A A A A A

Postanka 15:1-21
1. Poslije tih događaja dođe riječ Gospodnja Abramu u jednom viđenju ovako: “Ne boj se, Abrame! Ja sam tvoj štit; tvoja plaća bit će vrlo velika.” \
2. Abram odgovori: “Ah, Gospodine, Bože, što mi možeš dati kad moram živjeti bez djece i Damaščanin Eliezer bit će posjednik mojega imutka?”
3. I Abram nastavi: “Eto, nisi mi dao potomstva, i tako će moj domaći sluga biti moj baštinik.”
4. Ali mu odmah riječ Gospodnja dođe ovako: “Ne će taj biti tvoj baštinik, nego onaj koji će izaći od tebe bit će tvoj baštinik.”
5. Pa ga izvede van i reče mu: “Pogledaj na nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!” I onda nastavi: “Toliko će biti tvojega potomstva.”
6. Abram povjerova Gospodinu i on mu to primi u zaslugu.
7. I reče mu: “Ja sam Gospodin, koji te izvedoh iz Ura u Kaldeji, da ti dam ovu zemlju u posjed.”
8. A on odgovori: “Gospodine, Bože, po čemu ću spoznati da ću je posjedovati?”
9. Gospodin mu zapovjedi: “Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladoga goluba!”
10. I donese mu sve te životinje, raspolovi ih po sredini i stavi svaku polovicu jednu prema drugoj; ali ne raspolovi pticâ.\
11. Tada su se ptice grabljivice spuštale na komade mesa; a Abram ih je tjerao. \
12. I kad je sunce zalazilo, pade na Abrama dubok san. Ujedno ga obuze strah i velik mrak.
13. Tada reče Gospodin Abramu: “Znaj da će tvoji potomci boraviti u tuđoj zemlji, koja im ne pripada. Morat će služiti drugima, koji će ih tlačiti četiri stotine godina.
14. Ali narodu kojemu će služiti ja ću suditi. Tada će oni izaći s velikim blagom.
15. A ti ćeš poći u miru k svojim ocima i bit ćeš pokopan u dubokoj starosti.
16. U četvrtom koljenu oni će se vratiti ovamo; jer mjera Amorejaca nije još puna.” \
17. Kad zapade sunce i nasta dubok mrak, gle: peć se zadimila i ognjeni plamen prolazio je između onih žrtvenih komada!
18. Tada sklopi Gospodin savez s Abramom i reče: “Tvojemu potomstvu dat ću ovu zemlju od rijeke egipatske sve do velike rijeke, rijeke Eufrata.
19. Zemlju Kenijaca, Kenižana, Kadmonaca,
20. Hetita, Perižana, Refaimaca,
21. Amorejaca, Kanaanaca, Girgašana i Jebusejaca.”

Postanka 16:1-16
1. Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece; a imala je sluškinju Egipćanku, imenom Hagaru.\
2. Tada reče Saraja Abramu: “Znaš, Gospodin mi je uskratio djecu. Uzmi dakle moju sluškinju za ženu! Možda po njoj dođem do djece.” Abram prista na riječ Sarajinu.
3. I Saraja, žena Abramova, uze Hagaru Egipćanku, svoju sluškinju, deset godina nakon što se nastani Abram u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, svom mužu za ženu.
4. I on oženi Hagaru, i ona zatrudnje. A kad ona opazi da je trudna, prezre svoju gospođu.
5. Tada reče Saraja Abramu: “Uvredu što mi se nanosi ti si skrivio. Ja ti dadoh svoju sluškinju za ženu, a ona sad, kad vidi da je trudna, mene prezire. Gospodin neka sudi meni i tebi!”
6. Abram odgovori Saraji: “Pa tvoja sluškinja u ruci je tvojoj, čini s njom kako ti drago!” I Saraja stade s njom strogo postupati te ona pobježe od nje.
7. Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur.
8. I upita je: “Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?” Ona odgovori: “Bježim od Saraje, svoje gospodarice.”
9. Anđeo Gospodnji joj reče: “Vrati se gospodarici i podvrgni se vlasti njezinoj!”
10. I još joj reče anđeo Gospodnji: “Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se ne će moći prebrojiti od množine.”
11. Dalje joj reče anđeo Gospodnji: “Eto, sada si trudna i rodit ćeš sina kojemu nadjeni ime Jišmćl; jer Gospodin usliši tvoj vapaj! \
12. On će biti čovjek sličan divljemu magarcu. Njegova će se ruka dizati na svakoga, a svačija na njega. Prkosan će stajati u blizini sve svoje braće.”
13. Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: “Ti si Bog gledanja jer”, reče ona, “ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.”
14. Zato se zove studenac onaj “studenac Živoga, koji je gledao za mnom”. On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.
15. I Hagara rodi Abramu sina i Abram nazva sina, što mu ga darova Hagara, Jišmćl.
16. Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu Hagara rodi Jišmćla.

Psalmi 5:1-7
1. Upravitelju pjevačkog zbora. Uz frule. Psalam. Davidov.
2. Poslušaj, Gospode, moje riječi, čuj moj jecaj!
3. Usliši glas moje molitve, Kralju i Bože moj, kada te molim.
4. Gospode, već ujutro čuješ moj vapaj; ujutro stavljam molitve pred tebe i stojim čekajući. \
5. Nisi ti Bog komu se dopada grješnik niti pokvarenjak kod tebe nalazi boravka.
6. Opaki ne mogu izdržati pred tvojim očima, mrziš sve koji čine bezakonje.
7. Satireš one koji govore laži. Gospod prezire krvopije i himbenike.

Izreka 2:6-9
6. Jer mudrost daje samo Gospodin; spoznaja i razboritost dolaze iz njegovih usta. \
7. Iskrenima čuva spasenje, štit je onima koji hode u nedužnosti.
8. Zaštićuje stazu pravde i čuva put svojih pobožnika.
9. Tada ćeš zadobiti razumijevanje za pravednost, poštenje i iskrenost za svaki dobar put.

Mateju 6:19-34
19. Ne sabirite sebi blaga na zemlji, gdje ga uništava moljac i rđa, gdje kradljivci obijaju i kradu!
20. Sabirite sebi blago u nebu gdje ga ne uništava ni moljac ni rđa, gdje kradljivci ne obijaju i ne kradu!
21. Jer gdje je tvoje blago, ondje je i tvoje srce.
22. Oko je svjetiljka tvome tijelu. Ako je tvoje oko zdravo, onda sve tvoje tijelo ima svjetlo.
23. Ako je tvoje oko bolesno, onda je sve tvoje tijelo u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako li će biti onda velika tama!
24. Nitko ne može služiti dva gospodara. Ili će jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamoni.
25. Zato vam kažem: Ne budite tjeskobno zabrinuti za svoj život: što ćete jesti i što ćete piti; ni za svoje tijelo, u što ćete se obući. Nije li život vrjedniji od hrane i nije li tijelo vrjednije od odijela?\
26. Pogledajte ptice nebeske! One ne siju, ne žanju, ne sabiru u žitnice, a vaš ih nebeski Otac hrani. Niste li vi vrjedniji od njih?
27. Tko si od vas može svojim brigama produljiti život za samo jedan sat?
28. I što ste tako tjeskobno zabrinuti za odijelo? Pogledajte ljiljane u polju! Kako rastu! Ne rade i ne predu.
29. Ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
30. I kad Bog travu, što danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko više će vas, malovjerni!
31. Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti i ne pitajte: Što ćemo jesti, što ćemo piti, čim ćemo se odjenuti?
32. Za sve se to brinu neznabošci. A vaš nebeski Otac zna da vam sve to treba.
33. Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, i sve će vam se to dodati.
34. Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan pobrinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla.