English
A A A A A

Jeremija 21:1-14
1. Sljedeće proroštvo jest ono što je došlo Jeremiji od Gospodina kad je kralj Sidkija poslao k njemu Pašhura, Malkijina sina, i svećenika Sefaniju, Maasejina sina, s nalogom:
2. ”Upitaj ipak za nas Gospodina! Nabukodonozor, babilonski kralj, vojuje protiv nas. Možda učini Gospodin na nama jedno od svojih čudesa, tako da onaj ode od nas.”
3. Jeremija im odgovori: “Poručite Sidkiji ovo:
4. Ovako veli Gospodin, Izrćlov Bog: Evo, ja okrećem natrag oružje u vašoj ruci, kojim se pred zidom borite protiv babilonskog kralja i protiv Kaldejaca koji vas opsjedaju. Skupljam ih usred toga grada.
5. Ja vojujem sam na vas podignutom rukom, jakom mišicom, gnjevom, jarošću i velikom žestinom.
6. Udaram stanovnike toga grada, ljude i stoku, velikom kugom, da izginu.
7. Tada, veli Gospodin, dajem Sidkiju, Judina kralja, njegove činovnike i što je od naroda u tom gradu ostalo pošteđeno od pomora, mača i gladi, u ruke babilonskom kralju Nabukodonozoru, u ruke njihovim neprijateljima, u ruke onima koji im rade o glavi. On će ih oštricom mača poubijati bez smilovanja, bez milosrđa, bez milosti.”
8. Reci tome narodu: “Ovako veli Gospodin: Evo, ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti!
9. Tko ostane u tom gradu, gine od mača, gladi ili kuge! Tko iziđe i preda se Kaldejcima, koji vas opsjedaju, ostaje na životu i ima svoj život kao plijen!
10. Jer upravljam svoje lice protiv toga grada na nesreću, a ne na spasenje? govori Gospodin. U ruke babilonskom kralju bit će predan; on će ga spaliti.” \
11. Kraljevskoj Judinoj kući reci: čujte Gospodnju riječ,
12. vi od Davidove kuće! Ovako veli Gospodin: “Svako jutro održite pravedan sud! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Inače plane moj gnjev kao oganj i gori da se ne ugasi zbog zloće vaših djela.
13. Evo, ja ću poći protiv tebe, stanovnice doline, stijene u ravnici, govori Gospodin. Vi kažete: Tko dolazi k nama? Tko prodire u naše stanove?
14. Ja vas isplaćujem kako zaslužuju vaša djela, veli Gospodin. Stavljam oganj na njezinu šumu; on sve proždire što je oko nje.” \

Jeremija 22:1-30
1. Ovako govori Gospodin: “Siđi u palaču Judina kralja, objavi ondje ovu riječ!
2. Kaži: čuj Gospodnju riječ, Judin kralju, koji sjediš na Davidovu prijestolju, ti, tvoji činovnici i tvoj narod što ulazi na ova vrata!
3. Ovako veli Gospodin: činite pravo i pravednost! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Stranca, sirotu i udovicu ne zapostavljajte! Ne činite nasilja! Ne prolijevajte nedužne krvi na ovom mjestu!
4. Ako poslušate ovu zapovijed, ulazit će na vrata ove kuće kraljevi, koji sjede na Davidovu prijestolju, na kolima i na konjima, on, njegovi činovnici i njegov narod.
5. Ako li ne poslušate ove zapovijedi, zakleo sam se sam sobom, veli Gospodin: Ruševina će biti ova palača.”
6. Jest, ovako veli Gospodin o palači Judina kralja: “Bila si mi kao Gilead, kao vrhunac Libanona! Ali doista, učinit ću te pustinjom, gradom u kojemu se ne stanuje.
7. Spremam zatirače protiv tebe: muževe i oružje. Posjeći će tvoje krasne cedrove i pobacati ih u oganj.
8. Kad onda mnogi ljudi budu prolazili pokraj toga grada i pitali jedan drugoga: Zašto je Gospodin ovo učinio od toga velikoga grada,
9. odvratit će se: Postao je nevjeran Savezu s Gospodinom, svojim Bogom, klanjao se drugim bogovima i služio im je.”
10. Ne plačite za mrtvacem! Ne žalite ga! Plačite za onim koji odlazi da se više nikada ne vrati kući, da više nikada ne vidi svoje domovine!
11. Jer ovako govori Gospodin o Šalumu, sinu Jošije, Judina kralja, koji je umjesto svojega oca Jošije bio postao kralj: “Koji ode iz ovoga mjesta, ne vraća se više,
12. nego će umrijeti u mjestu kamo ga odvedoše u ropstvo. A ove zemlje ne će više vidjeti.”
13. Teško onomu koji gradi svoju palaču nepravedno i svoja spremišta protiv pravde, koji pušta svojega bližnjega da radi ni za što i usteže mu plaću!
14. Koji kaže: “Gradim sebi prostranu kuću i prostrana spremišta. Razvaljuje sebi prozore. Oblaže cedrom i maže crvenilom.
15. Jesi li postao kralj da sjaš zgradama od cedra? Zar nije i tvoj otac jeo i pio pa ipak je činio pravo i pravednost? I bilo mu je dobro.
16. Pribavljao je pravicu potlačenomu i siromahu. Bilo je tada dobro. Ne znači li to mene priznati?”, govori Gospodin.
17. ”Ali tvoje oko i srce ne idu za tim, nego samo za dobitkom i da prolijevaš nedužnu krv i da tlačiš i ugnjetavaš.”
18. Zato veli Gospodin o Jojakimu, sinu Jošije, Judinu kralju: “Ne pjeva mu se mrtvačka tužaljka: Ah, brate moj! Ah, sestro moja! Ne pjeva mu se mrtvačka tužaljka: Ah, gospodaru! Ah, svijetli!
19. Bit će mu magareći pokop: izvuku ga i bace ga pred jeruzalemska vrata.”
20. Popni se na Libanon! Tuguj glasno! Jauči glasno u Bašanu! Od Abarima neka prodre ovamo tvoj jauk! Jer su satrveni svi tvoji prijatelji!
21. Nagovarao sam te kad ti je još bilo dobro. Ti si govorila: “Ne ću slušati!” To je bilo tvoje ponašanje od mladosti: Nikada nisi htjela slušati moj glas.
22. Odnosi vihor sve tvoje pastire. Prijatelji ti idu u progonstvo. Jest, sada si u sramoti i stidu zbog sve svoje zloće.
23. Ti, koja sada stoluješ na Libanonu, koja viješ gnijezdo na cedrovima, kako ćeš jecati kad ti dođu muke i boli kao rodilji!
24. ”Tako da sam živ”, veli Gospodin, “kad bi Konija, Jojakimov sin, Judin kralj, bio i pečatni prsten na mojoj desnoj ruci, otrgnuo bih ga otamo.
25. Dajem te u ruke onima koji ti rade o glavi, u ruke onima od kojih se groziš, u ruke Nabukodonozoru, babilonskom kralju, i u ruke Kaldejcima.
26. Istjerat ću tebe i tvoju majku, koja te je rodila, u tuđu zemlju, gdje se niste rodili. Tamo ćete pomrijeti.
27. U zemlju u koju se živo žele vratiti, ali se nikada ne vraćaju.”
28. Je li taj čovjek Konija kao posuda što se zametne i baci kao naprava koju nitko ne će? Zašto je bio istjeran, on sa svojim rodom, i bačen u zemlju koju nisu poznavali?
29. Zemljo! Zemljo! Zemljo! čuj Gospodnju riječ!
30. Ovako veli Gospodin: “Zapišite toga čovjeka kao bez djece kao čovjeka kojemu za njegova života ništa ne polazi za rukom! Jer nijednome od njegova roda ne uspijeva da sjedne na Davidovo prijestolje i da vlada u Judi.”

Psalmi 119:9-16
9. Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Ako očuva riječi tvoje.
10. Tražim te svim srcem, ne daj mi da zalutam od tvojih zapovijedi!
11. U svome srcu pohranih riječi tvoje, da ne sagriješim protiv tebe.
12. Blagoslovljen si ti, Gospode! Nauči me svojim naredbama!
13. Ustima svojim navješćujem sve sudove usta tvojih.
14. Na putu propisa tvojih radujem se više nego svemu bogatstvu.
15. Razmišljat ću o tvojim naredbama i promatrati putove tvoje.
16. U tvojim naredbama naslada je moja, ne ću zaboraviti tvojih riječi. GIMEL

Izreka 27:14-14
14. Tko pozdravlja prijatelja naglas rano ujutro, prima mu se to za kletvu.

1 Solunjanima 5:1-28
1. A o vremenu i času, braćo, ne trebamo vam pisati.
2. Doista, sami dobro znate da će Gospodnji dan doći kao tat u noći.
3. Jer kad reknu: “Mir i sigurnost!”, onda će ih iznenada napasti propast, kao bol trudnu ženu, i ne će uteći.
4. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj Dan kao tat iznenadio.
5. Svi ste vi sinovi svjetla i sinovi dana; nismo sinovi noći niti tame.\
6. Stoga ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i budimo trijezni!
7. Jer koji spavaju, u noći spavaju i koji se opijaju, u noći se opijaju.
8. A mi, koji smo od dana, budimo trijezni i odjeveni u oklop vjere i ljubavi, zaštićeni kacigom koja je nada u spasenje.
9. Doista, Bog nas ne postavi za gnjev, nego da steknemo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.
10. On je umro za nas da mi, bdjeli ili spavali, zajedno s njim živimo.
11. Zato tješite jedni druge i potičite jedan drugoga na dobro, kao što i činite!
12. A molimo vas, braćo, da priznate one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu te vas opominju.
13. Cijenite ih osobito u ljubavi zbog njihova djela. Živite u miru među sobom!
14. Potičemo vas, braćo: poučavajte ne- uredne, tješite malodušne, pomažite slabima, budite strpljivi sa svima!
15. Gledajte da nitko ne vraća kome zlo za zlo; nego svagda revno nastojte oko dobra među sobom i prema svima!\
16. Svagda se radujte!
17. Molite se bez prestanka!
18. Na svemu zahvaljujte; jer je to Božja volja u Kristu Isusu za vas.\
19. Ne gasite Duha!
20. Ne prezirite proroštava!
21. A sve kušajte i što je dobro zadržite!
22. Klonite se svake vrste zla!
23. A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri. Neka se vaš cjeloviti duh, vaša duša i vaše tijelo sačuva besprijekorno za dolazak našega Gospodina Isusa Krista!
24. Vjeran je onaj koji vas pozva, on će i izvršiti.
25. Braćo, molite se za nas!
26. Pozdravite svu braću svetim poljupcem!
27. Zaklinjem vas Gospodinom da se pročita ova poslanica svoj braći.
28. Neka milost Gospodina našega Isusa Krista bude s vama!