A A A A A

Izaija 55:1-13
1. ”Ustanite, svi žedni, dođite na vodu! Koji nemate novca, dođite, kupujte žita i jedite! Dođite, kupujte vina i mlijeka bez novca i bez plaćanja!
2. Zašto dajete svoj novac na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i vaša će se duša okrijepiti pretilinom!
3. Prignite uho i dođite k meni! Poslušajte, i vaša će duša živjeti! Sklopit ću s vama vječan savez: nenarušivo obećanje milosti Davidu.
4. Evo, dao sam ga za svjedoka narodima, za kneza i vladaoca narodima.
5. Evo, zvat ćeš narode koje ne poznaješ. Narodi koji te ne poznaju, dolaze k tebi zbog Gospodina, tvoga Boga, i zbog Izrćlova Sveca, jer te on proslavio.”
6. Tražite Gospodina dok se može naći! Zovite ga dok je još blizu!
7. Neka bezbožnik ostavi svoj put i zlikovac svoje misli! Neka se vrati Gospodinu, i smilovat će mu se, našemu Bogu, jer će mnogo oprostiti!
8. ”Jer moje misli nisu vaše misli i vaši putovi nisu moji putovi”, veli Gospodin.
9. ”Ne, kako je nebo visoko nad zemljom tako su moji putovi visoki nad vašim putovima i moje misli nad vašim mislima.
10. Jer kako padaju dažd i snijeg s neba i ne vraćaju se onamo, dok nisu zemlju natopili i oplodili, i zazelenili, da daju sjeme sijaču, i kruh onome koji je gladan,
11. tako je i s mojom riječi koja izlazi iz mojih usta: ne vraća se k meni prazna dok nije izvršila što sam htio, i ispunila za što sam je poslao.”
12. Jer ćete s veseljem izići i u miru biti vođeni. Gore i bregovi udarit će u klicanje pred vama i sve će poljsko drveće pljeskati rukama.
13. Umjesto trnja rast će čempresi, umjesto kopriva niknut će mirte. To će biti Gospodinu u slavu, za znak što nikada ne iščezne.

Izaija 56:1-12
1. Ovako veli Gospodin: “čuvajte pravicu i uspostavite pravednost! Jer je dolazak mog spasenja i otkrivanje moje pravednosti blizu.”
2. Blago čovjeku koji tako čini i čovječjem djetetu koje se toga drži: koji drži subotu i ne oskvrnjuje ju, čuva svoju ruku da ne učini ništa zlo!
3. Neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospodina: “Gospodin će me isključiti iz svojega naroda.” Neka ne govori uškopljenik: “Ah, ja sam samo suho drvo!”
4. Jer ovako veli Gospodin: “Uškopljenicima koji drže moje subote i izabiru ono što je meni ugodno, i drže se mojega saveza:
5. njima dajem u svojoj kući i među svojim zidovima mjesto i ime koje je bolje nego sinova i kćeri. Dajem im vječno ime, koje se nikada na zatire.
6. A tuđince, koji pristanu uz Gospodina, da mu služe, da ljube Gospodnje ime i da budu sluge, sve koji drže subotu i ne oskvrnjuju je i drže se mojega saveza:
7. njih ću dovesti k svetoj gori i razveseliti ih u svojoj molitvenoj kući. Njihove žrtve paljenice i klanice ugodne su na mojemu žrtveniku, jer će se moja kuća zvati kuća molitve za sve narode.”
8. Govori svemogući Gospodin, koji sabire Izrćlove prognanike: “Još više sabirem k onima koje sam već sabrao od njega.”
9. Sve poljske životinje dođite jesti, sve šumske životinje!
10. Stražari su njegovi slijepi: Svi oni ne zapažaju ništa. Svi su psi nijemi, ne mogu lajati. Drijemaju i leže, i najdraže im je spavati.
11. Psi su proždrljivi, ne znaju za sitost. Pastiri su, ne pokazuju oprez. Svi idu svojim vlastitim putem, svaki za svojom korišću, jedan kao drugi.
12. Dođite, donijet ću vina! Napit ćemo se žestoka pića! Sutra neka bude kao i danas, sjajno preko mjere!

Psalmi 113:5-9
5. Tko je kao Gospod, Bog naš, koji stoluje u visinama,
6. odozgo se prigiba i gleda na nebo i na zemlju.
7. Iz praha podiže bijednika, iz gliba uzdiže siromaha
8. da ga posadi s knezovima, s knezovima svoga naroda.
9. Nerotkinji daje stanovati u kući kao sretnoj mati djece. Aleluja!

Izreka 26:20-21
20. Gdje nema drva, ugasi se oganj, i gdje nema klevetnika, prestane rasprava.
21. Kao što ugljen služi za žeravicu, a drvo za oganj, tako svadljiv čovjek služi za prepirke.

Efežanima 4:1-32
1. Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani,
2. sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi.
3. Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira.
4. Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva.
5. Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje!
6. Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.
7. A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao.
8. Zato govori: “Uziđe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima.”
9. Što znači “uziđe”, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje?
10. Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve.
11. I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje,
12. da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela.
13. Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine.
14. Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu.
15. Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist.
16. Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.
17. Ovo dakle govorim i zaklinjem vas u Gospodinu: ne živite više kao što žive pogani koje njihova pamet vodi u propast.
18. Oni imaju razum pokriven tamom i otuđeni su od Božjega života zbog neznanja što je u njima, zbog tvrdoće svoga srca.
19. Oglušivši se o ćudoredni osjećaj, predadoše se razuzdanosti, da čine svaku nečistoću u lakomosti.
20. Ali vi tako ne upoznaste Krista,
21. ako ste o njemu doista čuli te o njemu bili poučeni, kao što je istina u Isusu.
22. S obzirom na prijašnji način života, odložite staroga čovjeka koji se raspada u prevarljivim požudama
23. i obnovite se duhom svojega uma.
24. Obucite novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
25. Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome!
26. Ljutite se, ali ne griješite. Sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom!
27. Niti dajte mjesta đavlu!
28. Tko je krao, više neka ne krade, nego neka se radije trudi radeći svojim rukama da ima što davati potrebnome!
29. Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju!
30. Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.
31. Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakosti!
32. Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!