English
A A A A A

Postanka 5:1-32
1. Ovo je popis potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.
2. Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.
3. I poživje Adam sto i trideset godina i rodi sina, koji mu je bio po obličju sličan. Nazva ga Šet.
4. A rodivši Šeta, poživje Adam osam stotina godina te rodi druge sinove i kćeri.
5. Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umre. \
6. A Šet poživje sto i pet godina i rodi Enoša.
7. A rodivši Enoša, poživje Šet još osam stotina i sedam godina, te rodi sinove i kćeri.
8. Tako poživje Šet svega devet stotina i dvanćst godina; i umre. \
9. A Enoš poživje devedeset godina i rodi Kenana.
10. A rodivši Kenana, poživje Enoš još osam stotina i petnćst godina te rodi sinove i kćeri.
11. Tako poživje Enoš svega devet stotina i pet godina; i umre.\
12. A Kenan poživje sedamdeset godina i rodi Mahalćla.
13. A rodivši Mahalćla, poživje Kenan još osam stotina i četrdeset godina te rodi sinove i kćeri.
14. Tako poživje Kenan svega devet stotina i deset godina; i umre. \
15. A Mahalćl poživje šezdeset i pet godina i rodi Jareda.
16. A rodivši Jareda, poživje Mahalćl još osam stotina i trideset godina, te rodi sinove i kćeri.
17. Tako poživje Mahalćl svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umre. \
18. A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine i rodi Henoka.
19. A rodivši Henoka, poživje Jared još osam stotina godina, te rodi sinove i kćeri.
20. Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine; i umre. \
21. A Henok poživje šezdeset i pet godina i rodi Metušalaha.
22. A rodivši Metušalaha, poživje Henok hodeći s Bogom još trista godina, te rodi sinove i kćeri.
23. Tako poživje Henok svega trista i šezdeset i pet godina.
24. I hodeći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.
25. A Metušalah poživje sto i osamdeset i sedam godina i rodi Lameka.
26. A rodivši Lameka, poživje Metušalah još sedam stotina i osamdeset i dvije godine, te rodi sinove i kćeri.
27. Tako poživje Metušalah svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre. \
28. A Lamek poživje sto i osamdeset i dvije godine i rodi sina
29. kojemu nadjenu ime Noa. On reče: “Ovaj će nas tješiti u teškom poslu naših ruku na polju što ga je prokleo Gospodin.”
30. A rodivši Nou, poživje Lamek još pet stotina i devedeset i pet godina te rodi sinove i kćeri.
31. Tako poživje Lamek svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umre.\
32. A Noa, kad mu bi pet stotina godina, rodi Šema, Hama i Jafeta.

Postanka 6:1-22
1. A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se rodiše,
2. vidješe sinovi Božji da su lijepe kćeri čovječje, i uzimali ih sebi za žene koliko htjedoše.
3. Tada reče Gospodin: “Duh moj ne će više dugo ostati u ljudima. Oni nisu više ništa drugo nego meso. Trajanje njihova života neka bude još samo sto i dvadeset godina.”
4. Onda kada su se sinovi Božji ženili s kćerima čovječjim, pa još i kasnije, i ove im rađale djecu, živjeli su divovi na zemlji, gorostasi davnine, preslavni junaci.
5. Kad Gospodin vidje da je pokvarenost ljudi na zemlji velika i da je sve mišljenje i htijenje njihova srca svejednako išlo samo na zlo,
6. pokaja se Gospodin što je bio načinio ljude na zemlji, i bio je duboko ožalošćen.
7. I odluči Gospodin: “Istrijebit ću sa zemlje ljude što sam ih stvorio, s ljudima i stoku, sitne životinje i ptice nebeske. Jer se kajem što sam ih načinio.”
8. Samo Noa nađe u očima Gospodnjim milost.
9. Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pobožan i bez prijekora među svojim suvremenicima; Noa je živio po zapovijedi Božjoj.\
10. Tri sina imao je Noa: Šema, Hama i Jafeta.
11. Tada je zemlja bila pokvarena pred Bogom i puna zločina.
12. I kad Bog vidje kako je zemlja veoma pokvarena, jer je sve čovječanstvo u svom djelovanju bilo pošlo po zlu,
13. reče Bog Noi: “Odlučio sam da dođe kraj svim živim stvorenjima, jer je zemlja puna zločina što ih čine. Zato ih, eto, hoću da zatrem zajedno sa zemljom.
14. Načini sebi korablju od drveta čempresa! Sagradi pregratke u korablji i obloži je iznutra i izvana smolom!
15. Ovako je podigni: Trista lakata neka bude dužina korablje, pedeset lakata njezina širina i trideset lakata njezina visina!
16. Napravi na korablji otvor za svjetlost i izmjeri za nj lakat visine odozgor naokolo! Stavi onda vrata korablji sa strane i načini u njoj donji, srednji i gornji kat.
17. Jer znaj dobro: Pustit ću povodanj na zemlju, da istrijebim sva bića pod nebom; što živi na zemlji, neka izgine!\
18. S tobom ipak hoću sklopiti savez. U korablju ćeš ući ti i s tobom sinovi tvoji, žena tvoja i žene sinova tvojih.
19. Od svih živih bića uzet ćeš u korablju po dvoje, da ih sa sobom uzdržiš na životu; po jedno muško i jedno žensko neka bude!\
20. Od svake vrste ptica, stoke i od živina što gmižu po zemlji, neka uđu s tobom po dvoje, da ostanu na životu.
21. Priskrbi sebi i sve što treba za hranu, i spremi to kod sebe, da bude hrane tebi i njima.”
22. I Noa izvede sve onako kako mu je Bog bio zapovjedio.

Psalmi 2:7-12
7. ”Objavljujem zapovijed Gospodnju. Gospod mi reče: Ti si moj sin, ja te danas rodih.
8. Zatraži od mene i dat ću ti u nasljedstvo narode i u posjed krajeve zemlje!
9. Vladat ćeš nad njima željeznom palicom i razbit ćeš ih u komadiće kao posudu lončarsku!”
10. Sada, o kraljevi, budite razboriti i vi se, zemaljski suci, opametite.
11. Služite Gospodu sa strahom, častite ga s trepetom,
12. da se ne razgnjevi i da ne propadnete na putu, jer se njegova srdžba brzo rasplamti. Blago onima koji se u njega uzdaju!

Izreka 1:10-19
10. Sine moj, nemoj pristati ako te mame zli ljudi; \
11. ako reknu: “Dođi s nama, da natjeramo u stupicu dobroga, da stavimo zamku nedužnome ni za što!
12. Žive ih proždrimo kao carstvo mrtvih, s kožom i kosom, kao one što silaze u podzemni svijet!
13. Dobit ćemo neko dragocjeno dobro, napunit ćemo svoje kuće plijenom.
14. U našemu krugu bacat ćeš svoj ždrijeb; kao svi vodit ćeš zajedničku kesu.” \
15. Sine moj, ne idi na put s njima i drži svoju nogu daleko od njihove staze!
16. Jer njihove noge hite prema zlu, trče da prolijevaju krv.
17. Jer je uzalud razapeta mreža pred očima svih ptica.
18. Vrebaju vlastitu krv, stavljaju sami sebi zamku.
19. To je sudbina onoga, koji ide za nepravednim dobitkom: on ga stoji glave.

Mateju 3:1-17
1. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj i propovijedao je u judejskoj pustinji:
2. ”Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko.”
3. Na njega, naime, misli prorok Izaija, kad veli: “Glas onoga što viče u pustinji: Popravite put Gospodnji! Poravnajte njegove staze!”
4. Ivan je nosio haljinu od devine dlake i pojas od kože oko struka. Hrana su mu bili skakavci i divlji med.
5. Tada je izlazio k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva jordanska okolica.
6. Oni su dolazili da ih on krsti u Jordanu i priznavali su pritom svoje grijehe.
7. Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krštenje, reče im: “Vi zmijino leglo! Tko vas je uputio da pokušate umaknuti gnjevu što dolazi?
8. Donesite dakle rod dostojan obraćenja!
9. Ne umišljajte si da smijete kazati: Naš je otac Abraham. Jer vam kažem: Bog može od ovoga kamenja podignuti djecu Abrahamovu.
10. Već je sjekira stavljena na korijen drveću. Svako drvo koje ne rađa dobra roda siječe se i u oganj baca.
11. Ja vas krstim samo vodom na obraćenje. A onaj koji dolazi za mnom moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
12. Vijačom u ruci očistit će svoje gumno; skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći neugasivim ognjem.” \
13. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga ovaj krsti.
14. Ali ga Ivan htjede od toga odvratiti pa reče: “Ja bih trebao da me ti krstiš, a ti dolaziš k meni?”
15. Isus mu odgovori: “Samo to ti pusti! Dolikuje nam da ispunimo svu pravednost.” Tada mu popusti.
16. Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode. Tada se otvoriše nebesa i on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.
17. I glas s neba povika: “Ovo je moj ljubljeni Sin koji mi se dopada.”