A A A A A

Izaija 53:1-12
1. Tko je povjerovao našoj vijesti? Komu se otkrila Gospodnja mišica?
2. Tako je izrastao pred njim kao mladica, kao korijen iz suhe zemlje. Nema obličja na njemu, nema ljepote da bismo ga gledali, i nema izgleda da bismo našli ugodnosti na njemu.
3. Bio je prezren, posljednji od ljudi, čovjek bolova, vičan patnjama. Kao netko od koga čovjek zaklanja svoje lice, tako je bio prezren. Nismo ga cijenili.
4. A on je nosio naše patnje, naše je žalosti uzeo na se. Mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim.
5. Ali je on bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine. Za naše spasenje bila je kazna na njemu. Njegovim modricama mi smo se iscijelili.
6. Svi smo mi kao ovce lutali naokolo. Svaki je išao svojim vlastitim putem. A Gospodin je stavio na nj grijehe svih nas.
7. Bio je zlostavljen, a on se predao dragovoljno, nije otvorio svojih usta, kao janje što se vodi na klanje. Kao ovca, nijema pred onima koji je strižu, nije otvorio svojih usta.
8. Bio je uzet iz tjeskobe i osude. Tko da iskaže njegovu sudbinu? Bio je istrgnut iz zemlje živih i za opačine mojega naroda bio je na smrt pogođen.
9. Odredili su mu grob uz zločince.? Ali je uz bogatoga bio nakon smrti? jer nije počinio nepravde, i nije se našla prijevara u njegovim ustima.
10. Ali je Gospodinu bilo po volji da ga udari na muke. Kad se sam žrtvuje kao žrtva za grijeh, vidjet će potomke, dugo će živjeti, i Gospodnja će se volja ispuniti po njemu.
11. ”Za muku svoje duše on će se obilno nasititi. Svojim spoznanjem moj će sluga kao pravednik donijeti mnogima pravednost. Njihove opačine uzima on na se.
12. Zato ću mu dati mnoge kao dio, mnogobrojne će on prisvojiti zato jer je dao svoj život na smrt, i bio ubrojen među zločince, i nosio grijehe mnogih, i molio se za zločince.”

Izaija 54:1-17
1. Veseli se, nerotkinjo, koja nisi postala mati! Poklikni i podvikuj koja nisi znala za muke poroda! “Jer će neudata imati više djece nego udana”, veli Gospodin.
2. Raširi prostor svojemu šatoru! Neka se razastru zavjese tvojih stanova, a da se ne bude škrt! Produlji svoju šatorsku užad! Tvrdo zabij kolje!
3. Jer ćeš se rasprostraniti desno i lijevo. Cijele narode uzima tvoje pleme u posjed i naseljava puste gradova.
4. Ne boj se, jer se ne ćeš osramotiti! Ne stidi se, jer se ne trebaš zacrvenjeti, jer ćeš zaboraviti sramotu svoje mladosti i prijekora svojega udovištva ne ćeš se više sjećati.
5. Jer tvoj muž jest tvoj stvoritelj, Gospodin nad vojskama njegovo je ime? i tvoj otkupitelj jest Izrćlov Svetac, Bog cijele zemlje, tako se on zove.
6. Jer kao ženu koja je ostavljena i od srca ožalošćena, tako te zove natrag Gospodin. “Može li se pogrditi žena mladosti?”, govori tvoj Bog.
7. ”Ostavio sam te samo za kratko vrijeme, ali sam te s velikim milosrđem vodio kući.
8. U provali gnjeva sakrio sam samo začas svoje lice od tebe; ali sam se u vječnoj milosti smilovao”, veli tvoj otkupitelj, Gospodin. \
9. ”Jer kao kod Noina potopa sad ću to držati, kao što se zakleh: Nikada više ne će Noin potop poplaviti zemlju, tako se kunem da se ne ću više gnjeviti na te, niti ću te karati.
10. Ako se i gore pomaknu i humovi se pokolebaju, moja se ljubav ne će odmaknuti od tebe i zavjet mojega spasenja ne će se pokolebati”, veli Gospodin, tvoj milosrdnik.
11. ”Nevoljnice, od bure raščupana, lišena utjehe! Evo, ja namještam tvoje kamenje na porfirnom mramoru i utemeljujem te na safirima.
12. Gradim tvoja kruništa od rubina, tvoja vrata od kristala i tvoju ogradu od dragoga kamenja.
13. Sva su tvoja djeca Gospodnji učenici i velik je mir tvoje djece.
14. Na pravednosti ćeš biti utemeljena. Pusti svaku tjeskobu! Jer se više nemaš čega bojati. Pusti svaki strah! Jer ti se on više ne približava.
15. Gle, bit će ih koji će se sabirati na te, ali oni ne će biti od mene. Tko te napadne, na tebi će pasti.
16. Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje ugljevlje i pravi oružje po svojoj volji. A ja sam stvorio i kvaritelja, da uništava.
17. Nikakvo oružje što se kuje protiv tebe, ne će ništa napraviti, učiniti. Svaki jezik koji se podigne na te na sudu, dokazat ćeš krivim. To je baština Gospodnjih slugu i njihov blagoslov od mene”, veli Gospodin.

Psalmi 113:1-4
1. Aleluja! Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospoda!
2. Nek je blagoslovljeno ime Gospoda od sada i dovijeka!
3. Od sunčanoga izlaska do zalaza nek se hvali ime Gospoda!
4. Uzvišen je nad svim narodima Gospod; slava njegova iznad nebesa. \

Izreka 26:17-19
17. Kao onaj koji za uši hvata psa što trči mimo njega, takav je onaj koji se žesti zbog rasprave koja se na njega ne odnosi.
18. Kao mahnitac koji baca ognjene baklje i smrtonosne strijele,
19. takav je čovjek koji prevari bližnjega i onda veli: “Samo sam se šalio.”

Efežanima 3:1-21
1. Zato sam ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane.
2. Sigurno ste čuli za raspored Božje milosti koja je meni dana za vas:
3. meni se po objavi očitova otajstvo, kao što gore ukratko opisah.
4. Odatle možete, čitajući, razabrati moje razumijevanje Kristova otajstva.
5. Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu,
6. da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju.
7. Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju.
8. Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo
9. i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio.
10. Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost,
11. po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
12. U njemu i po vjeri u njega imamo slobodan pristup u nadi.
13. Zato vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava.
14. Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem
15. od kojega dobiva značenje svako očinstvo na nebesima i na zemlji.
16. Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka.
17. Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni.
18. Usrdno molim da biste mogli razumjeti sa svima svetima koja je širina i dužina, i visina i dubina;\
19. i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete ispunjeni svom Božjom puninom.
20. A onome koji može sve učiniti obilnije nego što molimo ili mislimo, po sili koja djeluje u nama,
21. njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.