A A A A A

Jeremija 27:1-22
1. U početku vladanja Sidkije, Jošijina sina, Judina kralja, dođe Jeremiji ova riječ od Gospodina:
2. ”Ovako mi reče Gospodin: Napravi sebi užad i jaram i stavi to sebi oko vrata!
3. Pošalji to isto kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonaca, kralju Tira i kralju Sidona po poslanicima koji su došli u Jeruzalem k Sidkiji, Judinu kralju!
4. Daj im ovaj nalog za njihove gospodare: Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Recite svojim gospodarima:
5. Ja sam stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji svojom velikom snagom i mišicom podignutom, i dajem ih kome hoću.
6. Sada dajem sve te zemlje svojemu sluzi Nabukodonozoru, babilonskom kralju. I poljske životinje dajem mu da mu služe.
7. Svi narodi moraju mu biti podložni, njemu, njegovu sinu i unuku, dok dođe vrijeme i njegovoj zemlji da ga upokore moćni narodi i veliki kraljevi.
8. A narod, kraljevstvo što ne će služiti babilonskom kralju Nabukodonozoru i ne će savinuti vrat u jaram babilonskoga kralja, taj ću narod, veli Gospodin, pohoditi mačem, glađu i kugom, dok ga posve ne upokorim njegovom rukom.
9. Zato ne slušajte svoje proroke, vračeve, sanjare, gatare i bajače, koji vam govore: Ne ćete služiti babilonskom kralju!
10. Jer vam oni prorokuju laži, da vas odvedu iz vaše zemlje, kad bih vas ja odbacio da propadnete.
11. A narod koji savije svoj vrat pod jarmom babilonskoga kralja i koji mu bude služio, taj ću narod ostaviti mirno na njegovoj zemlji? govori Gospodin? da je obrađuje i u njoj stanuje.”
12. Sidkiji, Judinu kralju, rekao sam isto tako: “Savijte vrat pod jaram babilonskoga kralja! Budite podložni njemu i njegovu narodu pa ćete ostati na životu!
13. Zašto da poginete, ti i tvoj narod, od mača, gladi i kuge, kako je zaprijetio Gospodin narodu koji ne će služiti babilonskom kralju?
14. Ne slušajte riječi proroka koji vam govore: Ne ćete služiti babilonskom kralju. Jer vam oni prorokuju laži.
15. Ja ih nisam poslao, govori Gospodin, oni vam lažno prorokuju u moje ime, da vas odbacim i da propadnete zajedno s prorocima koji su vam prorokovali.”
16. Svećenicima i svemu narodu rekao sam: “Ovako veli Gospodin: Ne slušajte riječi svojih proroka koji vam prorokuju ovako: Doista, posuđe Gospodnje kuće doskora će se vratiti iz Babilona! Jer vam oni prorokuju laži.
17. Ne slušajte ih! Budite podložni babilonskom kralju pa ćete ostati na životu! Zašto da ovaj grad bude gomila ruševina?
18. Ako su proroci i ako je Gospodnja riječ u njima, neka mole Gospodina nad vojskama da posuđe što je još ostalo u Gospodnjoj kući i u palači Judina kralja i u Jeruzalemu ne dođe također u Babilon.
19. Jer ovako veli Gospodin nad vojskama za stupove, more, podnožja i ostalo posuđe što je ostalo u ovom gradu,
20. što Nabukodonozor, babilonski kralj, nije uzeo sa sobom kad je odveo Jekoniju, Jojakimova sina, Judina kralja, iz Jeruzalema u Babilon zajedno sa svim Judinim i jeruzalemskim odličnicima.
21. Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog, za posuđe što je još ostalo u palači Judina kralja i u Jeruzalemu:
22. U Babilon će biti odneseno i tamo će ostati do dana kad ih opet pogledam? veli Gospodin? i dam ih donijeti i na ovo ih mjesto vratiti.”

