i dovest ću vas natrag na mjesto odakle sam vas odveo.
15. Ali vi kažete: Gospodin nam je podigao proroke u Babilonu.
16. A Gospodin veli ovako o kralju koji sjedi na Davidovu prijestolju, i o svemu narodu koji je još u ovom gradu, o vašoj braći koja nisu otišla s vama u ropstvo:
17. Ovako veli Gospodin nad vojskama: Evo, pustit ću na njih mač, glad i kugu i učinit ću ih kao loše smokve, koje su previše loše a da bi ih se moglo jesti.
18. Progonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih strašilom za sva zemaljska kraljevstva, kletvom, užasom, podsmijehom i porugom kod svih naroda kamo ih razagnam,
19. i to zato jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospodin, kad sam im neprestano slao svoje sluge, proroke, ali ih ne poslušaste, govori Gospodin.
20. Stoga sad čujte Gospodnju riječ, vi svi zarobljenici koje sam dao odvesti iz Jeruzalema u Babilon!
21. Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog, o Ahabu, Kolajinu sinu, i o Sidkiji, Maasejinu sinu, koji vam prorokuju laži u moje ime: Evo, ja ih predajem u ruke Nabukodonozoru, babilonskom kralju. On će ih dati pogubiti pred vašim očima.
22. Tada će kod svih Judinih zarobljenika, što su u Babilonu, zavladati kletva: “Neka od tebe učini Gospodin kao od Sidkije i Ahaba, koje babilonski kralj dade spržiti na ognju!”
23. Jer su oni činili zlo u Izrćlu i tjerali preljub sa ženama svojih prijatelja i u moje ime navješćivali lažne riječi što im ih nisam zapovjedio. Ja znam to i svjedok sam za to, govori Gospodin.
24. Nehelamcu Šemaji reci:
25. Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: “Ti si u svoje vlastito ime poslao pismo svemu narodu u Jeruzalemu i svećeniku Sefaniji, Maasejinu sinu, i svim svećenicima ovog sadržaja:
26. Gospodin te postavio svećenikom na mjesto svećenika Jojade, da paziš u Gospodnjoj kući na svakog bezumnog gatara i da ga stavljaš u klade i u željezo oko vrata.
27. Pa zašto ne istupaš protiv Jeremije iz Anatota, koji vam proriče?
28. Zar nam nije poslao u Babilon vijest ovog sadržaja: Dugo će još trajati! Gradite kuće i stanujte u njima, sadite vrtove i uživajte njihove plodove!”
29. Svećenik Sefanija pročita to pismo pred samim prorokom Jeremijom.

Jeremija 30:1-24
1. Riječ što dođe Jeremiji od Gospodina:
2. ”Ovako veli Gospodin, Izrćlov Bog: Napiši sebi u knjigu sve riječi koje ti govorim!
3. Jer evo, dolazi vrijeme, govori Gospodin, kad ću okrenuti sudbinu svojega naroda Izrćla i Jude, govori Gospodin, i dovesti ih natrag u zemlju koju sam dao njihovim ocima u posjed.”
4. Ovo su riječi što ih reče Gospodin o Izrćlu i Judi:
5. Jest, ovako veli Gospodin: “Viku od straha čujemo, strepnju punu nesreće!”
6. Pitajte i vidite rađaju li muževi! Jer zašto vidim da se svaki čovjek podbočio rukama o bedra kao rodilja? Zašto su se sva lica promijenila i poblijedjela?
7. Jao! Silan je onaj dan, nije bilo takva! Vrijeme je nevolje za Jakova. Ipak će se iz nje izbaviti.
8. ”U onaj će se dan dogoditi”, govori Gospodin nad vojskama, “da ću raskinuti jaram na njegovu vratu i rastrgnuti njegovu užad, te ga više nikada ne će zarobiti tuđinci.
9. Gospodinu, svojemu Bogu, služit će, svojemu kralju Davidu kojega ću im podignuti.
10. Ti se dakle ne boj, Jakove, slugo moj!” govori Gospodin. “Ne plaši se, Izrćle! Jer evo, ja ću te izbaviti iz daleke zemlje, izbavit ću tvoju djecu iz zemlje njihova ropstva! Jakov će se vratiti kući i naći mir, živjet će bez brige, i nitko ga ne će smetati!
11. Jest, ja sam s tobom”, govori Gospodin, “da te izbavim. Uništit ću sve narode među koje sam te razasuo! Ali tebe ne ću uništiti, samo ću te opominjati s mjerom. Ne mogu te ostaviti sasvim bez kazne!”
12. Jer ovako veli Gospodin: “Neizlječiva je tvoja rana, nema lijeka tvojemu uboju.
13. Nitko se ne zauzima za tvoju bolest. Lijeka nema za čireve, melema za te nema.
14. Zaboraviše te svi tvoji milosnici, ne pitaju ništa za te. Jest, kako udari neprijatelj tako sam ja udario tebe neumoljivom kaznom za tvoje veliko bezakonje. Silni su tvoji grijesi.
15. Što vičeš zbog svoje rane, zbog neizlječive svoje bolesti? Za veliko tvoje bezakonje? silni su tvoji grijesi? ja sam ti to učinio.
16. Zato svi koji te proždiru, proždrijet će se. Svi tvoji neprijatelji idu u ropstvo. Koji te plijene, bit će oplijenjeni. Sve tvoje razbojnike predat ću razbojnicima.
17. Jer ću te ozdraviti, rane ću tvoje iscijeliti”, govori Gospodin, “jer te, Sione, zovu otjeranom, onom za koju se više nitko ne brine.”
18. Ovako veli Gospodin: “Sad ću okrenuti sudbinu Jakovljevih šatora, smilovat ću se njegovim stanovima. Grad će se sazidati na svojoj gori. Na starom će se mjestu podići tvrđava.
19. Iz nje će tada odjekivati hvala i pjesma veselih ljudi. Ja ću ih umnožiti, ne će se umanjiti. Počastit ću ih. Ne će više biti prezreni.
20. Sinovi će njihovi biti kao prije. Njihova općina stoji tvrdo preda mnom. Pohodit ću sve njihove neprijatelje.
21. Iz njih će samih proizići njihov knez. Vladalac će njihov doći iz njihove sredine. Ja ću mu dopustiti pristup k meni, da mi se približi. Jer tko je taj koji se usudio pristupiti k meni?”? govori Gospodin.
22. ”Vi ste moj narod, a ja sam vaš Bog.”
23. Gle, vihor od Gospodina! Njegov gnjev provaljuje, vihor othuji preko glave bezbožnika.
24. Gnjev se Gospodnji ne vraća dok on to nije izvršio, dok nije ispunio naum svojega srca. Na kraju dana to ćete jasno spoznati.

Psalmi 119:41-48
41. Gospode, neka dođe na me tvoja milost i tvoje spasenje po obećanju tvojem!
42. Odgovorit ću tada onima koji me vrijeđaju, jer se uzdam u riječ tvoju.
43. Ne uzimaj od mojih usta riječi istine, jer se u tvoje odluke uzdam!
44. čuvat ću tvoj Zakon svagda, dovijeka i zauvijek.
45. I hodit ću u slobodi, jer naredbe tvoje istražujem.
46. Pred kraljevima ću govoriti o tvojim propisima i ne ću se stidjeti.
47. Tvoji propisi bit će moja radost jer ih veoma ljubim.
48. K tvojim zapovijedima koje volim uzdižem svoje ruke, i razmišljam o tvojim naredbama. ZAJIN

Izreka 27:19-19
19. Kako se u vodi kreće lice prema licu, tako stoji srce jednoga čovjeka prema drugome srcu.

1 Timoteju 1:1-20
1. Pavao, Apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, našega Spasitelja i Krista Isusa, naše nade,
2. Timoteju, pravome sinu u vjeri. Želim ti milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
3. Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovjediš nekima neka ne iznose drugi nauk
4. i neka se ne bave bajkama ni beskrajnim rodoslovljima. To izaziva više prepiranja, a ne posvećuje pozor Božjem naumu koji se ostvaruje po vjeri.
5. Svrha je zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i iskrene vjere.
6. Neki zastraniše od toga te odlutaše u isprazne govore.
7. Hoće biti učitelji Zakona, a ne razumiju što govore ni što tvrde.
8. Mi znamo da je Zakon dobar, ako ga se tko drži kako treba.
9. Imaj na umu ovo: nije pravedniku postavljen Zakon, nego bezakonicima i nepokornima, bezbožnicima i grešnicima, nečistima i okaljanima, ubojicama oca i majke, krvnicima,
10. bludnicima, homoseksualcima, otimačima osoba, lažljivcima, krivokletnicima, i ako što drugo ima protivno zdravu nauku.
11. To je u skladu s evanđeljem slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.
12. Zahvaljujem onome koji mi dade jakost, Kristu Isusu, našemu Gospodinu, što me je držao za vjerna i postavio me za služenje,
13. a prije sam bio hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali sam pomilovan, jer sam ne znajući to činio u nevjeri.
14. Milost našega Gospodina s vjerom i ljubavi u Kristu Isusu izvanredno je obilovala prema meni.
15. Pouzdana je riječ i vrijedna da bude potpuno prihvaćena: Isus Krist je došao na svijet da spasi grješnike od kojih sam ja prvi.
16. Ali sam pomilovan zato da na meni prvome pokaže Isus Krist svu strpljivost, za pouku onima koji će vjerovati u njega za vječni život.
17. Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.
18. Ovu ti zapovijed predajem, sine Timoteju, po proroštvima koja su jednom o tebi izrečena: ojačan njima bij dobar boj.
19. Imaj vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom u vjeri.
20. Među njima su Himenej i Aleksandar, koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.