Jeremija 28:1-17
1. One godine, u početku vladanja Sidkije, Judina kralja, četvrte godine petoga mjeseca, reče mi prorok Hananija, sin Azura iz Gibeona, u Gospodnjoj kući pred svećenicima i svim narodom:
2. ”Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Raskidam jaram babilonskoga kralja.
3. Još dvije godine, tada donosim natrag na ovo mjesto sve posuđe Gospodnje kuće što ga ja Nabukodonozor, babilonski kralj, uzeo s ovoga mjesta i odnio u Babilon.
4. I Jekoniju, Jojakimova sina, Judina kralja, i sve Judine zarobljenike, što su došli u Babilon, ja ću dovesti natrag na ovo mjesto, govori Gospodin. Jer raskidam jaram babilonskoga kralja.”
5. A prorok Jeremija odvrati proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom, koji je stajao u Gospodnjoj kući.
6. Prorok Jeremija reče: “Doista, Gospodin neka to da! Neka Gospodin ispuni tvoju riječ, što si je objavio! Neka vrati posuđe Gospodnje kuće i sve zarobljene iz Babilona na ovo mjesto!
7. Ali čuj ovu riječ koju ja dovikujem u uši tebi i svemu narodu!
8. Proroci koji su bili prije mene i prije tebe, od davnine, prorokovali su moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad i kugu.
9. Ali kad prorok proriče sreću, spoznat će je istom kad se ostvari proročka riječ da je Gospodin zaista poslao proroka.”
10. Tada uze prorok Hananija jaram s vrata proroka Jeremije i raskine ga.
11. Pritom reče Hananija pred svim narodom: “Ovako veli Gospodin: Isto tako raskidam jaram Nabukodonozora, babilonskoga kralja, za dvije godine na vratu svih naroda.” Prorok Jeremija ode svojim putem.
12. Nakon što je prorok Hananija bio raskinuo jaram na vratu proroka Jeremije, dođe Gospodnja riječ Jeremiji:
13. ”Idi i kaži Hananiji: Ovako veli Gospodin: Raskinuo si drveni jaram, ali umjesto njega napravio željezni jaram!
14. Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Željezni jaram stavljam oko vrata svim tim narodima; oni će služiti Nabukodonozoru, babilonskom kralju. Dat ću mu i poljske životinje.” \
15. I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: “čuj, Hananija, Gospodin te nije poslao. Ti zavodiš ovaj narod da stavi svoje pouzdanje u laži.
16. Zato veli Gospodin: Evo, ja te iskorjenjujem iz zemlje. Još ćeš ove godine umrijeti, jer si propovijedao pobunu protiv Boga.”
17. I prorok Hananija umre one godine, sedmoga mjeseca.

Psalmi 119:33-40
33. Nauči me, Gospode, putu naredaba svojih, da ga se točno držim!
34. Prosvijetli me da čuvam tvoj Zakon i da ga držim svim srcem!
35. Prati me na stazi svojih zapovijedi jer u njoj slast nalazim!
36. Prikloni srce moje svojim propisima, ne lakomosti!
37. Odvrati moje oči, da ne gledaju ispraznost; život mi čuvaj na putu svojem. \
38. Ispuni sluzi svom obećanje svoje, da te se boji!
39. Odvrati od mene porugu koje se plašim, jer pravi su sudovi tvoji.
40. Eto, čeznem za propisima tvojim, u pravdi me svojoj poživi! VAU

Izreka 27:18-18
18. Tko uzgaja smokvu, uživat će njezine plodove; tko čuva svoga gospodara, bit će visoko poštovan. \

2 Solunjanima 3:1-18
1. Uostalom, braćo, molite se za nas da se Gospodnja riječ širi i da se slavi kao i u vas;\
2. i da se izbavimo od bezumnih i zlih ljudi, jer nemaju svi vjere.
3. Gospodin je vjeran, on će vas utvrditi i sačuvati od Zloga.
4. Uzdamo se u Gospodinu za vas, da ono što vam zapovijedamo činite i da ćete činiti.
5. Gospodin neka upravi vaša srca Božjoj ljubavi i Kristovoj strpljivosti.
6. Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina našega Isusa Krista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po predaji koju primiše od nas.
7. Doista, sami znate kako se trebate ugledati u nas, jer nismo živjeli neuredno među vama.
8. Niti smo badava jeli kruh kod bilo koga, nego smo radili u trudu i muci, noću i danju, da ne budemo na teret nikome od vas.
9. Ne stoga što ne bismo imali vlasti, nego da sebe damo vama za primjer, da nas nasljedujete.
10. Zaista, kad smo bili kod vas, ovo smo vam zapovijedali: Ako tko ne će raditi, neka ni ne jede!
11. čujemo naime da neki neuredno žive među vama: ništa ne rade, nego se bave ništavnim stvarima.
12. Takvima zapovijedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu neka mirno rade i jedu svoj kruh.
13. A vama, braćo, neka ne dosadi činiti dobro!
14. Ako tko ne posluša naše riječi u ovoj poslanici, toga naznačite i ne miješajte se s njim, da se posrami!
15. Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata!
16. A sam Gospodin mira neka vam dade svagda mir na svakom mjestu! Gospodin sa svima vama!
17. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, što je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.
18. Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama.